2024-06-22

                        MOTTÓ: FOLYAMATOS ÉBREDÉS...


Amikor Jézus azt mondá vala, hogy "légy éber", akkor nem egy pillanatot értett alatta.
Legfeljebb csak akkor és csak annak, aki tisztában volt/van vele, hogy a PILLANAT=MINDEN(ség).
De aki meg tisztában van ezzel, annak már nem kell ébresztés, mert ÉBER LÉTBEN ÉL Ő...
Ébresztésre annak van szüksége, aki elfelejtette, hogy KI Ő VALÓJÁBAN. Aki BELEFELEJTKEZETT az emberi létbe oly szinten, hogy azt hiszi, ez a Mindenség és az, amit a SZEMÉVEL LÁT. Pedig a szem végletekig becsapható, gondoljunk csak az optikai trükkökre. ÉS ha a szem ennyire képes mást látni, mint ami VAN, akkor honnan veszi az ember a bátorságot, hogy mindazt készpénznek vegye, amit a szemével lát??
Na, meg amit "OKOSSÁGKÉNT", meg filozófiaként a fejébe töltenek, igazolandó, hogy "HISZEM ha LÁTOM"! A létező legostobább kijelentés, amit a hymség valaha is kitalált..
Miért ők?
Majd kiderül az is...

A SZEM a TESTHEZ RENDELT "RÉSZ". A szem CSAK AZT LÁTJA, ami a TESTHEZ KÖTHETŐ. Tehát teljességgel a "Fény rabja". Mivel a Fény=káprázat, ezért a szem is elkáprázhat és elkápráztathat! Tehát? Miből KELL felébrednünk? A FÉNY KÁPRÁZATÁBÓL. Ehhez képest mit tolnak – leginkább a spirivilág, no meg a vallások -, meg az újkori sámánizmus, okkutlzmus, jungizmus, meg az "újkori" magyarkodás a KÉP-ünkbe? A FÉNY IMÁDATÁT – élén "napatyácskával", aki igazából nem más – ebben a felállásban -, mint Jehova. Aki MÁS-OD-lagosként saját képére másolt és megteremtette Ádámot, az "EmbeRT". Mi azonban tudjuk, hogy "NEM VAGyUNK "EMEBREK"!!
Mert vannak az "emberek" és vannak akik csak "ember-ruhát öltenek". A KETTŐ NEM UGYANAZ!
Az "ember", hogy ne érezze másoltságát, kapott maga mellé egy belőle vétetett (azaz 'Y" szintű) nőt, aki vita nélkül SZOLGÁLJA ŐT. 
Így lett Éva a férfi szolgálója.
De jött a "kígyó", aki megkísértette Évát és rávette, hogy egyen a tudás fájáról, azért, hogy ÉBREDJEN FEL! 
Mondják, hogy a kígyó nem volt más, mint Lilith, az EREDENDŐ, ÉL-SŐ-d-LÉ-ges NŐ, aki nem volt hajlandó az "új urat", a hymet szolgálni - ezért sietett Éva segítségére, de mint tudjuk, nem sok eredménnyel.. 
Mert aki TEREMTETT, azt nem lehet ébreszteni! Az "MAG"-talan, hiányzik belőle az "EREDET-TUDAT". Így már érthető, miért futkos annyi "Y" nő a világban, akiknek beszélhetünk a NŐ-s-ÉG LÉ-ÉN-y-ÉG-éről, mint a Mind-ÉN-séget adó VÉN ŐSI EREDENDŐ "MI-NŐ"-ségről – egyszerűen képtelenek ráérezni, ebből kifolyólag megérteni sem tudják.

Lilithet azok találták ki, azok írtak róla mitológiát, akik NEM BESZÉLT/NEK MAGYARUL.
Nekünk nem kell SE ÉVA, SE LILITH és nem kell magyarázat, hogy ki és mi a "NŐ"!!
De még a Lilith szóban is benne van LI-LI-T.. /TIL-IL... Az eredendő LÉ és a "T"-n való átfordulás, mely a T-ér és a T-kör/Tűkör jele... A TÜKÖR-világé, mely KÖR-bemegy a VÍZ-szintjén, hacsak nem ébredünk fel és kerülünk TEN(Te-ÉN)gelybe!

Ha tudjuk, hogy az "I" a legmagasabb HANG, akkor nekünk Lilith "IL-O/A-NA" lesz, aki "TÜNDE-RSZÉP", tehát TŰNÉ-keny, nem a szemnek látható.
ILONA, ILANA az EREDENDŐ NŐ-séget "lehozza az ANYA(G)"-ba és MAG-ára veszi az ANYA szerepet. Mert az anyaság a teremtett világon kívül nem létező! Ilyen NINCS!
Így lesz Ő a "Napba öltözött Boldogasszony", aki a NAP minőségét, a SZÓRÁST veszi magára, holott a NŐ "TULI-PÁN"-i, azaz NAPON TÚLI, ami TÚL VAN A FÉNYEN, ami TÖBB, "TÁGASABB", egyszerűen MESTERI! És aki MESTER, az tud a TÉR-be ÉL-etet hozni. Honnan? A T-ÉL-ből.. ahova meg is T-ÉR minden kör végén (L és R hangváltók).
A TÉL "É-SZAK"-ról jön és az ÉJ-SZAK-ából érkezik a "FEKETE MADONNA", az "ÉJ KIRÁLYNŐJE", aki MAG-ában, MAG-ával hozza MAG-zatát, LÁ-nyát (LÁ=HANG), akivel be-HANG-olja a TÉR miNŐségét. Anya és lánya = Madonna szobrok.
A gyermek alapvetően a BELŐLÜNK FAKADÓ MAG-ÚJULÓ ÉN-ünk.
Tehát KI az, aki mindig MAG-MEG-újul?
Az "ÉN" MAG(j)a!

 Az É-szak és az ÉJ-SZAKA milyen? SEM-LÉ-ges, TÖLTÉSMENTES, feszültségmentes, CSENDES, ahol "hallani a HANG-ot". Az "ÉN ÉN-ÉK-ét"....Ahol "SÖTÉT" van, de ez nem a feketeség, hanem a FÉNYMENTES DIMENZIÓ. Ahol nincs fény, ott van a VILÁGOSSÁG. Tehát?
SÖTÉTSÉG=VILÁGOSSÁG!
Namármost, ha ez az ÉN-NÉ, mint MI-NŐ, MI-nd-ÉN-KI-ben BENNE VAN, akinek van "MAG"-ja, akkor az "ember" alapvetően "milyen"? NŐ-i! Legyen az nő vagy férfi testében.
Ez a MI-NŐ-SÉG.
Ez az, ami soha nem a mennyiségtől fog függeni, mert EREDENDŐN LÉTEZŐ és mindenkiben benne van!
Ha MŰKÖDÉSBE HOZZUK, akkor van ÉBREDÉS.
MEGÚJULÁS.
MAGÚJULÁS.
Akkor lehet "MÁS SÍK"-ra lépni...
ÉS CSAK EKKOR...

Csak ekkor fogjuk megérteni, hogy az EREDENDŐSÉG az NŐ-vekvő, a FÉNY pedig, mint teremtett TÉR az ANYA-G-ban csakis egy LÁT-szat. Ahogy a hYmség is.
Amit a hYmség évezredeken keresztül MEGRONTÁSKÉNT művelt, annak úgy jár le az ideje, ahogy tegnap egy röpke videoban láttam: kreálhat a TEREMTETT EMBER bármit... Fantasztikus műszaki létesítményeket, amik igazából őt pótolják, toldják meg és helyettesítik, mert NINCS EMLÉKEZETE.
Ha az ember EMLÉKEZNE, ha azt ÉLNÉ, ami EREDENDŐ MiNŐ-s-ÉGE – akkor minderre nem lenne szüksége. De hát a "HYM" az úr, az "atya", mely "MÁSOD-lagosként" MÁSOL-tként MÁSOLT és le-MÁS-olta a maga mintáját, a MÁSOD-lagos embert, a TEREMTETT-et a TER-mészetbe..
Nos, ha a Föld megrázza magát, akkor egy csettintésre volt-nincs MÁSOLAT és eltűnik minden....
Az egész KOR-KÖR-rel és annak végtelenül FESZES, FESZÍTŐ, FESZÜLTSÉGGEL TELI TERÉvel egyetemben, hogy engedje visszaállni az EREDETET...
Csak ahhoz kell egy EREDENDŐN EMLÉKEZŐ "NŐ" IS....