2023-04-08

                  MOTTÓ: HOLT-PONT... (hosszú lesz!!)

NAGYSZOMBAT-FELTÁMADÁS-HOLTPONT.... 

ÚJ-FE-nt MINDEN EGY-bevág!!

Ma oly borzongatós nap van, hogy ihaj!! Olyan felismerések, összeállások, "tágulások" érkeznek, melyek szó szerint egy "feltámadási, MEGVILÁGOSODÁSI hangulatba" vezetik az embert... Mindehhez "ODA"-Kint TELJES CSEND uralkodik. Mondhatni "SÍ-RI CSEND"... Mintha LE-KÉP-ezné mindazt, ami a szemnek szóló "látványosság" mögött rejlik...

Esik az eső...Ez most eszembe juttatja a Ben Hur c. film azon jelenetét, mikor a Golgotára igyekvő nőket, anyát, lányát és Esztert a hirtelen kitörő vihar, a leszakadó sötétség egy barlangba hajtja. Onnan nézik a "KÜLVILÁG" tombolását, ÉREZVE, hogy valami BORZASZTÓ dolog történt, amire még a természet is "felkiált"... Aztán lezúdul a "LÉ"... A víz, mely TISZTÁRA MOS... Ben Hur anyja kiáll a SZAKAD-ó eső alá (ahogy a templom függönye is KETTÉ(!) szakadt...) és feltartva fejét, hagyja, hogy az eső csak mossa, mossa az arcát. Lánya követi őt és mindketten átadják magukat az áradó víznek.... Eszter csak nézi őket, aztán egyszercsak felkiált: eltűntek a sebek!! Eltűntek a lepra nyomai! És igen: a TISZTA VÍZ elhozta mint ÉGI KÖNNY a megkönnyebbülést, a MAG-GYÓGYULÁST minden "sebesült" lélek számára..
Ugye értjük?
Ugye érezzük ennek a jelenetnek a TELJES SZIMBOLIKÁJÁT??
Hogy ki gyógyult meg a VÍZ, a SZÍV, a TISZTA LÉ hatására, mely eleven szülői ÉL-etmi-NŐ-ség? Az ANYA és a LÁNYA....Minek kell jelen világunkban MEG-és KI-gyógyulnia?
Amiről üzent 2021. augusztusában Emanuel a MÁSODIK "apokaliptikus" MEG-JEL-E(É)N-ésével: az ANA és a NŐ, azaz a LÉ-LÁ-ny minőségnek....
Hisz ebben van az EREDET KÓDJA. Rá-ÉBREDNI arra, hogy mi az IGAZ "LETT", ami megteremtette a "TEREMTETTET"...

2021. augusztus 12-15 között "FELHŐN JÖTT EL" Emanuel, ahogyan azt előre megmondta a PERÉBEN, a második eljövetelére utalva. (Erről épp tegnap volt a Kossuth rádióban egy érdekes adás, "Jézus pere" címen. Érdemes visszahallgatni..)
Megvalósult? Meg.
Mit mondott, hogy kik fogják ezt meglátni? Akik JELEN vannak. Akik ÉBEREK, mert ÉBREDTEK...
Mire törekedett Jézus egész útján? Az ÉBRESZTÉSRE... NEM mint "Mester", hanem "JÓ GAZDA" módjára...

Augusztus 12-15 között a számokban MEGMUTATTA magát a TELJES HÚSVÉTI MISZTÉRIUM. Természetesem NEM VÉLETLENÜL! Mi volt a VÉG-ÁLLOMÁSa e 4 napnak?
NAGY-BOLDOGASSZONY. Ami 15-re esett. Mit szimbolizál a 15-ös szám?
A Teljességünkből eredő MAG-erőt, mely "MAGA A MÁGIA". A "LETT" TEREMETŐ EREJE. Eszenciája mi? A 6. A SZERELEM, a Vénusz, a VÉN ŐS-i BŐSÉG, a KI-TER-jedés. Hol van kiterjedés? A Földön, az anyagban..
Forma és Keret.. Ezt jelképezte a 4 nap, a 4-es számban és hogy épp a 15-e a 4-ik nap.

Mire kaptunk tanítást? A LÁTÁSRA. A LÁTÁS-MÓD megváltoztatására, ami a 12-vel indul, hisz a 12 a "hasadt", a "felezett", a "fejre állított" látásmód száma..."MEG kell HALNI" a 12-nek (ami egyenlő a 7-határral), azaz a KÁPRÁZATNAK, a LÁTSZATNAK – átfordulni a HAL, a HOLT (vagy HOL-D) ponton – FELÉBREDVE (feltámadva) majd a mindent, a MIND-ÉN-t ÉLTETŐ és MŰKÖDTETŐ EREDET TUDAT-MINŐSÉGÉBEN. Az ANA-ban...
Ha ebben az ANYA-I minőségben ÉL-tetjük a LÉ-T-ezést itt a Földön, az ANYA-G-ban, akkor ÉL-hetjük a BŐSÉGET, a SZER ELEM EREDENDŐ TISZTA ÉL-etminőségét ITT is. Testben, FORMÁBAN, ANYAGBAN... és már nem kell MEG-HAL-ni hozzá...
Ez volt az ÜZENET MAG-ja...

2021 augusztusában a számok misztériuma annak a "MÁSODIK SÍK"-nak, annak a MÁSODIK ELJÖVETELNEK a misztériumát jelenítették meg, amit Jézus ELŐRE JELZETT.
Hogyan?
A számok 1-től 9-ig leírják az egész létezésünk útját.
De mint "alapsík", az "ÉN és a KÜLVILÁG" viszonyában, Ez a "MENNYISÉGI" lét szakasza...
10-től 19-ig, az ÁTFORDULÁST követően indul a "másik", a "MÁS SÍK", ami már a "MINŐSÉGI" létezés szakasza.. Ez a szakasz ugyan megismétli az 1-9 vonulatot – de már szó szerint egy más MINŐSÉGBEN.
A DUALITÁS RENDJÉBEN élünk – erről üzen a 20, ami a 19-et követi.. De miért a 20?
Azért, mert ez a szintje a 2-nek már egy MÁS TÉR-MINŐSÉG. Ezt kezdtük el élni 2000-től...
És tapasztalhatjuk is: lelassult a mennyiségi átalakulás – megindult egy MINŐSÉGI VÁLTOZÁS....

Mit jelent a DUALITÁS?
Azt, hogy mindennek 2 oldala van.
Van eleve a LÁTHATATLAN – amiből előjön a LÁTHATÓ.
Van a MENNYISÉG – és van a MINŐSÉG. A minőség után már NINCS MÁS, csak egy újabb mennyiség..
Van két szemünk, fülünk, orrlikunk, kezünk és lábunk, vesénk és tüdőlebenyünk. Na meg a medencénknek is 2 oldala van..
DE!!!
A 2 oldal valójában EGY-nek a KÉT OLDALA. EGY TEST-nek vannak páros szervei.
EGY VILÁG a látható és láthatatlan...
EGY VILÁGBAN van MENNYISÉG és MINŐSÉG EGY-aránt...
Tehát mit jelképez a 2?
A FELEZŐDÉST. Ami "LÁTSZÓLAG" duplázódás.
Mikor lesz újra EGY a 2? Ha ÖSSZE-PÁR-osul... Ha EGY-MÁS-ra talál a KÉT FÉL...
Ekkor kerül HAR-moniába a "KETTŐS-ÉG" . Ezt mutatja be az 1-2-3, illetve a 12, mely a "hasadás" útja, de eszenciája a 3, s így lesz a 3 = 1. 

Minden ITT VAN AZ ORRUNK ELŐTT...

A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM tulajdonképp a SZÁMOK ÉLETRE KELTÉSE – természetesen nem "ledegradálva" ezzel Jézust magát. Ha ÉRTJÜK ŐT – értjük a számokat is, mint univerzális kódnyelvet..
Egyébként Jézus SOHA SENKIT NEM TANÍT SZEMÉLYESEN. Ez ad absurdum, őt ismerve..
Ő soha senkihez nem ment oda, hogy figyu, hadd tanítsalak már! Senkinek nem mutatkozott be, hogy Jézus vagyok a "krisztus" és mostantól én mondom neked majd a tutit...
Ellenben bárkit fogadott, aki HOZZÁ MENT... Bárkié lehetnek a tanításai, aki képes FELREZEGNI a szintjére!! HOL a titok és annak nyitja hát?? SAJÁT MAG-unkban!!
Így, ahol azt halljuk, hogy XY-t JÉZUS TANÍTJA, vagy hogy vele beszélget, onnan FUTÁS!!!
Mert az illetővel az ELMÉJE JÁTSZIK...

2021 augusztusában a 12 jelképezte a "7-határt".Most a 7.
Hogyan?
2021 augusztus 12-én jelent meg EMANUEL a FELHŐKBEN, mint ZÖLD CSÜTÖRTÖK napján, betolva a TÉR-be a SZER ELEM ÉRZÉKELÉSÉT.
Most 6-án volt Zöld csütörtök.
A 12 is HATÁR, a 6 is HAT-ÁR.... 12= 2x6....
12-t követi a 13, aki MAGA volt JÉZUS.
A 6-t követi a 7 – a FELOLDÓDÁS KAPUJA.
A 13 nem kétszer 7.... Mégis analógiában vannak...
A 14 a KI-EGY-ÉN-lítődés, az Egy-ÉN MAG-ára ébredése, mondhatni feltámadása a TÉR-ben...
A 8 a lemniszkáta, ugyancsak KIEGYENLÍTŐDÉS, az ÁTFORDULÁS a HOLT-ponton... 4 és 4..
A TÉR és az IDŐ kapuja...
A 14 megint nem kétszer 8 – mégis mindegyikben ott az EGY-ÉN és a TÉR, a 4....

A 7 = 3+4.... A TER-emtett, látható világ HATÁRA. A TÉR, aminek SZELLEMISÉGE a HARMONIA (kellene, hogy legyen). Ez a "HÁZ" ábrája...
A 12 = 3x4... a TER-emtett világ LÁTÁS-MÓDJÁNAK A HATÁRA.
Amikor mindhárom SÍKOT csak "KERETBEN" érzékelem, és nem látok túl rajta.
Teljesen érthető, hogy miért tartozik a Tarotban az AKASZTOTT ehhez a számhoz....
Tehát?
Se a 7, se a 12 NEM A TELJESSÉG SZÁMA!!
Ahol EZEKRE HIVATKOZNAK, ott LÁTNUNK és TUDNUNK KELL, hogy a TÉVUTAT, az ELKÁPRÁZTATÁST, a FÉNY SZEM-FÉNY-VESZTŐ minőségét HIRDETIK!!!
(Fontos megjegyezni itt: ahol a MAG-tudást, a MAG-minőséget "atomként" apsztrofálják és összekötik a 12-es rendszerrel, a 12 csillagjeggyel ráadásul, onnan FUTÁÁÁÁÁSS!!! Mert VELEJÉIG TORZÍTÓ ez a tan!!! Félrevezető, megvezető, csak az ELME, a "4" korlátját szolgáló, nem visz el a "feltámadásba", sőt, épp ellenkezőleg: KERETBEN, mint KORLÁTBAN tart, VASTAGÍTJA A KÁPRÁZAT FÁTYLÁT – és nem oszlatja!!!)
Amikor NEKÜNK jelenik meg valamiért a 7 vagy a 12, akkor pedig tudnunk kell, hogy INTÉST KAPUNK: FIGYELJ ODA, mert a LÁTSZATBAN VAGY!!
MÉG...

MA 8-a van. És egyáltalán nem véletlen, hogy épp NAGYSZOMBATON, azaz "SABBAT" napján, mely az "EMLÉKEZÉS" napja a bibliában!! Kire kell tehát SABBAT-kor emlékezni? SATANA-ra...
Hoppá... lehetne mondani...
De miért kell ŐRÁ emlékezni? EG-y-SZER-ű: mert minden BELŐLE ERED...
Kinek a száma a 8? SATANA-é.
Őhozzá tartozik a KOCKA. Milye van a kockának? 8 sarka és 6 oldala...és kiterítve 7 lapja...
Ha kiterítjük, akkor milyen formát kapunk? A KRISZTUS-KERESZTET.
Tehát MILYEN keresztre, pontosabban KINEK a keresztjére szegezték fel Jézust?
SATANA keresztjére... Ami az ÉLET KERESZTJE.
A KÖR-TÉ FA.
Az ANKH kereszt...
Értjük?
Érezzük?

A KOCKÁBAN mi "ötvöződik"? A 4 és a 6 és a 7,
A 4 a FÖLD, a 6 a Vénusz száma, a 7 pedig a FÉNY-é...
Mi látható SATANA "tetején"? Egy LILA HATSZÖG-forma, egy MÉHSEJT forma.
Mit jelképez a méhsejt? AZ ÉLET MAGJÁT.
A MAG-ZAT milyen formát ölt, mikor ÉLETRE KEL?
MÉHSEJT, azaz 6-szög formát.
Tehát MIT JELKÉPEZ SATANA? Magát a LÉT-et, mely a T-kereszten fordul ÁT....
Mi van a MÉH-sejtben? LÉ. 99%-ban.
Mit TARTALMAZ a LÉ? A MAG-zat teljes LÉ-T-információját...

A 8-as számhoz a Tarotban az IGAZSÁG lapja tartozik. Vajon véletlen egybeesés?
Természetesen nem... Hisz mi történik Satana kapujában, amely a TÉR és az IDŐ kapuja?
Ahol ÁTLÉPÜNK a "MÁS VILÁG"-ba?
SZEMBE-SÜLÜNK az IGAZSÁGGAL.
No, akkor tutira megtanulunk LÁTNI – ha addig nem is...

Mit jelképez még a 8? Mint a lemniszkáta, a DUPLA HELIX-spirál síkban látható vonala?
A "HOL VOLT – HOL NEM VOLT" átjárót..
Az átfordulást a LÁTHATATLAN és LÁTHATÓ világok között...
HOL... HOL-T... HOL-D..
HOL a kapcsolat?
A "REJTEK"-ben...
Hisz a HOLD az "ÉJ-SZAKA", a "SÖTÉT" SZAK uralkodója...
A HOLT-ak világa pedig a "sötét ismeretlen" világa, nem?
A SÖTÉTET kihez kapcsoljuk? SATANA-hoz... Megint egy "véletlen egybeesés"?...
Mi történik ÉJ-SZAKA? A SÖTÉT-ben? Álmodunk... Mi történik az álomban? "Átfordulunk".
No nem a "másvilágba", de egy MÁS VILÁGBA... Ahol tágabb a tudat és könnyedén vesszük az ADÁST.
Kitől jön az adás? A HOLD-tól. Ő pedig honnan kapja? KÉK hullámok formájában?
SATANA-tól....
Mi az EG-y-s-ÉG színe? A KÉK. Mely oda-vissza EGY. Azaz EG-i.... (10.44-kor leírva....)
Mit takar ki a NAP, mikor feljön HAJ-nalban?
A SÖTÉT-KÉK-EG-(y)-et....

Tehát summázva: MILYEN KERESZTRE szegezik fel JÉZUST? MIN HAL MEG?A SZER ELEM, az ÖRÖK LÉT KERESZTJÉN!!!
Mi történik e kereszten? Jézus HALÁLÁBAN?
Meghal az ANYA-G-nak, meghal a MÚL-ANDÓNAK, az "akasztottnak" és FELTÁMAD az ANYA-ban, az ÖRÖK LÉ-t-ben...
És vele együtt ugyanígy MINDAZOK, akik "EZT" a KERESZTET hajlandók a "VÁLLUKRA" venni!!!

A MAG MEG-váltása csak EG(y) PILLANAT FELISMERÉSÉNEK a kérdése...(lsd az egyik latort...)

Napunk angyala GABRIEL, a hírnök angyal. Ma a Hold szemben áll URANA-val – tehát minden esélyünk megvan a "HÍREK"-re. Miről kaphatunk HÍRT? Csakis arról, ami VAN. Ami LÉTEZŐ....Így a MAG-MEG-VILÁG-osodás (esélye) is... (hmm.. 11.21-kor befejezve....)