2023-09-23

                         MOTTÓ: A BENNÜNK ÉLŐ MAG... 

Ma egy különleges hatású napnak nézhetünk elébe.. (megint)...
Egyrészt mert NAPFORDULÓ van – másrészt pedig azért, mert épp a téli napforduló idején érkezett az az üzenet, hogy ebben az évben a napfordulók különleges jelentőséggel bírnak, tehát legyünk JELEN bennük...
A téli napforduló egybeesett az ÚJHOLDDAL, tehát "DUPLA" nyitás, felütés hatotta át az "évkezdést". A következő mondatot írtam le akkor a Rituáléban:
"Ez a NAPÉV hozza meg, illetve indítja el mindazt, aminek az ÉRLELÉSE az elmúlt időszakban BENNÜNK megtörtént. Semmi nem lesz ezután olyan, mint eddig volt! Semmi. És ez így jó!
KI-TAKAR-odik minden, ami "ALJA-S", ami hazug, azaz "alias"- hisz ami "alias" az nem az eredeti! Kitakarodik mindaz, ami fogja az ELMÉT, mindaz, ami ROMBOLÓ hatású az ÉRZÉKELÉSEKKEL szemben. A téli napfordulótól a tavaszi napéjegyenlőségig az ERŐGYŰJTÉS időszaka van.
Az "energetikai" felkészülés. A feltöltődés után pedig elindul a TETTEK, a megvalósítás ideje, egészen a BETAKARÍTÁSIG, az őszi napéjegyenlőségig...."

Nos, elértünk a BETAKARÍTÁS idejéhez, az őszi napéjegyenlőséghez..
Mi történik ilyenkor? SZÁMVETÉS, KI-ÉRTÉK-elés és az ÚJ MAG elvetése…
És minő "véletlen", pont erről szól a mai nap… A
BETAKAR-ításról és az ÚJ MAG életre keltéséről..

Tegnap már szó volt róla: eldönthetjük melyik minőséget éljük? A régit vagy a MAG-osat??
Hogyan lesz EZUTÁN?
MindenKÉPp MÁS-KÉPp… MÁS KÉP-ben, más KÉP SZER-int és SZER-ében fogunk LÉTezni.
Más KÉPünk van immár magunkról, a létezésről, az életről…
Nem leszünk részese mindannak, amit MÁSOK VETÍTENEK.
Immár TUDVA TUDJUK, hogy minden BENNÜNK, így már azt éljük, ami BELŐLÜNK FAKAD! Mégpedig PILLANATRÓL PILLANATRA.
Ha még van "sorsfeladatunk", akkor azt is már egészen MÁS MINŐSÉGBEN, mondhatni TELJES TUDATOSSÁGBAN éljük meg… 

Zárásként újra HORVÁTH KRISZTINÁTÓL hozok írást, mely "véletlenül" épp ide illik:

"Most érzem ŐT, a bennem rejtezőt..
A végtelenül tiszta Belső Szent Erőt..
Ki a Vagyok-aki-Vagyokban ÉLED-Ő..
Érzem, ahogy jő elő..
Szelíd áramlásban tágul bennem ITT a MÁ-ban..
A Szernek minden Elemével e belső Erőt újra élem..
Terjed bennem, s mint a vérem, áthat mindent, mi bennem ébred..
Érzem, ahogy lüktet.. Átírja minden sejtem..
Többé el már nem rejtem..
Mert ez az Erő MAGAM vagyok ÉN..
S önmagomat elrejteni már nem akarom rég..
S most itt az "Idő", hogy ezt valóban megtegyem..
Hisz, önmagamat Magom elől nem kell már rejtenem..
Mert az vagyok, A-KI..
S felvállalom Magam..
Hisz az, aki vagyok, most már újra szabad..
Többé nem korlátozom magam..
Megnyílok Mag-omba, s megélem "isteni" Vágyam,
hogy az legyek, aki vagyok, itt, ebben a Világban..
Kitárulkozom, s tudom, hogy nincs mitől félnem..
Mert aki vagyok, túl mutat az ÉN-en..
Hisz Örökké Létező Teremtő Lényem,
a MIND-ÉN-tudás birtokában, a Szeretet tudatosságában élek..
S most újra ébredek éppen..
A FÉL-ELEM s KÉTELY nem hagy bennem nyomot,
mert a Szeretetben teljesedve, eggyé válva a Mind-Énekkel,
az Anyag "fogságából" felszabadulok..
Tudom, hiszen már most Szabad Vagy-OK..
S mindig is az voltam..
Csak az Elmém hitette el velem, no meg a "Fényes programok".
De valódi LÉNY-emre mindezek nem tudnak hatni,
hisz egységben létezem,
s tudom, e programoknak már nem vagyok részese..
Mert EGÉSZ VAGY-OK..
Teljes és Egész..
S a programokra ÉN HAT-OK, és ÉN TEREM-tem körém..
A Szeretet egységében tapasztalok mindent,
csak elmém hiteti el velem, hogy nem vagyok benne,
s vissza kell hogy térjek..
De valójában Szeretet nélkül e programok se léteznének,
hisz mindazt, mit tapasztalaok, szeretetben élem..
S mikor felébredek s mindezt felismerem,
akkor ébredek tudatára, hogy a Szeretet Tudatossága Magam vagyok,
s ezért Végtelen bennem a HÁLA..
S innentől kezdve szívem hálával telve,
mert felszabídtottam magam,
s már nem hat rám az "anyagnak Terhe".
Mert TUDOK MÁR..
S EMLÉKSZEM, hogy ÉLŐ vagyok a MÁ-ban..
A Forrásom is MAGAM vagyok, a KI-VAGY-is-ÁG-ban..
S hogy mit is szeretnék megtapasztalni itt ebben a Világban,
csakis ÉN döntöm el Szabad Akaratom által..
Mert magam vagyok én, ki teljességben élek,
s minden, mi körülöttem, Én-bennem éled..
S magam is benne vagy-Ok minden létezőben,
minden síkon, minden szinten, minden LÉT-MEZŐben..
Hisz EGY VAGY-OK.
S EZ az OK.
S most úgy döntöttem, hogy minden ÚJRA születőben,
a Szeretet bölcsőjében,
S tovább tágulok Bennem az Eredendő Egy-ben..."