SKORPIÓ STÚDIÓ

A kézzelfogható intuitív tudás iskolája 

         ÉRZEM - ÉRTEM - ÉLEM 

"A NÉV KÖTELEZ" - tartja a közmondás..és igen, mert aki belemerül a NÉV-SZÁM és a SZÁM-NÉV kapcsolódás misztikájába, az meg is tapasztalhatja...
Erre szolgálnak a TANFOLYAMOK...

Ha már kötelez a név, akkor nézzük, mit is jelent a SKORPIÓ?
Nos, NEM AZT és NEM ÚGY, ahogy a mai asztrológiából ismert. 
A SKORPIÓ = FELTÁMADÁS. A "KI-ÚT" .
Kiút, ébredés a Fény rab-S(z)OL-gaságának, a káprázatnak, a látszatoknak a világából. 
A SKORPIÓ az "EREDŐT" hozza a felszínre, a megérzések, az érzékelések által.
A bennünk élő, de alvó MAG-emlékezetet. 
Az ébredéshez, a KI-ÚT megtalálásához és az úton való elinduláshoz természetesen kell CÉLTUDATOSSÁG, ERŐ, SZENVEDÉLYESSÉG és HATÁROZOTTSÁG. Enélkül "egyszerűen nem megy"...  A mai asztrológia pontosan ezt az erőt forgatja át "skorpiós" csípésként.. Tényleg megérett a "kukára".. A többi más fogalmi meghatározásával együtt..

A SKORPIÓ STÚDIÓ "skorpiós minőségében" igyekszik ÉBRESZTENI, KI-UTAT mutatni mindenféle "BE-TEKER-edésből", amit a vallások, az eszmék, a filozófiák elkövettek a misztikus tudás terén, átpolarizálva az ŐSEMLÉKEZET tiszta igazságát.
Rámutatva a HAMISSÁGOKRA és kiemelve az IGAZAT mögüle.

Az EMLÉKEZET felélesztésének az útja 
1. ÉRZEM
2. ÉRTEM
3. ÉLEM
Ha nem "élem" az "érzem" és "értem" állapotát, akkor hiába "ér-zem" vagy "ér-tem" - semmit nem "ÉR".. (az R és az L pedig hangváltók....)