2023-05-18

                                  MOTTÓ: LÉT-SÍK-VÁLTÁS...

Jó régóta beszélünk erről a váltásról, hogy jön a "jövő JÖVŐ", ami az EREDET RITMUSÁT "DOBOL"-JA, (ÚJ-ra), hogy VISSZATÉR az "ALAP-HANG", mégpedig az, amit a SZÍV is dobol minden emberben..
Tényleg jó régóta beszélünk róla – és mennyien tudták ezalatt az IDŐ alatt megélni magukban ezt az ÁTÁLLÁST? Ezt a LÉT-SÍK VÁLTÁST? Pedig MOST könnyű! Most, a VÁLTÁS IDŐ-szakaszában, amikor a NIBIRU és EMANUEL is itt vannak minden IO-SZÁNDÉKÚ "LETT" ember megsegítésére??

Elgondolkodtunk-e azon, vajon MIÉRT NINCS "IO"-LÉT? JÓLÉT?
Most ne az anyagi gazdagságra gondoljunk! Hanem a "IO"-LÉT-re, mint létformára...
Nos, azért, mert a SZÍV EREDET-RITMUSA, mely a "SZERELMETES ÖRÖMLÉT" "HANGULATÁRA" van beállítva, nincs összhangban a TEREMTETT EMBERI ELME "FÉL"-rehangolt ritmusával!
Az ELME az őt körülvevő MÁTRIX, vagy HÁLÓ "HALÁLI" tempoját "veszi", mivel az ELME mindig és bármikor porgramozható, mint TEREMTETT LÉNY-ünk része.
 Az EREDETI REND szerint a SZÍV és az ELME KÖZ-ŐS-ÉGI RITMUSBAN kellene, hogy "doboljanak", mert ez a "SI"-KER(KÖR)es létezés ALAPVETŐ FELTÉTELE és ÉLTETŐ ELEME. Ez az "EGYÜTT"-működés az IS-IS EGY-énsúlya. Úgy BENT (ahol eleve az élet zajlik), mint aztán KINT is,
MÁS-OK-Okkal összhangban. Még a dal is azt danolja, hogy "Mert a szív és az ész, együtt mindenre kész, mindig előre nézz, légy merész, célhoz érsz" (Barinkay belépője a Cigánybáró c. operettből). Ezt az idézetet nem először hozom már (és szerintem nem is utoljára), mivel "tömör gyönyör" a LÉTEZÉSÜNK LÉNYEGÉT illetően, meg hát "IS-ME"-T-lés a TUDÁS anyja, az EMLÉKEZÉS meg a "VÉN-anyja"... Barinkay is "laza", könnyed és vidám az operettben, a MÁNAK él, a PILLANATnak, soha nem aggódik a jövője miatt...Ezért sorsa JÓRA IS FORDUL!

Az ÖRÖMLÉT KÖNNYED. Az Örömlét SZÍVBŐL jövő – tehát SZÍVBÉLI.
Az ELME tele van GOND-okkal, ezért GOND-OL(d)kodik, "TÖRI A FEJÉT" a megoldásokon.
"NEHÉZ FEJŰ" az, aki tele van gondokkal. A nehéz fej elnehezíti a szívet is... Vagy megkeményíti... Amely fej TELE van, előbb-utóbb "túltolja" és megteremti az agyvérzést, az "összeszoruló szív" pedig a szívinfarktust. A "könnyű szívű" embernek nincsenek gondja. "TUD ÉLNI" – mondják rá. "Könnyű neki" – igen. De miért? Mert NEM CSINÁL magának gondot, mivel TUDJA, hogy mindig minden megoldódik. Aki pedig még SZÍV-TUDATOS is mindehhez, tudva tudja azt is, hogy a TEREMTETT ÉLET valójában egy "élő színház" és a SAJÁT MEGÍRT, el-VÁLL-alt szerepünket játszuk benne, minden külső isten dörgedelmes intelmei és parancsai NÉLKÜL IS! Ha pedig ez így van, akkor meg úgyis minden úgy megy a maga útján, ahogy "köll"... Mindenki életében..

Ilyenkor szokták tőlem menetrendszerűen megkérdezni, hogy miként lehet az az ember könnyű szívű, akit már gyerekkora óta gyötörnek, akit kínoznak? Nos, az ilyen felvetésekbe MÁR bele se megyek, mert aki NEM ÉRZI a lényeget, annak hiába magyaráznám, hogy EGY-ÉNI életek vannak, egyéni döntéssel és egyéni SORS-ÚTTAL. Miért csúszott el nála a SZÍV az ÉSZ-től – én nem tudhatom. Az az ŐDÓGA és a SAJÁT ÚTJÁT JÁRJA...DE!!
Az is biztos, hogy itt, a TESTi létben, azaz a FÉNY dimenziójában, adott TÉR-hez adott IDŐ-MINŐSÉG tartozik. Az IDŐ minőségét pedig adott TUDATMINŐSÉG határozza meg. A FÉNY-ben MINDEN TUDATMINŐSÉG jelen van. Ez a "Multikulti". ADOTT SZAKASZBAN valamelyik TÚLSÚLYBA kerül (itt van a mennyiségnek befolyása a minőségen belül), aminek természetesen OKA van. Mégpedig azért, mert a "Külvilág" is egy SAJÁT UNIVERZUM, SAJÁT PROGRAMMAL... Amihez mi kapcsolódunk, amikor BELE LÉPÜNK..Gondoljunk csak bele: pár száz évvel ezelőtt mindazért, amit én ITT és MOST szabadon leírok, nem biztos, hogy szabadság lett volna az osztályrészem...
MOST viszont MINDENT SZABAD. És annak az ellenkezőjét is. Miért? Mert az IDŐ MINŐSÉGE változott meg, mégpedig a KOR-KÖR VÉGÉNEK megfelelően - ami egy MINŐSÉGI VÁLTÁS előszobája...Most az ÁTÁLLÁS MINŐSÉGÉT ÉLJÜK, amikor a TUDATVÁLTÁST elősegítő TUDATMINŐSÉGEK kapják a hangsúlyt. Immár nem érheti őket semmilyen bántás. Ugyanakkor az IDŐMinŐSÉGBEN fellazul minden BEKÖTÖTTSÉG, ezáltal felszínre tör minden, ami addig elnyomva volt, a tisztulással együttjáró minden szenny... De ez kell az EGY-ÉN ÉBREDÉSÉHEZ, tenmaga FELELŐSSÉGTUDATÁNAK a felismeréséhez, a SZÍV-SZŰRŐ érzékeléséhez és működtetéséhez..
A MAG-TUDATRA ébredéshez.. Hogy az ÉLET MAG-unkban ÉL – és nem rajtunk kívül!! 

A "Teremburán" mától "izmosodik" meg egy nagyon HATÁROZOTT FÉNYSZÖG a hosszan ható URANA-SATANA MÁGUSI kapcsolódás mellett, ez pedig a MARS-JUPITER-PLÚTÓ által bezárt 90-fokos, azaz "DERÉK"-szögű háromszög. Talpát a MARS-PLÚTÓ szembenállás adja. Erre szokták mondani az "OK-osok", hogy ez a háborúság, a forradalmak "alaphangja". A "felfordulás" alaphelyzete...Hát, NEKIK.
NEKÜNK azonban EG-ÉSZ-en MÁST JELENT!
Úgy a Mars, mint a Plútó a JUPITERT, a JÓ PI TERET hozzák mozgásba, TEREMTŐ HELYZETBE.AZ IGAZSÁG VILÁGOSSÁGBA TÉR. A "PI TÉR", a BŐ-s-ÉG teremtő TERE mozgásba lendül a SZER ELEM EREJÉVEL...Ha ez valakinek fájdalmas, akkor bizony "dóga" van a "sz@ros pelenkák" kicserélésével és a TISZTÁBA TÉTEL-lel...
Az IGAZSÁG FELSZABADÍT.A felszabadulás ÖRÖMET HOZ. Az ÖRÖM pedig SZABAD LÉTEZÉST...

No, MOST tényleg minden adott ahhoz, hogy ÉREZVE ÉRTSÜK és ÉLJÜK is, milyen KILÉPNI az ELME RÖG-ESZME-iből, a GOND-okból, a NEHÉZSÉGEKBŐL – és végre "meghalljuk a szív szavát".

A SZÍV ALAPHANGJA a SZER-ELMETES ÖRÖMLÉT rezgése.

Hiába beszél minden spiriguru a szívről, meg nótáznak róla a szerelmes énekek, ha valaki NEM ÉRZI és NEM ÉRTi A LÉNYEGÉT! Nem az EMBERI szerelemről szól a SZÍV- mely MIND-ÉNT VISZ – hanem a KOZMIKUS ÖRÖMLÉT ETETŐ SZER-ELEM-éről!

Napunk angyala újra JOPHIEL, aki az ÖRÖM és a TÜRELEM angyala...
Türelem RÓZSÁT teremt... Mi a RÓZSA? Létünk VIRÁGA...
Mi a VIRÁG? A BŐSÉG MOSOLYA..