2023-05-23

                                             MOTTÓ: 23.... 

...23-as évben, ami 5, 5.hó 23-án.... A számok alapján megint a TÜKRÖT láthatjuk magunk előtt, úgy, hogy közben pedig minden EGY – hisz a 23 is 5.....És akkor 5-5-5.... Ami 15, ami 6...
De a számok nem véletlenül azok, amik, mindegyiknek megvan a maga jelentősége és üzenete...

Mi a 23?
A 2-ből a 3 felé... A HASADTSÁGBÓL, az OSZTÓDÁSból, a KET-TŐ-s-ÉG-ből eljutni a 3-ba, ami 1. Hogy miért 1 a 3, abba most nem megyek bele, egy a lényeg: a MAG-unkra találás száma a 3.
Ha MAG-unkra találtunk, akkor újra EGY-ségbe kerülünk. Ha egységbe kerültünk, akkor HAR-moniában vagyunk. Ha HAR-moniában vagyunk, akkor HALLjuk a MAG-unk DALÁT és befelé figyelve LÁTJUK ÉRZÉKELVE a LÉNY-EGET. Azaz a FELSZÍN mögött rejlő IGAZSÁGOT.
Nem vagyunk TÉV-útra vezethetők és így nem VÉT-ünk magunkkal szemben...

A 2 a TŰ-KÖR száma. Az IGAZ és ANNAK KIVETÜLÉSE.. A TŰ fokán átjutni nem más, mint a TŰ-KÖR-világból kilépni. Ráébredni arra, hogy mit játszik a FELSZÍN és mi van ALATTA...a M-ÉJ-s-ÉG-ben (tudatosan pontos J-vel írva).
ALAP-VET-ően a MÉLYSÉG=ÉJ-s-ég, a MÁGNESES nyugalom, a kisimulás, az ÉJ KIRÁLYNŐJÉNEK BIRODALMA, a "FEKETE MADONNA" világa... Amiből Mind-ÉN ered.. Amiből a FÉNY lesz...
De a Fény már mit csinál? POLARIZÁL.. Akkor látjuk, ha VISSZAVERŐDIK valamiről...
A szemünk hogyan működik? Azt látja meg, amikor VISSZAVERŐDiK a FÉNYsugár egy felületről..Tehát? A Fény mivel "működik" együtt? CSAKIS A TESTI SZEMMEL.
Hisz a testi szem=anyag, a Fény pedig az ANYAG-hoz tartozó...

A FÉNY tehát polarizál. MEG-oszt. MAG-oszt. Erről "szól" a 2-es szám...
Vele jelennek meg a 2-arcú emberek is, akik mutatnak valamit a felszínen (megetetnek, megvezetnek, csalnak és játszanak), ugyanakkor a mélységük egészen másról üzen: az IGAZ ÖNVALÓJUKRÓL, amit rejteni akarnak – csakhogy nem lehet, mert a Jupiter jóvoltából a tudat alatti MINDIG MEGNYÍLVÁNUL. A Nyílas rendszer és Jó Pi Tér ezért tartoznak össze..
De hiába MUtATKOZIk meg az igaz önvaló a felszín mögött, ha valakinek NINCS RÁ LÁTÁSA.
Nincs RÁLÁTÁSA..  Kinek NINCS rálátása? Aki nincs EGY-s-ÉG-ben magával. Akiben a SZÍV nincs összhangban az ÉSSZEL, az ELMÉVEL – és az ilyen esetekben MINDIG az ELME adja a vezérhangot, még akkor is, ha látszólag a szívről beszél...
Mondani ugye bármit lehet – na de ÉREZTETNI és ÉLNI? Az már más tészta.
A Kékségről sem beszélni kell – hanem BENNE LENNI. ÉLNI...
De mi a KÉK-s-ÉG? Mely "ÉG"? Az IBOLYA-LÁNG.. ... a "LÉ" LÁNGJA... Mely élteti és oltja is a
TŰ-zeket... mert ÉGI LÁNG és FÖLDI TŰZ NEM EGY...
Mi a KÉK LÉT LÉT-ezési minősége? A 3T, azaz a TISZTASÁG, a TISZTELET és a TISZTESSÉG...
Erről lehet rengeteg beszélni - de azonnal LÁTHATÓ ha valakiben nincs benne és ő nincs a KÉK-s-ÉG-ben.. Látható a szemen, arcon, vonáson, megjelenésen..Ennyi...

Miről üzent az Újhold? "Halál az elmére" – viszont NYITÁS az ÉRZÉKELÉSRE.
Ami már nem is nyitás, hanem már egy "beüzemelés". Bejáratás. Hogy NE tudjunk megbillenni, eltévedni, amikor jönnek a megtévesztők, immár TÖMEGÉVEL...
A tegnapi napban annyiszor benne volt a KET-TŐ, a KETTŐSSÉG, hogy még éjjel is a 2-essel foglalkoztam, újra és újra jöttek gondolatok, amiket le kellett írnom... És nem véletlenül..
Ahhoz, hogy értsük a Fény birodalmát, azt, amiben vagyunk, a 2-es számot kell teljes mértékben megértenünk.
Ezért mondom mindig, hogy az ITT és MOST-ban a SZÁMOK jelentik azt az EGYSÉGES NYELVET, amit bárki megérthet – de aki magyarul beszél még hozzá, annak kiváltságos helyzete van, mivel egy MESTER-NYELV által kerülhet T-ÉN-y-LE-G-esen MESTERI fokozatba a MAG-TUDÁS terén...
Ez a világ már maga a VILÁGOSSÁG...mely fokozatosan TÁGUL...
Jómagam a tanítások során, ahogy MAGYAR-ázom a számok összefüggéseit, jutok egyre beljebb ebbe a világba és írom felül - sokszor közösen a tanítványokkal -, a MEGVEZETŐ TÉV-TANOKAT - hisz együtt, egyszerre látjuk meg a buktatókat, mivel EGY hullámhosszon vagyunk...
Na, ezek az igazi inspiráló élmények!

Tehát: 2-ből a 3-ba, a hasadtságból, a Mag-osztottságból, a tükörlétből eljutni a harmoniába, tenmagunk egységébe...ami = 5 ... Az 5-szög szögei 72 fokosak.. A szív dobbanása 72..
Az EMBER-nek 5 érzékszerve van. Tehát KI az 5? MAG-a az EMBER!
A TEREMTETT – de akiben BENNE a MÁGIA CSILLAGA!
KI a MÁGIA CSILLAGA? A TEREMT-NŐ-I MI-NŐ-SÉGÜNK!
De MIÉRT "Mágia csillaga"?
KÉP-zeljük csak el: az 5-águ csillag nem egy CSILLAG? Amikor csillagot rajzolunk, nem pont az 5-ágút rajzoljuk? Vajon miért? Mert éppúgy 5 "csúcssal" rendelkezik, mint az EMBER. Van 1 feje, van 2 karja és 2 lába. De mindez EGY LÉNY, öt KI-és EL-ágazással, amivel ÉRZÉKEL a TÉR-ben.
Az ANYAG-ban. Ez az 5 érzékszervünk. De van egy "6-ik érzékszervünk" is, a MEG/MAG-érzés... Amit HOL érzünk? BENT, BÉL-ül... a zsigeri szinten... Ez a belső MAG-unk..
Ebből ERED az ERŐnk...
Egy csillagnak MIKOR lehet látni a fényét? NAPPAL vagy ÉJJEL?...Nem kérdés...
Tehát?
A NAP, a FÉNY mit csinál? ELHOMÁLYOSÍTJA a MAG-unkat.. A BELSŐ látást, a BELSŐ fényt, CSILLAG LÉNY-ségünket.... Mit látunk helyette? Az EMBERT. A FELSZÍNT...Pedig NEM VAGYUNK EMBEREK...Értjük? Érezzük, hogy miért NEM?Mert az EMBERI LÉT csak KIVETÜLÉS.. A MAG kivetülése... TŰ-KÖR.. LÁTSZAT, mely LESZ és ELMÚLIK... Ez 2 VÉG-LET(T)..

Napunk angyal ma RAFAEL, a KIGYÓ-gyítás angyala... Ő ma az EGÉSZ-s-ÉG-es életmódra hívja fel a figyelmet.. Mit jelent ez? Nem a kaját és nem is a mozgást.. NEM. Ezek az emberi léthez tartozó felszínes témák... Az EGÉSZ-s-ÉG-es életmód nem más, mint a TENGELYBEN LÉT, amikor EGY-ben vagyunk TEN-MAG-unkkal. Akkor EGÉSZEK vagyunk. HA EGÉSZ-ek vagyunk, milyenek vagyunk? EGÉSZ-s-ÉG-esek....Ennyire EGY-SZER-Ű... Mert a SZER VEZET...
Amikor EGÉSZ-ben vagyunk, akkor vagyunk FENT, a "csúcson", az OROM-on...
A HEGY OROM mit ad? SZABAD LÉGZÉST, TISZTA LE-VÉG(y)-őt..
Ha szabadok vagyunk, hogyan érezzük magunkat? ÖRÖM-TELI-nek..
Ennyi...