2023-09-19

                                 MOTTÓ: "TISZTA FEJ".. 

Tiszta fejből tiszta gondolat... Tiszta fej, tiszta szellemiség.. vagy más szóval: JÓ-zanság..
Tiszta fej alatt most nem a borgőzmentes fejet értem, hanem azt, melyben nincsenek ALANTAS gondolatok... Azaz rosszindulat... A félelem, a szorongás, az aggodalom csak BESZŰKÜLTséget eredményezhet, de a rosszindulat, az alantasság mindig "ALJAS" szándékot is rejt, hisz "ALULRÓL" jön..
Engem mindig az zavar, de nagyon, mikor szépen összerakott szavak jellemtelen egyének szájából kerülnek ki. Ez nem más, mint megtévesztés, sőt, hazugság. Miért? Mert az ilyen egyének ÉLETE nem tükrözi a szavaikat. Mindazonáltal mindig elém teszi a jósorsom az ilyen figurákat és mikor? Pont akkor, amikor elárulják tenmagukat azzal, ahogyan árasztják magukból a sirámaikat, a kínlódásaikat, hogy miként nyelik el őket újra és újra saját árnyaik. Nem kenyerem a káröröm, de sajnálat sincs bennem. Mert megszolgálják és megérdemlik sorsukat. Hisz ha a jellemükön változtatnának, ha lennének TISZTÁK, TISZTESSÉGESEK és lenne TARTÁSUK – akkor egyszer s mindenkorra megszabadulhatnának saját jellemtelen mivoltuk okozataitól...
A jó hír azonban: MINDIG és BÁRMIKOR meg lehet TISZTULNI.
HA: ha megvan hozzá a JÓ-SZÁNDÉK...

Mostanság minden "Külső" segítséget megkapunk (mióta a Nibiru "betolta" energiáját a Térbe) az ébredéshez, a MAG-megtisztuláshoz. Akik érzik az "Újhullámot", ahhoz igazodnak immár.
Akik még nem, nekik a külvilág összeomlása adhat egy nagy ébresztő impulzust.
A lényeg, hogy mindenki és bárki ÉLHET a rendelkezésre álló lehetőségekkel a TEN-MAG-ra ébredéshez..
A kapcsoló azonban EGY-ÉN-i. Mindenkiben.
Sok példát látni arra, ahogy megtörténik a felébredés, viszont a második lépcsőnél, a MEG-TARTÁSNÁL már el is bukik az illető. Mert túl fárasztó "az új módi". Ezért inkább visszaáll a jól megszokott régi működésébe... Jó példa erre Káin története a Lucifer c. sorozatban.
Legyőzi magát és eltűnik róla a "bélyeg". Fellelkesül – aztán porba hull, mert a már megszokott ÉN-je újra úrrá lesz rajta. Megvolt az esélye? MEG. Élt vele? Igen. De MEGTARTANI már nem tudta.
A "MANIFEST" c. sorozatban miről üzen a "828"-as szám? A KÉT ESÉLYRŐL. Mit kezdünk a "MÁSODIK ESÉLLYEL"? A sorozat is mit üzent? "Csak" egyet kellene tenni: "IO"-ravalóvá válni, hogy JÓRAVALÓ legyen az életünk...
Működtetni a bennünk élő ISTENI részünket, a TEN-MAG-unkat.
Ez feltételezi azonban az EGYENESSÉGET. EGy-EN-esség... EGy-EN... Magyar nyelv mágiája...
Az EGYÉN tehát EGYENES. Akkor hol kerül bele a "FERDESÉG"?? Az ELHAJLÁS?
Az EL-HALLÁS-ból...
Amikor már nem a TISZTA HANG-ot halljuk, mivel bent elhangolódtunk.. Ha bent nem a TISZTA HANG hangzik – akkor nem lesznek tiszták a gondolataink sem, ahogy a szándékaink sem.
TISZTA SZÁNDÉK-TISZTA GONDOLAT-TISZTA SZÓ - TISZTA TETT..
A "Kereteket", az ANYAG világának "4"-ességét ennek a négyesfogatnak kellene feltöltenie...

Mindez Mindenkinek és Bárkinek elérhető Mindenkor és Bármikor – csak előtte TÜKÖRBE kell(ene) nézni, a múlttal leszámolva EL-számolni.. SZÁM-vetést készíteni, MÉRLEGET vonni..
Így lehet a HAT-alomból eljutni a HÉT-határon át a 8-ba, ott átfordulni és a tükör látszatából a VALÓSÁG IGAZSÁGÁBA átlépni...

Mai angyalunk megint AZRAEL, a "halál" angyala.. GABRIEL után... Nos, logikus is a váltásuk: ha kaptunk üzenetet, felismerést, melyet MAG-unkévá tettünk, akkor óhatatlanul SZAKÍTOTTUNK bizonyos korábbi szokásokkal, gondolatisággal, viszonyulással. Megéltünk egy "kis halált"...
De nincs vége... Ezért kell Azrael támogatása...