2023-11-27

                                          MOTTÓ: "27"... 

Ma, 27-én, a 27-es szám mágiájában csodás ÁTLÉNYEGÜLÉSEK részesei lehetünk.
Miért?
Mert ez a MAGOS-rendű PÁRKAPCSOLAT száma.
Miért?
Mert a 72 inverze.
De mi a 72? Az EMBER. EGY-MAG-a. Akinek a KÖZ-ÉP-e, a SZÍVE 72-t ver.

Mivel T-KÖR-világban vagyunk, ezért a T-KÖR-ben a TŰ-KÖRÖN (tudjuk, ez a "Tű foka") át a TÜKÖR-KÉP-ünket jelképezi az, akivel valamilyen módon a 27 összeköt.72-27...
Neptun és Hold.
A "Földön túli" kapcsolat, a MÉRLEG KÉT serpenyője, melyek EGy-ÉN-súlyban vannak EGy-s-MÁS-sal. Ezért nevezik ezt a számot a "Szent Szövetség" számának is.
Ráadásul ma a HOLD és a NEPTUN épp egy "kvintil", mágikus, "átlényegülős" fényszöggel kapcsolódnak egymáshoz...
Tehát, akivel kapcsolatban a 27-es szám az életünkben felmerül, azzal valamilyen közös "átlényegülés" köt össze minket. Egészen biztos, hogy életünk során legalább egyszer megéltünk valamely KÖZÖS UTAT, egy átlényegült, "másvilági" minőséget. Vagy épp folyamatosan egy ilyen minőség TARTJA FENT, JELLEMZI és működteti ezt a kapcsolatot...
Lehet gyermekünk, aki 27 évvel fiatalabb nálunk, vagy épp fordítva, szülőnk, aki 27 évvel idősebb. Lehet valaki a környezetünkben, aki 27-én született – vagy akár saját magunk. Ha ez utóbbi, akkor a BELSŐ ÉRZÉKELÉSÜNK nagyon kifinomult és kapcsolatunk belső ÉN-ünkkel egészen (EGÉSZ ÉN) "másvilági"... (mert EGÉSZ ÉN-ek vagyunk benne és általa..).
Lehet valaki, akivel adott hónap 27-én kerültünk össze... Az ilyen kapcsolatokban a LELKISÉG jelenik meg elsősorban, a MAG-OS szintű összekapcsolódás. Melynek indikátora egy ÁTLÉNYEGÍTÉS. Érdemes végiggondolni, ha van ilyenünk...
A 72 = 9. Ez önmagában teljesen természetes, hisz az EMBER maga = 9.
De 1 is, hisz egy EGY ÉN..
A 9 FELOLDÓDÁS, a "megtérés", az "ÉN A MIND-ÉN-s-ÉG-ben" száma.
Az pedig = Én-BENNEM a MIND-ÉN-s-ÉG..
A pulzusunk száma 72. Így vagyunk TELJESEK (és NEM 7es ritmusban!!!!).
A 7 a FÉNY száma.
A 2 a FÉNY ÁLTALI OSZTÁS, KETTŐZŐDÉS száma. Mely LÁTSZAT. Ezért a KETTŐ=1.
Tehát a FÉNY-ben való OSZTÓDÁSUNK, nőre vagy férfire, mint NEM-iség, az LÁTSZAT, alapvetően NINCS ILYEN. Nagyon jó mondás, hogy az ÁRNYÉKA MINDENKINEK EGYFORMA. Igen. Teljesen mindegy, hogy valaki fehér vagy fekete, sárga vagy rézbőrű – az árnyéka mindenkinek teljesen egyforma!! HOL? A SÖTÉTBEN.... A SÖTÉT-KÉK-ben. Hisz a KÉK oda-vissza EGY.
KÉK az ÉG, az égi LÉ és kék a földi LÉ. Mert a KETTŐ EGY....
Tehát a SÖTÉTBEN válik minden VILÁGOSSÁ – és PONT erről üzen ma minden "észköz" is!!
Mert ez maga az ÁT-LÉ-ÉN(y)-ÉG-ülés...

Csak ÁT-LÉ-ÉN(y)-ÉG-ülve tudjuk mindazt megérteni, amit a számok mágiája magnyelven magában rejt.
A tegnapi tanfolyamon mesélt egyik tanítványom az archaikus magyar népdalokról, azok rejteki szövegezéséről, miként őrzik az EREDENDŐ MAGTUDÁST. Nem a "teremtett teremtés" torzítását, hanem azt, hogy mi VOLT AZ EREDENDŐ EREDET! De azt is elmesélik, hogyan történt az ÉN megtörése és lett belőle TÖRT ÉN. Ez a TÖRT ÉN TÖRTÉNETE...
Valamikor régen még ÉLŐ NYELVEN örökítették az EMLÉKEZETET. Mert akkor MÉG ÉLTÉK a TUDÁST. És ÉN-EK-elték a FONÓ-ban... Az idők és az érdekek mentén sokat sikerült torzítani ezen a tudáson, de eltüntetni nem lehet(ett). Viszont MEGÉRTENI igazán csak akkor lehet, ha értjük a számok titkát, értjük a szimbólumokat és értjük saját nyelvünk rejteki üzeneteit.
Azonban hiába az értés, ha nincs hozzá ÉRZÉS. ÉRZÉKELÉS!
A magyar nyelv csak annak fedi fel TITKÁT, akinél a SZÍV és az ÉSZ EGY-ben van..
Ez maga a MAG csodája!!
Ha valaki egyszer belemerült, soha többé nem fog tudni – és nem is fog akarni – kilépni belőle.
Van, akinek ez csak "szótagolás". Lelke rajta. De mi tudjuk, hogy a szótagolás, az SZÓ TAG-o-LÁS(s). Tehát a TAGOK LÁTÁSA indikálja a LÁTÁST...

Az átlényegülés néha meg tud ijeszteni, hogy milyen TÁVLATOKAT nyit meg (különösen egy 27-es minőségű kapcsolat). De ez csak először van így. Mint mikor résnyire kinyitunk egy ajtót...
Aztán, ahogy szélesre tárjuk, úgy tárul elénk mindaz, ami mögötte van...
EGYRE BELJEBB – EGYRE FELJEBB.... EGYRE MAG-OS-abbra... az "ISTENI" szférákba.
(amiből NEM 7 van!!) Ami meghozza a MAG-újulásunkat. Pontosabban a RÁ-ébredésünket, ami elindítja az ÁR-ADÁS-t... Hol? Alapvetően BENNÜNK, hisz mindÉN bennünk kel életre – és nem másban. Ezért TÜKÖR a 27 a 72-nek.
A 27 a KATALIZÁTOR, hogy a 72-ben életre keljen a 27 ....

Napunk angyala ma MIHÁLY, aki őrzi a biztonságunkat és ugyanúgy a védelem angyala mint Ariel.. Hisz az átlényegülés mindig SZER ELEM-be visz, mely ETET... és maga az ÖRÖM FORRÁSA...
Az ÖRÖM-LÉT pedig mindennek LÉTMINŐSÉGE..

(Kép forrása: internet)