HATÁR-TALAN-S-ÁG

              MÁGIA 

Szerelemnek tiszta lángja átölelve vezet téged mint világító izzó fáklya.

Eredendő ÉGi MÁGia..
melynek benned nincs korlátja. Hisz MAG-ból ered s MAG-ba vezet..
S e MÁGIA ten-MAG-od Világosságából ered.
S MAG-odban Eredendőn teremt.. S általad ott bent, egyre beljebb emel..
Hiszen e Mágia MAG-a az EGY AKARAT-nak MAG-ja.
Mely nem más, mint saját benső MAG-erőd, a benned élő TEREMT-N-Ő-d.
S e Belső Mágia tiszta lángja LETT-s-éged által folyamatos teremtésben él benned a MÁ-ban.
Mely ÁT-ÉG-et és
ÁT-LÉ-ÉNy-EG-ít az EGY-nek SZER-e által.

Tehát e MÁGIA eredendő,
s benned Egy-SZER-űen
Egy-SZER-re TEREMT-N-Ő..
S hogy mit teremtesz általa,
az attól függ, hogyan rezeg benned a MAG DALA.
S hogy a SZERELEMnek hullámhosszán mily MAG-osra vagy Fel-HANG-olva..
S így teremtesz az Eredendő
Egy Akarat által,
 mely teremtés a Valódi Kristálytiszta Teremt-N-Ő-i mágia. Mely csakis a VILÁGOS-ságban létezik.
 Azon kívül SZÉT-esik..
Ez a LETT-séged általi teremtés, mely eredendőn benned él.
Mert ki LETT,
saját Benső MAG-i-a által így TEREMT...

A földi mágia, a földi tűz által csakis a mátrixnak világát táplálja a MÁ-ban.
Ez a teremtett teremtés,
melynek még van HAT-ÁR-a.
Ez, egy KÜLSŐ teremtés,
mely NEM a MAG-ból ered,
S nem beljebb s feljebb emel, hanem egyre lejjebb vezet..
Ez a mágia még a TEREMTETT VILÁGa,
s a valódi teremtésnek
csak egy MÁS-a.
Ezért nem mindegy,
hogy hogyan teremtesz itt "lent". Hogy milyen HANG-oltságban,
a földi tűzben,
vagy az ÉGI lángban..

2023-04-27

       OK-OS-s-ÁG

Mi az, ami készül?

Érzed már ahogy ÉP-ülsz s
sz-ÉP-ülsz?
Érzed már az erőd ott bent, magodban?
S egyre beljebb terelgeted magad,
de már OK-a-fogyottan..

Oka-fogytán OK nélküli LÉT-ben már nem akarsz OK-OS-odni,
hisz te már tudod, hogy minden csakis érted. (Érted?)
Ki "OK-OS"ODNI" akar,
még a HAT-ÁR-on belül marad...
Mert ahol még van OK,
ott VAGy-OK,
tehát VÁGY-OK...
S a Vágynak Oka-ként
még a SZÍN-DARAB-ban játszol,
hisz ahogy VÁGYSZ,
ott még a MÚLT-ban,
s a JÖVŐBen táncolsz.
Hisz az ELME-beli Vágy néked számtalan OK-ot ád,
mely OK újabb vágyat ébreszt benned,
s ekkor ezen a szinten nincs megállj!
S csakis OKA-fogyottan tudod megélni az Egy JEL-EN-nek pillanatát.
Ahol csak VAGY, ki eredendőn LETT-ÉL..
Okok nélkül, eredendőn,
LETT-ként.

Tehát nem "OKOSODNI" kell,
csak engedni,
s okok nélkül arra, ki lettél,
arra EMLÉKEZNI..
S mikor már nem az vagyok,
aki VAGY-OK,
csak LETTEM aki LETTEM,
akkor élem meg igazán, lettségemnek EGY okán azt,
aki lettem..
Ki MAGA MAGAM az OK bennem!

Mert az elmebeli vágy az még egy KÜLSŐ OK-TÁV,
mely egy HOLT-ÁG..
S ott, még VÁGY általi OK van,
s az még a TEREMTETT VILÁG.

De, ahol magam vagyok MAGomban,
hol az OK magam vagyok MA,
ott már a LETT-ség mi VÁR..
S csak akkor élem, aki lettem,
ha már tudom,
hogy az OK csakis BENNEM.
Hisz létezésem OKA MAGAM vagyok ÉN.
Az Eredendő Egy-nek Ok-án,
mi által LETTEM az,
aki LETT-ÉL.

          -------------------

Vagy-Ok vagy Vágy-OK?
Ebben most tisztán lát-OK..
Ahol a vágynak okául létezem,
az még a TEREMTETT VILÁGOM...
Amíg vágysz,
addig van okod itt lenni,
e mátrixnak színpadán.
De, ha a vágy megszűnik,
az Ok is eltűnik...
S ekkor felismered,
hogy az Eredendő Egy Okot csakis BENNED LE-LE-d..
Mert az OK TE MAG-ad vagy!
Te, aki szabadon létezel,
de NEM ITT az ANYAGBAN!!
Felismered az Ok-nak OK-át, hogy MAGA a LÉ-T, ki LE-TT-ÉL,
csak egy EM-LÉ-K csupán..


NEM A TEREMTETT VILÁG MÚLTJÁRA KELL EMLÉKEZNI,
hanem a JELEN PONTJÁBAN,
az EREDENDŐ LETTSÉGEDRE,
az EREDENDŐ EGY TER-edben..

A TEREMTETT VILÁG múltbéli emlékei EMLÉK-MÁS-ok csupán!
Melyek által nem tudsz beljebb emelkedni,
csak körbe-körbe jársz!
Eredendő emlékeid
LETT-ségednek JELENEI.
Hol minden emlék
az Egy-be(N) ÁLL.


2023-04-25

ELMOSÓDIK A HAT-ÁR..

CSENDBE tértél..
Ez nem is kérdés..

A kérdés csak az lehet,
hogy mi ez az ÉRZÉS?
Mintha elhagynád fizikai testedet s egyszerre érzed,
mi Kint, s mi Bent rezeg..

Tudod itt létedet,
de már nem kint,
hanem bent éled meg...
S odabentről szemléled
KINT-LÉT-edet..
Még furcsa az érzés..
De tudod, hogy Magodban éled való Egy-Léted..

Sokszor úgy érzed, csak lebegsz.. s azt veszed észre,
hogy megint merengsz...
Merengsz a léteden..
S hogy mi mennyire fontos,
s mennyire lényeges..

Mi az, mi valóban az Örömnek létében képes tartani?
S mi az, mi igazán értékes,
mi Magodban lényegi?
S ahogy benned egyre tágul a Lét, úgy érzed bent,
hogy valami "ÉG"...
Csendednek lángja lényegít át a MÁ-ba,
mely maga a Világodnak Egy Világossága..
Egyre tisztul minden..
Már Egy-SZER-re éled a Bented és a Kinted...
Elmosódik a HAT-ár...
s EG-Gyé válik benned a KÉT VILÁG...
A Fény és Sötét Egy-s-ÉG-be ér..
Az EGYnek VILÁGOS-s-ÁGÁ-ba, hol LETT-s-ÉG-ed ÉL...

Most átértékelsz mindent ön-MAG-odon belül..
Ahogy Bent, úgy Kint is minden a legtökéletesebb REND-be kerül..
De ezt már érzed
s éled is ott belül..
S így teremtesz a Jelenben,
a MIND-ÉN-eken felül..
Ami körülötted Meg-MAG-TE-s-TE-s-ül.

2023-04-24