2023-03-31

                                             MOTTÓ: "4"...

Ma megint a számokkal lehet leginkább a nap hangulatát bemutatni.. de természetesen az "észközök" rábólintásával, hisz mindig csak az az IGAZ, ami EGY-s-ÉG-et mutat az Éggel és a Földdel , az ÉG-ÉSZ TEREM-mel....
Ennek megfelelően ma a CSEND, a REND, a KI-EGYÉN-súlyozottság kapja a HANG-SÚLYT...
Ami a 4-ben benne is van. Védelem a külső hatásokkal szemben...

31=4.
Mi a 4? AZ ANYAG száma. A KERET. A FORMA. A formához tartozik a TEST, tehát az EMBER!
Mivel EMBER=TÖRT ÉN, azaz az "Y", ezért jeleníti meg a 4-es számot a Tarotban a "CSÁSZÁR".
Ő az "ÚR"-AL-kod/t-ó. (Magyar nyelv mágiája....Tényleg minden benne van)...
Idáig STIMMEL is a TAROT. Az 5-től azonban már BORUL a REND és kezdetét veszi a CSÚSZTATÁS... A Tarot alapja a számok és NEM a KÉPEK. A KÉPEKKEL célirányosan TORZÍTANAK, így kapnak HAMIS értelmezést a számok. Bár a 10-től helyre áll a szinkron, mégis, az ALAPOKAT, a LÉNYEGET, ami a további értelmezéseket is meghatározza, teljesen FÉL-re vitték...
Ki vitte FÉL-re? Ráadásul TUDATOSAN? Még ha "Hermesz Triszmegisztosznak" is hívták az illetőt? Az "EMBER". MAga a "FÉL" ELEM!!! Aki a TORZÍTÁS által AKAR TELJES LENNI.... Csakhogy SOHA NEM LESZ AZ!! Mert a teljességhez NŐ-vé kell válnia...
No, ennél a mondatnál szoktam kisütni a biztosítékot – de sütik ki az enyémet is a butasággal -, mikor az "OKOSOK", az "EMBEREK" a NŐ-séget a Földön futkosó "NŐI EMBEREKKEL" teszik egyenlővé. Pedig az "EMBERI NŐ" nem egyenlő a "NŐI EMBERREL"!
Aki ÉRZI, ÉRTI – aki meg csak elmével akarja felfogni, soha nem fogja megérteni...
Legfeljebb csak okoskodik...

És ha már ÉRT-ELEM... Ez is a 4-eshez kapcsolható... Hisz az "ÉRT" ELEM kell a az anyag megformázásához. A RÁCIÓ. Az orioni ELME kíválóan alkalmas erre a feladatra. Hisz az INTUCIÓNAK nem ez a dolga. Az INTUÍCIÓ a LÉTET TARTJA – a RÁCIÓ A LÉTBŐL KELETKEZŐ FORMÁT alakítja.Így tud(nának) gyönyörűen EGY-ÜTTműködni, EGY-ként – de a TAGADÁS mindent SZÉT-VER(T)...Ebben vagyunk már jó ideje..
Viszont, mindennek eljön az IDEJE, minden MINŐSÉGI váltásnak!
A MINŐSÉGI VÁLTOZÁSHOZ soha NEM KELL MENNYISÉG. Ezért NEM IGAZAK azok az ELME-TRENDEK, hogy "forradalmasítsuk" a TUDATOT, mert "csak így" tudjuk átfordítani a világot.
A TUDAT először is ÁLLANDÓ. Ezért SOHA NEM FORRADALMASÍTHATÓ. (Ezt még a történelem is bebizonyította). A TUDAT CSAK FELÉBRESZTHETŐ, mert az emberi létben "BEALUDT" és elfelejtődött! Ezért fontos, sőt, LÉNYEGI az EMLÉKEZÉS!! DE nem az előző életeinkre, a reinkarnációs emlékeinkre, ez is egy nagy marhaság!! És teljesen FELESLEGES is, mert ALAPJÁBAN nem vezet sehová!
Amire emlékeznünk KELL, az LÉNYSÉGÜNK EREDETE, a Vén-Ősi mi-NŐ-ségünk. Az eredő NEV-ünk, akinek HANG-ja az ÉN-(én)-EK-e....(Magyar nyelv mágiája....) És az egésznek semmi köze nincs holmi "vének tanácsához"... Jájjj... Ha az értetlenség fájni tudna...

Minden MINŐSÉGI változás megtörténik a 4-ben, azaz a TÉR-ben, ha annak IDEJE eljön.
A 31 pontosan erre erősít rá. (Ma reggel, kávékészítés közben pedig 3-szor rá is tüsszentettem, mivel épp ezen jártak a gondolataim.... 3 tüsszentés az EGY-énben )
Mit jelent a 31?
A 3-ból az 1-felé irányulást. Azaz a tökéletes EGY-ségbe érést, harmoniában, REND-ben, NŐ-vekedésben – amit aztán FORMÁBA, KERETBE lehet önteni. Ez a meg-VALÓ-sulás...
A MINŐSÉGI váltás tökéletes MINTÁZATA... Nem véletlen, hogy a 13 az inverze...
Ha érezzük JÓ. Ha értjük is – még JOBB...

A MI-NŐ-s-Égi átalakulást a TÉR-ben "ELŐ"-ször, mint ELŐ-SZ-EL-et, EL-sőként, EL-evenünkben, azaz LÉ-nységünkben, az ÉN-ben, belül, érezzük meg... Valami MÁS lett. MÁS energia jár át minket.. MÁS az ERŐ-tér, az ERŐ-viszony bennünk, amit zsigereinkben érzünk. Más a HANG-ulatunk, a HANG-oltságunk. Más HANG-ot ütünk meg! MÁS zene, dallam jár a fülünkben... Másként fogjuk meg a dolgokat. Másként beszélünk... Másként reagáunk, másként viszonyulunk...Minden más-KÉP-p működik bennünk. Azért, mert MÁS-OK lettünk, más OK működtet minket, ami által MÁS lett a KÉP-ünk.... (Magyar nyelv mágiája...)

Manapság betyár nagy divat lett a nyelvünkről, a MAG-ról beszélni.. Úton-útfélen erről hallani, olvasni, éppúgy, ahogy a SZÍV-vel kapcsolatban is volt egy hasonló hullám... Vagy a NŐ-vel, a MA-MA-val...Ringató versekben tagolt szavak.. Csakhogy mindig KI-ÉREZ-ni, ha valaki ÁTVESZ dolgokat, felül egy MÁSOK ÁLTAL gerjesztett hullámra. Ugyanis az ÖSSZ-HANG lesz HAMIS... Pontosabban ÜRES. Érezni, hogy NEM MAGÁBÓL FAKADÓ – még akkor sem, ha arra hivatkozik, hogy "magomból írok magamról"...
Ugyanez érvényes az OKOSSÁGOKRA is. Mit ÉREZNI belőlük is? Az "ÜRESSÉGET"!
 Mindegyik FELVETT, ÁTVETT – és NEM "magából" eredő. Nem belső "eredendő" tudás megnyílvánulása.
Ugyanúgy, mint a SAJÁT vagy TANULT HIT esetén. HISZEK vagy csak HITET VALLOK???
Nem ugyanaz!!

Tegnap megint elém jött egy video, meg weboldalak sora, amelyekben a MAG-ról értekeznek.. "TUDOMÁNYOSAN". Összekapcsolva a "MAG"-nyelvet a 12-es számrendszerrel.... "ATOMJÁRA" bontva... Jájjj.....Persze IDEGEN nyelvű "mágikus" írásra építve....Én meg fogtam a fejem, hogy Jézus és Mária és szentséges Habakuk!! Okoskodás a köbön, nulla, azaz dupla nulla "MAG"-MEG-ÉRZÉSSEL!! Ahogy olvastam és hallgattam, olyan érzetem támadt, hogy a "MÁS VILÁG" hullára röhögi magát rajtunk, hogy mekkora marhaságokra vagyunk képesek OK-TALANSÁGUNK OKÁN!!
Olyan az egész Tér, mintha valaki egy hatalmas csövön át belefújt volna a "Terembura" szellemi porába, felkavarva az elült, beszáradt iszapot és most aztán mindenki szipózhatja be..
Hacsak nem zárja magára az AJTÓT!
Nem véletlen, hogy a "TÚL"-világi intés (persze magunkból, a BENT-ből indulva) folyamatosan mire vonatkozik? Arra, hogy HÚZÓDJ BE! ZÁR-kózz BE! Légy MAG-odban, LÉ-Ny-ségedben, az Eredendő Egy-ségedben!!... Mert csakis ekkor tudsz TISZTA maradni és nem terítenek be, nem fertőznek meg az okosságok, a látszatbölcsességek szennyének az áradata....
Mikor kell becsukni az ajtót? Ebben csakis a RÁ-ÉRZÉS és MEG-érzés segítenek..
A megérzés, az INTUÍCIÓ pedig akkor marad tiszta, ha nem engedjük elnymoni a RÁCIÓ okoskodó LÁTSZATÁVAL....

Mindezeket muszáj volt most megint elmondani, mert a mindennapok ezekkel a trágyaszintű és tartalmű SZÓ-ÁRADATOKKAL vannak tele!! Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden, ami ELME-ALAPÚ, az ILLÚZIÓ. Kivetülés, látszat. VAN, amikor a látszat megegyezik a VALÓSÁGGAL. Ez lenne az IGAZI... De manapság nem így van. Feladat: legyünk mindig JELEN, különben elsiklanak a nekünk szóló JELEK....

Ma a KI-EGYÉN-súlyozás napja van, nincsenek különösebb hatások, CSEND van és NYUGALOM – épp azért, hogy a MINŐSÉGI átalakulást MEG-ÉREZZÜK és MEGÉLJÜK és legyünk BENNE!

Napunk angyala RAFAEL, a Ki-GYÓ-GYÚL-ás angyala... Mit üzen ő? Azt, hogy a gyógyulás alapja a FÓKUSZUNK IRÁNYA. Mire figyelünk? Minek adunk JEL-ÉN-TŐ-séget?? Ugyanis azt engedjük be és amit beengedünk, az KATALIZÁTORKÉNT fog működésbe lépni...Így kapcsolódik össze a Kint a Benttel... A gyógyítás KÉP-ességünk mindig azon a KÉP-en múlik, amit látunk...
De a vetítő gombja meg a mi kezünkben van. Senki máséban...