2023-05-28

                                         MOTTÓ: 28 – 2 ÉS 8... 

Ez már szinte hihetetlen: nem csak a nap számában folytatódik az előző napok 2-es és 8-as kapcsolódása, hanem az észközeimben IS megy tovább.... Igaz, közöttük MA megjelent a Szent Szövetség lapja is, egy nap csúszással, ami a 27-es számot viseli, de ma "kompenzálásként".. VIGASZKÉNT... Mindjárt kiderül, miért...

Elég sokat írtam az elmúlt Rituálékban a 2 és a 8 jelentőségéről.
Mondám vala, hogy az ő viszonyuk mutatja és érteti meg a FÉNY dimenziójának a lényegét.
A 2 IS egy KAPU, a 8 is egy KAPU - ma meg aztán NYITVA MINDKÉT kapu! Amitől ránk jöhet a "fosás" ... de mint tudjuk: "Don't fos, be happy"...
A 2 a LE-szállás, a 8 az EL-szállás. Magyar nyelv mágiája. Ilyen TŰ pontosan visszaadni a lényeget, csak egy MESTERI, MAG-asztos minőség nyelv képes! Mivel KÉP-ben van!
A 2-eshez tartozik a Tarotban a FŐPAPNŐ, aki "A" Kapuban ül. De a főpapnő nem más, mint SATANA. Nem is lehet más, hisz ő az őre "A" KAPUNAK", annak az "EGY KAPUNAK", melynek 2 oldala van...Belőle fakad a NAP, a FÉNY, mely HATÁR-os, ZÁR-os. Van KEZDETE és VÉGE.
Ahogy MINDENNEK, minden ÉN-nek, minden LÉ-T-ezőnek, aki "alatta" él. BELÉP és KILÉP.

Ha ÁT-MENET-i létformánkba belefeledkeznénk, az "orrunk elé" kaptuk a GÖNCÖL szekeret EMLÉKEZTETŐNEK. Formája egy SZEKÉR, ami mit jelképez? Az ÚTON létet. Az út pedig mit jelképez? Azt, hogy ÁT-MENETI.... Tehát: EMBER, ki itt "lopod a napod", EMLÉKEZZ: "gyütt-ment" vagy!! Pucéran jössz testedben és úgy is távozol, mert ITT SEMMI NEM A TIÉD. Még a "bőrödet" is B-ÉR-be kapod!
A Göncöl rúdja évszakonként, tehát 4-ed évente (az anyag száma a 4) 4-ed fordulattal elfordul, de úgy, hogy egyik sarka mindig a SARK-csillagra mutat (ez a SZVASZTIKA). Mit jelent? Azt, hogy KÖR-ben JÁRUNK. Hogy "KÖRÖN" vagyunk. Egy TŰ-KÖRÖN...És minden körnek van egy KEZDŐpontja, ami EGY-ben a VÉG-pontja is. Ami "MOZDULATLAN". Tehát? A FORGÁS, a KÖRBEN MENETEL csak LÁTSZÓLAGOS MOZGÁS az ÁLLANDÓSÁGBAN.
Értjük?
Érezzük a földi létünk lényegét??
Mi az, ami ÁLLANDÓ? A MAG-NŐS-I TÉR. A MÁGNESES MEZŐ, mint eleve élő létező.
Mi az, ami VÁLTOZÓ? A FESZÜLTSÉG. A TÖLTÉS. A TÖLTÖTTSÉG – BENNE! És annak MINŐSÉGE...
A változót ki HATÁR-ozza meg? Az "EMBER", aki a "gerjeszti" a feszültséget a TER-EM-ben, TEREMTETT lényének ELMÉJE által.. Mivel az ELME is VÉG-es, ezért van "HALÁLFÉLELME".
Viszont a TUDAT ÁLLANDÓ – és EMLÉKEZŐ. Ő "van" a SZÍV-ben, ami NEM BEFOLYÁSOLHATÓ és NEM MANIPULÁLHATÓ senki és semmi által. Mivel VELÜNK EGY, ezért CSAKIS MI IRÁNYÍTHATJUK.
Ha ÉREZZÜK, ha BEFELÉ hallgatva meghalljuk – akkor mindig felül tudjuk vele és általa írni az ELME nyughatatlanságát, feszültségét, ami épp a FESZÜLTSÉGBEN és által BEFOLYÁSOLHATÓ...

Jelen világunk töltöttsége, annak minősége enyhén szólva is kritikán aluli...
De ez a DUALITÁS, a KETTŐSSÉG velejárója. Ahol megjelenik a FÉNY, azonnal megjelenik a KETTŐSSÉG IS. Hisz azonnal lesz KÉT OLDAL: fény és árnyék. Azonnal lesz KI-TÉR-jedés.
De ez MIND LÁTSZAT!!! Miért? Mert ott a MÁSIK VÉGE: a kapu túloldala, a 8....
(És ITT tessék elgondolkodni, hogy a fényimádók MIT is imádnak!!!)

A 2-vel együtt jár a "FELEZŐDÉS". Az EGY-ből lesz EGY és EGY. Az EGY és a MÁS. De a MÁS is egy EGY. Egy "EGY ÉN". Ha az EGY és a MÁS EGY-MÁS-ra talál, akkor lesz minden újra EGY, ami a 3.
Ez a HARMONIA EGYSÉGE, NYUGALMA. De amíg nincs ÖSSZE-találkozás, addig a SZÉT-húzás feszültsége a MÉRTÉK-adó.....Mindez megjelenik BENT, bennünk – és KINT IS. Hisz a KINT velünk PÁRHUZAMOSAN LÉTEZŐ, az IS egy MÁS-IK... Útja, sorsa éppúgy ADOTT, ahogy a SAJÁTUNK IS. Ezért BADARSÁG AZT HINNI, hogy mi megváltoztatjuk a KINT-et. SOHA!!!
Mi csak ÖSSZEHANGOLÓDHATUNK vele – vagy épp ELTÁVOLODHATUNK tőle.
De a KINT-ben is benne van mindaz, ami BENNÜNK, a 2-tő-s-ség okán a "JÓ" IS és a "ROSSZ" is.
MI döntjük el, MELYIKKEL AZONOSULUNK. Ebben áll a SZABAD AKARAT.
SEMMIT nem fogunk KINT megváltoztatni. Egy folyamatban vagyunk benne, ahogy minden EGY-ÉN is éli a SAJÁT FOLYAMATÁT, a SAJÁT ÉLETÉT. ODA-VISSZA-hatásban.
Ez a 2-8 viszonya. IDE-ODA, ODA-IDE HAT-ás.
EZÉRT jelent meg ma a "SZENT SZÖVETSÉG", mert ha a 2-ben (testben, anyagban, Földben, a LÁTSZATBAN) SZÉT-esnénk és FELEZŐDNÉNK, a FÉL ELEM szintjére süllyednénk, akkor azonnal ott a "MÁSIK OLDAL", jelezve, hogy EMLÉKEZZ!!! Ez CSAK LÁTSZAT!!! A 2 az 1-ből lesz!!! Tehát, NEM VAGY FÉL, hanem EGY!! Ezért nincs mitől FÉL-ned!! Nincs az a MÁSIK EMBER, aki TÉGED FÉL-elembe taszíthatna, mert ő is CSAK EMBER!! Lehet megszállottja a HAT-ALOM-nak, és akarhatja életét végteleníteni: ődóga. NEKEM, NEKÜNK kell tudni azt, hogy ITT nincs VÉG-telen élet, ugyanakkor meg MAGA AZ ÉLET VÉGTELEN!!DE!!!
Legyek BÁRHOL, mivel a TUDAT ÁLLANDÓ LÉTEZŐ, mindig a TUDATOM dönti el (és nem az elmém), hogy HOGYAN ÉLEM MEG A LÉ-T-em a T-ÉR-ben! Hogyan ÉR el bennem és általam az ÉL-et a LÉ-ben....Tehát, ha 2-ségeink lennének ma magunkkal, a külvilággal, a jövővel vagy bármivel kapcsolatban, (amit már az éjszakai nemalvás és nyughatatlanság is magával hozott), EMLÉKEZZÜNK és jusson eszünkbe a GÖNCÖL SZEKÉ: ÁTUTAZÓK vagyunk, és ennek megfelelően EMBERI formánk csupán egy KIVETÜLÉS – de az, hogy UTUNKON és "formánkban", a KERETEINKBEN mi hogyan ÉREZZÜK MAG-unkat, az csakis az EMLÉKEZÉSEN és a HOZZÁÁLLÁSUNKON múlik!
NEM vagyunk EGYEDÜL – EGY-ben vagyunk EGY-ek! Mert AKI KIVETÜL, az mindig velünk, hisz bennünk...Tehát? "Don't fos, be happy!" HIGGYÜK el, hogy a TÉR-ben is minden jelen van, minden REZGÉS, minden HULLÁM, a "Jó" is és a "rossz" is, MAG-os is, MAG-talan is – MI döntünk, melyikkel kapcsolódunk! Mert NINCS se JÓ, se ROSSZ, csak "IO"!

Napunk angyala ma MIHÁLY, aki arról üzen, hogy "Don't fos" – mert MINDIG BIZTONSÁGBAN VAGY!
Jó reggelt!