2023-06-11

                                    MOTTÓ: FORRÁS 3.0.... 

Három a MAG-y-AR igazság – tartja a közmondás, így hát nincs is min csodálkozni, hogy immár 3-ik napja tart a FORRÁS témaköre, de, természetesen ma megint egy más árnyalásban... 

11-e van és nekem a 11-es kocka érkezett. Tehát, ma a 11-el lesz "feladat" és az "árnyalás"..
Mi a 11, azon túl, hogy "mesterszám"? Meg azon túl, amit a hagyományos számmisztika hozzátesz?Ezt magyarul úgy hívjuk, hogy "EGY AZ EGY"-ben. Ami NEM KETTŐ, hanem EGY. Ez az, amikor TEN-MAG-unkkal, LÉNY-ségünkkel, a LÉ-t működtető ÉN-ünkkel EGY-bekelünk és EGY-SZER-re, EGY SZERBEN látjuk magunkat KINT és érzékeljük BENT. Teljes tudatában vagyunk annak, hogy ez a fizikai létsík a KET-TŐ-S-ség létsíkja, ahol minden KET-TŐ-ződik, de mi tudva tudjuk, hogy ez LÁTSZAT és ILLÚZIÓ. Mert az ÉLETET BENT éljük, nem MÁS-OK-kal... Annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy "másokkal"... Mindezt igazán a magyar nyelv tudja szemléletesen érzékeltetni...
Nos, EZÉRT "mesteri" e szám, mert az "EGY-az-EGY"-ben maga a "MeS-TeR"-i tudatosság.
EBBEN lehet megtapasztalni azt az ERŐT, amire Jézus hivatkozott, és ami az utóbbi napokban visszatérő téma, Ráziel vagy épp Mihály jóvoltából. "NyERD VISSZA A BELSŐ ERŐDET" – ahogy MA IS! Vagy: "EMLÉKEZZ IGAZ ÖNVALÓDRA". Mindegyik ugyanarról az EGY-ről szól. Arról az EGY BELSŐ ERŐRŐL, mely valóban TEREMTŐ ERŐvel bíró. Aki IDE eljut, annak már nincs "hozott köre", nincs "lábnyoma a porban", "nincs súlya" – már MAG-a teremti a következő pillanatot...
Nem könnyű, de EGY-SZER-Ű feladat, mert "csak" a SZER-en kell járni hozzá. Mi a SZER-en járás? Maga a SZER ÉN-s-ég....Aminek köze nincs az alázathoz – mert ez utóbbi CSAK az alá-fölérendeltségben létező, a MELLÉRENDELÉSBEN SOHA. Márpedig a FÉNY dimenziója, a KET-TŐ világa igazából ERRŐL SZÓL. A M-"EL-LÉ"-rendelésről.... Ugye értjük? Ugye érezzük e szó tagolását?

Ha már 3 és MAG-igazság, akkor ma IS beemelnék egy írást Horváth Krisztinától, ami bár "régi", de nem időtől függő, azaz IDŐTLEN tanítás, tehát teljesen mindegy, hogy ma érkezett, vagy egy évvel ezelőtt.. CSak EGY E-M-LÉ-kezet és emlékeztetés van itt a TÉR-ben, hogy mi is az az "EGY az EGY"-ben LÉ-T-ezés..

"Egy vagyok az Eggyel az Egyben.

Egy vagyok Magommal, aki Lettem.
Egy vagyok a jelenben a Jelennel.
Egy vagyok a Mindennel, mi bennem.
Egy vagyok a Létezéssel, a vég nélküli fejlődéssel.
Egy vagyok, ki Mind-EN vagyok, aki a Mind-énben jelen vagyok.
Egy vagyok a Térrel s az Idővel,mik bennem válnak jelenemmé a Végtelen Mezőmben.
Egy vagyok a Hanggal, a Szóval, a Tettel.
Egy vagyok az összes cselekedetemmels a MIND-ÉNre ható teremtésemmel.
Egy vagyok a Nappal és a Holddal,s a végtelenbe táguló Egy Tudatommal.
Egy vagyok az érzésemmel,a meg nem szűnő Lélegzettel,
s a Magomban rejlő Tiszta Csenddel.
Egy vagyok az Igazsággal (Igaz Ággal),
az Örök Egy Világossággal, az Egy Igaz Ösvényemmel,
s a bennem élő szerelmetes Tiszta Lánggal.
Egy vagyok az Akarattal, s azzal aki vagyok, Tenmagammal.
Az Eredenedő Egy Maggal.
Egy vagyok a Forrásommal, s a Szerelemmel, mely táplálék MA.
S táplálom magom azzal, A-KI VAGYOK,
és soha nem feledem, az EGY SZABAD AKARATOM..."