2023-09-09

                               MOTTÓ: NAGY VÁLTÁS.... 

Tegnap előtt kitettem egy két évvel ezelőtti Rituálét, 2021-09-18-áról. Milyen jó, hogy az a turbulencia az oldalon megesett, különben nem jutott volna soha az eszembe, hogy visszanyúljak érte.. De véletlenek ugye nincsenek, és visszanézve EGYÁLTALÁN nem volt VÉLETLEN, hogy elő kellett hozni... Érdemes újra elolvasni, nemcsak a Kék vér könyvek kapcsán, hanem annak a 3 napnak a dinamikája miatt elsősorban, ami akkor a Térbe érkezett (na, erre most jött kintről egy nagy rátüsszentés.. És még egy !!...).

Az az év nagyon különleges volt: 3 nagy fordulat érkezett benne. 3 hullám egy 5-ös évben.
A SZÁMOK EGYÉRTELMŰEN beszélnek!! Mert mi a 3? Ami EGY. 3 sík, 3 szint, ami 1-ben működik és egyazonos CÉLT szolgál. Ahogy emberi lénységünknek is van 3 síkja: szellemi-lelki-testi, mely ugyan 3, mégis EGY!
Az 5 pedig a MÁGIA, a MAG-váltás, a "CSILLAG-fordulat" száma, amikor a KINTRŐL BEFELÉ "ÉBRED" az "EMBER". Az az "ember", aki NEM IS EMBER – hanem "csillag-LÉNY". Mert "MAG"-ja van, ahogyan az 5-ágú csillagnak is. Forgathatják bármerre az idióta sátánisták, akik azt sem tudják mit forgatnak és miért, mivel MINDIG ott van az a belső MAG, amiről ők mindig elfelejtkeznek, pedig ez a MAG az, ami "ELLEN"súlyt tart, ami az EGYENSÚLYT tartja, a MAG(a)-TARTÁS érdekében...

Tehát 2021-ben minden "ÖSSZE"-vágott, ahogy a 3 pontosan a 2-ből, a KÉT-ségből való EGGYÉVÁLÁS, az ÖSSZETART(oz)ÁS száma.
Mi volt ez a 3 esemény?
1. NIBIRU érkezése tavasszal, aki meghozta a SZÉT-választás üzenetét és azt, hogy "MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL".
2. Augusztus 12-15 között EMANUEL jelent meg az égen, és "lejátszotta" a teljes Húsvéti misztériumot, csak immár egy egészen MÁS SÍK-on. Ekkor, 13-án volt a Szíriusz helikális felkelése is, épp pénteken ("Nagypénteken"), amikor azt üzente (tökéletes összhangban a misztériummal), hogy "ENGEM NEM LÁTNI KELL, HANEM ÉREZNI". És még hozzáfűzte, hogy "FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS".
3. Szeptemer 16-17-18, mely egy teljes LEZÁRÁS, NYITÁS hullám-minőségét hozta el.
16-án érkezett az "ELÉG-VOLT", majd 17-én a Feloldódás és 18-án az ÁTÁLLÁS...
Ebben a Rituáléban írtam le, hogy immár NEM A MÚLTTAL, a TöRT ÉN ELEMÉVEL kell foglalkozni, hanem a KÉK MINŐSÉG ÉLÉSÉVEL.
Aki ezt a 3 hullámot "befogta", MEGÉREZTE, MEGÉLTE ÉS MEG IS ÉRTETTE, az a "HELYÉRE" került. És HELYES is lett, hisz az ÖRÖMLÉT HELYESSÉ tesz... Ahogy BENT, úgy KINT ...
Természetesen azóta is jönnek újabb és újabb hullámok az EGYRE BELJEBB, EGYRE FELJEBB útján (ennek értéséhez osztottam meg a NARNIA KRÓNIKÁI utolsó fejezetét, mely MAGVASAN és csodásan meséli el ezt az utat...)

Tegnap éjjel, hajnalban, reggeltájt ÚJRA egy NAGY FORDULAT JELEI érkeztek meg a Térbe. Döbbenetes ERŐVEL, dinamikával. Jómagam 3 álomban éltem meg. Jobban mondva kettőben, az elsőre nem emlékszem, csak annyira, hogy a "végszó" az volt: REND VAN! Ekkor ránéztem az órára, ami 4.00-t mutatott... Nincs kérdésem :).... Majd az utolsó álomból egy külső neszezés húzott ki: változás a KINT-ben, ÉBREDÉS a BENT-ben. Mit mutatott az óra? 5.55-öt.. A MÁSIK oldalamra fordulva nyúltam a párnámért, ami leesett, ezért elhúztam a MÁSIKAT... és jókat mosolyogtam magamban, hogy JEL JEL HÁTÁN...
Tehát VÁLTOZÁS JÖN. Ezt jelzik az "ÉSZKÖZÖK" is. Miben fog megnyílvánulni?
Mindenkinek OTT és ABBAN, ami ŐT érinti...
Lesz-e a KINT-ben valami? Nem tudjuk. De ha BENT érezzük – akkor KINT IS láthatóvá kell válnia... Egy biztos: CSAkis az ÖRÖMLÉT ÉRZETE AZ, ami "MEGVÁLTÓ" erejű. Ez fogja megadni azt a "SÉRTHETETLENSÉGET", ami a Lucifer c. sorozatban a testi síkon mutatkozik meg..
Gondoljunk bele: mikor lett Lucifer sebezhető? Mikor VÁLTÁSBA KERÜLT. Mikor kibillent korábbi ÉN-jéből, mikor megjelent a Nyomozó az életében. De amint MEGÉRTETTE, hogy miért történtek a dolgok, és EL IS FOGADTA, akkor ÚJRA SEBEZHETETLENNÉ VÁLT!!

Aki BIZONYOSSÁGBAN van és RENDÍTHETETLEN HIT-ben, az SEBEZHETETLEN. Lehet, hogy testileg még igen – de annak is eljön az ideje, hogy a TUDATOSSÁGGAL összhangban, ahogy visszatér az ERŐNK, a SÉRTHETETLENSÉG IS meglesz..
Nem ugyanez történik velünk is? Kibillenünk egy addig stabilnak vélt életfelfogásból és helyzetből. Nem értjük mi, miért történik velünk. Ha "szerencsénk" van, akkor belefutunk valakibe, aki el tudja nekünk magyarázni a folyamatokat.. A döntés azonban a miénk: elfogadjuk, elmélyedünk abban, amit hallunk, végiggondoljuk, vagy lesöpürjük az asztalról és ugyanúgy fetrengünk tovább a korábbi nyomorunkban?
Egy biztos: aki ilyenkor képes KILÉPNI tenmaga korlátaiból, aki KÉP-es FENTRŐL és kívülről RÁLÁTNI élete összefüggéseire, az OK-OKOZATI folyamatokra – többé már nem lesz ugyanaz, mint előtte..Mert elkezd EMLÉKEZNI...
Mit üzent az idén a SZÍRIUSZ? VISSZA AZ EREDETHEZ. A FORRÁSHOZ....
Azt hiszem, erős löketet kapunk hozzá...

Napunk angyala GABRIEL, a "hírhozó"... A "kommunikáció" angyala... Nos, figyeljünk a JELEIRE és ha tudjuk, jegyezzük is LE, hogy MEG is tudjuk jegyezni....
Legyünk ÉBEREK és FIGYELMESEK...
FIGYELEM és FEGYELEM kézenfogva járnak, mert a felületesség a TUDÁS és a JELENLÉT HALÁLA...