2024-03-29

                                 MOTTÓ: NAGYPÉNTEK 


Ma nem is akartam lehívni az "ész-közök" üzeneteit, aztán mégiscsak gondoltam egyet: lássuk, mit üzennek mára az égiek. Hát na... Ilyenkor szokás hátradőlni, kezet feltartani és azt mondani, "nincs kérdésem"- hisz MINDEN EGY... Mert mi is érkezett:
1. "8-as "ház": SATANA száma, az IDŐ és TÉR kapuja, a FÉNY, a NAPON TÚLI "TULIPÁNSÁG" birodalmába ÁTVEZETŐ ÚT...
2. Leszálló Holdcsomópont: a "HOLD/T-pont"...
3. SKORPIÓ (nem a Stúdió): az "ÉJ M-ÉJ-e", ahonnan az ÉLET INDUL...
"A SKORPIÓ az "EREDŐT" hozza a felszínre, a megérzések, az érzékelések által. A bennünk élő, de alvó MAG-emlékezetet..." (lsd. weblapon)
MINDEZT NAGYPÉNTEKEN, amikor a nap száma 13.....

2021-ben, mikor eljött E-M-ANU-EL, akkor is péntekre esett 13-a, mely nap nálunk nem a "szerelem" napja, nálunk arra a csütörtök való. Nálunk az IGAZSÁGTÉTEL napja, a PI-ÉN-tek, a PI-TÉR, a JÓ-PI-TÉR, a JUPITER napja....
2021-ben Emanuel végigvezetett bennünket 12-től 15-ig, "szerelemcsütörtöktől" Nagyboldogasszony ünnepéig a HÚS-VÉT valódi misztériumán, aminek kulcsa a SZÁMOK.
Ma, minő "véletlenül", megint 13 a nap száma...

A 13, mint tudjuk, a "HALÁL" száma – de JÉZUSÉ is, hisz ő volt a 12 tanítvány mellett a 13-ik.
Ezzel megadta a "MAG"-ot, mondhatni az ÉRT-ELEMET a "12-es rendszernek"....

Tegnap azt mondtam, hogy Jézushoz a 3-as számot rendelik.
Igen.
A 13 viszont nem "csak" 13, hanem 1 és 3!! Hisz MINDEN EGY, amiből INDUL a 2-őn át a HARMONIA RENDJÉBE JUTÁS. Az összetett számokat CSAK ÍGY SZABAD értelmezni, nem elég "hagyományos módon". Mindig az a kérdés: HONNAN HOVÁ VEZET el és MI AZ ESZENCIÁJA, azaz az EGYJEGYŰ száma, hisz minden létező szám CSAKIS 1 és 9 között létezik. A nulla pedig NEM SZÁM, hanem "HAT"-vány. Nem matematikailag, hanem szám-MISZTIKAILAG. A HATVÁNY ebben az értelemben a HAT-ÁS-FOK. Ahány nulla, annyiszoros...

Jézus volt tehát a 13-ik a 12 tanítvány mellett. Életét (illetve SZIMBOLIKUS LÉTEZÉSÉT) és a SZÁMOK JELENTÉSÉT nem lehet elkülöníteni, mert szorosan összefüggenek egymással.
Jézus egész lénysége a kiforgatott "teremtett világ" felrúgását szimbolizálta, kilépést a KÁPRÁZAT, a 7-esség és a 12-es rendszeréből, azzal a céllal, hogy EMLÉKEZZÜNK IGAZ ÖNVALÓNKRA, azaz TEN-MAG-unkra! Találjuk meg ELEVEN MAG-unkat, a KÖZ-ÉP-et, ahol "A MINDEN VAN".

Már egyszer írtam és elmondtam: NEM VAGYUNK EMBEREK!
Jézus is erre akart emlékeztetni.
Ha nem vagyunk emberek, akkor mik vagyunk?
IS-TE-EN LÉ-ÉN-y-EK...
Azaz: ISTEN bennünk ÉL és nem rajtunk kívül, TE és ÉN ugyanazok vagyunk, mint LÉ-tező ÉN-ek. MIND-EN "ÉN"-ek vagyunk, mint "MIND-ÉN-ek" és minden ÉN-nek van egy saját ÉNEKE, a "MAG-DALA", mely a SZÍV-HANG-ja, mely VISZ-HANG-zik bennünk, ha "nem hallunk nagyot".... :)
Értjük? Érezzük?

Jézus számára NEM LÉTEZETT BŰN - csakis VÉTEK. Az VÉT, aki TÉV-edésben van és TÉV-úton jár. Aki KI-LENG, aki eltávolodik TENGELYÉTŐL, és nem hallja SZÍV-HANG-ját... De ebből az állapotból BÁRKI BÁRMIKOR MAG-ához TÉR-het, a MAG-a TER-ében, ami pedig bárhol lehet és bármikor.
Talán épp Jézus mellett latorként a keresztfán....

Mit mondott Jézus az utolsó vacsorán: "vegyétek az ÉN testem és az ÉN VÉREM".
Miért?
Mert aki az ő "testét eszi" és "vérét issza", nem tesz mást, mint FELTÖLTEKEZIK VELE!!!
AZ Ő MINŐSÉGE LESZ A TÁPLÁLÉKA – és így VÁLNAK EGY TESTTÉ ÉS EGY VÉRRÉ, azaz EGGYÉ!!! AZONOSSÁ, akik immár EGY HÚRON pendülnek, EGY HANG-on rezegnek.
"Tegyétek ezt az én emlékezetemre".... Igen: EMLÉKEZZÜNK!! De mire is? Arra, hogy az aki az "ÉN" útját követi, azaz azt, amit "JÉZUS", mint "ÉN" tanít MIND-ÉN-KI-nek, akkor az EMLÉKEZET ÁLTAL EGY LESZ vele, az EREDENDŐ IS-TEN-MINŐSÉGGEL.

Ha van az EMBERNEK EREDENDŐ ISTENMINŐSÉGE, akkor az EMBER vajon"EMBER"??
NEM.
Az ember "HOL" "ember"?
Az ANYAG-ban.
Az anyag HOL van? A TŰKÖR-ben.
Anyag=Fény=KÁPRÁZAT=RÉSZ=SZÉR(Ű)..
A SZÉRŰ mindig a "SZÉLEN" van. A SZÉLEKEN mi fúj? A SZÉL.
A SZÉL mit csinál? "LESZ"-t... Azaz milyen erőnek minősül? TŰZ-erőnek.
A "TŰ-körben" a TŰ-zerő adja a MŰKÖDÉSI erőt. Miben? A LÉ-ben.
Kozmikusan "TŰZ és VÍZ" EGY – csak a TŰKÖRben, a káprázatban válik KET-TŐ-vé...
De a "tükörben" IS CSAK e KÉT ELEM LÉTEZIK (épp a TÜKÖR VOLTA MIATT, hisz tükröz), az összes többi már az elme dobozolása (fém, fa, föld..) és TELJESEN FELESLEGES.

Ha magunk elé képzelünk egy T-keresztet, akkor a vízszintes szár adja a HORIZONTOT, amiből KET-TŐ van és mivel a SZÉLEK "SZEL-ES"-ek, ott a legnagyobb a FORGÁSERŐ. Ott a legnagyobb a "KAVARÁS".
De mi van a METSZÉSPONTBAN? ÁLL-apot. ÁLL-ás. ÁL-dás. ÁL-domás."HAL-ÁL". HOLT-pont. VÁLTÁS. IRÁNYVÁLTÁS. ÁTFORDULÁS. "FEL"-fordulás...
Mi van ebben a pontban? "CSEND". NYUGALOM. SZÉL-CSEND.
Ez a pont a TŰ-kör-FOKÁN való ÁTJUTÁS.
Itt lehet TENGELYBE kerülni – EGYENESBE ÁLL-ni! Kilépni a SZÉL-SŐ-ségekből, a "kavarásból", a "forgásból", a KÖRBE-KÖRBE-KARIKÁBÓL"...
Aki kilép a KÖR-FORGÁS-ból, azzal mi lesz? MEG-VÁLTÓ-dik, mert LÉ-p-ést VÁLT..
Már nem hagy nyomot az út porában, már nem tapad POR
 A LÁBÁHOZ...
Ha a metszéspont adja a "HOLT" pontot - akkor már értjük, miért lesz a "HALÁL" szimbóluma a KERESZT?...

De mi a halál?
ÁTLÉNYEGÜLÉS.
Mi a HALÁL száma? A 13 és a 8 – mely utóbbi SATANA száma, Ő az IDŐ és a TÉR átjárója...
A 13 miért a "halál" száma?
Mert KIVEZET a FÉNY (7) dimenziójának a káprázatából, az ANYAG (4) FOG/K-ságából.
Miért? Mert a 13 eszenciája a 4 és a 4 a 7-nek a közepe...
A 7-ességben teljesen "homály" fedi a 8-at és a 9-et – NEM VÉLETLENÜL, mert amíg NEM LÉPÜNK ÁT A 8-ason, a "KERESZTEN", nem fordulunk át a "KERESZT-ÚT"-on, addig nem jutunk el TEN-MAG-unkhoz, ami maga az 5, a mágia, a MESTER-LÉT száma, hisz csak 1 van belőle és önmagával kettőzve szintén 1.

A KERESZT egyébként minek a kivetülése?
A KOCKÁÉ.
Mi a kocka? A KŐ. Amibe sorsunk "vésve" van, mely "el van vetve", tehát KÉSZ-ÉN VAN.
Kihez tartozik a kocka? SATANÁHOZ. Mit társítunk hozzá? A sorsszerűséget, a VÉG-zetet.
Így van.
Hisz BE és KI csakis RAJTA keresztül lehetséges..
Ezt szimbolizálja a 8.

Azt tudjuk, hogy SATANA tetején van egy 6-szögletű MÉHSEJT-forma "vihar".
Mi a MÉHSEJT forma? Az ÉLET KEZDETE, amiben minden információ benne van.
Mindnyájan egy méhsejtből indultunk ki...
Kihez tartozik a méhsejt forma? A VÉNUSZhoz. A "szerelem istennőjéhez".
De ki a Vénusz? A PÁSZTORCSILLAG. Ki Jézus? A PÁSZTOR. Ha tehát a Vénusz a Pásztorcsillag és Jézus a mi pásztorunk, akkor Jézus milyen? VÉNUSZI. VÉN-ŐSI.
Lehet akkor neki bármiféle ATYJA? Lehet ő egy HYM??
KIZÁRT DOLOG!!!
Az "atya" NEM LÉTEZŐ KOZMIKUS FOGALOM. Csak a NEM-esedett EMBERI létezésben, a KÉT-Tő-s-ségben jelenik meg, mint a "NŐ"-ből vétetett létezési FORMA.
Az ANYA-ban, az ANYA-G-ban, mint MEGNYÍLVÁNULÁSBAN csak "HOZZÁADOTT ÉRTÉKKÉNT" működik, mert mindig az ANYA választja ki azt az 1 sejtet, akivel 1-esülve FORMÁT ölthet az érkező ÉN...

A "KERESZT-HALÁL" tehát mit szimbolizál igazán?
Azt, hogy a "FÉNY"-ből (7) a KI-ÚT a HOLD/T-ponton, a "KERESZT-METSZET" pontján át vezet ki a KÉT-TŐS-ÉG KÖR-FORGÁSá-ból, az IDŐ és a TÉR kapuján KERESZT-ül (8), ÁT a TELJESSÉGBE (9), ami MAG-a az ÁT-LÉ-ÉN-ÉG-ülés...
A TENGELY-ben pedig kit találok meg?
SAJÁT MAG-omat – ez MAG-a a FEL-támadás a SZER ELEM ENERGIÁJÁBAN..

DE EHHEZ A FELTÁMADÁSHOZ IGAZÁBÓL
 NEM KELL(ENE) MEGHALNI!
Csupán egy dolognak kell meghalnunk: a FÉNY KÁPRÁZATÁNAK. A "RÉSZ"-nek, hogy EGÉSZEK lehessünk. (Számmisztikailag ez a 12-21 viszonya. Mindegyik 3... Mégis egy teljesen MÁS SÍK...
Jézus PONTOSAN ezt a MINŐSÉGI különbséget mutatta meg).)

Mindezek okán KÉTLEM (már), hogy Jézus ÉLŐ személy lehetett - EREDENDŐEN.
A turini lepel egy SZAKÁLLAS férfi képét őrizte meg, akinek alakja FÉNYHATÁSRA égett bele a lepelbe. Ezt nem vitatom. DE! Jézust valamikor LÁNYOS ARCCAL ÁBRÁZOLTÁK. azaz szakáll nélkül - teljes joggal. Szakállal csak pár száz éve jelent meg az ábrázolásokon.
Eredendően Jézusnak HOSSZÚ HAJA volt és nem volt szakálla.
A hosszú haj a SZELLEMI MINŐSÉG, a TUDÁS, a FELKÉSZÜLTSÉG jele, ez a HAJ-Ó, a HAJ-KORONA, a "bárkánk".. Amikor a hajat felváltja a SZAK-ÁLL, az ÁLL-on, akkor már "helycsere" történt és MINŐSÉGI ROMLÁS ÁLL be, mert már "SZAK"-osodik...
Az "ÁLL" "KI-ÁLL", az önérvényesítés, az AKARAT mutatója az arcon. Ha itt lesz fontos a "haj", akkor már nagy a BAJ...

Akkor KI lehetett az,, aki "nyomot hagyott" a leplen?
ÉS ha ez a személy megfelelt Jézusnak, akkor miért CSAK mintegy 300 ÉVVEL KÉSŐBB jelentek meg tanításai? Már TELJESEN ÁTPOLARIZÁLVA a hímségi "atyalások"-nak megfelelően..

Egy azonban tény: maga EREDENDŐ üzenet, a szimbolika nyelve, csak MAGYARUL FEJ-T-hető meg IGAZ-án.. Mert így IGAZ..