2023-02-23

                                             MOTTÓ : A TUDÁS HATALOM

Igen... mindig is ezt tanították nekem-nekünk, otthon is, meg az iskolában is, mondván, hogy akinek megvan a tudása, az nem irányítható, nem terelhető, nem manipulálható és sokkal több lehetőséget talál az életben a boldogulásra, mint az, aki nem hajlandó tanulni...Nos, ez így igaz - de CSAKIS AKKOR, ha a tanult tudás mellől nem veszik ki a HOZOTT, szívbéli HIT és BELSŐ TUDATOSSÁG!
Amikor felvesszük "bőrruhánkat" és "emberré válunk", akkor meg kell tanulnunk, újra és újra, életről életre ÉPP AZT, amibe beleszületünk. Annak a világnak a működését, ami a sorsutunk "színpada" lesz.
Ha például előző életünkben csillagászok voltunk és most visszatérünk, egészen biztos, hogy újra rá fogunk találni a csillagok útjára, de már egészen MÁS eszközökkel, technikai tudással kibővítve, amikkel meg kell ismerkednünk és el kell sajátítanunk a működésüket...Tehát azért kezdjük újra a tanulást, mert MÁR EGY ÚJ, egy MÁS-ik világba érkeztünk. Amikor kilépünk a színpadról, akkor ez az egész tudás el fog veszni, mert "odaát", ahol minden TÁGABB és ahol ÉLŐ AZ EMLÉKEZET, nem lesz rá szükségünk. Hisz ott NEM AZ ANYAG lesz létünk kerete, hanem a szabad szellemi forma. A rovar-bogár analógia mentén, ami odaát működik, az működik itt is (annak, aki képes működtetni), de ami itt működik, az nem kell Odaát...

A tudás TAPASZTALÁS nélkül üres lózung. Mondhatni okoskodás (huh.. erre most hatalmasat rátüsszentett "azuram"....) Én ezért "ugrok" minden okostojás gyógyítóra és megmondóra (lsd a VNTV szószólóját), mert a SZÍV-TELENSÉG, azaz az ÉRZÉK-etlenség több KÁRT OKOZ, mint "hasznot"!!
Aki NINCS "TISZTÁBAN", aki nincs TENGELYBEN, akiben a SZÍV ÉS AZ ÉSZ NEM EGY - az bizony csak "FÉL" ELEM-ként képes működni, mert csakis erről az "üzemmódról" van KÉPE, és EZT IS ADJA TOVÁBB. Terjeszti a FÉLELMET, azt, amiben MAG(j)A is VAN!!!
Na, de az IGAZ-s-ÁG mindig ÉL-Ő, tehát mindig TANÍT és épp a tükör által: mert aki FÉLELEMBEN él, az FÉLELMET gerjeszt, az a "VILÁGFÁJDALOM" szószólója, tehát SAJÁT MAGÁT FOGJA MINDAZ A VILÁGFÁJDALOM felemészteni, amit mások felé kiáraszt!!! Többszörösen is, ahány embert becsalogat, mint méz a legyet a csapdájába, annyiszor fog a fájdalom beléhasítani!!
Úgyhogy én megint "csaxólok": aki a konteo híreket követi, aki mindig a külvilág zajában leledzik, aki a világfájdalomról daloló retusált álszenteket, hamis prédikátorokat követi, vagy épp a "szeressük egymást gyerekek" mézes-mázas szerelemtől csöpögő ragadványait, az bizony SAJÁT MAGÁT EMÉSZTI FEL a saját MOCSARÁBAN.... A mocsár nem válogat: aki belemegy, azt "megeszi". Tehát? Hol van a FELELŐSSÉG?? Mindig az EGY-ÉN-ben!! A mocsár úgy működik, ahogy lényegéből fakadó. Az Egy-Én pedig a TUDÁSA, belső HANGOLTSÁGA és FEL-FOGÁSA, ÉRTÉSE, ÉRZÉKELÉSE és JELEN-LÉTE szerint. Tehát a KAPCSOLÓ, a DÖNTÉS mindig SAJÁT: mocsár vagy tiszta TEN-g-ER??

A tudás mindig emel, mindig tovább visz, mindig kiemel. De az, hogy mire használjuk, az már a belső hangoltság függvénye. Ismerünk lelkiismeretes dokikat és ismerünk olyanokat, akiket csak egy zavar: maga a beteg, akinek gyógyítására felesküdött....A tudás mindig KORLÁTTÁ, sőt, fegyverré válik, ha nincs hozzá TISZTA-s-ÁG. És TISZTELET és TISZTESSÉG.
Megint a MANIFEST c. filmhez nyúlnék vissza: az ESÉLY mindenki számára ADOTT. Egyenlő. Ugyanaz.
De hogy KI HOGYAN ÉL VELE, éli vagy épp visszájára fordítja - megint a belső "kapcsoló" függvénye.
De egy a lényeg: VISSZACSAPÓ ERŐVEL BÍR!!

A mai nap arról szól, hogy ellenőrizzük le, KI és MI a "VEZÉRCSILLAGUNK"? Kit követünk? És nézzük meg, hogy akit követünk, milyen?? Hogyan él?? Mennyire "retusált", mennyire igaz vagy hamis?? És hol van a SAJÁT VEZÉRCSILLAGUNK?? VAN-E egyáltalán?? Vagy elfelejtettük?

Az ÉBREDÉS KORÁBAN vagyunk - épp a KOR-KÖR váltás miatt. Most itt van minden ÉBRESZTŐ, akik csakis ilyenkor vannak jelen, mikor "nyílnak az átjárók". Ők a "LE-TT-ek". Ők EMLÉKEZTETNEK minden "alvó LETT-ET", aki úgy belesüppedt földi létezésének formájába, hogy már EGYNEK hiszi magát a megjelenésével, "bőrruhájával" és elfelejtette EREDENDŐ VÉN-s-ÉGÉT, minőségét.
Viszont a "TEREMTETT"-ekre az ébresztés nincs hatással. Mert ők NEM LETT-ek... Csak teremtettek... "Másolatok"... És ŐK A HAMIS PRÓFÉTÁK. Akik megtévesztenek, eljátszák, hogy... Pedig dehogy...
Az ő érdekük a "Teremtett világ" fenntartása saját érdekük érdekében, a FÉL ELEM MINŐSÉGÉBEN!!
Az ő tudásuk az "okosság".. A "LETTEKÉ" viszont az érzékelés... Az egyik "hideg", a másik "meleg".
Hogyan tudjuk megkülönböztetni ki a "LETT" és ki a "TEREMTETT"? Csakis érzékeléssel...

A JUPITER hatására a KÜLVILÁGBAN is elindul az IGAZSÁGTÉTEL és megmutatkozik az a korábbi üzenet, hogy "A kapcsolatok új alapokra helyeződnek".
A HIT és a TUDÁS próbatételeket kap, minden EGY-ÉN-ben, minek hisz: a SZEMÉNEK vagy a BELSŐ LÁTÁSÁNAK? A színpadnak vagy a tudatosságának?
Mostantól LÁTHATÓVÁ VÁLIK mindaz, ami EDDIG A FELKÉSZÜLÉSBEN folyt.
Elindul a REND-eződés, a HELY-retétel, az IGAZSÁG utolér mindent és mindenkit!
Minden BEFEKTETETT erőfeszítés most ÖRÖMLÉTBE, meg-magTÉRülésbe fordul a TÉRBEN IS!!!
VÉGRE!!!
De ez "türelemjáték" - nem fog csettintésre megvalósulni. Lépésről lépésre. Csak legyünk JELEN a JELEK-nek a JELENBEN, minden PILLANATBAN érezzük a MINDENSÉG EGYSÉGÉT és AKARATÁT. Mert EZ a JELENLÉT! Ez a TUDÁS ÉLÉSE...és MAGA az ÖRÖMLÉT. Felejtsünk el minden FÁJ-DALNOKOT, mert a ROMLÁSBA visz.... Álljunk a MAG-unk TISZTA TENGELYÉBE, mert akkor vagyunk a HELY-ünkön.. Aki pedig a helyén van, az meg-INGAT-hatatlan...

Napunk angyala JOPHIEL, aki az ÖRÖM és a TÜRELEM angyala... Mert türelem RÓZSÁT terem... a TEREM-ben, a TÉR-ben... Mi a RÓZSA? Az ÉLET VIRÁGA... a LÁTHATATLAN világok TUDÁSÁNAK a szimbolikája..