2024-03-20

                               MOTTÓ: MAG-NŐS ERŐ...

Tegnap megkérdezték tőlem, miből gondolom, hogy "mindent tudok". Nos, "csak" abból, hogy ÉRZEM, amit tudok és amit tudok, azt ÉRZEM IS! Ráadásul, mindarra, amit tudok, sorra kapom a VISSZACSATOLÁSOKAT a fizika síkján, tehát arrra, hogy az ANYAG SÍKJÁN tapasztalható működés megegyezik azzal, amit én a SZELLEM SÍKJÁN tanítok.
A kijelentésem hangozhat akár nagyon beképzeltnek valaki számára – de csak egészen addig, amíg NEM TUDJA UGYANAZT, amit magam is!... (Mindezt ráadásul "fénykódok" nélkül! Ezt nem tudtam kihagyni a hülyeségek tárházából...)...
Senkivel nem vagyok hajlandó vitatkozni. Legfeljebb azzal, aki pontosan érti és tudja mindazt, amiről beszélek. De ővele meg nincs miről vitatkozni – viszont ki tudjuk EGÉSZÍTENI egymás tudását - hisz ez a horizontális működés VALÓDI lényegisége és nem az, hogy hülyét csináljunk a másikból!Én elmondom, hogy KI a hamis tanító és MI a hamis tanítás, mert ÉRZEM és LÁTOM.
A "zsigereim" nekem azonnal bejeleznek a hamis helyzeteknél és embereknél. Vannak, akiknél elnyomom, de idővel mindig kiderül, hogy kár volt...
Azt is elmondom mindig, hogy MIÉRT és MITŐL hamis valaki és azt is, hogy HOGYAN LÁTHATÓ MEG! A válasz, a döntés azonban mindenkinek sajátja. Én szóltam...Ennyi...

A vitatkozó energia egy BORZOLÓ, ZAVART KELTŐ, BOMLASZTÓ energia. Ezért NEM HAGYOK NEKI a következőkben TERET. Meghagyom az eddigieket OK-ulásként, tapasztalásként – de a továbbiakban mindent és mindenkit le-és kizárok, aki nem tud "CSEND"-ben maradni. Természetesen azonnal rám lehet fogni, hogy "diktáror" vagyok – ha valaki így értelmezi a CSEND-et, akkor az az ő "dóga" és az ő baja. Legyen hite szerint. Aki azonban ÉRTI, hogy mit jelent a CSEND, azt is érteni fogja, miért mondom....

Tegnap előtt és tegnap a BELSŐ ERŐRŐL, a MAG-erőről volt szó.
Ma "NE/NŐ-vesül" is már ez az erő, mert eljutottunk MI-NŐ-ségéhez, ami nem más, mint a "NŐ"-ség.. Ahogy már oly sokszor téma volt: ez a "NŐ"-ség nem egyenlő a NŐ NEMŰséggel, de a NŐNEMŰSÉG fejezi ki a földi, emberi létformában a kozmikus "NŐ"-séget.
Mert mi a "NŐ"-ség? A "NŐ"-vekedés.
Ki által lehetséges az emberi létformában a "NŐ"-vekedés? Csakis a "NŐ" által.
Ő "MOZGATJA" a "LÉ-T"-ezést... Egy gyermek pedig nem FEJLŐDIK, hanem "MEG-NŐ" és "FEL-NŐ-tté" válik.
Magyar nyelv mágiája...
Minden LÉ-Ény-ÉG-i benne van!

Tegnap előtt éjjel jött az a felismerés is, hogy NYELV ÉS SZÁM EGYMÁS NÉLKÜL NEM ÉRTELMEZHETŐ. De ez CSAK A MAGYAR NYELVRE IGAZ. Hisz a NYELV, amit beszélek a NYELV segítségével fejezhető ki, a NYELVBEN kódolt SZÓ pedig a SZÁM-on keresztül kap HANG-ot.
A SZÁM-mal veszek SZÁM-ba sokmindent, és SZÁM-olok el valakivel, vagy épp BE-SZÁMOLOK a SZAVAK segítségével arról, ami a FŐ-mben FŐ...
Na, ezt adja vissza valaki egy "nemesedett" nyelvvel!!

Tegnap mesélte a lányom, hogy meghallgatott egy videot a yt-on, ahol a Szkíták eredetéről volt szó. Az akadémikus, akit kérdezett Fekete Rita, azt mondta, a magyarok és a szkíták között SEMMI KAPCSOLAT NINCS! Nos, erre a kijelentésre sokan felhorkantak a kommentelők között, mindenféle "tanult" érveket felsorakoztatva, de én, ahogy belemerültem e kijelentésbe, rájöttem, hogy TELJESEN IGAZA VAN!!!
A MAGYAR NEM SZKÍTA ÉS A SZKÍTA NEM MAGYAR!
Mert a MAGYAR NEM EGY NÉP, NEM EGY NEMZET, nem egy NÉPCSOPORT – hanem EGY TUDAT-MINŐSÉG!
Illyés Gyula fogalmazta meg még a szoci időkben, hogy magyarnak NEM SZÜLETIK az ember – hanem AZZÁ VÁLIK. Anno kapisgáltam a lényegét a kijelentésnek, de igazán MOST értettem meg. Az a szkíta tudatszint, ahol a kurgánokba eltemették a gazdájával együtt a lovat, netán még az asszonyt is – NEM EGY KOZMIKUS TUDATSZINT és EMLÉKEZET!!! Ez NEM "MAGARI", ez NEM MAG-TUDAT, hanem nagyon is földi és "hasadt". Mondhatni semmi közünk hozzá!

A MAG TUDAT feladata mindig az EREDET ŐRZÉSE VOLT.
Most ERŐSÖDÖTT fel a FELADAT: NEM KELL A MÚLTTAL MÁR FOGLALKOZNI – hanem IDEJE van a TÉRBEN, hogy az EREDETHEZ, a MAG-NŐS MI-NŐ-s-ÉG-hez VISSZATALÁLJUNK és azt hozzuk újra működésbe! Az EREDET EMLÉKEZETE ÉGI és NEM "EMBERI", nem FÖLDI, de megvan minden emberben, aki "MAG-NŐS", akiben ÉL-Ő az a MÁGNESES TÉR, ami maga a LÉ-T-TÉ-R....
A TÉR-EM-t-NŐ-i minőség...
Ide KELL, ebbe a MÁGNESES HANG-oltságba FELREZEGNÜNK – és akkor LÁTNI és ÉRZÉKELNI fogjuk a LÉTEZÉS összefüggéseit! TUDNI és ÉLNI FOGJUK a SzABAD LÉTEZÉST és LÁTNI FOGJUK A JÖVŐNEKT IS!
Huhogjanak bármit is a fülünkbe a hír-CSATORNÁKON keresztül....