2023-04-28

                 MOTTÓ: ÖSSZ-PONT-OSÍTÁS és KÖVETÉS

(hosszú lesz....)

..amit nevezhetünk akár "fókusz"-nak is... bár a kettő nem egészen ugyanaz a fogalom.
Lehet valamire fókuszálni és lehet valamire összpontosítani – de igazából az "összpontosítás" a SAJÁT összeszedettségünk jelölője.
Milyenek vagyunk összeszedett állapotban? EGY-értelműen nem "szedett-vetettek", nem SZÉT-SZÓRT-ak, hanem EGY-ben lévők. És mi jellemző ránk, mikor Egy-s-ÉG-ben vagyunk?
Az ERŐ TELJE. A TELJES ERŐ. Az ERŐ teljességének a tudata...

Amikor van "VEZÉRFONALUNK", akkor tudjuk, mit is KÖVETÜNK, van bennünk ÉRTÉK-REND és MÉRTÉK-TUDAT... TENGELYben vagyunk TEN-MAG-unkkal... Milyenek vagyunk ilyenkor? SI-K-ER-esek! (Nem bontom ki e szót, már "illik" tudni és érteni..,. Ni, erre most két rátüsszentés is érkezett a háttérből...)Ha már követés... Mivel a "PAP" lapja érkezett a cigánykártyából, gondoltam belenézek a leírásába és a következő mondatot találtam: "Segítőnk, hogy megtaláljuk az önmagunkhoz vezető utat, önmagunk isteni részéhez. Belső vezető, szakrális vezető, szellemi mester. FIGYELMEZTETÉSE: olyan embert kövess, akinek élete példaértékű számodra, hiszen AKARVA AKARATLANUL IS AZT AZ UTAT FOGOD RÉSZBEN JÁRNI, AMELYET Ő VÁLASZTOTT."Bingo!!HELY-ben vagyunk....A "TEREMTETT" világunk mint tudjuk "EMBER"-i. Az emberi létforma a KET-TŐ-s-ÉG-ről szól (tehát "ÉG"-ből is kettő van!!!!), hisz itt minden "OSZTOTT" (és LE-osztott...)Az EGY-ből, ahogyan 2 lesz, az azonnal "KÉT TŐ"-vé válik, megjelenik az EGY és a MÁS, ahol a "Más" egyébként egy ugyanolyan "EGY", mint az "EGY". Ezért fontos a KET-TŐ-s-égben az EGY-ÉN-SÚLY megtartása. Mit jelent ez? A BENNÜNK ÉLŐ ÉGI ÉN "súlya". Az ER-Ő. Az ÉL-tet-Ő ÉRTÉK REND.A benső "MESTER", aki eleve "LETT" (mint "M" alapzönge) és NEM TEREMTETT. NEM EMBERI!Ami LE-T-T, az EL-eve EL-ő, IS-T-ÉN-i érték, mely mint TUDAT határozza meg az EGY-ÉN-ÉRTÉKŰ EGY-ÜTT-működést a MÁS-ik EGY-ÉN-nel... (Ha most valaki el tudott mélyülni a fenti szavakban és levezetésben, és hagyja is magán átáramolni, akkor MIND-ÉN-t meg fog érteni és nem kell neki többé SENKI ÉS SEMMI, aki magyarázná a LÉ-T-et!!)Az EGYEN-ÉRTÉK mit jelent? Azt, hogy minden EGYÉN egyéni ÉRTÉKŰ, mégis az EGY ÉRTÉKREND RÉSZE, tehát ÉLŐ benne az EGY TUDAT.
Értjük?
Érezzük?
Ha ÉL benne az EGY ÉN ÉRTÉK TUDATA, akkor éli a "3E" RENDJÉT: E-gyütt, E-gy-MÁS-sal, Egy-Más-ért", amiben van ALÁ-ÉS FÖLÉRENDELTSÉG?? NINCS!!!
Tehát, mindenki EGY-EN-ÉRTÉKŰ.
LEN-NE...
HA élne benne a NE, a NŐ, az EREDENDŐ VÉN-US-i mi-NŐ-ség, mely MI-ndnyájunké... (egy újabb rátüsszentés a háttérből...)
De a "TEREMTETT" világban csak a "TER-EM" van, melyet egy "TEREMTETT" szellemiség TER-EL, ami a TÖRT ÉN ELEM, azaz az EMBER működése... Ennek rendje a "7-es ÉG".
Ahogy elindult a TÉR-ben a TER-EL-és, megbillent az EGY-ÉN-ÉRTÉK RENDJE. A KÉT TŐ már nem EGY-EN-értékű, hanem ALÁ-és FÖLÉ-rendeltségbe BILLENT. Útjára indult a SZOL-gaság. Sőt!
A RAB-szolgaság, melynek működési alapja az EMLÉKEZET KI-ESÉS. A FELEJTÉS.
A FEL-EJT-ÉS eredménye az ELSIVATAGOSÍTÁS (hisz a FEL és az EJT épp ellentétes, tehát kioltja az egyik a másikat).. A "VÍZ", a "LÉ" megvonása = Elsivatagosodás. Mi tud elsivatagosodni?
Az ELME, a TEREMTETT EMBER.
A LÉ a NŐ-vekedés sajátja. Tehát LÉ és NŐ összetartozó. CSAK a LÉ, a VÍZ az, ami ÉL-etet ad, mert a LÉ az EL-eve LÉ-tező és a NŐ az áramoltatója...
Ennyire EGY-SZER-ű...
Tehát? Mi az a LÉ-Ényegi ÉR-ték bennünk, ami Egy-ÉN-lővé tesz? És újra ÉL-Ő-vé?
A bennünk élő EMLÉKEZET.
Bennünk, azaz MAG-unkban.
Ott van EL-TÁR-olva... Ez a TEN-MAG. Ha van IS-TEN, akkor az itt az anya-g-ban, ANYA-ként a TEN-MAG által tud működni...
IS-T-ÉN... Az "IS"(Isis, Izisz) a "T"-kereszten fordul át az ÉN-be és lesz TER-(e)M-T-NŐ...
Mit kell hát MIND-ÉN-KI-ben KI-kelteni? TEN-MAG-ját... Hogyan? HANG-olással!!

Mindenkinek van egy ALAP-hangja. Ez ÖSSZ-HANG-ban van az IS-TEN-i HANG-gal, hisz benne van a szóban...A TÉR azonban TER-el, tehát EL tud hangolni. Mégpedig egy F-EL HANG-gal. Ez a FÉL HANG pont elég ahhoz, hogy ne halljuk meg a TELJES-ÉG-et... Mi tehát a dolgunk?
A FEL-HANG-olás..
Ehhez vannak itt a SEGÍTŐK. A "HANGOLÓK"...

Amikor kor-kör-váltás van, többen öltenek emberi testet a VÉN-US-k közül, hogy az EREDET MI-NŐ-ségét felébresszék az alvókban. A VÉN ŐS-ök NEM a "VÉNEK TANÁCSA" és főleg nem HYMEK!!!!
 A VÉN-ŐS-i minőség az EREDET minősége. Az a LÉ, amiből LÉ-tre keltünk...
A HYM=TEREMTETT, nem eredendő, tehát NEM LEHETNEK "VÉNEK"... Legfeljebb csak ÖREGek...
Tehát: nagyon jól figyeljünk és összpontosítsunk, hogy kinek a TANÁCSÁT követjük!!!

A kor-körváltás felkavar mindent. De LÁTTAT is mindent. Minden "ÉN"-t!!!
Aki azonban nincs ÉSZ-nél, nincs JELEN a JELEKnek a JELEN, ben mert nem JEL-es-ÉN, akkor a LÁTÁSÁT a saját EMBERI SZEME fogja elhomályosítani és csak az ELME fogja irányítani...
Ráadásul a füle is a FÉL ELEM HANGOLTSÁGÁRA van ráhangolva...

Túl sok jellemtelen szutykos ember tolta ki magát "megmondóként" és "útmutatóként" a TÉR-be. Súlyos önértékelési problémákkal terhelt, nárciksztikus, önmutogató, mások elismerésére éhező FÉL ELEMEK használják a "SZÓT", (az enyémet is), melyeket a SAJÁT rezgésükkel töltenek fel. LÁTSZÓLAG ugyanazok, csakhogy mivel a SZÓ csak egy ÉSZ-KÖZ, ezért ÁTJÁRJA annak az ÉSZnek a mentalitása, amelyik közvetítőként alkalmazza. Hogyan lehet a SZÁN-dékot KIÉREZNI?
ÉR-zéssel...ÉR-zÉKeléssel..
Megint hova lyukadtunk ki? Az EGY-ÉN-hez, annak saját FEL-ÉL-ŐS-iségéhez, felelősségtudatához, SZÍV-vének szűrőképességéhez, hogy mit VISZ BE a "BEL-TÉR"-be....

"KINT" bárki bármit megtehet... Felelősségvállalás nélkül. Ismerjük ugye az Igazság és a Hazugság allergorikus történetét? Mikor mindketten elmennek fürdeni, majd a Hazugság kiugorva a vízből magára kapja az Igazság ruháit és elfut vele? Az Igazság pedig MEZTELEN marad, mivel ő SOHA nem fogja felvenni a Hazugság ruháit... 

Ki tudja leleplezni a hazugságoz? Aki LÁTJA ŐT!
Ez pedig ÖSSZ-PONTOSÍTÁS, belső ÉRTÉK-REND, TISZTASÁG-TISZTELET-TISZTESSÉG nélkül lehetetlen....

Napunk angyala ma IS RAGUEL, de ma a "Harmonikus kapcsolatok" üzenetével érkezett...
Mit jelent a "harmonikus kapcsolatok"?
A KÉT TŐ működése akkor lesz HAR-monikus, ha "HAR-M" lesz.
Ha újra EGY-MÁS-ra TALÁLnak. Úra EGY-ségbe kerülnek. EGY-ek lesznek Egy-ÉN-súlyban.
Így lesz a 3 újra 1, mert 3=1....
De ez "HARMONIZÁLÁS" nélkül lehetetlen. Mit jelent a "harmonizálás"? Az EL-TÉR-ő HANGOK összehangolását.... Az ÖSSZ-HANG-ba kerülést... De ez FEL-HANGolás nélkül lehetetlen.
Az EL-hangoltaknak kell megtalálni azt a FÉL hangot, ami még hiányzik a TELJESSÉGHEZ...
Értjük?
Érezzük?


(kép forrása: internet_stock fotos)