2022-04-22

                                  MOTTÓ: JÓAKARAT 

...amivel a pokolba vezető út (is) ki van rakva... Mint a mai "22-222"-ről szóló végtelen ostoba hírgerjesztések!Igen... Igaz a mottó, ha a MÁSOK JÓAKARATÁRA hallgatunk.
Olyanokéra, akiknek a mondandóját ha megfogadjuk, annak eredménye nem fog rájuk visszahatni. Mint az "ideális" face-okosságok, "igehirdetések", plejádi javaslatok, világmegváltó jóslatok....
Mindig nagyon fontos tényező, hogy kinek a véleményére hallgatunk, ha "éles" helyzetebe kerülünk. Mert jószándékkal tanácsokat osztogatni bárki tud. A MAGA SZEMSZÖGÉBŐL. Felelőssége SEMMI nincs. Ha a másik megfogadja, ődóga... Ha bejön neki jó, ha nem jön be, akkor is jó...

A valódi JÓ-AKARAT azonban EGÉSZEN MÁS.
Eredendően bennünk van és MAG-unkból eredő.
MAG-unk felé KELLENE, hogy irányuljon.
Miért csak kellene? Azért, mert az EREDENDŐ, az életünket vezető TISZTA JÓAKARATOT az eszmék, a nevelések oly mértékben eltorzították, az önkritikákban és az önelfogadás mikéntjében, hogy arra már a legkevesebben emlékeznek. Pedig a bennünk élő "IO" AKARAT nem más, mint a jézusi jóakarat, pontosabban a bennünk élő M-indenség A-karata. Ez az AKARAT csak JÓ lehet és nem egyenlő emberi mivoltunk akaratával. Tegnapi álmomban jött a mondat (most németül):
"Es gibt kein Verlangen". Azaz "nincs akarat, nincs kívánás, nincs vágy" - csakis ELFOGADÁS.
Igaz, ezt nem tették hozzá, de evidens. Minden ÉLETET és LÉTET a "IO" hat át. Nincs MÁS ezen kívül! A NEHÉZ, vagy "rossznak" nevezett sors mögött is csak a "IO" AKARAT-a húzódik meg, legfeljebb nem értjük, mert nem látjuk az összefüggéseket.. Elfelejtettük az OKOT, elfelejtettük TEN-MAG-unkat...

A "JÓ-AKARATOT" akkor értjük meg, ha MEGÉRTJÜK a rendszerünk, a látható világunk működését. Ugyanúgy, mint az "isten" fogalmának, minőségének és "hollétének" a kérdését is.
A kettő szorosan összefügg. Egy biztos: MINDENT A "IO"-ság HAT ÁT.
Csak az az EGY van, ahogy csak EGY IGAZSÁG LÉTEZIK.
Bárki megélheti, megtapasztalhatja, aki TEN-MAG-ával TENGELYBE kerül.
Minél távolabb esik tőle, annál jobban kerül a "SZÉL"-sőségekbe és annál erősebben TORZUL az EGY-s-ÉG emlékezete. Mindezt egyébként leírják a számok, meg a testünk felépítése – tényleg oly szinten az orrunk előtt van minden, hogy már attól nem látjuk, mert az orrunk előtt van! Egyszerűbb elvont filozófiákat gyártani, jin-yangba merülni, fekete lyukakat kutani, mint MAGUNKRA NÉZNI és SZÁMOLNI. 

2021 tavaszán, mikor a NIBIRU ERŐTERE megjelent a TER-ünkben, akkor az üzenete az volt, hogy "MOSTANTÓL MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETE JÓRA FORDUL". Emlékszünk?
Nos, akik azóta velem együtt róják a mindennapok útját, már bőséggel meg is tapasztalhatták, hogy ez ÍGY VAN!!!
Mert mi is a "JÓRAVALÓSÁG"? A "I-O"-ság. Azaz az "I"-steni "I"-gazság IGÉJÉNEK az ÉLÉSE a LÉ-T TERében, az "O"-ban. Hogyan lehet ezt élni? Az EMLÉKEZET ébresztése által. Hogyan lehet ébreszteni az emlékezetet? Erre van a külvilág. Annak eseményei. Mások, személyek, "TÁRS"-ak.
A "színház", a "színpad" és rajta a "szereplők". 

Mi magunk CSAKIS HATÁSOKAT ÉLÜNK MEG – ezek az ÉLMÉNYEK.
Az élmények KELTIK ÉLETRE a bennünk tárolt TUDÁST, mint emlékezetet. Ismerjük ugye azt az érzetet, mint amikor mondjuk a "kékvér" könyveket olvassuk és csapkodjuk a térdünket, hogy "de hiszen én ezt tudom!!! Mindig is tudtam!!! De jó, hogy valaki leírta – helyettem!"
Ismerős? Az már más kérdés, hogy a "kékvér" könyvek ideje lejárt, tehát át lehet ugrani, de jó, hogy kint van a TÉR-ben, mert mint katalizátor, kiválthat egy ébresztő hatást az olvasóban.
Abban, aki még ott tart, hogy most kezd ÁTFORDULNI a gondolkodása.. De megállni, beleragadni nem szabad.Itt jut eszembe, hogy vajon milyen JÓAKARAT vezérli az olyan egyházi jellegű szervezeteket, mint az "aranykori" bagázst, vagy a jehovásokat, vagy scientológusokat, vagy a hiteseket – akik FENYEGETNEK, ha nem akarsz nekik kötélnek állni? "Te nem akarsz az aranykorban élni?? Ha nem lépsz be, elkárhozol!!!" MI a különbség vajon a középkori boszorkányüldözés, megváltócédulák árulása és a modernkori megfélemlítések között??? Semmi. Ugyanaz a szellemi métely, ugyanaz a fanatizmus, ugyanaz a KÜLSŐ ISTENKÉP-imádat. Jóakaratnak ÁLCÁZOTT EMBERI ALJASSÁG és HARÁCSOLÁS. Óvakodjunk az ilyenektől, mert terjednek, mint a fekete himlő... Csak a BIZONYTALAN, tenmaga isteni mivoltát nem ismerő, szorongó és félő – vagy épp túl sokat remélő embereket képesek csapdájukba fogni. Milyen most a külvilág? Pont olyan, hogy képes elbizonytalanítani, félelembe taszítani. Két utat "ajánl" ez a világ: a BEFELÉ vezető utat – és a KIFELÉ vezetőt. Az egyik FELEMEL, a másik BEEMEL. Egy szervezett csapdába...

Emlékezzünk: Jézus mit mondott a papokra? FARIZEUSNAK tartotta őket. És milyen igaza volt.

Napunk angyala, Mihály épp ezért üzeni: EMLÉKEZZ IGAZ ÖNVALÓDRA.Hisz bennünk van MINDEN – csak ÉLETRE KELL KELTENI. Ehhez pedig napról napra kapjuk az ÉLMÉNYEKET...