2022

2022 - a "TITKOS" KEZDETEK éve

Ezt az összefoglalót a 2022-es videohoz írom, mert úgy látom, hogy a video végén, az országra vetett kártya értelmezése már elsikkad a sok információ között és nem jut rá elég figyelem.

Ezért a lentiekben összefoglalnám....

Tömör összefoglalóként álljon itt egy idézet
Gyulainé Horváth Krisztina tollából:

"Ez az éved sorsfordító léted mezején. szinte minden más irányt vesz, mint az elején. Beavatódsz önmagodba, s kiterjedsz általad. S most érzed meg igazából, hogy valódi lénységed mely irányba halad. Megszólalt a harang. S te megmutatod végre MAGAD. Nem kell mást tenned, csak engedd, hisz a folyamat halad. Történik minden úgy, ahogy történnie kell. Sokmindenben hittél, de itt már teljesen más a HIT TÉR. S átítódik tenmagodba, mert te már ITT élsz." 

Elemzés

"Kettő, nulla, kettő, kettő Hat-almadban az új esztendő" - fogalmzta Horváth Ágnes természetgyógyász.

Mindkét idézet megfogalmazása ZSENIÁLIS... 
Tulajdonképp nem is szorul semmiféle magyarázatra, mert aki ÉRZi, az ÉRTI is.

A "jövő JÖVŐBEN" pedig "Kevesebb beszéd, s több cselekvés, mi vár."...
a TISZTA KÉK-s-ÉG valamint az IBOLYALÁNG cselekvő energiájának az összeolvadásával...
Ez már TÉNY-LÉG-esen egy más világ lesz. HOL?
 MAGUNKBAN!!!! 

Mindezt a NAP és a PLÚTÓ együttállása minden bizonnyal "lázba fogja hozni", mely konstelláció január 13-tól fog érezhetővé válni....

A NYITÁNY-t azonban mégsem a SZEMMEL LÁTHATÓ konstellációk adják meg, hanem épp a LÁTHATATLANOK, melyek MINDIG FELÜLÍRJÁK A LÁTHATÓT - ahogy az január 2-től fogva nap mint nap érezhető (lsd "Rituálék")

Általánosan elmondható - lsd "2022" c. videoban -, hogy ez az év a DÖNTÉSEKRŐL és a TÁRSULÁSOKról fog szólni. Valamint arról a "TITKOS" KEZDÉSRŐL, amit a számmisztikával folgalkozók sem látnak. Miért? Mert 22 = 1. A 22 a "BOLOND", azaz a "GYERMEK" lapja a Tarotban.
A TISZTA KEZDÉS LEHETŐSÉGE.... De ennek felismeréséhez elengedhetetlen a TISZTA SZÍV, a TISZTA SZÁNDÉK, melyek alapja az ÉRZÉKELÉS...A LÁTÁS!!!

Ráérezni, hogy mi van a szemmel látható események mögött? Ha valamikor, akkor MOST aztán tudni kell, hogy nem szabad SEMMINEK
 HINNI és BEDŐLNI, ami a LÁTSZATOK világában történik!!
ÉREZNI
 KELL TUDNI, hogy  VALÓJÁBAN MINEK JÖTT EL AZ IDEJE?

Mert amikor eljön az IDŐ, akkor DÖNTENI is kell tudni!
Erre vagy arra? És KIVEL? És milyen MINŐSÉGBEN??

A MI-NŐ-S-ÉG alapvető kritérium lesz. Ez adja meg az egész év és az egész eljövendő idők ÁTFORDULÁSÁT és ALAP-HANG-ját.
MINŐSÉG = MI, ami  "NŐ"-ség. 
Arra ráébredni, hogy minden ember minőségét a benne élő NŐ-ség adja meg.
Mert minden ember MAG-ában "NŐ". 
Mi az, hogy NŐ?
 ÉLETKÉPES, ÉLETRE-VALÓ, mert NŐ-vekvő, táguló, BŐ-séges, TEREMTŐ...

Ez vagyunk MI. Együtt.
Együtt egymással, ahol az EGY és a MÁS, mint EGY és EGY képes lesz EGY SÍKRA kerülni - ami már egy MÁS SÍK lesz (egy másik sík, egy másik rezgéstartomány, egy más működési, létezési szint), ahol EGYÜTT-EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT tudunk immár egységben LÉTEZNI.
Amikor már nem a hatalom, a leuralás lesz az alapvető szellemi irányvonal, aminek mindenki csak kizsigerelt rabszolgája lehet, lebutítva és elnémítva, hanem immár MAG-ára ébredve, megélve és megértve és tudva, hogy KI Ő, képes LÁTNI és ÉRZÉKELNI a kozmikus összefüggéseket, az isteni lényegiséget, mely MAG-unkban van és nem rajtunk kívül.
Legfeljebb csak annyiban, hogy a MÁSIK-ban is benne van.
Tehát? Mindenkiben ott van!! Ki az a "mindenki"? MIND ÉN, aki KI, azaz "CHI"....
Minden egyes "ÉN".
Itt az ideje felismerni: MI MAGUNK vagyunk tenmagunk ISTENEI!! És nincs rajtunk kívül álló "szakállas hymség".

A MÚLT LEZÁRUL.

"Hisz benned él minden szavam, a tudásom, s az EGY AKARAT.
S ha feltárul TEN-MAG-ad,
ez a folyamat fenekestől átfordítja eddig hitt világodat.
Nincs erő, mely megállítana.
Átíródik benned minden pillanat.
Máshogy látod majd eddigi léted,
s csak az marad melletted, ki-mi teérted éled.
Nincs más út, hisz ezért vagy itt, s eljutottál idáig.
A múlt, tudd, megszűnik."
 (Gyulainé Horváth Krisztina)

Tehát, 20-22-ben VÁLASZTANUNK KELL.
No, nem a pártok között, hanem a SZELLEMISÉGBEN!
Ez a választás lesz minden további esemény és irány alapja. Első nekifutásra az egyén, majd az országok és a világ életében.
A döntés, a választás még az első negyedévben meg fog történni. Milyen formában?
Nem kötik az égiek az orrunkra, nem láthatunk bele, mert NINCS JÓSLÁS.
Akkor hogyhogy mégis a "jóslat"?
 
Úgy, hogy a "KOR-KÖR"-VÁLTÁSBAN már CSAK a végpontig látható a folyamat, utána azonban MÁR NEM. 
Csak IRÁNYMUTATÁS van, de az is csak a LEGKÖZELEBBI PONTIG.
Mindig CSAK
 1 LÉPÉS látható.
__________________________________________________________________________

A kivetett kártyák az ASZTROLÓGIAI HÁZAK mintáját követi, amelyek 1-1 életterületet jeleznek. 
Ezt hívjuk "ASZTROKÖR"-nek.

Az ASZTROKÖR mellé mindig lekérdezem az ASZTROKOCKÁKAT, melyt TÖMÖR iránymutatást adnak: 

URANA - 1 - IKREK

1 = az "ÉN" háza, jelen esetben az ORSZÁG. 
IKREK =  jelez egy KAPUT és KAPCSOLATOKAT. Együttműködés, társulások, kommunikáció.
URANA = villámszerű, váratlan VÁLTOZÁS, mely a SZABADSÁGot fogja elhozni. Nem most azonnal, de elindítja ezt a hullámot.  
Tehát?
Ebben az évben megindul az ország MAGÁRA TALÁLÁSA.
ELINDUL a kapcsolatok, kötelékek, társulások ÁTALAKULÁSA. Bomlik a régi, hogy majd helyet adjon az újnak. Váratlan, villámszerű események fogják a változásokat kiváltani. 
Az ország szó szerint egy "kapun fog átlépni", amit egy egészen MÁS SÍKra, egy más működési mechanizmusba fogja terelni. E működésben is lesznek természetesen társai, de olyanok, akikkel immár fejben és anyagban is eredményesen, NEM ÉRDEKVESZTÉS mellett tud együttműködni.
(Mindez már a 2019-es jóslásban is látható volt)

Mit mutat az ASZTROKÖR?

Az asztrokörben az egymással szemben álló házakat mindig EGYÜTT nézzük, mert a szemben állás nem feszültséget jelent, hanem KIEGÉSZÍTÉST.
I - VII-es ház: "Én" és a külvilág.
ÜZENET és KISPÉNZ.

Az ország életében nagy változás fog érkezni. "Személyiségében" teljesen meg fog újulni, ami elhozza a szellemi és anyagi bőséget.
A kapott lehetőséget lépésről-lépésre tudja majd, ÖNERŐBŐL megvalósítani. Nincs "ugri-bugri", idekapok-odakapok. Megfontoltan, magabiztosan kell haladni a kitűzött cél felé.
Ha így teszünk, akkor bízhatunk a felsőbb vezetés támogatásában. Legyen az égi - vagy földi.

2-8-as ház: LÁTOGATÁS-SZERENCSE
ez a két ház az anyag és a szellem viszonyát jelöli.

Természetesen csak az tud az anyagban megnyilvánulni, ami már adott a szellem világában.
A SZELLEM, a vallás, az okkult témák területén a SZERENCSE nem kíván magyarázatot: olyan fordulat érkezik, ami megtöri az eddigi LÉLEKNYOMORÍTÓ vallási behatásokat és felszabadítja a tudatot, a gondolkodást a kötelékek fogságából.
Természetesen ez kihat a fizikai síkra is: MEGJELENIK
 EGY MÁS-SÍK a VEZETÉSBEN.
Egy MÁS MINŐSÉG. Amelyben már 
működik az ÉRZÉKELÉS. 
Az ország megszabadul eddigi, őt rabságban tartó felsőbb vezetőitől, irányító befolyásoló hatalmaktól (pl az Unió), ami nagy szerencsét jelent ránk nézve. 
DE
 MINDEZ MÁR ELRENDELTETETT - A MEGVALÓSULÁS VESZI KEZDETÉT A TÉRBEN és IDŐBEN. 

Ez a felszabadulás hozhat MÁS partnereket, erősebb államokkal való szövetséget, ami előnyökkel jár.

3-9-es ház: GONDOLAT- HAMISSÁG
a 3-as ház a SZOMSZÉDOS országokat jelzi. A 9-es pedig a hosszútávú terveket.

Mint látható, a szomszédokkal az együttműködés ÁTGONDOLÁSRA kerül. Ez hosszú távon lehet, hogy viszályokat fog generálni. Vagy nem fog egyöntetű tetszésre találni.
Eljött az ideje az eddig elhazudott IGAZSÁGOK kimondásának, ami felülbírálásra késztethet minden jogtalan, kifosztó szándékú és bitorló országot.
Itt válik fontossá a KISPÉNZ lapja: a megfontolt lépések a kulcs, mert csak akkor marad velünk az égi támogatás. Ha az IGAZSÁG helyreállítása nem indít el semmiféle harácsolást és bosszút.

IV- X-es ház: SZOMORÚSÁG - TOLVAJ
HAZA
 és annak ÚTJA. 

A "Szomorúság" lapja NEM jelent szomorúságot, hanem sokkal inkább ÁTLÉNYEGÜLÉST!!!
Egy BELSŐ
 ÁTALAKULÁST, lényegiségben, szellemiségben. ÖNÁLLÓSÁGOT, saját döntéseket, egyéni utat. 
Visszatalálni az ALAP-MINŐSÉGÜNKHÖZ, hivatásunkhoz, küldetésünkhöz, szerepvállalásunkhoz. 
Ez pedig a BOLDOGASSZONYI
 SZELLEMISÉG. 

Az, hogy ez az ÁTLÉNYEGÜLÉS hova vezet, mit hoz, milyen UTAT jelöl ki a számunkra, a  "TOLVAJ" lapja alapján TITOK...A Tolvaj hoz is, visz is. Mit visz? A döntésünktől függ. Mit hoz? Az átlényegülésünk hozadéka lesz...

5-11-es ház:
VÁGY - SZERELMES FÉRFI

az 5-ös ház a vállalkozások háza, a 11-es pedig a felszabadulásé, az önállóságé, a függetlenségé.
Nos a "VÁGY" és a "SZERELMES FÉRFI" pozíciói azt mutatják, hogy a "szaporulat", a "vállalkozások" terén egy TELJESEN ÚJ világ felé mutatnak utat. 
A függetlenséget a "Szerelmes férfi" lapján keresztül, 2021 augusztusa óta EMANUEL erőtere biztosítja mindazoknak, aki vele együtt rezegnek.  Ez a "MINDEN JÓRAVALÓ EMBER ÉLETET JÓRA FORDUL" irány - ami természetesen nem csak 1-1 emberre vonatkozik, hanem akár az egész nemzetre is.
Fizikai síkon a Szerelmes férfi olyan személyt jelöl, aki az ország függetlenségéért tesz, aki megteremti annak a lehetőséget, hogy egy új jövő felé tekintsen mindenki, aki ebben részt akar venni és hajlandó maga is megújulni, másképp gondolkodni.

6-12-es ház: SZERENCSÉTLENSÉG - PAP
A 6-12-es házak viszonya a karmikus körök lezárásának a tengelyét adják.

A "Szerencsétlenség" lapja egy nagyon szerencsétlen elnevezés, mert semmi köze semmiféle szerencsétlenséghez. Ez az "ELÉG VOLT!" lapja. Hisz látható a képen: ELÉG, ami idejét múlt.
A múltból pedig mit visz tovább a NŐ, aki a további NŐ-vekedés kulcsa? A gyermeket.
A gyermeki mit jelképez? A MAG-ot, melyből majd KI-CSÍ-RÁ-zik egy új élet.
Tehát?
Nagy lezárásokra fog sor kerülni. Amibe a járvány és minden hozzá kapcsolódó dolog is beletartozik. Lerántódik a lepel a hazugságokról, a megtévesztésekről és immár VÉGE LESZ ennek a körnek.

A PAP lapja jelzi, hogy TARTSUNK
 KI, ne engedjük a HITÜNKET elvenni! 

Felvállalni magunkat, bízva a megadatott lehetőségekben, az ISTENI REND-ben.
Hinni TEN-MAG-unkban, hisz nem egy pap fogja az Eget a Földdel összekötni, hanem az "ÉN".

Mind ÉN KI...
Most minden "mustármag" hitre szükség van ahhoz, hogy a mozdulatlannak látszó hegyeket együtt ELKEZDJÜK odébb tolni...