2024-01-31

                           MOTTÓ: A SZELLEM NAPJA... 

Azt hiszem, nem volt véletlen 29-én az az erőteljes "másvilági" behatás, az "egérrágás", mert a "Teremburán" URANA is "direktbe kapcsolt", mint "utolsó bolygó" a lépésváltás sorrendjében és MOST MINDEN BOLYGÓ ELŐRE HALAD – természetesen innen, a Földről nézve, ami természetesen egy LÁTSZÓLAGOS mozgás és VISZONYÍTOTT, de ettől függetlenül hatással van ránk, hisz minden bolygó egyazon rendszer tagja, akár a szervezetünkben az egyes szervek. Így minden VÁLTOZÓ változást generál a MÁSIKBAN IS..
Minderről már volt szó, talán épp 29-én, hogy még 2022 nyarán "megkapta" minden bolygó, így a NAP is, az "új programját", ami pont olyan mint egy rendszerfrissítés.
Már működik a Windows 11, de még rengeteg gép alaprendszere a Windows 10.
Tehát párhuzamosan fut egymással két rendszer. Azonban lesz egy PONT, amikor a RÉGI LEÁLL és MÁR CSAK AZ ÚJ FOG MŰKÖDNI. Most még ingyen át lehet jelentkezni, de a "PONT" után már csak fizetés ellenében lehet váltani..
EBBEN vagyunk "pontosan"...
Egy kedves ismerős emlegette épp tegnap - programozó lévén-, hogy egyre inkább látja a párhuzamokat a létezés rendszerműködése és a számítógépes világ között. Írtam is neki, hogy nem véletlenül, hisz honnan venné a TEREMTETT VILÁG TEREMTMÉNYE A MINTÁT, ha nem a TEREMTETT VILÁG működéséből??

Visszatérve URANA-ra: talán lehet őt úgy aposztrofálni, mint az "ÓRIÁSOK ANYJÁT".
Az óriások itt a Földön mind "SZELLEM-ÓRIÁSOK" voltak, akik nem a "gubancot" hozták, hanem a MEGOLDÁSOKAT. Ők voltak a piramis és zikkurat építők, mindenhol a Földön, hisz a piramisok mire másra szolgáltak, ha nem a FÖLD ÖSSZEHANGOLÁSÁRA!! Ezért voltak minden pontján jelen.
És KIÁRADÁSUK helye a "TULIPÁN"-ország volt, a PÁN-on, a NAPON TÚLI VILÁG, ahol a PANNON Tenger hullámzott.... Időbelileg természetesen ez nem 5000, vagy 10000 vagy 30000 évre tehető Jézus előtt, hanem SOKSZORTA TÖBBRE! A polkorrekt tudósvilág hülyeségeit nyugodtan el lehet ásni a kiásott TÉNYEK gödrébe, különös tekintettel az időbeliségeiket illetően...
A történelmi "folyóköz", azaz "Mezopotámia" egyáltalán nem egyértelműen a Tigris és Eufrátesz közét jelentette – ez a NYUGATI PROPAGANDA TÖRTÉNELMI LEGENDÁJA, mely a MAG-ot IRTÓ TÖRT ÉN ELEMÉNEK a működési szellemisége, mely "dávidosan" elkaszálta az ÓRIÁSOKat. Azaz FONDORLATTAL, CSELLEL, HAZUGSÁGGAL, és ERŐSZAKKAL. Nem ugyanezekkel a módszerekkel próbálták mindig is – így napjainkban is – a MAG-TUDATOT és a NYELVÜNKET és "ÍRMAGUNKAT" elkaszálni? Dehogynem...Ez a módszer a "FÉL ELEMEK" módszere, mert a FÉLELEM működteti őket, aminek eredménye mindig mi? A GYŰLÖLET.A magyaroktól a mai napig fél a nyugat. Mert gyűlölete parttalan. Vajon mire föl ez a gyűlölet? És az IRTÓ SZÁNDÉK? Mert talán emlékeznek a CSALÁSRA? A MEGTÖRÉSRE? A MEGVEZETÉSRE? AZ ÁRULÁSRA? Joggal félnek, mert minden VISSZAKANYARODIK ahhoz, aki "a haragot elvetette". Őt fogja VÉGÜL FELMÉSZTENI. Mindezt tökéletesen nyomon lehet követni a külvilági alakulásában..
A végidők felé haladva tapintható, amint a FÉKTELENSÉG, az UR-ALOM, tehát az URI-Ási minőség DEGRADÁLT, "FÉL ELEM ALAPÚ" működése bevadul. Mint a megvadult ló, mely ledobta a féket és vágtat – neki a falnak....De ez így van "jól", hisz EZ VAN MEGíRVA.
Nekünk "innen" már nincs más dolgunk, mint végignézni a színjátékot...
És őrizni a MAGUnk csendjét, a belső nyugalmat és nem beleengedni magunkat ÉR-zelmileg a "viharzónába".
Próbáljuk tartani, hogy mikor belemegyünk egy helyzetbe, vitába, legyünk egyszerre KINT IS és BENT IS. Tehát lássuk MAGUNKAT kívülről, úgy, hogy közben BENNE IS vagyunk a helyzetben.
Már írtam: ez NEM egy tudathasadt állapot, hanem épp az ellenkezője: így tudjuk megőrizni SEMLEGESSÉGÜNKET. Ha URANA "belendült", akkor az azt jelenti, hogy "URIÁSI" hullámok érkeznek ÓRIÁSI ERŐVEL a terünkbe. Ennek löketét éreztük meg 29-én, ami sokunkat kibillentett. De egyben a MEGÉRTÉS ÁLTAL segített is visszaállni tengelyünkbe.
ÉR-T-ÉS
ÉR-Z-ÉS
Magyar nyelv mágiája: a GYÖK, a TŐ ugyanaz. Tehát EGY TÖVE van az ÉRTÉSNEK és ÉRZÉSNEk (vagy inkább ÉRZÉKELÉSNEK). Mit jelent ez? Hogy akkor válik ÉL-Ővé bennünk a TUDÁS, ha ÉR-ezve Értjük és ÉR-T-ve ÉR-ezzük. Az R és L pedig hangváltó, tehát az ÉR, ami ÉL.
Urana a MAG-értést "fokozza" fel az elkövetkezendő időkben. Hatására MEG-oldódhatnak a szellemi gubancok, a szellemi ferdítések, a hazugságok. Úgy "kicsiben", a saját életünkben, mint "nagyban", a külvilág működésében.
Csak legyünk résen és jelen! És ÉREZZÜK, mikor jön ÉRTŐ MEG-VILÁGosodás!

Napunk angyala ma kirepült a pakliból: RAFAEL, a gyógyítás angyala.
Nos, a gyógyuláshoz is néha "óriási" erő kell, hisz ÉRTENÜNK kell, mi miért történik velünk.
Mi az OK és mi az OKOZAT. ÉRZŐ ÉRTÉS nélkül NINCS gyógyulás.
Most, Rafael által ehhez kapunk támogatást. A szellemi KÍGYÓ-GYÚL-áshoz..
A MAG-unkhoz T-ÉR-éshez...