2023-05-24

                                          MOTTÓ: "24"....

Ma megint teljes összhang van az "észközök" és a nap száma között, mivel ma minden a "gyermek", azaz a MAG körül, a megújulás, a fordulat körül forog...(hogy némi képzavart is beforgassak...). HOL? A TÉR-ben..
A 24 a TÉR-ről szól.. A"TE és ÉN a TÉR"-ben... Ami ugyebár "zárt".. Még akkor is, ha LÉ-vel van
T-E-LE... Ami a "T"-ben adja az ELE-met, az ELE-tet.. Magyar nyelv mágiája.. na, ez egy IGAZ ELE-M, MAGA az EGY SZER ELEM...
És ha már SZER ELEM: mi a TE és ÉN "TEREM"-beli ÉLTETŐ eleme? A SZER ELEM...
A legfőbb KAPOCS – de nemcsak "TE és ÉN" között, hanem ÉN és ÉNEM között.
Mert ez az elsődleges. Ha ez megvan, akkor lehet élni a Kint-et, a TEREM-belit is...(Erről írt Weöres Sándor is...)

Tegnap kötöszködött itt valaki az oldalon - akitől röviden búcsút is vettem, mert semmi szükség a TÉR-ben a tudás nélküli okoskodás romboló energiájára-, hogy szerinte jussunk már az 5-ről a 6-ra, persze az ő elképzelése szerint, hogy a 6-ik érzékszerv a nemi szerv... Hát, na... Ennél nagyobb ostobaságot nem is írhatott volna. Ráadásul keverve az ingot a fingoval, hisz ha ELEMET emlegetett volna, akkor azt mondom, hogy igen, a 6-ik elem a SZER ELEM. Az ÉRZÉKELÉS ELEME... De így!! Úgyhogy ő a TÉR-ből ki-szállt... és el-szállt...

Az EMBER-nek – visszatérve a tegnapra - 5 érzékszerve van. Pont.
Ami azonban ezt az 5-öt MŰKÖDTETI, az a 6-ik, a "SZER" ELEME. De NEM a SEX szinten, még akkor SEM, ha az angolban a sex a six... Az ANGOLNAK lehet, hogy az ingo = fingoval, mivel nem ÉRZI a különbséget... De hogyan is érezhetné, ha a NYELVE eleve HASADT? Mint a KÍGYÓNAK?

A NEM-esedett nyelv HASADT. Mivel HASADT, ezért a FÉNY TUDATÁhoz tartozó, a 7-ességhez. Mivel e 7-ességhez tartozó, ezért TÖRT ÉN. Mivel TÖRT ÉN, ezért NEM EGÉSZ, nincs ÉG ÉSZE, tehát nem is érti, hogy NINCS 7 csakra, amiből nem lehet a 6-ik a "sex". Arról nem is beszélve, hogy a "six-sex" az "OLYAN MinT" síkja – és ami "olyan", az NEM "AZ"! Neki van "love" – nekünk meg van MAG-OSSÁGOS "SZER" ELEM, ami MAGA A LÉT ELEM – és nem nemiség és nem csak érzelem!!!

Minő érdekes, a kabbalában a ViSSZATÉRÉS útja pont a MAGOS SZERELEM MEGÉLÉSE!!
A lényeg ehhez: csomót kötni a farkincára és a magszórás kényszerítő erejét megfogva, FEL-EM-EL-ni a sexust a SZÍV TER-ébe... Ez a MAG-TISZTULÁS útja... Hoppá...
De mindez KINEK?
Az "EMBER"-nek.
Márpedig a NŐ NEM EMBER – ezért neki erre az útra nincs is szüksége. Mivel BENNE AZ EREDET... A "LETT" mi-NŐ-sége..De az "EMBER" TEREMTETT. Aki TEREMTETT az nem tudja magát reprodukálni. Csak a NŐN keresztül. Ez az EGYIk visszatalálási út, a SZER ELEM erejével (aminek HOZADÉKA a szexus!!). A SZER ELEM adja "össze" a FEL-ELEM-eket, adja vissza az EGYSÉG ÉRZETET... A másik út a "cölibátus" (de CSAK az "Embernek"!! és nem a NŐ-nek), hogy MAG-ában élje meg az EGY-et, MAG-ával kerüljön szerelembe a magszórás KÉNY-SZER-ét átkódolva és így megtalálni a TEREMT-NŐI ERŐT...

Aki "LETT", az eleve "RÉV"-ben van, így annak a VÉRE "KÉK"..
Aki "TEREMTETT" – mivel ő NiNCS RÉV-ben, neki RÉV-be kell először (V)-ÉR-nie -, ezért vére PIROS... A kabbala szerint "szennyezett" (hoppá..). Tehát KINEK szól a "Kék vér útja"? NEKik...
Mit kell NEKIK tisztítaniuk? A V-ÉR-T.... Ami nem más, mint az ELME SÍKJÁRÓL visszatalálni a SZÍV-hez, legyőzve a FESZ-TÁVOLSÁGOT közöttük, úgy, hogy az ELME "FELSZÁLL" a SZÍV ALAP-HANGJÁRA...
Mit üzent 2021-ben a Szíriusz? Azt, hogy "FESZÜLTSÉGBEN NiNCS LÉ-T-EZÉS"....
A PIROS szín milyen? TÜZES, "feszültséges"..
A KÉK szín milyen? LÁNGOS, (nem a sajtos-tejfölös-fokhagymás) – MAG-NESES, S(e)M-LÉG-es...
Az IBOLYAKÉK lángja, mely KÉK ÉG-I....
Tehát, aki "LETT", az EZT ÉLI. Mert nem is tud másképp...

Ezt a MINŐSÉGET, ezt az ELEVE TISZTASÁGOT akarták a "NEM"-esek, élén az "EMBER"-rel, lenyúlni, amit aztán meg is tettek, és elkezdték működtetni az "OLYAN" síkján, ami azonban nem "AZ"....A "NEMESEK KÉK VÉRE" a TŰ-KÖR... Na, ennek a TŰ-nek a fokán kell átjutni...
De nemcsak a "nemeseknek", hanem MINDEN NEM-esnek!!
Ez a "2" TITKA....

Aki "TEREMTETT", legyen az női testben is akár, az eljuthat ugyan MAG-ába, de mivel ez a MAG MAGBÓL LETT, tehát TEREMTETT, visszatérve a MAG-ába ÚJ KÖRT fog kezdeni....
Addig ismételve, míg meg nem tanulja, hogy aljasan, másoknak a nyakába kötelet kívánva, álomban átkot szórva, hátulról mellbe tőrt rántva, hazudozva, színjátékot játszva, megtévesztve, önmutogatva, mások lelkesedéséből energiát véve SOHA NEM LESZ KÉK VÉRŰ!!
Majd ha elérte a 3T-t... Na, MAJD ONNAN INDUL az ÚT az OROM-ra....
EZ már az IGAZI MAG-újulás...
A "2"-ben a MÉLTÓ EGYÜTT-működés (a NEM helyett)
A "4"-ben, azaz ITT a TÉR-ben.
A "6"-ban, azaz a VÉN-Ősi MI-NŐ-s-ÉG-ben, ami minden ÉLET MAG-tere...

Itt hát az IDŐ a MÉLTATLAN kapcsolatokból VÉGÉRVÉNYESEN kilépni és a MAGUnk MÉLTÓSÁGÁNAK megtalálásán keresztül a HOZZÁNK MÉLTÓKKAL ÚJ SÍKRA EMELNI a TE és ÉN viszonyát...a SZER ELEM MINŐSÉGÉBEN..

Ma a HOLD épp szembe kerül a Plútóval. De mint tudjuk a Plútó szemben áll a Marssal, tehát a Hold a Marssal fog együtt állni... Így aztán Ő is "kvadrátolja" a JUPITERT.
Mi a kvadrát? A "4".
Mi a "2"? A Hold száma, de az EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ is.
Mit üzent tavaly ősszel a Jupiter? "MOSTANTÓL A KAPCSOLATOK ÚJ ALAPOKRA HELYEZŐDNEK"... Nos, ez az üzenet ma egy ÚJ LENDÜLETET KAP...

Nem is lehet csodálkozni azon, hogy ma két angyal is társul érkezett: ZADKIEL a TISZTÁNHALLÁS angyala és URIEL, aki EMLÉKEZTETNI érkezett. Mire? Arra, hogy "TUDOD A DOLGOD".
De ahhoz, hogy tudd, TISZTÁN KELL HALLANI a "MAG DALÁT", az ÉN ÉN-EKÉT...
 ADDig NINCS ÖRÖMLÉT – csak "OLYAN MINT" , és duma a köbön...