2023-11-14

                     MOTTÓ: SZÁMVETÉS az ÚJHOLDBAN.. 

Ebben a hónapban minden napnak a száma megegyezik a nap számával, tehát, e hónapban a számok "mágiája" kap jelentős hangsúlyt, a szavak, a MAG-NYELV mágiáján túl...
Ezért vehetjük az ÚJHOLD üzenetének a "SZÁM-VETÉS"-t - hisz most MINDEN NAP benne leszünk...

Tegnap 13-a volt, a nap száma is 13 volt, ráadásként Üresholddal – tehát, minden a "HALÁL"-ról, az átfordulásról üzent. Nálam a 9-es szám is megjelent az asztrokockákban, mely szintén az átfordulás száma. Pontosabban a feloldásé, ahol a múlt átalakul a jövőbe, miközben éljük a jelenben eme átmenetet...Mostanság különösen...
Vannak, akik csak a külvilág zajos változását "ÉSZ"-LEL-ik (és ki-LEL-i tőle őket a hideg) – de aki túllát a "felszín lármáján", az nagyon is jól érzékeli, hogy "mire megy ki VALÓBAN a játék"...
A "CSENDES HÁTTÉRBEN"...
De bármerre is váltson a külvilág, annak MILYENSÉGE mindig BENNÜNK KEL ÉLETRE.
És mindig mi "döntjük" el, hogy MiLYEN VILÁGBAN is ÉLÜNK valójában...
Persze, a külvilágnak is megvannak a maga szabályai – de ezeket MI VÁLASZTOTTUK! NEM
 ÚGY, hogy mi írtuk meg őket, hanem úgy, hogy MI AKARTUNK EBBEN RÉSZTVENNI.
MI AKARTUNK IDE, EBBE BELESZÜLETNI, pont ekkor!
Az egész LÉTEZÉS és ÉLET megértése ott kezdődik, mikor ráébredünk, hogy TÉNYLEG NINCS ÉLET RAJTuNK KÍVÜL! És ugyanez érvényes a HALÁLUNKRA IS. De ez "egy másik történet"...

Tegnap volt a MAGYAR NYELV NAPJA. Gondolkodtam rajta, írjak-e egy külön posztot ezzel kapcsolatban, olyan "skorpiósan", de aztán mindig valami más adta magát, így vettem az adást: nem kell külön megnyílvánulás. NEM FONTOS KÜLÖN posztban leírni azt, amit minden nap ÉLÜNK! (Itt legalábbis..)
A "világi" őrzők csak "HORIZONTÁLISAN" látják a nyelvünket. Csakhogy a MAGYAR NYELV EREDETE "VERTIKÁLIS". És pont ettől ÁTFOGÓ, ettől egységes.
Melyik nyelvben egyenlő a LÉ az ÉL-ettel? A NŐ a NŐ-vekedéssel és az "ÖN"-nel??
Pedig ha CSAK ezt a kettőt megértjük, már "HELY"-ben vagyunk.. Már "MAG"-unkhoz tértünk.
Akik valamikor összezavarták a nyelveket és elválasztották összefüggéseikben a LÉ-t a LÉT-ezéstől és a TÉR-től, a NÖVEKEDÉST a NŐTŐL, nagyon jól tudták, mit miért tesznek.
Az "OSZTOTT" nyelvek nem tudnak EGY-ségbe kerülni. Sem önmagukban, sem egymással.
Rá tudnak ugyan érzékelni a VALÓ-ságra és az IGAZSÁGRA - de szavakkal leírni csak körülményesen tudják.
Nálunk viszont egységben van a TISZTA LOGIKA a TISZTA ÉRZÉKELÉSSEL.
Nyelvünk EGYSÉGBEN van a SZÁMOK MÁGIÁJÁVAL. És PONT ezért tudott minimális módosulással változatlanul fennmaradni, még a tudatos nyelvrontások ellenére is!
És PONT EZÉRT LESZ MÁS NÉPEK SZÁMÁRA "MAG"váltó....
Sokan kapisgálják már nyelvünk "gyökeit" – de azt látom, hogy az "Y" tudat ezt is ROMLÁSBA tekeríti. MEGTÖRI, félreviszi. Amíg NEM A NŐK LESZNEK az EREDENDŐ TUDÁS SZÓSZÓLÓI, ami eleve BENNÜK, hisz ők a "NŐ"-vekedés letéteményesei és ők vannak EGY-s-ÉG-ben a teremt-NŐ-i mi-NŐ-séggel -, hiába verik táltosok és sámánok nagydobra az eszméiket - SOHA nem fognak addig eljutni, ami egy NŐ-ben EREDENDŐEN benne van.
Természetesen ehhez alapvetően a nőknek KELL VISSZATALÁLNI eredendő VÉN-US-i minőségükhöz (mint az Atye ajándéka c. sorozatban), mert amíg ez nem történik meg, addig nem lesz "REND-SZER"-váltás és nem fog a helyére állni a SZER RENDJE.
A filmsorozat remekül bemutatta: vannak nők, akik "NEM NŐK" – és vannak férfiak, akik "NŐK". NEM a TESTISÉGHEZ kötött a "MINŐSÉG", ahogy az "Y" tört ÉN tudata sem.
A FELTÁMADÁS, az ÉBREDÉS alapvető FELTÉTELE, hogy mindenki VISSZATALÁLJON a SAJÁT EREDENDŐ SZEREPÉBE. A NŐ a NŐÉBE, az Y pedig MELLÉJE, a HELYÉRE. A NŐ MELLÉ.
ÉS nem fölé. ELtörölve az "ATYA" fogalmát. Úgy, ahogy van..

Minden JEL, a mindennapi üzenetek egyre-másra azt JEL-zik, hogy "ÁR-AD" a MÉ-ÉJ-s-ÉG-ből feltörő TISZTULÁS AKARATA. Az "ELÉG VOLT" HANG-ja..
Az "ÁR" – az ÁLDOTT RÉSZ ÁR-AD-VA AD-ja nekünk a "IO"-t, amit elfeledtünk, azaz azt, hogy az "I"-st-EN" "EN"-bennem és nem rajtam kívül!!
Ez dolgozik BENNÜNK, ahogy ÉBRED – hisz belül markáns átlényegüléseken megyünk keresztül -, és dolgozik a KINT-ben is, ahol a "KOR-KÖR"-t ZÁRJA LE a KIBILLENTÉS pontjában.
CSAK ITT és CSAK EKKOR lehet teljesen FELOSZLATNI mindazt, ami valamikor útjára indult: sem előbb és sem később. Ez az a pont, mikor az 1 és 9 EGY-re MEGY...

De akkor mit jelent a mai nap száma, a 14?
Az EGY-én megnyílvánulását a TÉR-ben. Mégpedig a MAG (5) mágikus teremtő ereje által.
Ugyanis CSAK a MAG-ban van teremt-NŐ-i erő, mely a NŐ-vekedés, a TER-ebélyesedés feltétele...
De ez is KÉTFÉLE itt a FÉny világában
- van az EREDENDŐ MI-NŐség, ami nem "evilági";
- és van az "emberi", a "TEREMTETT". A "GYÁRTOTT".
Az egyik ŐRZI AZ EREDENDŐ VÉN-US-I MINŐSÉGET – a másik pedig "alakítja", formálja a teret úgy, ahogy azt "teremtője" tőle elvárja...
Nos, EZT KEVERIK bele a spiritualitásba, mikor olyanokat "vesznek le" bizonyos közvetítők, hogy az "Isten" az emberek által akarja megtapasztalni a világot". De "EZ" az ISTEN "NEM ISTEN" !!
"EZ" a "beszélő", "hálószobában sugdosó" ISTEN egy "TEREMTETT ISTEN", aki "TEREMTETTKÉNT TEREMTETTE MEG a maga EMBERÉT" – lsd Michelangelo festményét a Sixtusi kápolnában – és így ő tényleg a saját teremtményei által akar tapasztalni.
Csakhogy az EREDENDŐ, a VÉN-US-nak, aki "MI-NŐ"-ségként bennünk él (már akiben), ilyenre NINCS SZÜKSÉGE, hisz ELEVE-N "SZÜLŐ", eleven LÉTEZŐ és ha BENNE A TELJESSÉG, akkor nincs szüksége megtapasztalásokra!!! Hisz MIND-EGY-ben VAN!
Ez ennyire EGYSZERŰ.
De csak a MAGYAR NY-EL-V-ÉN KERESZT-ül!!

A "KOR-KÖR"-váltásban a "TEREMTETT ISTEN SZELLEMISÉGE" fog megszűnni, FELOSZLANI az összes TEREMTETT LÉNYÉVEL egyetemben. Ez lesz az igazi FEL-és MEG-szabadulás, amire a "IO"-k már nagyon is várnak! Különösen a NIBIRU bejelentkezése óta, amikor megkaptuk az üzenetet, hogy "MOSTANTÓL minden IO-ravaló "EMBER" élete JÓRA fordul"....
Nos, ahogy telik az idő és nyílik az EMLÉKEZET TUDÁSÁNAK TÁRHÁZA, úgy kap ez a mondat is újabb HANGSÚLYOKAT...
A "IO"-ravalóság pedig, ahogy telik az "IDŐ", egyre erőltejesebben mutatja magát a térben.
Lehet gúnyolódni a szinkronicitáson – de ezt CSAK az teszi, aki NEM ÉRZÉKEL semmit a "JELENLÉT"-ből. Aki bele van ragadva az "AI" szintjébe, az anyagba, a külvilágba, az "emberi" tényezőkbe és a horizontális látásba. Ő "ember". De MI meg NEM VAGYUNK AZOK!!!
És ERRE KELL EMLÉKEZNÜNK!

Ma megint JEREMIEL érkezett és megint a SZÁM-vetés üzenetével.
Vajon véletlenül? Amikor a SZÁMOK kapnak hangsúlyt egész hónapban?
Jah, biztosan az "algoritmusnak" és a "véleménybuborékoknak" köszönhetően....
Hát, ahogy azuram szokta volt mondani: hagyjuk meg mindenkinek a hülyeséghez és a szenvedéshez való jogát...
Amen...