2023-07-11

                         MOTTÓ: MÉG MINDIG KET-TŐ...

Ma 11-e van és az asztrokockák minő véletlenül pont a 11-es "házat" dobták... Tehát? EGY-értelműen folytatódik az 1+1=1 üzenete... Így leírva azonban rögtön szembetűnik a 3x1, ami elvisz egy más síkra, egy kibővített értelmezéshez, ami pedig már a hármasságban rejlő egységet jelképezi, a HARMONIÁT, az ISTENI RENDET, azt a 3-szöget, amelynek minden sarkán egy 1 áll... Középen pedig egy "szemmel", ami CSAK a magyar nyelv mágiájával nyer értelmet, mint "Isten szeme" jelkép, hisz mi az 1? EGY SZEM... EGY SZEM MAG... EGY MAG SZEM... Mondhatni, ennyire EGY-SZER-ű...
Ez az "isten szeme" jelkép, mit is mutat IGAZÁN? A "HAZATALÁLÁST", a MEG-TÉR-ést, a visszatalálást a KIINDULÓPONTBA, az EREDETBE... Az EGY-be...

Már említettem, hogy most nézem újra az Atiye ajándéka c. sorozatot és minő "véletlenül" ebben is miről van szó? Az EREDETHEZ, a FORRÁSHOZ, a NŐ-hoz, ISIS-hez való visszatalálásról...
Sokat beszéltem már erről még a filmsorozat előtt is - de jó érzés mindig az összecsengés, a visszacsatolás. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amivel nem értek egyet – mint pl a "lélekfejlődés", vagy a "sötétben való elveszés" kijelentéseivel, mert ezekben már megjelenik az a kettősség, ami nem vezet vissza az Egyhez, csak elméletben. Miért? Mert megakad azon a szinten, hogy NŐ és FÉRFI EGYÜTT EGY PÁR.
Ez igaz. DE!!! Ez a "Páros játék", csak a FÉNY, az ANYAG világában létezik..
A FÉRFI alapvetően a NŐ-ből vétetett, ezért a férfiben is benne van a MI-NŐ-s-ÉG, azaz az eredendő NŐ, hisz az az ŐT is ÉLTETŐ ERŐ. De ha már KI-VÉT-etett (talán ez volt a VÉT-EK??) - akkor annak OK-a is volt. A férfi olyan, mint egy "kifordított" nő, mert ami a nőnek BENT, neki KINT... Tehát jól mutatja, hogy a Férfi a "LÁTSZAT", mert minden, ami IGAZ, az BENT VAN... De még ez is rendjén van.. A KET-TŐ-vé válásnak talán épp az lehetett volt az OKA, az EMBER szintjén, hogy ÉRTSE, mit jelent a KETTŐSSÉG. Mert az CSAK a NAPPAL indult az útjára... ADDIG EGy-s-ÉG volt. Ezt tanúsítja minden MADONNA a GYERMEKKEL szobor.. (Szerencsére nem tudták kiirtani)..

A kettősség alapvetően EGY-s-MÁS KI-EGÉSZ-ítését szolgálja. Magyar nyelv mágiája.. KI és EGÉSZÍT.. Ami nincs meg az egykinek, van a másiknak. Amiben az egyik gyengébb, abban a másik erősebb (pl fizikum). Mindenki AZT a RÉSZT vállalja magára, amit elbír, amivel "dóga" van... A férfi erőssége a GONDOLKODÁS, a nőé az ÉRZÉKELÉS. A férfi tud "kreálni", a nő tud a láthatatlan világból hullámokat befogni, dolgokra, gyógyításra ráérezni.. És magára a GYERMEKRE IS...
A férfi lineárisan lát, a nő "SZER-teszét"... és még lehetne sorolni...
Tehát, miben van a LÉNYEG? A KIEGÉSZÍTÉSBEN. Ehhez "kapták" a SZERELMET. (Erre most rá is tüsszentettem)... Hisz a SZERELEM az, ami ÖSSZETART, összekovácsol és EMLÉKEZTET az EGYSÉGRE. Arra, hogy minden EREDŐJE EGY. A külön-külön forma IS.
És SEHOL nincs benne HARC, ELLEN-ségesség - leuralás meg végképp nincs!

Tehát a földi EGy-s-MÁS-ra találás EMLÉKEZTET az ÉGI MAG EGY-ségére....
De EZ MÁR BENNÜNK van..
Ha a földi egymásra találás megtörténik, akkor mi lesz az eredménye? HARMONIA. Ez a "szent hármasság"... De ez a hármasság MINDEN SÍKON meg kell, hogy jelenjen, tehát SZELLEMBEN-LÉLEKBEN-TESTBEN egyaránt, mert CSAK ÍGY lesz 1 az 1...Ezért NINCS 7 CSAKRA – az a FÉNY LÁTSZATÁNAK a TÜKRE. CSAK 3-asság van a TELJESSÉGBEN és semmi más.
Mert minden hármasság 1. A hetességre ez pedig NEM IGAZ! És itt bukik máris KI a hamisság, mivel NINCS benne MÁGIA...

A 11 is mágikus szám egyébként: KÉT EGY mely EGY.
A "KÉT EGY" nagyon alliterál a KÉTELY szóra... Nem véletlenül.. Hisz a 2-ességben mindennek azonnal megjelenik a "MÁSIK" oldala... A KÉT EGY mellett a KÉTELY... A fény mellett az árnyék.
A jó mellett a rossz... és még lehetne sorolni...De egyik SINCS CSAK önmagában, minden OLDAL igazából ugyanannak az EGYnek 1-1- oldala...Mert nincs önmagáért való rossz..
Amit rossznak érzünk, az szolgál valamit.. És jó lesz belőle..A jó is át tud fordulni "rosszá" – de utólag mindig látható, hogy az a "rossz" olyan képességeket, tulajdonságokat hozott ki belőlünk, amire egyébként sosem ébredtünk volna rá...
Tehát, amikor valaki azt állítja, hogy világunkat a "SÖTÉT OLDAL TEREMTMÉNYEI" tartják fogságukban – nagyon TÉV-ÚTON JÁR és láthatóan SEMMIT nem ért a REND egységéből... Kimondottan a "FÉNY rabja", mely által egy FÉ(L)-ÉN(y)..

A 11 – ahogy már sokszor emlegettük – a Tarotban az ERŐ száma. Miért? Mert ez az "EGY az EGYBEN" LÉTEZÉS. Amikor EGY vagyok MAG-ommal, amikor MAG-om-BIZTOS vagyok. Rendíthetetlen... Mint az "ólomkatona"..
Mi a MAG-om? Az ÉN LÁTHATATLAN részeM..
Amikor a LÁTHATÓBAN valamiért nem mennek a dolgaink, akkor a LÁTHATATLAN tartományban "felkészülés" van... Majd "érkezik a csomag"... Mint anno a koleszban.. Vagy a katonaságnál...
Ha tehát valaki most "elakadásban" van, akkor nyugi... Csomagolódik a csomag ...

Napunk angyala ma SANDALPHON, aki a SZELÍDSÉG üzenetét hozta. A Szelídségnél mindig ide kívánkozik, hogy NEM EGYENLŐ A BÁRGYÚSÁGGAL!! Mert előszeretettel keverik, feltételezve, hogy egy szelíd embernek bármit le lehet nyomni a torkán. HÁT NEM!
De azt sem jelenti, hogy ha megütöttek kővel, akkor üss vissza kenyérrel! NEM! (Egyébként mit jelent ez a "kő-kenyér" analógia??? CSAK AZT, hogy NE UGYANAZZAL a módszerrel vágjál vissza!!!)
A szelídség a MAGABIZTOSSÁG CSENDES EREJE... A belső rendíthetetlen nyugalom békéje... (ez a "KENYÉR"!!) De ez nem jelenti azt, hogy adott esetben nem kell ostort ragadni, vagy a hangot felemelni. Ennek Jézus is tanúbizonyságát adta.. Nagyon jól tudta, hogy vannak helyzetek, mikor oda kell csapni és vannak, mikor a csendes szó is elegendő... A spirimaszlag egyik manipulatív etetése, mikor hozzád vágják: "ha még haragos vagy, vagy szomorú, akkor még vannak BENNED feldolgozatlan foltjaid..." Neked...
A MAGABIZTOSSÁG ERŐ. Az erő pedig mindig tudja, mikor melyik OLDALÁT kell alkalmaznia..
Ennyi...