2023-01-17

           MOTTÓ: JUTALOM

"KI MINT VET, ÚGY ARAT" - tartja a közmondás. És így is van: mindennek és mindenkinek megvan a 
JUT-ALMA. "JUT" neki, mert hiszen nincs SZŰK-ség, csak BŐ-ség, amit az "ALMA" mint szimbólum mindig meg is mutat. ALMA a TUDÁS fájáról, ALMA az ÉLET fájáról, ALMA MATER - mint a fejlődés ANYAI biztosítéka -, hisz ahol ANYA, ott ÉLET... Ahol ÉLET, ott ÁR-amlás (az Á-ldott R-ész lüktetése), ahol ÁR-amlás, ott NŐ-vekedés, ahol NŐ-vekedés, ott BŐ-ség... Ez ennyire EGY-SZER-ű, mert az élet SZER-e az EGY.

Ami EGY, az pedig EGÉSZ, az EGÉSZ-ben meg nincs hiány, hisz a SZER ETET és TÁPLÁL...
Aki pedig SZER-ÉN, az a SZER-en JÁR, tehát EGY az útjával.
Aki SZER-ÉN, azt a SZER ETETI, az TUDATÁBAN van TEN-MAG-ának, tehát nincs is szüksége semmiféle alázatra, sem hálára. TISZTÁBAN van vele, hogy ami BENT, az KINT, mert ÉLŐ benne a FELELŐSSÉG TUDATA. Ezért FEL ÉL ŐS....

Mindig mondom: aki ÉRTI a nyelvünket, az érti a kozmikus RENDET, az ÉLET működését...

Ki is szoktam akadni a bölcselkedő filozófusokon, mikor felírják azt a szót, hogy "MINDENSÉG", aztán pontokba szedve elemzik, bonyolult elmés fogalmakkal, hogy mit is jelent, mit is tartalmaz... Tényleg sikítófrászt tudok ilyenkor kapni, mert nem lát a szemétől az ELME, pedig maga a SZÓ "kiordítja" magából a lényeget...Csak érteni kellene tudni.... na meg értelmezni is...

Aztán, egy másik előadásban említésre kerül a törökországi Göbekli Tepe mellett KARAHAN, mint hasonló ősi szakrális helyszín. És nem tűnik fel az előadónak a szó!! A KARAH-AN név, ami "ordítja" az analógiát a KARA, mint KARPAT medencével!!! Ott is "KARA", itt is "KARA". Ráadásul az AN gyök egyértelműen utal az ANA TUDATRA!!! 
KAR-KARA - ölelő, őrző, védő!!! 
Mi van Göbekli Tepében? És KARAH-AN-ban?? A VÉNUSZI hagyomány!! MEly sokkal ősibb, mint a piramisok "ideje". Tehát?? Mi az hogy VÉNUSZ??? Az EREDŐ!! 
Ha VÉNUSZ=NŐ, akkor MI és KI az EREDŐ?? 
Na, erre NEM AKARNAK RÁJÖNNI!! Pedig SZÁNKBAN, SZAVAINKBAN az ÉLŐ LÉTEZÉS minden KÓDJA!! 
De az illető, aki beszél a feltárt helyről, csak annyit tud mondani, hogy ez a hely még szabadon látogatható, nem úgy mint Göbekli Tepe, amit már erősen elzárnak és korlátoznak.... 
És ezek az emberek akarják, mint "vének tanácsa" meghatározni és megfordítani a MAG népének gondolkodását...

A "meghatározó spiriréteg" MA SEM AKAR VÁLTOZTATNI, meg se hallják, hogy nyelvünkben a mindenséget rejtő kód, hogy minden létező élő, eleven nem más, mint NŐ... TUDATOSAN gátolják a MAG valódi RÁ-ÉBREDÉSÉT a LÉNy-ÉG-iségre. De majd ők is learatják tetteik JUT-ALMA-ját - a maguk módján. 
A korlátokat is lehet JÓSZÁNDÉKKAL működtetni, de attól az még KORLÁT MARAD. És aki tudatosan hárítja az EREDETbe való visszatérés energetikáját, az ugyanúgy BEZÁRVA TARTJA magát és magán keresztül másokat is, mint bármilyen vallás, vagy eszme-és elmerendszer.

Ezt kellene már végre belátni!!!

És igen: ki mint vet, úgy arat.

Holle anyó meséje a legszebb szimbolum erre: MEGTESZEL minden TŐLED TELHETŐT? HALLOD A HÍVÓ SZÓT?? ENGEDSZ A HANG-nak?? ÉRTED a HANG ÜZENETÉT?? Megvan BENNED A TISZTA, érdekmentes SZÁNDÉK a TETTEIDhez?? Akkor azt aratod, AHOGY "EL-VÉG"-ezted a dolgodat... Ahogy a VÉG-ére jártál a feladataidnak.... Kinek az ARANY-eső - kinek a SZUROK-eső... 

Nincs rajtunk kívül álló jutalmazó, vagy bosszúálló isten. NINCS!

Egyedül mi magunk vagyunk, akik ÉLJÜK MAG-unk MI-NŐ-s-ÉG-ét. Ha hagyjuk, hogy az ELME irányítson - akkor megtapasztalhatjuk a "SZŰKÖSSÉGET". Ha HALLGATUNK a MAG DALÁRA - akkor pedig a bőséget. Hisz a MAG nem más, mint a bennünk ÉLŐ IS-TEN.

Ez a mi TEN-MAG-unk. Ez az "élő, eleven MÁGIA".

Azt mondják, hogy a tetteink nagy részét a TUDATALATTI határozza meg. Úgy cselekszünk és olyanokat, amiről nincs is tudomásunk. Nos, most gondoljunk ebbe bele!!! Ezzel a kijelentéssel gyakorlatilag minden emberbe beültetik és elhitetik, hogy IRÁNYÍTHATÓ, hogy MANIPULÁLHATÓ és TERELHETŐ. Minderre vannak kísérletek és kísérleti tapasztalatok is: amik igazolják, hogy IGAZ. BIZONYOS MÉRTÉKBEN, igen. Igaz azokra nézve, akikben NEM ÉBER A SZÍV-TUDATOSSÁG. 
Mi az a "szívtudatosság"? 
"CSAk" annyi, hogy TUDOK MAGOMRÓL. ÉRZEM magamat és ÉRTEM magamat.
Ez a MAG-unkra ébredés minősége. 
ENNYI a "megvilágosodás" és ennyi a "magunkra ébredés". 
Amint ezt egyszer is ÁTÉREZTÜK, onnantól "NINCS TUDATALATTI" - mert TUDATÁBAN vagyunk létezésünk minden szintjének.

No, EZT az ÉRZETET kell megtalálni - minden "csengőrázás" erre irányul...
Felébreszteni az ÉRZÉKELÉST... meghallani a MAG-DALÁT...

Napunk angyala ma HANIEL, a HOLD angyala, aki a Holdhoz köthető ÉRZÉKELÉS kifinomultságát igyekszik mind-ÉN-Ki-ben felkelteni.

A "Termeburán" a Hold ma "alkotó" fényszöggel kapcsolódik SATANA-hoz, tehát ma a LÁTHATATLAN tartomány működése kap fókuszt. Hol? BENNÜNK... Mi a dolgunk? HALLGASSUNK a SEJTELMEINKRE, az érzékeléseinkre, a belső súgásra és ne hessegessük el az elme közbedumálására...