2021-08-12

                                            MOTTÓ: EGY-S-ÉG-ben az ERŐ 

Tegnap valaki beírt a Rituálé alá, hogy miért az EGY-ÉN útját hangsúlyozom, miért nem az összefogásra buzdítok, amikor erre most a leginkább szükség lenne. Arról nem is beszélve, hogy szerinte felelőtlenség a "hibernálásra" bíztatni, akkor, amikor szembe kellene szállni a nyomással, és CSOPORTOKAT képezve kellene ERŐT ADNI az ÚTKERESŐKNEK..

Nos, mondhatom, ez egy TIPIKUS hozzáállás, egy TIPIKUS gondolkodásminta, mégpedig a HASADT VILÁGTUDAT-nak és abban a tipikus megtévesztő spiritanoknak megfelelően.Mivel a mai Kék vér penzumom is ezt a témát hozta fel, hát vesézzük ki egy kicsit!
Mondjuk, "kékvér tudás" nélkül nehéz lesz a megértés, de próba-szerencse. A szerencse az, hogy MAG-nyelven beszélünk, mert általa megérthetők a kozmikus összefüggések - bár ehhez is kell egy tudatszint.

Mint tudjuk, a LÉLEK EGY. Nem osztott nemekre. Nincs női lélek, ahogy nincs fériflélek sem. Nincs női szellem, ahogy nincs férfiszellem sem. Isten is csak EGY van - de ENNEK MINŐSÉGE, földi szempontból megközelítve, NEM HYM, hanem ANYAI! És ez olyan ALAPVETŐ, amitől lehet, hogy évezredeken keresztül az ELMÉT elterelték, de attól még IGAZ MARADT. Miért igaz?
Csak gondlkodni kell: mi köze van egy HYM-nek az élethez? Édeskevés. Ezért tud ÖLNI. Ezért tudta az ÖL szót is ÁTPOLARIZÁLNI - ahogy MINDENT, ami az ANA, a MA-MA, az EREDET-hez köthető.
A Földi létben a DUALITÁS, a NEMISÉGben élők mindig EGY-MÁS-t keresik. Miért? Mert EMLÉKEZNEK, hogy ők valójában EGY-ek. Az EGY-és-MÁS-ik összekovácsolásának ereje a SZERELEM. Ez a MÁGIA, a VONZ-erő. (most rátüsszentettek odakint...). De mint tudjuk a Földi lét az ÉG-I lét FORMAI, alaki leképeződése.
A FORMÁT a TART-alom működteti, ami meg is TART-ja. Ami megtart, ami összetart, az pedig AZ
 EGY TUDAT-MINŐSÉG. Az AZONOS TUDATMINŐSÉGAmi megegyezik a LÉLEK MINŐSÉGÉVEL.

Ezért találnak EGY-MÁS-ra azok, akik EGY MINŐSÉGBEN rezegnek. A vonzás NEM az ellentéteket tartja össze, hanem az AZONOSAKAT.
Ahogy most is. Párban IS és KÖRben IS.

A jelen földi tudat az "OSZD MEG ÉS URALKODJ" minőségben működik! De ez "csak" egy PROGRAM, az u.n. "orioni program". Az orioni megosztás rombolta le az EGY-S-ÉGET szimbolizáló Babel tornyát, zavarta össze a nyelveket, hogy NE ÉRTSÉK meg egymást az emberek. Csak a megnemértés mentén lehet az ÉRTELMEZÉSEKET kiforgatni. "Én EZT mondom - de AZT érted". Ha félreérted, te bajod lesz...Az ÉRTELMEZÉST a hatalom diktálja. Uralni, leuralni CSAK megosztottság közepette lehet. De CSAK azt az egyént, akinek tudata az anyagba ragadt. Az az ember, aki EGYBEN van, az ERŐS. Ezért az EGY-Ént is meg kellett törni. Mivel? Vallási dogmákkal, eszmerendszerekkel, parancsokkal...Vagy épp erőszakkal. Mert a FÉL elem a leghatásosabb eszköz.
A FÉL elem ereje ott tűnik el, ahol az EGYÉN, az EGY-ÉN tudata ki tud lépni a nemiség korlátaiból, érezve tudja és tudva érzi, hogy Ő EGY MAG-ával. Manapság pont EZT "fúrja meg" a szivárvány-mozgalom, természetesen a testiségbe ragadva, és a gyűlöletet fenntartva (erre most én tüsszentettem rá...)

Az "oszd meg és uralkodj" szellemisége MINDIG, minden módon és minden eszközzel fenntartja a Földön a MEGOSZTOTTSÁGOT. Az EGY-ÉN-en belül, emberek között, országon belül és országok között egyaránt. A pártokat, a csoportosulásokat mindig ugyanaz a hatalom mozgatja, csak egyszer az egyik kezével, másszor meg a másikkal. Mindegyiket ugyanannak a MAMMONNAK (ez is a MAMA szó teljes ÁTPOLARIZÁLÁSÁBÓL FAKADÓ!!!) rendelik alá.
Napjainkban, a kozmikus átalakulásnak megfelelően, az EGY-S-ÉG-tudatot forgatják ki, no meg remek buli az OLTOTT-NEMOLTOTT játszma, valamin a FÉL-ELEM fenntartása a járványhiszti által, mert ezek meg a SZÍV-et veszik célba. Ahogy a kozmikus irány IS - csak teljesen másképp.
A kozmikus irány a REND helyreállítására törekszik, a "vegyesfelvágott" megszüntetésére, mert immár egyértelmű, hogy ez a rendszer egyre szélsőségesebb irányt vesz. Ugyanakkor a szélsőséges szint mindig azt jelzi, mennyire TOMPULT EL az EMBERI TUDAT, mert "simán" már nem ébreszthető. Kell a nyomás, kell a sokkhatás....Tehát ha BÁRMILYEN CSOPORTOT akar bárki is bármilyen ELV és ESZME mentén létrehozni, csakis a megosztottság erőterét fogja támogatni, legyen bármilyen "spirituális" személy, legyen bár gyógyító vagy látnok. Sokszor elmondtam: a KÉPESSÉGEK birtoklása, NEM EGYENLŐ A TUDATMINŐSÉGGEL, sem a LÉLEKMINŐSÉGGEL!!! Sokféle látó van, de az, hogy az illető MIT LÁT, az is TUDATSZINTHEZ kötött. Mindenki ONNAN hozza az információit, ahol SAJÁT MAGA rezeg. Ezért ha valaki többet, szélesebb spektrumot akar érzékelni - ehhez SAJÁT MAGÁT KELL FELHANGOLNIA!
Hol van hát saját magunk LÁTÁSÁNAK a kulcsa? A MAG-ban. Azaz: SAJÁT MAGUNKBAN.
Tehát hol kell átalakulni, hogy felül tudjunk emelkedni az osztottság játszmáján? MAGUNKBAN!A mai spirimaszlagok, a vallásokhoz hasonlóan, nem véletlenül hoznak létre CSOPORTOKAT.
Mert a CSOPORTOSULÁS ELVILEG (!!!) (két rátüsszentés kintről) az összefogás, az egységbe kovácsolódás mintája - csakhogy ez KÁPRÁZAT. Azt hirdetik, "egységben az erő". Ami önmagában valóban igaz. De MILYEN EGYSÉGBEN??? És KIK KÖZÖTT???
Csak és kizárólag a "KÖRBE TARTOZÓK" között.
Mit jelent a "körbe tartozás"? Az AZONOS TUDATSZINTET.
Az "alacsony" tudatszint csoportot keres. Mert ELLENÉBE megy valaminek, tehát a megosztást szolgálja.
A MAGAS tudatszintű EGY-ÉN ten-MAG-át ÉPÍTI, mert TISZTÁBAN van azzal, hogy CSAK és KIZÁRÓLAG EGY-ÉNI FELELŐSSÉGGEL éljük az életünket, csak és kizárólag MAG-unkért és NEM MÁSIKÉRT, nem MÁSOKÉRT jöttünk ide a Földre!!! A "másokért élni" nem más, mint MASZLAG!!! Évezredes ELMEPROGRAM. Ami megint teljesen kiforgatja az "együtt-egymással-egymásért" minőségét. Ugyanis ez CSAK egy adott tudatszinten képes HARMONIÁBAN, csoportosulás és pártoskodás NÉLKÜL működni. A HARMONIA az az EGY-s-ÉG szintje. Feltétele, hogy minden EGY-ÉN EG(y)-S-ÉG-ben legyen MAG-ával.

A "MOST" programja az, hogy mi magunk, mint egyének képesek legyünk FELÜL-EMELKEDNI a látszatokon, a megtévesztéseken, a megosztottság csapdáin. De ez akár meglátjuk, akár nem, EGYÉNI ÚT. Ha már sok egyén megtette, akkor AUTOMITUKSAN Egy-MÁS-ra találnak és EGY-ÜTT fognak működni, mert ők EGY KÖRBE-TARTOZNAK és TART-ják is egymást, ha valaki "alászállna" vagy megbillenne. Ez így működik, tudom, tapasztalom...
Értjük? Érezzük a különbséget a "csoportok" és a "körbe-tartozók" minősége között?

Jó példa talán épp itt a Skorpió Stúdió oldalán. NINCS CSOPORTOSULÁS. Ugyanakkor mindenki megtalálja, aki ÖSSZEREZEG VELE. Akik összerezegnek - és ez a kommentekből is levehető - EGY-MÁST erősítik! Megéléseikkel, tapasztalásaikkal. CSOPORTOSULÁS NÉLKÜL IS megnyilvánítanak egy ERŐTERET, egy ERŐ-MINŐSÉGET, mely elkezd HATNI, terjedni. És EBBEN van a lényeg.
Értjük?
Érezzük?
TUDÁS nélkül mindez azonban ez lehetetlen.

"Véletlenül" épp tegnap volt téma, hogy mekkora különbség van a TANULT tudás és a SZÍVBÉLI tudás között. Aki CSAK a tanult tudásnál ragad le és hiányzik belőle a BÖLCSESSÉG - a megosztók táborát fogja erősíteni. Akiben viszont ÉL a bölcsesség, az képes mindezen felülemelkedni, megérti az IDŐK szavát és hangját, hogy MI ÉRKEZIK, mi a "jövő JÖVŐ" és képes érzékelései által JELEN LENNI A JELEKNEK A JELENBEN, mert így és CSAK ÍGY lehet a társadalmi megosztó játszmázásokból kilépni.
Aztán, hogy milyen történéseket hoz ez a jövő, ebben ki hogyan lesz "hibernálva", mert NEM LESZ DOLGA VELE - azt újfent csak és kizárólag az EGYÉN tudatszintje fogja meghatározni...

Napunk kísérő angyala JOPHIEL, aki a "szabad ÉG alatt" üzenetét hozta.
Szerintem, aki érti a MAG-nyelvet, az érti is e rövid üzenet magját, lényegét....