FELOLVASÁSOK..

MINDEN LÉT BENNED ÉL... 2022-01-31

Minden lét Benned él e végtelen hullámzó létmezőnek örök tengerén.
Minden egyes pillanatom, mit tapasztalok éppen, beíródik tudatomba s emlékekké érnek...
S tudd, hogy a tiszta igaz élet, az örök létfolyam,
szívednek terében mutatja meg magát, az EGYnek nevében..
S mikor hallod már az Egy-nek szavát, tudd, az Idő közeleg,
hogy emlékezz a "Ki VagyOk"-ra, s hogy minden EGY Benned s Veled.
S ahogy tágulsz egyre beljebb, szívedben, szent rejtekedben,
úgy tárul fel az emléked, hogy Te Magad vagy az EGY LÉLEK.
S emlékezni fogsz rá, hogy a végtelen örök létmezőn Egyként létezel, mint Örök Egy Létező.
S most nézd meg őt, kit teremtettél Magod által Magadnak!
Lásd és érezd Magodból, hogy itt, most, csak az Egynek részeként tapasztalsz Magadban.
S el ne hidd, hogy itt ragadtál, idelenn az anyagban!
Ugye, te már tudod, hogy végtelenül szabad Vagy!
Hiszen SE KINT, SE LENT nem létezik.
Minden BENTRŐL, az EGY-ből eredeztetik.
S tudd, valódi Lénységed végtelen teremtésre képes csodás létező, ki tökéletes teljességben éled-Ő.
Te, csak bízz Benned, az Eredendő Egyben.
S tudd, hogy minden rendben.
Érezd hát az örömnek puszta létét, s tudd: a Szerelem sem csupán csak egy érzés.
És se szó, se írás meg nem mutathatja, át nem adhatja milyen az Egy-ben az EGYET élni.
S Magodban, a "Vagyok Aki VagyOk"-ba betérni s MAG-élni...

Mikor felcsendül a Dal 2022-01-27

Van hited, erőd, s tudásod.
Mégis mi az, amit érzel, mi "Megállj"-t kiált most?
Hallod és érzed szavát a Magnak, ki súgja neked, hogy maradj a Magban.
De nemsoká eljő az óra, mikor lepereg az időnek homokja,
s előlépnek mindazok, kik még Magjukban lakoznak..
S ahogy tavasszal a rügy is kipattan, úgy tárulnak fel a titkok s új kapuk nyittatnak.
S megszólal a Csendnek szava, mi igévé lészen,
s kik eddig magjukban éltek, már cselekvésre készek.

De most, még belül, belső világukban teremtik a Létet.
S mikor felcsendül a Dal, melynek hulláma mindent betakar,
megnyílnak bennünk az égi kapuk s előbújik önnön magunk.
S a bennünk élő erő s tudás hittel teli áramlásban,
tovább vezet minket egy vég nélküli szárnyalásban.
S önmagodban teljesedve megszűnnek a határok.
S a Bent és a Kint már együtt táncol s teremtődik az új jászol.
S megszületik, mire oly régóta vártunk..
S az energia, mely felszabadul ekkor, minden régit átéget, mi addig még megragadva BENT volt.
S hullámokban terjed az új erőnek tere s átjárja az egész Földet, mely egyre szebb lesz s egyre zöldebb.
S feltárja önnön magát, s megmutatja Csendje szavát.
S mikor a Szó IGÉVÉ válik, e Föld újra kivirágzik.
S e virágok között a TISZTA TUDÁS EREJÉVEL ÖRÖMLÉTBEN életre kélnek,
kik emlékeznek a VAGY OK-ra, mert ez e létnek titokja.
S hogy BENNED él minden s szükséged senkire sincsen.
Hiszen te magad vagy a Teljesség, a tökéletes, tiszta, igaz ISTENI EGYSÉG.

Benned él 2022-01-29

Minden, mi Benned, része az Egynek.
S az Egynek részeként a MINDÉN, mi Benned él.
Hisz Benned él a Világod, mit teremtesz magodban.
Benned él a Forrásod, mely felemel a Magosba.
Benned él a Hited, mi erőt ád a Mostba'.
Benned él a Bölcseleted, mely utadon, az Igaz Ágon tovább vezet.
Benned él a szereteted, mely táplálja tested, lelked.
Benned él az emlékezet, mi felébreszti lénységedet.
Benned él a Hálád, mi maga az Áldás.
Benned él az Örömöd, mivel létedet öntözöd.
Veled, s benned kél életre a Szerelem,
melynek tiszta lángja a Mindénekbe átemel.
Benned él az Élet, hol a "ki vagyok"-ot éled, ki a ValósÁgba ébredt.
Benned van az Igazságod, miben ott a Valóságod.
S az egy Akarat, mely tebenned megfogant.
Benned él az Igaz szó, s az Ige, mitől megváltozik mindeneknek hite.
S maga a Világosság, mely tenéked Világot ád.
Benned ébrednek a nappalok s az éjsötét éjszakák.
Hisz neked ragyognak a csillagok, s neked, se benned világít s mutat utat a tiszta Hold.
S Benned kel fel a Nap, s veled, s benned forog a Föld.
Benned s neked nőnek a fák, bokrok, virágok,
mik szirmot bontva teremnek benned végtelen számú virágot.
S e virágok a magból nőnek, mely mag Benned él s ébred.
És ez már nem álom, hisz Magodban a Forrásod,
mellyel önmagodat s a Mind-Éneket táplálod.
Hisz magad vagy a Mag Maga.
A jelened s a Vanságod.
S jelenednek vanságában tudod már az Egyet.
S megéled a szabadságod, hisz te magad vagy MINDEN, mi Benned. 

Az EGY 2022-02-03

Égi oltár kinyittatott.
Szent lángommal átitatott.
Nincs már külön, csak az EGY.
Te tudod már, ez mit jelent.
Se fent, se lent, se kint, se bent.
Hisz minden az EGY-Be- s az EGY-RE megy.
Távolodni nem tudsz már, hisz minden az EGY jelenedben vár.
S ha betértél az otthonodba, nem vágysz már más honokba.
Mert te, aki vagyok, már magomban..
Hol eredendeő a Világosság s minden az Egynek nevében.
S a SZER ELEM már ÉLELEM, s minden elem, EGYként a REND-be REND ELEM.

Minden út Egy-be fut 2022-02-02

Minden út az Egy-be fut, mely békét hoz, s nem háborút.
De tudd, az Egy igaz ösvény Benned tárul eléd,
s neked nincs más dolgod, csak hogy ezen az úton mindent megélj.
Csak engedd a tapasztalást, mi a Jelenben tárulkozik éppen..
S bízz magodban, s a benned élő Lényben, s az "Isteni" vezettetésben.
Csak maradj a MOST-ban!
Éld meg, aki most vagy, a jelennek pillanatában, ahol épp most vagy.
Egyre táguló tudatodban te már több síkon táncolsz, még ha nem is vagy ennek tudatában.
Az utadat, a való igaz utadat, több síkon járod.
S mikor ezek az utak egy pontban összeérnek,
akkor kerül a Világosságba benned az eredendő egy ösvényed.
S akkor indul útjára benned az eredendő egy tiszta lélek.
A vagyok aki vagyok.
Ki addigra benned már felébredt, s erről az ösvényről többé már nem kell letérned.
Mert már érzed s tisztán éled azt a minőséged,
aki eredendőn vagyok, kiben már nincs semmi félelem, se kétely.
Ez az a "szabad ág", mely maga a szabadság,
S tudd, hogy innen lényed már mindent teremteni képes ám!
Itt már csakis te vezeted magad Magodon keresztül s nem gondolkozol, hogy merre lépdelj,
mert már átégetett a valódi kereszt-tűz..
Isteni a rendelés, Magod akarata által..
S teljesedni látszik, mit Magodban magaddal hoztál, erre a világra.
S mikor az isteni és a szabad akarat már egy és ugyanaz,
akkor nincs más dolgod csak megélni azt, aki te valójában vagy.
S innentől kezdve táplálékod már csak a tiszta Mag..
Hiszen nincs szükséged másra, csak hogy saját magad Magod által tápláld tovább a Mába'..

Halld az Igét 2022-01-31

Itt vagyok, de nem egyedül jöttem..
Most itt vannak körülötted, ki segíteni jöttek..
Te, már tudod, hogy sohasem vagy egyedül..
Minden és mindenki érted s téged szolgál benned s veled, ott, legbelül.
Most jól figyelj rám arra kérlek, az Egynek "nevében" most én beszélek.
Most kapcsold ki az elméd s csak szívedre, szívedbe fókuszálj,
s érzéssel kövesd s halld a hangom a hullámokon és rezgéseken át..
Csak ÉREZD az energiát..
Csak ÉREZD ezt a frekvenciát..
Érezd, ahogy egyre emelkedsz általa, s érezd, ahogy lebegve lüktet benned a Mindéneknek szent szava.
A SZÓ, az IGE, mely nem evilági hang..
Ez eredendő lénységednek "kivetített" (átrezgetett) hulláma, mely hanggá érik s formálódik benned,
hogy megmutatkozhasson a Mába' belső minőséged rezgései által.
S te, aki vagyok, az igét így továbbítod s adod át ebbe a létezésbe, erre a világra..
Szívemben végtelen hála, hogy eljutottál idáig..
S most már az Ige tebenned világít..
Te csak árazd a rezgést, s adj hangot neki.
Hadd fújjon ébresztőt annak, ki az Igazságot keresi.
S ki hallja az igét, benne elindul a változás,
s felébresztve önnön lényét, benne is véget ér az "álmodás"..
S az álomlétből felébredve, a vagyiságra emlékezve,
elindul a Valós-ágon, s éberlétbe tér, hol nincs már álom.
S e valóságnak mezején, az Egy-S-ÉG-ben mendegél, s hazatér.
Te, csak engedd, hadd rezegjen minden benned, egyre beljebb s egyre feljebb.
Csak engedd, és tudd az Igét benned..

Mikor elkezded élni 2022-04-01

Mikor elkezdet élni, ki valójában vagy, akkor érzed igazán, lénységed mennyire szabad,
s hogy mennyire nem ural már téged az anyag.
Hisz az anyag feletti térben éled való igaz léted.
Mely lét benned él. S te benne rezegsz e létnek tengerén.
S mikor úgy ébredsz, hogy a felhők felett lebegsz a térben,
s a szerelemnek hulláma ölel át e létben - akkor már tudod, hogy való léted éled,
hisz felébredt benned s veled az élet.
S megéled mindazt, mit megálmodtál egykoron - egy körön.
S e létnek tengerében lábadat én megmosom, s megtett utadnak pora lehullik múltadnak mezején,
hisz innen már szárnyalva haladsz tova a szerelemnek kék egén.
Te csak szállj, csak szállj tovább s élj meg e létben minél több csodát!
Csak teljesedj a vagyis-ágban, s emlékezz a "vagy" okára, tovább.

Mert én választottam 2022-04-01

Mesteri a vetítés, mi kint zajlik éppen, de te, már nem vagy részese itt, az új térben.
Mert itt már más a teremtés, mi tenmagodból ered, mi megalkotja körülötted a bent teremtett tered.
Hol lét a létben, s kéz a kézben.
Hol mindennel és mindenkivel szerelemmel érzel.
S ez az az örömlét, mely tebelőled fakad, s úgy árad ki lénységedből, mint egy csillámló patak.
S elárasztod vele újra s újra, magad.
Egyre táguló terek bennem egymásba nyílnak, nyoma sincs már új létemben a kivetített múltnak.
Hisz jelenemben teremtem magomban az újat.
S minden egyes pillanatban fókuszom csakis önmagamban.
Mert mindig is ezt akartam.
Én döntöttem így, senki más, hisz tenmagomon belül kezemben az irányítás.
S mindezt csakis magamnak köszönhetem.
Mert ÉN választottam, s megélem valódi lénységemet. 

Megérkeztél s NŐ-VÉ értél 2022-04-01

Szerelmetes üzenet, mit mondok most teneked: már elindult a folyamat, s az új világba' megvetetted lábadat.
S miket egykor örömlétben megálmodtál az ITT és MOST-ban tárt karokkal várnak most rád.
Örvend, s örülj, hisz megérkeztél!
Megérkeztél önmagodba, hol szerelmetes NŐ-vé értél.
Tégy meg mindent, mit szíved súg neked, hisz, már a szerelemnek tiszta lángja öleli át lénységedet.
S ott, csak teljesedsz..
Hisz éberlétbe tértél..
Hol, már teljesen más az érték és a mérték..
Hol szinte fel sem ismered magad, annyira más az, aki valójában te vagy.
Fiatalság, egészség, teljesség - itt az anyagban ezek mind-mind csak puszta szavak.
De te már a híd túloldalára átértél.
Hol már IGÉVÉ érett benned a Szó, hisz az akarat szabad.
S tiszta teremtéssé váltak a szavak..
S benned végtelen a hála, az öröm, s a szeretet, s a szerelem tiszta lángja tölti be teredet.
S e szerelem eszenciája itatja át minden egyes sejtedet a Má-ba.
Itt már teljesen más világ van..
Te csak engedd és simulj bele bátran.
Hadd balzsamozza be szíved-lelked, az eredendő tiszta Nőnek akarati lángja.

Szólít az Ige 2022-04-01

Szólít az Ige s te készen állsz a dalra.
Mindenható lénységed cselekvésre sarkall.
Ne aggódj semmin, hisz minden a REND-be tért.
S hogy mi jő most ezután?
Kitágul benned e végtelen JELEN-LÉT.
S minden úgy történik, ahogy történnie kell.
Mert te már döntöttél, s benned felfénylett a Jel.
Tér-Idő zárult s új kapu tárult.
Itt, már magunk dalára, mind egy ritmust járunk.
Hol tér nélküli idők, s időtlen terek - ez mind-mind az anyag felett lebeg.
Hol tárul a titok, s nyílik a kód, megszűnik az álom, s éled a Valód.
Elfeledett múlt s távoli jövő - kik még erre fókuszálnak, ők az újabb álom-s hálószövők.
Ők tovább álmodnak.
S ahogy a pók szövi hálóját körbe-körbe, még a napfényben táncolnak.
Jelenbe forrt múlt s jövő.
Ez az igazi álomtörő!
Hol megérint a pillanat, s szertefoszlik az Anyag.
Hol benne élsz a Vanságodban szerelemre felhangolva,
szertefoszlik minden álom miben táncod nem a VALÓS-ÁG-on, a HOLD-világban járod..