2023-06-09

     MOTTÓ: EMLÉK vagy MÚLT? Mi a TISZTA FORRÁS? 

(kicsit hosszabb lesz ma) 

Nos igen, kinek milyen a forrása, hol a forrása és miből merít... az is jön ki belőle...
Tegnap remekül megmutatkozott mindez egy "kedves" troll kommentelő részéről, aki hívatlanul és kéretlenül állt belém a saját oldalamon, hivatkozva arra, hogy "vannak nekem is jó gondolataim", mint a "3T", de a stílusom... stb.. stb... El sem tudom képzelni, vajon miként tudja ÉLNI az ilyen az emlegetett "3T"-t, mikor helyből nekifutásból már az ELSŐ MELLÉ DURRANT: mégpedig a TISZTELET, pontosabban annak hiánya, hisz ha lenne benne, akkor a hallgatás bölcsességét választotta volna. Aztán a TISZTESSÉG is hagyott bőven kívánnivalót, mert úgy gyakorolt kritikát, hogy FÉL INFORMÁCIÓRA alapozott. Namármost, a TISZTESSÉG alapkövetelménye, hogy mielőtt kinyitom a számat, UTÁNA JÁROK a TÉNYEKNEK. Aki pedig épp a tényekkel nem zavartatja magát, minden, csak nem tisztességes... Ha pedig hiányzik a tisztelet és mellette a tisztesség, akkor kérdem én: vajon mennyire TISZTA az illető??? Kiegészítve a 4-ik T-vel: a TARTÁSSAL????
Persze ő mondhatja magáról, hogy neki van – csak megint a TÉNYEK beszélnek ellene, azaz a mondandója, a viselkedése és a szája..
Ezek mind olyanok, mint a baloldal a politikában: kiprovokálja a pedagógustüntetést, aztán azzal a pénzzel akarja megoldani, amit saját maga blokkol az eu-parlamentben... Ezt nevezik a saját szájba sz@arásnak.... Ez a "tömeg", a "massza" szintje.. A "MENNYISÉG"....
De mint tudjuk: mindig a MI-NŐ-s-ÉG dönt. Lehet róla beszélni, annyit, amennyit akarnak.
Egy bogáncs soha nem lesz rózsa.... Lehet őket hasonlítgatni, de a bogáncs a bogáncsért él... Bogáncs-szinten. Ahogy a törpék is a törpékért törpeszinten.. A szamár is szamár marad, még akkor is, ha oroszlánbőrt húznak rá...A rózsa pedig nem véletlenül az, aki.... És nem véletlenül kell neki tüske: hogy a méltatlanokat távol tudja tartani...

Ezért hát "emelem a T-é-tet": mostantól nem ''3T" lesz a "3T", hanem 4. Amúgy is a "Földön járunk", aminek száma a 4 – tehát a forma, a keret adjon TARTÁST a TISZTELETNEK-TISZTASÁGNAK-TISZTESSÉGNEK.
Akinek pedig TISZTA a forrása, mert EG-y-ben van MAG-ával, úgysem kell magyarázni a fentieket, mert "zsigerből" érzi, érti és ÉLI is! 

A "3É"-t is meg-FEJ-EL-em: mégpedig az "ÉN"-e-M-mel: ÉRZEM-ÉRTEM-ÉLEM, mert ÉNEM.
Ugye, tiszta?

Tegnap a MÚLTRÓL is szó esett, hogy mennyire érdemes HÁTRA nézni, újra és újra felemlegetni, hol, mikor, miért, és kitől milyen sérelem ért...
Úgy történelmileg, mint személyesen SOHA SEMMIRE NEM VEZET a hátra tekintés. Természetesen lehet TUDNI, mikor mi és miért történt – de nem fogja megoldani a JELEN problémáit, hanem újabb és újabb KÉRDÉSEKET fog generálni és "ENDE NIE"... azaz lesz belőle egy végeláthatatlan, megoldatlan folyamatsor, ami egyszerűen BETEKERÍT. Ugyanis a KETTŐS-ségben tart, a FÉL ELEM-ben..
Egy tanítványom fogalmazta meg nagyon jól: vitázhatunk arról, hogy a Föld lapos vagy gömbölyű, ez csak az ELMÉT ETETI. És SEHOVA nem vezet, ráadásul SENKI nem tudja valójában.
Az ÉLET és a LÉTMINŐSÉG szempontjából meg egyáltalán nem is releváns. Hol van az ÉLET? BENNEM. "ÉN vagyok a VILÁG KÖZEPE" – akárhogyan és akárhonnan is nézem. Namármost, ha én vagyok a világ(om) közepe, akkor számít, hogy a rajtam kívül álló Föld lapos vagy kerek? NEM. Egyedül az számít, hogy ÉRTEM-e a LÉTEZÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT vagy "kóválygok" a világ(om)ban?
Az ÉRTÉSHEZ és a JÓ ÉLÉSHEZ a szimbolumok, a számok hozzá tudnak segíteni – de csak akkor, ha valakiben megvan a "4T". Alapból és zsigerből... Mert ÉREZVE ÉRTENI az tud..
Ez pedig TÉNY.

Mindezt azért emlegetem MOST, mert mára a "Kispénz" lapja érkezett, meg a KÚT őrzője, meg a KULCS, azaz megjelenhet a múlt - de a MÚLTAT gyakran keverjük az EREDETTEL és pont ez az, ami TÉVÚTRA VISZ!
Sokszor beszéltünk róla és Horváth Krisztina számos írását is beemeltem már e témában, hogy NEM EMBERi LÉTÜNK múltjával kell foglalkozni, hisz jelen emberi létünk egy KIVETÜLÉS. Ahogy MINDEN EMBERI LÉT is az! Tehát amit ember alkotott, az "MÚLT". Az TEREMTETT. És NEM "LETT".
NEM LÉT-szintű, nem "FORRÁS", hanem "ÁMÍTÁS".
Minden EGY-ÉN-nek (IS)-TEN-MAG-ját kell feltárnia, mint "TISZTA FORRÁST", mint "EREDETET". Ebben van a LÉ-ÉN-y-ÉG. A VÉN –US-I MI-NŐ-S-ÉG...
Aminek most, a "KOR-KÖR-VÁLTÁSBAN" meg külön jelentősége van.
Amint ezt MEGÉRTI valaki, onnan ráébred: teljesen FELESLEGES bárminemű múlttal foglalkozni. Segíthet az ismerete egy adott helyzetben mint INFORMÁCIÓ – de CSAK annyit. Helyette a JELENT kell élni. JELEN lenni a JEL-eknek a JELENben.
Miért?
Mert a JELEN PILLANATBAN benne van a MINDEN.
Ezt például egy kisgyerek tökéletesen éli is! Ezért mondja Jézus: "legyetek olyanok, mint a gyermekek". Aki ezt egyszer is ÁTÉRZI, az azt is MEGÉRTI utána, hogy ha a JELENBEN a MINDEN, akkor NEM LEHET SZŰKSÉG sem! A JELEN PILLANATÁBAN már eleve adott minden KÉRDÉS és arra minden VÁLASZ IS, EGY az EGY-ben. Az, aki EGYBEN van MAG-ával, aki mindezt MÁR ÉRZI és ÉLI is, az pedig BENNE van a FORRÁSBAN – mert MAGA A FORRÁS.... 

Zárásként HORVÁTH KRISZTINÁTÓL hozok egy írást, mely tökéletesen megmutatja, mi az EMLÉK és a MÚLT közötti különbség, hogy kinek MI és KI a SAJÁT FORRÁSA:

"Szólok most hozzád, ÉN, aki LETTÉL.
Ki mindig is Vagy, s létezel EGY-ként.
Engedd meg magadnak, hogy ÉN-bennem ÉREZZ!
Hogy velem s bennem léleG/K-ezz, MAG-odon át,
hogy EGY-ként éljünk meg minden létező csodáD.
Engedd, hogy egyre táguló tudatod/m, hadd hasson át!
Engedd, hogy látásom a tiéd legyen!
Hogy meghallgasd minden szavam, mi bent IGÉ-vé lett.
Sohase feledd, ki LETTÉL az EGY-ben.
Bátran emlékezz arra, aki LETTEM.
Ki az örömnek létében árasztom MAGOM,
ki mindig is tudja, hogy TE Ki vagy-OK.
Ki tökéletes eredendő, ki MINDIG EGY és SOSEM KETTŐ.
Ki maga Magja magának.
Kinek sohasem volt más PÁR-JA.
Ki mindig Magához szól, s maga válaszol (Vál a szó) magának.
Mert EMLÉKEZIK MAGÁRA."