2024-01-06

     MOTTÓ: "VÍZKERESZT" – VAGY AMIT AKARTOK... 

Igen.. "IS-IS".. Szó lesz mindkettőről, olyan "skorpiós" módon ..
A VÍZről, a KERESZT-ről, meg arról, amit "akarunk"...

Mi a "vízkereszt" lényege?
Az ÁT-LÉ-ÉN(y)ÉG-ülés...
Mi az ÁTLÉNYEGÜLÉS lényege?
A MAG-TÉR-és..
A MAG felismerése BEL-ül, hogy nem csak "EMBER" vagyok, hanem van egy "SZŰZI", azaz TISZTA, azaz TELJES, azaz "EGYséges" ERED-Ő bennem.... Az "ÉN"-em...
Miről szólt a "szentjánosi keresztelés"? PONTosan ERRŐL...
Csakhogy az egész VÍZ-KERESZT-ség lényegét MAGYARUL lehet megérteni – mert SEMMI NEM a TÖRTÉNÉSRŐL szól, amit "eljátszottak" nekünk, hanem a SZIMBOLUMOKBA csomnagolt REJTEKI ÜZENETRŐL.
Először is: MIÉRT épp VÍZ ÁLTAL "kell" KERESZT-elkedni??
Mert a VÍZ nem VÍZ, hanem "LÉ", mely "ÉL". Ennyi....
A VÍZ az "ÉL-Ő LÉ" földi megjelenési formája, az EGYETLEN anyag, ami "STABIL". Minden más "kemény" vagy változik az idővel.... (Ajánlom merengésre...)
A piramisépítések idején egyébként MÁR "VÍZ"-MÉRTÉKET (ugye értjük?!!) használtak, melynek alapja a VÍZ-CSEPP volt. 1 csepp víznek, melyet mindig gránitra cseppentettek, mindig 1 cm volt az átmérője. Sem több, sem kevesebb. Ez volt a METRIKUS rendszer alapja. Tehát már jóval előbb használták, minthogy a franciák feltalálták volna...
 VÍZ-MÉRTÉK, mely M-aga az ÉRTÉK, mint MÉRTÉK és mindennek az ALAPJA...
A VÍZ. A "LÉ"...
Ugye értjük??
Ugye érezzük??

A "VÍZ" VISZ. Hisz a VÍZ mindig ÁRAMLÁSban van. Tehát VISZ. ELJUTTAT bármit bárhova...
Mi teszi ugyanezt a SZER-VEZET-ünkben? A SZÍV, mely VISZi a VIZET...
 Mi a SZERVEZET? Az az "EGY-sÉG", mely SZER-ből "épült", a SZER ELEM RENDJE szerint és "SZER ELEM"-ek alkotják, amely VEZETni képes – ha hagyjuk és nem megyünk ellenébe...
A SZÍV azonban nem (csak) a bevitt vizet áramoltatja. Van a szívnek egy BELSŐ "VIZE", "LE-ve", ami ÉLŐ LÉ, olyan mint az "őssejt", a SZERVEZETÜNK ALAPPROGRAMJÁNAK a TÁROLÓJA.
Egy MÁGNESES, azaz MAG-NŐS TÉR-ben!
A LÉ = információ = Hullám = KÍ-GYÓ = HANG....
Ezt a LÉT juttatja el "emlékeztetőnek" KÍGYÓ-GYÚLÁS céljából minden SZER-V-hez a szív, ha arra épp szükség van, mert RÁ-SZORUL. Mert Meg-AKASZT-ottuk a működésében....
Mivel a LÉ=HANG, mit csinál hát a SZÍV, amikor VISZi ezt a B-EL-ső LÉ-t? HANG-ol!!
Azaz ÖSSZE-HANG-olja a SZER-V-eket EGy-MÁS-sal...
ÖSSZ-HANGOT TER-emt!
Érthető?
Érezhető, hogyan adja vissza a MAG NYELVE a TELJES MŰKÖDÉST??
(ajánlom többszöri olvasásra...)

Tehát, amikor VÍZ-ben "KERESZT"-elkedünk, akkor nem történik VALÓJÁBAN más, mint hogy a "JÁN(Y)" ( és nem "János", de sokkal inkább IÁN-os) MINŐSÉGÉBEN, az eredendő EGY TISZTA NŐ-s-ÉG-ben a "KERESZT" JELÉBEN (ami az EMBER jele a SZER ELEM minőségében) EGY-beKELünk IS-TEN-MAG-unkkal.
Magyarul "HAZATALÁLUNK" az EREDENDŐ TISZTA MINŐSÉGÜNKBE!!!
Mivel ezt egy "JÁN(y)" tette (és SOHA nem egy "keresztelő szakállas jános") – ezért TEHETTE meg Jézussal is, hisz CSAK a SZŰZI (=TELJES=EGYSÉGES=EREDENDŐ) MINŐSÉG az, amibe MAG-TÉRNI lehetséges. És mivel "LÉ"-ben történt, csakis a "LÉ-lek" madara jelenhetett meg felette sólyom képében... ÉS ha megszólalt a "HANG" is hozzá az "ÉG"-ből, hogy "ő az én egyetlen fiam" – akkor az tutira nem egy dörgedelmes hímségi hang volt, hanem olyan, ami BEHANGOLT!!
SŐt, még jobb: ÖSSZEHANGOLT!!!
Na kérem, így hangzik a VÍZKERESZT EREDENDŐ TISZTA ÉRTÉSBEN és ÉRZÉSBEN!

És miért KERESZT-ségben?
Azért, mert a KERESZT nem a "KÖR-ÖSZT", a "KÖR OSZTÓ", ami a KÖRT 4 felé osztja, hanem a "JÉZUSI KERESZT", ami maga az "EMBER" JELE, aki SZER-ELEMBŐL született!!!!
Tehát a KERESZT=EMBER=KÖR-TÉ-FA=SZERELEM = ÉLTETŐ ERŐ.
Tehát VÍZ és KERESZT nem szól másról, mint az EREDENDŐ SZERELMETES ÉLETMINŐSÉGRŐL, mely maga a TISZTA SZŰZ, a "NŐ"-ség. A VÉN-ŐS-i EREDŐ..

És akkor miért "3-királyok mentek Jézushoz"?
Azért, mert ők már a "MÁGUS" minőség képviselői voltak. Ők a "FÉNYT" köszöntötték – és NEM A VILÁGOSSÁGOT. FÖLDI értékeket vittek, mint a MÁGUSOK a KIRÁLYUKnak.
Aranyat, tömjént, mirhát, megadva a "Jogi", a "papi" és a "katonai" fennhatóságot.
Tehát ELISMERTÉK JÉZUST, mint "FÉNY-KÜLDÖTTET" a MÁGUSok FÖLDI királyának.
Vajon miért nem volt EGYETLEN NŐ SEM KÖZÖTTÜK????
Ezen gondolkodjunk el...
Egyébként megadja a választ népdalunk, amiben hívja a Hold a Gyöngyvirágot – de ő MAGAS SÜVEGET tesz a fejébe és megvárja a HAJNALT.. Tehát? A TISZTA GYÖNGY már nem a HOLDDAL kapcsolódik, hanem MAGUS SÜVEGET tesz a fejére, hogy a HAJNALLAL (SZÍRIUSZ) kapcsolódjon...
HOLD és GYÖNGY – még EGY. Még nincs KÁPRÁZAT. Még nincs "FÉNY"....
CSak EGYSÉGES VILÁGOSSÁG..
A "MAGAS" SÜVEGet viselő PAPI MÁGUSOK már KISAJÁTÍTOTTÁK az eredendő tiszta MAG erejét, a "maguk képére formálták", hogy ÖSSZE TUDJANAK KAPCSOLÓDNI a HAJNALCSILLAGGAL, a SZÍRIUSSZAL, akiből ERED A FÉNY... Hisz "Hajnalcsillag"=Jézus=Lucifer=FÉNYKÜLDÖTT....
DE nehogy azt higgyük, hogy ez JÓ vagy ROSSZ!
Ez VANSÁG.
TÉNY.
TE-ÉN.
A T-ÉR-ben...
TE és ÉN. Akik EGYEK.. Ez a "TÉNY"...
Értjük?
Érezzük, mily csodásan MAGYARÁZ a nyelvünk??

Tehát, ahol megjelenik a 3 MÁGUS PAP – az már az ÁTPOLARIZÁLT, földi, HATALMI RENDszer jelképe...
"NAP-KELET"-ről jöttek... Mi a FÉNY? A NAP világa. A Hajnalcsillag mit hoz? A FÉNYT.
A "FÉNYT" HÚZZA FEL AZ ÉGRE, mikor a HELIKÁLIS felkeléskor megelőzi a Napot.
Ez a SZÍRIUSZI ÉVKEZDET!
Kettős naprendszerünk ELSŐDLEGES NAPJÁNAK az "ÉVNYITÓJA".
Tehát ki kapcsolódik kihez? A FÉNY MÁGUSAI a FÉNY FIÁHOZ....
Csak hol az egészben az EREDENDŐ VÉN ŐS?A VÉNUSZ? A HOLD? A TISZTA SZŰZ?
A NŐ, mint TEREMT-NŐ?
A VÍZ-KERESZT-s-ÉG-ben...
Ugyanis a VÍZ-KERESZT-s-ÉGben történik meg a "TISZTÁRA MOSÁSA" a "FÉNY-KÜLDÖTTNEK" - mert ITT emlékeztet arra, hogy KIBŐL IS ERED Ő VALÓJÁBAN!!!
A VÍZ KERESZT-ségében történik meg a HELY-reállítás, mikor "MEGTÉR" a MAG.....
Ugye értjük?
Ugye érezzük?

Napunk angyala ezek után ki is lehetne más, mint Jophiel aki a TÉR-TISZTÍT-ás üzenetével érkezett..
Ugye értjük?
Ugye érezzük?...