2023-04-11

                            MOTTÓ: "11" – AZ ELEVENSÉG... 

Van, aki azt mondja, hogy a "11 = tűzön át az újjászületésbe", mondván, hogy 03.11 a "Tudat forradalmának" a napja... Nos, rég hallottam ekkora blődséget a 11-es számra nézve, ilyenkor fogom mindig a fejemet, hogy minek használ valaki szimbolumokat, mikor nem érti és nem érzi, mi van mögötte?? Csak felragadja és "csak úgy" a hirtelen jött ötletének a zászlajára tűzi...
Pontosan így lehet a szimbolumokat ELVEK mentén kiforgatni és olyan útra tenni, ami aztán teljesen HAMIS jelentéstartalmat ad nekik. Ahogy kiforgatásra került a horogkereszt, vagy a hatágú csillag, egy-egy eszme és nép akaratának megfelelően kisajátítva, átpolarizálva. Pedig ÁLTALÁNOS szimbolumokat, GEOMTRIAI VONALAKAT NEM LEHET KISAJÁTÍTANI!!
Ahogyan a SZÁMOKAT SEM!!

Tegnap este kérdezte tőlem valaki, hogy mi is a gond a húsvéti locsolással?
Nos, először is: nézzünk már rá az erről készült képekre. Általában KÉT FÉRFI FOG LE EGY LÁNYT, egy harmadik meg nyakon önti HIDEG VÍZZEL. Hogy "el ne hervadjon"... Hát na!!
Mit is szoktak mondani azokra a nőkre, akiknek nincs "ápolójuk"? Nincs kéznél "locsolócső"??
Hogy "..aszottak"...(Meg hogy "..aszat-lanok")..Tehát? Miről szól a locsolás??
Arról, hogy a HYM az, aki AKÁRMIKOR "locsolhat" és a lány az, aki a "HYMES TOJÁSÁT" a "locsolásért cserébe" neki adja. Akár KÉRETLENÜL IS... Mert épp a kéretlenség és váratlanség benne a lényeg... Meglepni a lányt hajnalban és kiönteni az ágyából.. Vagy az utcán leönteni hátulról és váratlanul... Ha nem tetszik neki, ha el akar futni, akkor meg lefogják, nehogy el tudjon futni mááá...
Hol él még ez a szokás? FALUN!! Az "EGY-SZER-Ű" nép körében...
Értjük? Érezzük, hogy mit toltak be az "EGY SZER" tudata "alá"???
Idővel finomodott persze a "játék", manapság már megkérdezik a locsolók, hogy "szabad-e locsolni"... És ha nem, akkor nem...
REmélem, most már ÉREZHETŐ és ÉRTHETŐ, hogy mi az egész játszma "mögöttea tartalma".

Valaki megkérdezte még tőlem, na de MIÉRT CSAK A MAGYAROK locsolkodnak?
Nos ennek a magyarázata még bicskanyitogatóbb...
A nők locsolásának az "eredete" a BIBLIÁBÓL származik, mikor a ZSIDÓ HYMEK a kútból húzott vízzel nyakon öntötték a nőket, nehogy HÍRÉT VIGYÉK A FELTÁMADÁSNAK!! Mert hát ugye a nők pletykásak és a hímeknek meg kell őket FEGYELMEZNI!!!
A Feltámadást KI LÁTTA MEG? MAG-DAL-ÉN-a...egy NŐ!!
De KI IGAZ-ából "MAG-DAL-ÉN(a)"???
A MIND-ÉN-KI-ben élő belső MAG MI-NŐ-sége!! A benne ÉLŐ LÉ... ami "NŐ", mert mindig "NŐ"-vekedésben van....Ez a MAG-MINŐ-ség az, ami LÁT és HALL és ÉRZÉKEL. HA!! Ha ÉBREDETT.
Mi a Feltámadás?? ÉBREDÉS.
Értjük? Érezzük, hogy nyelvünk micsoda LÉNYEGISÉGET láttat meg?

Kik küldték halálba Jézust? A ZSIDÓ FŐPAPOK. A HÍMSÉGI ELMEVALLÁS képviselői, akikkel Jézus az IGAZ HIT-ről folytatott már gyermekként (MAG-ként!!) vitát. A főpapok magát Pilátust is tökéletesen lépre csalták Jézus perében, aki egyébként maga is félt tőlük, a csavaros nyelvüktől és kiszámíthatatlanságuktól (no, erre 3-szor rátüsszentettem most...)

Tehát? Az egész locsolási "hagyomány" duplán "hátrányos helyzetű".

Kik őriznek egyébként "HAGYOMÁNYT"? A ZSIDÓK. És mi MILYEN HAGYOMÁNYOKAT őrzünk "keresztény" címszó alatt? ZSIDÓ hagyományokat (erre most megint 3-szor tüsszentettem rá...). Ezek szerint kijelenthető, hogy a zsidók eladták a lelküket a teremtett istennek a Föld javaiért cserébe (40 évi ELSIVATAGOSODÁS árán, ami = VÍZTELENÍTÉSsel, tehát a SZÍV kiiktatása az ELME JAVÁRA) – mi meg eladtuk a lelkünket a zsidóknak...még Géza jóvoltából..
Rajta keresztül a "zsidó-keresztény" egyháznak. És közben meg keressük, hogy mi is az a "turáni átok"...
Úgy a zsidók mint mi, magyarok KIT tagadtunk meg?
Az ANA-t! A MA-MA-t! IS-IS-t, az EREDENDŐ ELEVEN ÉLŐ TEREMTŐ ERŐT!!

A MAG-AR EMBER-ben, mint EGY ÉN-ben ÉLŐ a MAG-tudat. Az EMLÉKEZET az EREDETRE.
Hisz a nyelvében, szavában is őrzi.
Az EGY ÉN mindig megtalálhatja magának a "MEG-VÁLTÁS" útját, hisz az ÉBREDÉS mindig
EGY ÉN-i. Ezt Jézus is megtanította... Ezért mondjuk, hogy nem minden magyarul beszélő ember MAG-AR.
Egy nemzethet sokan besorakoznak. A "multukulti" CSAK MEGTÖR és nem EGYSÉGESÍT.
A sokféleség szétzilál, az összetartás egységbe kovácsol.
Géza fejedelem eladta a "MAG" lelkét az "egy-ház"-nak. Amely pofátlanul "ANYA-szent-egyháznak" nevezi magát, és amelyben "csak" egyet tagad meg: az ANYÁT, a NŐT...
Szentnek nevezett István kezdte a mag népének a felhigítását... Elmondható, sikerrel... 
Nem kell csodálkoznunk a TÖRT-ÉN-elmünkön: mindig visszanyal a rontás fagyija....
(9.21-kor...bizony!)
De hát, ez is egy ÚT, amit be kellett úgy látszik járni....

Ma az "észközeim" között kijött a "PAP" lapja. A többi lap társaságában egyértelműen a HIT erejét jelezve, mivel a "kocka el van vetve", a "sors hálója" már megszövésre került, nekünk a dolgunk az, hogy HIGGYÜNK a FELSŐBB AKARATBAN – amiről a Húsvéti napok üzenete szólt és HAGYJUK, hogy JÖJJÖN, aminek IDEJE van a TÉRBEN.
(Ez a "HAGYJUK" nem egyenlő a "HAGYOMÁNNYAL"...)

Higgyünk abban, hogy ITT VAN a TÉR-ben az a "IO"-ság, ami minden létezés létalapja, csak MAG-unknak kell FELCSATLAKOZNI RÁ, ÉREZVE és ÉRTVE...
Higgyünk abban, hogy a külvilág "sorsútja" ugyanúgy ADOTT, és "elvetett kocka", mint minden emberé. A külvilág TÖRT-ÉN-ELEME is ugyanúgy ki fog lépni a "MAG-TÖRT" állapotából, ahogyan az EGY-ÉN is ki tud lépni saját "mag-törtségéből" és EGY-s-ÉG-be kerülhet TEN-MAG-ával.
Ez az "ELEVEN"-ség, amikor "EGY AZ EGYBEN EGYEK" leszünk és ez ez az az ERŐ, ami MIND-ÉN-t képes megmozgatni. Ami ÉLETRE HÍV....
Nem véletlen, hogy a Tarotban a 11-hez társul az ERŐ lapja, hisz még a közmondás is azt tartja: EGYSÉG-ben az ERŐ!!!
EGY nem MINDEGY: hogy ennek az EGYSÉGTUDATNAK MI az ALAPJA!
A MAG-HITÜNK vagy az egyház(ak) vallási programjai, az "anyaszentegyház" SZOKNYÁJA mögé bújt hymségi gyülekezet leuraló nézetei....

Vajon miért érkezik a pápa már másodszorra Magyarországra??
Egy biztos: nem azért, amit az újságok írnak.... Viszont az ÉBREDÉS GÁTJAKÉNT - ez egészen biztos... Ezt a kártyák meg is mutatták. Márpedig "ők látnak".. Azt is, amit a szem nem...
DE!
Ahogy mondám, az ÉBREDÉS PROGRAMJA már MEGÍRT. Nincs földi ember, se pápa, se senki, aki ezt meg tudja akadályozni. Aminek eljött az IDEJE a TÉR-ben, az MEG IS FOG VALÓSULNI...
EGy az EGy-ben!!

Napunk angyala ma CHAMUEL, aki a "Pályamódosítás" üzenetével érkezett...
A "pályamódosítás" nem azt jelenti, hogy mindig minden változik, hogy "más pályára állunk" – hanem azt, hogy elindul egy olyan folyamat, amit eddig nem vettünk ÉSZ-re..
Az orrunk előtt volt - csak nem láttuk.
Most viszont, útjára indul..
A mi dolgunk, hogy mindig legyünk TENGELYBEN, akkor vagyunk a TELJESSÉGBEN és akkor tudjuk ÉLNI mindazt, amit Jézus a Húsvéttal KINYILATKOZTATOTT. (9.33-kor...és ÍGY VAN!)