2023-06-29

                                        MOTTÓ: REND.... 

Már volt Rituálé nem egyszer "REND" mottó alatt – nem is véletlenül, mert természetesen ez is visszatérő "INT-ELEM", amikor turbózódik a felszínen a hülyeségek halmaza...
Ma RAGUEL érkezett angyali segítőként az "ISTENI REND" üzenetével, MÉRLEGGEL A KEZÉBEN, ami SATANA sajátja, hisz ő MA-ÁT, az IDŐ és a TÉR kapuja, melyen csak azokat engedi át, kik MÉLTÓK arra...
Raguel mellett a többi észköz is REND-EL-t SORS-ról szól, ami nem elkerülhető...
Mindezen túl a "Teremburán" ma Satana a Tejút előtt haladó Naphoz kapcsolódik egy "rendrakó", kiemelő, harmonizáló fényszöggel....
Tehát, ma megint minden EGY. EGy-s-ÉG-es...a próbatétel és a DÖNTÉS irányában... "Megmérettetünk" valamiben, ami a hitünket és a tudatosságunkat fogja megpedzeni...
A NAP egyébként SATANA "gyermeke", általa és belőle fakadó. Látszólag a NAP uralja a rendszert, de csak látszólag... Hisz ő csak afelett tud "uralkodni", amit Satana beenged kapuin át, a LÁTHATÓ TÉR és IDŐ tartományába...Tehát a Nap mit világít be? A SAJÁT VILÁGÁT, a LÁTHATÓ ANYAGÉT. De az ANYAG is ANYAI – mint ahogy MINDEN más is a Kozmoszban. Ezért FALS az a tanítás a Yotengritben is, hogy "Gonüz" a "teremtő atya", hogy a "FÉRI ISTEN A NAPOT VÁLASZTÁ a földi halandó szemével is látható orcául. Azért nevezik Gonüznek, Napszellemnek, a Nap igazi nevéből".... Nos ELEVE NINCS OLYAN, hogy FÉRFI ISTEN! Amíg a Yotengrit "Y-O Tengrit" marad és nem "IO", és amíg nem BOLDOGASSZONY lesz ÚJRA a megbonthatatlan EGYSÉG, amíg van KÜLÖN Gonüz "napatya" – addig a MAG népe NEM FOG MAGÁRA TALÁLNI szellemiségében!!! Mert ugyanúgy a KET-TŐ-séget hirdeti, a HASÍTOTTSÁGOT, a TAGADÁST, a NEMESEDÉST...
Szó se róla, az emberi elme "bomlottsága" és hülyesége Boldogasszonyt a legkevésbé sem zavarja – mégis: ha már BENT rajta vagyunk a MAG-unkra találás ÉRTŐ útján, akkor nem kellene a SAJÁT ELLENSÉGÜNKNEK LENNI TORZÍTOTT tudás terjesztésével!!! Ami ráadásul épp a személyi kultusz miatt nem tehető a helyére!! Van egyáltalán így különbség a kommunista "rend", vagy a vallási kultuszok "rendje" és a yotengrit között?? Nincs! DOGMÁVÁ VÁLT MIND! Pedig lehetne mindegyiken változtatni – csakhogy az nem "szolgál" bizonyos "ÉRDEKEKET". Ennyi....Szomorú..

Nemrég hoztam ismétlésnek egy régi videot, a SPIRITUÁLIS MEGREKEDÉS címen. Ebben a Kék vér II-ből olvasok fel sokat és egészítem ki magyarázatokkal és példákkal. Tudom, a magam részéről már elmondtam, 2021.09.16-17-én, hogy a Kékvér könyvek ideje lejárt... De mégis aktuális e video minden szava. Miért? Mert ahogy halad a SORS a bevégzettsége felé, a maga rendjében, annál FONTOSABB és sürgetőbb az EMLÉKEZÉS. A MAG-unkra ébredés.. a SZER ELEM erejének a megélése és megtapasztalása által.. Az ÖRÖMLÉT élése... A belső könnyedség... A felhangoltság.. Valamint az ezzel járó MÉLYSÉGES TUDATOSSÁG... No, pont ez utóbbi hiányzik a spirilózungokból! Pont ennek HIÁNYA árulja el az ÜRESSÉGÜKET! Lassan már a csapból is a "mag-unkra ébredés" ömlik, ahogy két éve minden a SZÍV-ről és szívkapuról szólt. Ha kell, ha nem, tagolják a szavakat, mintha értenék is a jelentőségét.. Lassan a teljes csömör szintjére süllyed le mindaz, ami eredendően tiszta volt és ÉBRESZTŐ EREJŰ...
De mindennel így van ez a "TÜKÖR" világában: van az EREDET és van a MÁS-OL(y)AT....
Hogyan lehet elkülöníteni a kettőt? Csakis a zsigeri megérzéssel. Émelyít? Fura? Nem tudom megfogni, hogy miért, de mégis az? Akkor MÁSOLAT. Felszabadultak leszünk? Nem tudjuk, hogy miért, de érezzük, hogy "ez igaz!"? Akkor az az EREDETi...
 A Kék vér könyvekben vagyon leírva, hogy a SZÍV az egyetlen olyan kozmikus SZER-V, mely senki és semmi által nem befolyásolható kívülről. Mindig működik, mindig jelez, mindig "velünk van", mert halhatatlan – csakis a saját vakságunk vagy éber létünk az egyetlen, ami hallhatóvá vagy "hall"-hatatlanná teszi számunkra... Ez a MI és MIND ÉN MI-NŐ-sége, minőségi jelzője...
Ennek RENDJE Satanához kapcsolódik. NEM MEGTÖRHETŐ, nem is megDÖNT-hető...
Hisz REND a LELKE MIND-ÉN-nek...
De az, hogy hányan követik a "szív szavát", mennyien TÉR-nek a TÉR-ben a REND-be? – csakis EGY-ÉN-ileg megválasztható... Az esély adott.. Egy-ÉN-lően... és MinD-ÉN-KI-nek, A-KI JELEN van... Megint: mennyiség vagy minőség? Bár a mennyiség is a menny-ből, a MÉN-ből a NÉM-ből, a NŐM-ből ered, hisz MENNY-ASSZONY-i... Akkor hova jutottunk megint el? Hogy minden EG-y...