2024-03-15

Milyen érdekes, hogy mára 15-ére épp a 15-ös számú kártya érkezett, ami a MEDVE lapja a Lenormand kártyában.
De MIT jelképez a medve? Az ERŐT. De nem is akármilyet, hanem az ANYAI ERŐT. Mi mozgatja az anyai erőt? A SZER ELEME. Ami NEM egy ÉRZELEM, hanem egy MAGOS-s-Ágos ERŐ, mely ŐRE a GYERMEKNEK.
Magyar nyelv mágiája....
És ha már mágia, akkor megjelent az 5-ös szám is, mely maga a mágia, a CSILLAG-mi-NŐ-ség száma, mely teljesen páratlan és egyedülálló... Mert EGYEDI és MEGISMÉTELHETETLEN.
De önmagával kettőzve tud "NŐ"-vé válni, azaz "NŐ"-vekedni. Hol? Az "ÖN"-VALÓban...
Ami maga az EMBER.
Nem véletlenül ábrázolják az M-BŐRT 5-ágú csillagként: egyrészt, mert rá van írva, másrészt azért, mert "csillag"-eredetű, tehát PÁRATLAN PÁROS....
Jó, de ennek a levezetésnek mi a lényege?
Az, hogy a LÉNY-ÉG MAG-unkban van, és nem a külvilágban. Az ÉLET BENNÜNK ÉL és nem rajtunk kívül - amit már sokszor elmondtam, de úgy látom, még mindig nem elégszer.
Amíg valaki állandóan "kint lóg" az erkélyén, addig nem tudja, mi van bent a lakásában..
Ez ennyire egyszerű..
És EGY SZER-i..

Ha már itt tartunk az EGy SZER-nél: tegnap megint elszállt a "szelíd erőm", mikor elém került egy friss video Szűcs Cecíliával a magyar nyelvről. Belehallgattam, mert épp élőben ment az adás és vártam a kifejtéseit.. Nos, "nem csalódtam": hozta a szokásos spiri minőséget. Sajnos ez a minőség és értelmezés a magyar nyelv kozmikus minőségét nemhogy kibontaná, hanem sokkal inkább BERAGASZTJA a LÓZUNG-szintű "magyarságos" értelmezésbe!!!
Megmondom őszintén, fújtattam tehetetlen mérgemben mint egy bőszült csataló, mert az ilyenek több kárt okoznak, mint hasznot, mivel BERAGASZTJÁK a tudást egy adott síkon és épp a lényeg úszik el a semmibe: a NYELV KOZMIKUS LÉNYSÉGE!!!
Az a MAG-tudás, ami pont a LÉNYEGE "magságunknak".
Úgy EGY-ÉN-i, mint nemzeti szinten - bár ez utóbbi egy "NEM"es állapot, tehát már torzított.

Tényleg elmondható: lehet a magyar nyelvet ÉRTELMEZNI egy bizonyos szintig, de onnan nincs tovább, ha nincs BELE-ÉRZÉS!! A magyar nyelv MÁGUS nyelv, MÁGIKUS, azaz úgy működik, hogy "lépcsőzetesen" nyitja meg magát. Ahogy a HANG, a HULLÁM, a REZGÉSBEN tárolt információ is csak annak bontja ki magát, aki FEL-ÉR, FEL-REZEG hozzá! Ez így IGAZSÁGOS REND-SZER és tökéletesen tiszta.
Azt tapasztalom, hogy aki megmarad az ÉRT ELEM szintjén és abban TAGLAL, "OSZT és SZOROZ" – annak csak a "FÉL ELEM"-ként nyílik meg. Amikor például az "ELKÉPZELÉSRŐL" beszél ez a nő egy korábbi videojában, akkor az "EL" gyököt úgy értelmezi, hogy tőlünk TÁVOLRA TOLJUK a KÉPET, kitoljuk magunkból. HÁT NEM!!! Az "EL" egyáltalán NEM ERRŐL SZÓL.
Miért? Mert az "EL" nem más, mint az "ÉL" "zárt" formája. Amit elképzelünk, az milyen a fejünkben? EGY ÉLŐ KÉP. Tehát az elképzelés = élő kép. Ezt öntjuk majd FORMÁBA, mikor "KERETBE" foglaljuk, azaz meg-VALÓ-sítjuk.. A LÁTHATATLANBÓL LÁTHATÓVÁ tesszük. Hol? A TER-ünkben. Ezt nevezik ma TEREM-tésnek... Valahol az is – csak nem úgy, ahogy nekünk értelmezik manapság..
Abba már bele se megyek, mennyire nem érti és érzi a SZER valódi lényegét, az "ÉN"-ről nem is beszélve, ami számára egyenlő az egoval... Jááááájjjjj! Ez kimondottan fájt...
Na meg az is, ahogy taglalja, hogy a "szervetlen" anyag attól szervetlen, azaz "NEM ÉLŐ(!!!)", hogy nem eteti a "szer"!!!! Jézus Maris és szent Habakuk!!!! Van egyáltalán a létezésben olyan ami "szervetlen"????? Ez a kifejezés egy "teremtett" anyagelvű fogalom!!!! Amit az agy kreált, mert leszakadt a SZÍV-től, ami így már nem tartja ÁR-amlásban!! Nem VISZ-i az ÉRZŐ LÉT a SZER-VEZETÉBEN! CSakis ebből fakadóan juthatott arra a következtetésre, hogy az "anyag" NEM ÉLŐ!!!!! Azért, mert az anyag "ÁLL"??? És nem látjuk benne a "NŐ"-vekedést???

Szóval nagyon nagy FÉLRESIKLÁSOK, elcsúszások vannak.
A még nagyobb baj, hogy ilyenek írnak KÖNYVEKET.
A NYELV ÉLŐ LÉNY. Különös tekintettel a magyar nyelvre. Amint leírom – még akár itt a rituáléban is – már nem biztos, hogy ugyanazt fogja közvetíteni, amit én gondolok. És nem is fogja, hisz ahogy ÉN vagyok hangolva, amit bennem kivált – egyáltalán nem biztos, hogy az olvasóban is ugyanazt fogja kiváltani. Ha "ÖSSZ-HANG"-ban van velem, akkor igen. De ha nincs, akkor már MÁS KÉP(p) fog HATni rá, más EL-KÉP-zelések felé viszi..

Miért taglaltam mindezt?
Azért, mert remek példa arra, hogy a "15" mágiájában vajon mennyire tudjuk felismerni MAG-unkban azt a SZER ELEM-mel működő ERŐT, mely a saját LÉ-T-ezésünket ÁRAMOLTATJA, bőségben, szabadságban??
Felismerjük-e MAG-unkat, a bennünk REZGŐ ÉLŐ EMLÉKEZETET és ezt az "EGY-ÉN"-ben is fel tudjuk-e támasztani? Mert az "EGY ÉN" nem más, mint a bennünk élő "EGY NŐ", az "ÖN-VALÓ"-nk.. A MI-NŐ-ségünk..
Márpedig minden ember minőségét a benne élő NŐ határozza meg.
Ez lesz az "ÉN"-je. És NEM AZ EGOja!!
Kifordulni a "konyhából" vagy "befordulni az erkélyről" – csak DÖNTÉS KÉRDÉSE.
Minden döntéshez ERŐ kell.Ez az erő mindenkiben BENNE ÉL.
Csak HAT-HAT-óssá kell tennünk...

És a végére egy kis "medvés elmélkedés" HANG-olónak :)