2023-03-30

                                              MOTTÓ: "3"

Ma minden a "3"-ról szól. Nem csak a dátumban, hanem az "észközökben" is, meg odafent, a "Teremburán" is, a "HARMONIA KOZMIKUS REND-jének" megjelenése kapcsán.

Mi a "3"? A "szent hármasság", a harmonia, a REND, a "kiterjedés és visszatérés", az EGY-beérés útja."Kezdés-Megismerés-Megtérés".Minden a hármasságra épül. Minden. Az EGÉSZ ÉLET, a LÉTEZÉS MAG-a... És NEM A HETESSÉGRE!!!! Ezt nem győzöm újra és újra hangsúlyozni!!
A hetesség a "FÉNY SZÖVETSÉGE" – és NEM A KOZMOSZ EREDENDŐ RITMUSA. A hetesség a kozmikus rend RÉSZE és mint RÉSZ NEM EGYENLŐ az EGÉSSZEL. BENNE van az egész – de nem egyenlő vele. Ahogy mi magunk is részese vagyunk a kozmikus mindenségnek, megnyílvánulunk benne és az bennünk – de nem vagyunk egyenlők a TELJESSÉGGEL.
(klasszikus "rovar-bogár" viszonylat)

A "Fény szövetsége" az ANYAGRA ÉPÜL és CSAK az ANYAGGAL kapcsolódik. Ahhoz tartozik. Azért, mert van ELEJE és VÉGE, ezáltal kiterjedése. A FÉNY épül BELE a HÁRMASSÁG RENDJÉBE – és nem a hármasság a hetességbe!! NEM MINDEGY!! Viszont épp ezt és így ferdíti az ELME, mely a "FÉNy szellemisége". Mi a FÉNY? A "HOMÁLY". Hiába mondjuk, hogy a "sötétet a fény oldja fel" – ez pontosan annak az ELMÉNEK a programja, mely a FÉNY tartozéka és amelynek szeme a FIZIKAI SZEM LÁTÁSÁRA épül. CSAK a fizikai szemére... A BELSŐ szemnek NEM kell a fény. Ahogy a vak embereknek sem, akik sokszor többet látnak a VILÁGBÓL, mint az, aki csak néz ki a fejéből....

A hármasság-hetesség viszonya mutatja tökéletesen az IGAZ VALÓ, az EREDET és a ráépült LÁTSZATVILÁG működésének a mibenlétét. A számok tökéletesen, az orrunk elé tartva mutatják meg ezt a TÉNYT – de milyen az "EMBER"?? A tények által SEM hagyja magát megzavarni....
csak megy a saját fője után, ami aztán főhet a hülyeségektől...
Nem véletlenül RIOGATNAK a hármasságba, a háromszöge rajzolt SZEMMEL, mint "szabadkőműves" szimbólummal. Nemrég elém került egy "szilvike" név alatt futó video, amiben bemutatja a piramist, a tetején a "szemes háromszöget" és a 13-as szám megjelenését. ÉS????
És nem tesz hozzá semmit, csak hangsúlyozza, hogy ezek "szabadkőműves" szimbolumok.
Mit csinál?? CSÚSZTAT!! Mit gerjeszt? FÉLELMET!!!! Megmagyarázni NEM TUDJA a szimbolumokat, mert NEM ÉRTI. Nos, ezt nevezik MÉRHETETLEN ELME-ALJASSÁGNAK!!! Ferdítésnek, elmeprogramozásnak!!
Aki ÉRTI a szimbolumokat, az NEM DŐL be ilyen sunyiságoknak és nem is kibillenthető.
A szimbolumok az EMLÉKEZÉST hivatottak elősegíteni. Mire? A KOZMOSZ MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRE.(9.44- így van!!) És nem "karmikus" emlékeinkre, előző életeinkre... 

Már korábban beszéltem egy videoban a MAG-SZEM lényegéről – meg a Kék vér könyvekben is olvasható – ajánlom mindazoknak, akik még nem látnak tisztán.Mire utal ALAPVETŐEN ez a szimbolum? Az EGY-s-ÉG-be TÉRÉS-ről. A MAG-LÁTÁS-ról (hisz ott a "SZEM").
Csak a MAGYAR NYELVBEN egyenlő a SZEM a MAG-gal – utalva a tobozmirigyre, ami a "belső látás" fizikai szerve. A "MINDENT" látó szem mi? Mint "IS-TEN"-szeme?
Magyarul tudjuk összerakni: minden = MINDEN ÉN. Az összes kivetülése a MAG-omnak, ami EGY. Ami a LÉ-nyem, L-ÉN-em, amiből "minden" kiindul. Ez az IS-TEN/TEN-MAG.
Tehát mire és kire vonatkozik a háromszög és benne a szem? MAGAMRA!!!
Azt, hogy a szabadkőművesek is használják ezt a szimbolumot, természetesen nem véletlen, hisz eredetileg a tudás őrzésére hivatottan álltak össze, mint "magok" – csak nem mindegy, hogy az ELME alapú tudáséra, vagy az ÉRZÉKELÉS ALAPÚ kozmikus tudáséra....

Mit jelent még a 3? A harmonián, a Renden, a nyugalman, az EGY-ségen túl? Hisz 3=1...
A TUDÁST.
Nem a tanult tudást, hanem a bennünk élő EREDENDŐ TUDÁST.
Itt a testi létben jelképezi azért a tanult tudást is, hisz aki megszületik, mindig meg kell tanulnia az aktuális kor tudását. Ha zongorista akar lenni, akkor meg kell tanulnia rajta játszani. Ha gyógyító akar lenni, akkor ismernie kell az anatómiát. A test felépítését, működését, a SZER-t, a SZER-VEZETET, annak FELSŐBB minőségét...
A 3-ast követi a 4, ami majd a tudás TESTET ÖLTÉSÉT jelenti, a FORMÁT, a KERETEKET, a MEGVALÓSÍTÁST. Hol? Az ANYAGBAN....A harmonia biztosítja a BŐSÉGET. Az ÁRAMLÁST.
Egyedül az ELME tudja csak kibillenteni – a LÉLEK, az ÉRZET, a RÁÉRZÉS, a MEGÉRZÉS mindig a bőséggel együtt áramlik, hisz mindkettő LÉ.
Csak az agyalás tudja a JÓSORSUNKAT megkötni, megakasztani, és "lefagyasztani". Mégpedig az ELME AKARATA... (De erről már beszéltünk az elmúlt napokban...)

A harmoniához tartozik a MINŐSÉG is. A JÓ-ság.
Sok olyan "agyas" spiri van, akik "Tudatforradalmat" hirdetve törekednek a MENNYISÉGRE, mondván, hogy CSAK megfelelő mennyiségű átalakult tudat tudja csak az ÁTFORDULÁST előidézni. Nos, ez a felfogás "klasszikus" AGY és ELME – mivel CSAK az agyhoz és elméhez kapcsolódik a MENNYISÉGI GONDOLKODÁS.
A MINŐSÉG VAN. "EGY-SZER-űen" LÉ-tező.
A MINŐSÉGHEZ NEM KELL MENNYISÉG.
Tehát, a "minőségi átfordulás" magasról tesz a mennyiségre – mert amikor IDEJE van a TÉRBEN, akkor "EGY-SZER"-űen megtörténik. Ez a folyamat is itt van az orrunk előtt, akár a számok: a TAVASZ milyen átfordulást hoz? Minőségit. Kell neki bármilyen "mennyiség" hozzá? NEM.
Amikor IDEJE van, KITOLJA A TELET. Pont. 

Tehát újra oda jutottunk, hogy ÉREZZÜNk és ÉRTSÜNK. És semmi esetre se hagyjuk magunkat a IO-LÉT-ünkben manipulálni! Ez a nap lényegi üzenete.
Hármasság-Harmonia-Rend-Béke-Nyugalom-SZER. Ami ETET...

Napunk angyala ma ZADKIEL, aki az "együtt-érzés" üzenetét hozza. Mit jelent az EGY-ütt-érzés? Az EGY-ben lét ÉRZETÉT. Csak EGY-s-Ég-ben vagyunk EGYEK az ÉG-gel... Ekkor vagyunk Ki-EGY-ÉN-súlyozottak.... IDE-ODA, ODA és VISSZA....(10.01.kor..)