A "NŐ"

2023-12-05-én teszem ki Horváth Krisztina írásait, amikor a RITUÁLÉ az 5-ös szám REZGÉSÉBEN mágikus ERŐTERET mozgatott be...
Tehát javaslom még a lenti két írás mellé a Rituálé elolvasását is...

MEGÉLNI A NŐT 

Élni a Vágyad mi Lelkedből ered,
mely bemozgat benned
s körülötted minden egyes tered/t..
Megélni a NŐT, ki magad vagy a MAG-ban...
Érinteni őt, ki létezel, a VAN-ban..
Ki a földi tűzzel égi lángban táncol..
Szabadon, megszabadulva mindenféle lánctól..
Éjnek sötétjében,
Világosság erejével átadja önmagát Eredendendő Lénységének..Földi tűz és égi Mágia..
Hol a NŐ-nek nincs már párja..
Mert amire vágyva várt, önmagjában megtalálta..
s integrálta..
Férfi a NŐ-vel, Tűz a Vízzel, Föld az Éggel eggyé válva,
SZER ELEMNEK KÉK lángjával ébred fel a NŐ,
ki emlékezve önmagára, égi táncát újra járja...
Teljesülve az Egy Tiszta Akarat által..
S NŐ-ként növekszik tovább,
hol már nincsen vágya..
Hisz, mire vágyott, a CSEND-be tért,
s magában, MAG-jában, mindent megélt..
S egyként egyszerre tágul tovább a jelenlétnek végtelen egy tengerén..
Teljesedve az Örök egy jelenbe,
Nőként tovább NŐ-vekedve...

A BENNED ÉLŐ NŐ                        

S most csak engedd...
Tudatosan nyisd meg szívedet..
S Magodban, a Benned élő NŐ-nek adj teret..
Engedd..
Engedd, hadd nyílvánuljon meg benned..
Hadd mutassa meg magát..
Kezd el érzékelni őt,
a benned élő EGY TISZTA NŐT..
Az EREDENDŐNEK EGY FORRÁSÁT,
Lénységednek TISZTA LÁNGJÁT..
Ki símogatva lágyan ölel át..
Engedd ezt az energiát..
Ezt a VÉG nélküli ESZENCIÁT..
Érezd Magodban e tágulást..
Érezd, ahogy a NŐ NŐ-vekszik benned,
s átsző minden egyes sejted,
s egy mindent átható lágyan ringatón,
gyönyörű ragyogásba öltözteti tested..
Te csak engedd..
Érezd az erejét..
Ahogy szelíden, de egyre erőteljesebben mutatja meg magát...
NEKED..
MAGOD-ból..
Hisz ő belőled ered..
Mert tudd, e NŐ MAGAD vagy!
Ébreszd hát fel eredendő NŐ-ségedet – MI-NŐ-s-ÉG-edet...
Csak engedd, hogy a szelíden áramló lágyan csillámló,
eredendő tökéletes nőség, hadd hasson át..
Érezd ahogy megváltozol..
Érezd, ahogy egyre MAG-abiztosabbá válsz..
Hiszen, ez az erő, TE MAGAD VAGY!
Érezd, s éld hát meg itt, "lent" is, az ANYAGBAN!
Mert te egy valódi, Igaz, tökéletes NŐ vagy!!
"A NŐ" – kiben egység van.
Ki Teljességbe ért...
Ki tisztán tudja, s érzi már, hogy mit miért csinál..
Ha kell, kiáll magáért s meghúzza a határt..
Ha kell, megszelíditi a legvadabb oroszlánt..
De a legszelídebb erővel teszi mindezt,
mely mindennél erősebb, hidd el!
Hiszen e folyton nő-vekvő női erő,
a te egyik legnagyobb kincsed...
Hisz ez az erő termékeny s teremtő..
Folyton folyvást NŐ-vekvő..
SZER ELEM-mel táplálkozik,
s a MIND-ÉN-ség felett uralkodik...
Ural, de megengedőn.
Befogadón, beengedőn..
Egységre törekszik, s az örömlétben NŐvekszik...
Érezd hát, e szerelmetes örömlétet,
hisz minden sejted benne ébred s éled..
Érezd e NŐT magadban!
S éld meg hogy mennyire végtelenül szabad vagy..
Hogy e NŐ maga az EGY forrásod..
Hogy önmagodban, örömlétben NŐ-ként, MAGOD-ból táplálod..
Mert MAGA a NŐ, a MINDEN és a SEMMI...
Csakis vele s benne tudsz EGYSÉG-ben lenni s TELJES-ségben élni..
Tudd hát magad mi-NŐ-ségét!
S ébresztő!
Ébredj fel és éld meg a benned élő
EGY SZER-EL-METES TEREMT-NŐ-t...