2024-03-16

                             MOTTÓ: KAPCSOLÓDÁSOK...

Milyen érdekes, tegnap este épp erről a témáról beszélgettem az "internet szakadozott" világában egy kedves ismerőssel – ma meg megjelenik "tanítás" formájában.
Vagy inkább INT ELEM formájában..
Miért "intelem" és nem tanítás?
Azért, mert egy fontos, lényegi helyzetre akarja ráirányítani a FIGY-ELEMET, hogy FEGY-ELEM legyen belőle... A tanítás meg vagy megmarad, vagy nem..

Amiről tegnap a beszélgetés folyt, többek között emberi sokféleség körül forgott, amit el kell tudni fogadni, hisz sejtekből sincs egyforma. Mind más, mind a maga módján érzékeli a világot és annak megfelelően reagál rá.Igen. Ez igaz.De a különböző sejtek ÖSSZESSÉGÉBEN EGY EGYSÉGET működtetnek. És ebben van a lényeg.
A sejtek sokfélesége nem egyenlő a "MULTIKULTIVAL". Minden sejt tudja a "dógát" és annak megfelelően cselekszik. A "multikultiban" – és ez már történelmileg is bebizonyosodott – mindig a LEGALACSONYABB szint fogja átvenni az irányítást, mert az a "legnehezebb", a legsűrűbb.Ha hátranézünk a történelem sodrára, egyértelműen látható, hogy az EMBERI TUDATMINŐSÉG hosszú évezredek óta UGYANAZ, csak a színpad változik körülötte és a kosztümök. Meg legfeljebb a technika – de az is a színpad velejárója. Ezért nincs is SOHA SEMMIFÉLE VÁLTOZÁS. A civilizáció NEM TUDATMINŐSÉG változás.
Mikor lesz változás?
Ha EGYSÉGES MAGOS-ÁGAS lesz a TUDATMINŐSÉG. 

Már egyre többen érzik, tapasztalják, hogy csak az EGYÍVÁSUAKKAL érzi jól magát.
Ez természetes, hisz az AZONOS VONZZA AZ AZONOSAT. A multikulti és a TÖRT ÉN ELEM világában mindig EZT igyekeztek kiirtani. Még a katolikus egyházban is, mind a mai napig.
Ahol kialakul egy összetartó közösség, már robbantják is. Egy összetartó közösség EGYSÉGES. MEGBONTHATATLAN. Tehát ERŐS. MINDEN HATALOM ETTŐL AZ ERŐTŐL RETTEG!
Mivel a világot évezredek óta a HATALOM URALJA – ezért nincs is TUDATMINŐSÉGI ÁTTÖRÉS.
A mai földi sík, azaz a "hatalom világa" minden EGYSÉGRE TÖREKVÉST "diktatórikus" rendszernek állít be – ami legalább annyira abszurd, mint amikor a jézus közösséget a kommunizmussal teszik azonossá...

A "IO"-lét maga az I-steni TUDAT megnyílvánulása az "O"-ban, a "KEREK EGY VILÁG"-ban, azaz a TÉR-ben. Ez a TÉR egy VIRÁGOS RÉT – ha nem esünk ki a TUDATSÍKBÓL. A RÉT BŐSÉGES, VIRÁGZÓ, ez a mi VILÁG SZÓ-nk... DE NEM KINT, HANEM BENT, MAGUNKBAN!!!
Hisz az ÉLET CSAK BENT VAN, MI ÉLJÜK és nem a külvilág!!!
Viszont a KÉT TŐ-S-ÉG-ben "TÁRSASÁGUNK" van, tehát azzal fogunk "szerződni", társulni, akivel ÖSSZHANGBAN vagyunk, akivel JÓL ÉREZZÜK MAGUNKAT. Ez a normális.. Nem?

Mi az UNI VERSUS/M? "EGY IGE". "EGE-IGE-EGI" – ez MIND EGY.
Hogyan ÉRTHETŐ meg az "Univerzum"? MAGYARUL.
Tehát, mi a "IO"? Az, ami EGY.
Egységes.
Összetartó és nem széthúzó.

A kapcsolatok egyértelműen REND-eződnek az utóbbi időkben az ÖSSZEHANGOLTSÁG RENDje SZER-int. Azaz most már mindenki megtapasztalhatta, miként válnak szét barátságok.
Ahol a MÉLTATLANSÁG megjelenik, az tarthatatlanná válik. A méltatlan marad a saját "emberei között" – a másik pedig halad a MÁS SÍKON.
Ezt a folyamatot nyugodtan nevezhetjük TISZTULÁSNAK. Az EGY-s-ÉG felé haladás érdekében.
A szivárvány 7 színű. Legalábbis amit az emberi szem érzékel. De a szivárvány FÉNYTÖRÉSBŐL KELETKEZIK!!! Tehát az EGY SZÍN esik DARABJAIRA, amikor a FÉNY TÖR!!!
 Mit jelent ez? Azt, hogy a SZÍNEK igazából "AZ EGY" SZÍNNEK A "TARTALMA". BENNE VAN! RÉSZEI! Nem kell az EGY-nek SZÉTESNIE, hogy érzékelje SAJÁT RÉSZEIT, hisz TUDJA, mert ÉRZÉKELI, hogy MINDEN MEGVAN BENNE.
Az ember sem darabolja fel elevenen saját magát, hogy szétesve darabjaira megélje külön az egyes szerveit. Ha EZ abszurd – akkor ugyanilyen abszurd a szétesés más szinteken is.
Ezért végtelenül ostoba spiriduma, amikor azt állítják, az "Isten az ember által akar tapasztalni". Miért AKARNA az Isten tapasztalni, mikor ELEVE MINDEN BENNE VAN???
Miért AKARNA darabjaira SZÉTESNI, mikort "EGYSÉGBEN AZ ERŐ"????
Csak az EGY TUDATBÓL kiesett "TÖRT TUDAT" képes hasonló marhaságok állítására, hogy saját hülyeségét igazságként kikiáltva, ("MERT LEÍRTA!") – másoknak "előírásként" átadja...

A mai tanításban – ha már KET-TŐS-ÉG-ben létezünk – KÉTIRÁNYÚ az üzenet:
1. A kapcsolatokban egyre jobban az ÉRZÉKELÉS, az ÉRZET szintű ÖSSZERENDEZŐDÉS, azaz a HANGOLTSÁG fogja átvenni a HANG-SÚLY-t (Holdminőség)
2. HOLD-/T ponthoz, átforduláshoz érkeztek a kapcsolatok a földi síkon. Ezért "halnak" el és ki emberk mellőlünk, és ezért jönnek olyanok, amelyek "Más-világiak"...
Az átrendeződés most már áttevődik a KÜLVILÁGra.
A BELSŐ munka jó része már megtétetett. Miután felismertük (IS)-TEN-MAG-unkat és képessé váltunk arra (lett képünk róla), miként lehet vele ÚJRA EGGYÉ válni..
Mivel PÁRHUZAMOSAN, mondhatni "társas együttműködésben" haladunk a KÜLVILÁGGAL, ezért ott is meg kell történnie annak az ÁT-HANG-olásnak, amit mi magunkban már megéltünk.
Feladat?
Popcorn és vörösbor...
Nem kihajolni az erkélyen és a vonatablakon, hanem FIGYELNI és JELEN LENNI, amikor kell...
És felkészültnek lenni, mikor megint valaki kidől mellőlünk...