A FÉLELEMRŐL...

A január 31-i Rituálé témája volt a "Gyenge pontjaink"... pontosabban az, hogy hol és milyen félelmek, szorongások, aggodalmak, fóbiák tudnak minket fogva tartani. És legfőképp, hogy MIÉRT???

Egyáltalán MIÉRT vannak bennünk félelmek?? Amik egészen BE TUDNAK TEKERNI MINKET? 
(mint a képen)...És honnan jönnek?? Különösen a kisgyerekeknek, amikor éjszaka megrettenve futnak át, hogy "anya/apa úgy félek, ugye bebújhatok hozzád/hozzátok"? Ha kérdezzük, hogy ugyan mitől félsz - nem tudja megmondani... Csak fél. Csak szorong...

A Wikipédia a következőket írja a félelemről:
"A félelem egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Egy alapvető mechanizmus, válasz egy bizonyos ingerre, mint például a fájdalom vagy veszély."
Hát nekem ez kevés.... A FÉLELEM
 ennél sokkal több! 
A téma nem hagyott nyugodni, és hamarosan meg is érkezett a válasz...
Pontosabban MA megérkezett a válasz, miután "véletlenül" elém jött a youtube-on "BYRD ADMIRÁLIS
 ELVESZETT NAPLÓJA". Ha valaki megnézni, lehet, számára semmi különöset nem fog mondani, de nem is ebben van a lényeg. A lényeg csak számomra volt fontos, mégpedig annyiban, hogy nekem ez a kisfilm KATALIZÁTORként funkcionált a saját kérdésem megválaszolásához...

Boncoljuk hát fel a témát:

Az nyilvánvaló, hogy a félelem a "FÉL ELEM"-hez tartozó energiaszint. Azé az emberminőségé, mely nem egy EGÉSZ, hanem egy "TÖRT-ÉN". Ez pedig egyértelműen nem más, mint az "Y" minőség.
Mára már a genetikusok is megfigyelték, hogy minden magzat, minden emberi lény NŐ-nek indul, majd a 6-7-ik hét fordulóján ("sima" számmisztika szerint: épp a 7-esség határán, mikor a NŐ-ség (6) átfordul a DÖNTÉS FOKÁN (7)) eldönti, hogy "fényes" lesz-e vagy "teljes"? Azaz NŐ
 marad vagy HYM lesz belőle?
Mitől "TÖRT" az Y?
 Attól, hogy lezárul az ÉLETADÓ, azaz REPRODUKÁLÓ KÉPESSÉGE!
NŐ nélkül képtelen magát fenntartani... (lásd Nimród fiait, akiket a CSodaszarvas (ÜNŐ!!) vezetett el a FELE-s-ÉG-eikhez).. Az "Y" léttel együtt járó KOZMIKUS
 ÉLETFELADAT megtalálni a NŐ-T! Csak rajta keresztül tud VISSZATALÁLNI az EGYSÉGBE, mégpedig a SZERELEM EREJÉBEN és EREJÉVEL... 
Ehhez képest mit tett az "Y"?
MEGTAGADTA a "parancsot", "NEM"-esedett - és elindította a TÖRT
 ÉN ELEMÉNEK ámokfutását... a "HOGYAN"ban rejlő szabad akarat a "nevében". 
Nem kell sok értelem és látás ahhoz, hogy visszatekintve a "TÖRT ÉN ELEM" működésén meglássuk, hogy mint "FÉL ELEM" csak a félelem és a hozzákapcsolódó ERŐSZAK fenntartásával tud ERŐSSÉ válni, miután elindult a TAGADÁS, a NEM-esedés útján.

A NEM-esedés tehát = TAGADÁS, mely az EGY-séges NŐ-s-Ég-ből való KILÉPÉSSEL indult.
Mikor és hogyan és miért?
Majd megtudjuk egyszer, ha az EMLÉKEZÉS újra visszatér az EREDETHEZ. Ez az a VÉN-ŐS-i állapot, amivel összefügg eredendő lényünk, annak NÉV-e is, hisz a "Név kötelez"...
(Csak nem úgy megint, ahogy az mára ki lett forgatva...)

A "VÉN-ŐS"-i eredet nem más, mint a SÍRI
 világ (MEG)-MAGBOLDOGULT EGYSÉGES MINŐSÉGE.
Ide térünk meg a halálunkkor....
A valahai SZÍR létformát váltotta
az A-SZÍR uralom, elhozva az ERŐSZAKot.
Felváltotta az IGAZAT a HAMIS.

A hamisnak TÖR-vényszerűen, TÖR-vények által, "kőbe vésve" kell állandóan bizonyítania lét-JOG-osultságát. Mivel az IGAZ mindig feltör, és hallatja hangját, ezért LE KELL GYŰRNI.
EL KELL HALLGATTATNI. Hogyan? MEG-FÉLEMLÍTÉSSEL. Harccal, elnyomással, küzdelemmel. 

A küzdelem örökös harchoz vezet. A "FÉNYÉRT", az URALOMÉRT. Az Igazat megigézi a Hamis az  "áldozathozatal" fantazmagóirájával, a "megváltás" ideológiájával, hogy csak ez a kiút a "szenvedésből"... Közben röhögve tartja tovább saját létét...
Pedig a LÉT-ben NINCS SE HARC, SE KÜZDELEM, SE ELLEN-s-ÉG. Csakis EGY ÉG. Ami ÉG-I.
És ami ÉG. Mert a "tűz életre kelti a vizeket".
Tűz és Víz együtt KÉSZ.
Ezért VÖRÖS és KÉK a SZÍRIUSZ - naprendszerünk központja....
Vagy az ALGOL csillag, a "MEDÚZA", aki a folyamatosan megújuló, KÍ-GYÓ-GYÚL-ó NŐI SZELLEMISÉG csillaga. A TÖRT ÉN mit csinál?
 (Mármnt Herkules vagy Héraklész..) LEFEJEZI.
Miért? Mert rá nézve VESZÉLYES A LÁTÁS. Az, hogy őt épp egy NŐ LÁTJA!!! Inkább eltünteti, minthogy "egybekeljen" vele.... Pedig mi akar lenni Herkules?
 Miért öl?? Az ISTENSÉGÉRT...
NEM EGY-bekel vele, hanem LEÖLI... 
Ez van ma a világban.. Ez ma a MINTA!! És hogy tutira menjenek, hogy mindig szem előtt legyen, ezt programozták bele a csillagképekbe is! És persze EZT
 TANÍTJÁK!!!!! (Gratulálok...)
Így lesz az életet adó "ÖL"-ből ÖLÉS. Gyilkolás....
Vagy a
z "ELLEN"-ből, (ÉL-LÉN-y), mint egymást kiegészítő, "Egy-s-MÁS"-sal SZEM-ben álló, egymás szemében a másikat meglátó Egy-ÉN-ekből, egy-más-nak FESZÜLŐ, ELLENSÉGESKEDŐK, akik már csakis az ERŐ-SZAK-ot látják meg egy "ELLEN"-s-ég-ben.

Az "ELLEN-s-ÉG"-ből ellenség lesz - ahogy az "ÖL"-ből ölés....

Nos, ez a FÉLELEM megszületésének az útja....

Mióta a történelmet az egységes MI-NŐ-s-Ég helyett az "Y" uralja, mint "FÉL ELEM", azóta él a FÉLELEM energiája. Ez az energia, ez a rezgés már ÁTHATJA az egész "Terembura" alatti LÉ-t, levegőt, vizeket - a teljes ÉL-etteret.
Ezt érzi meg minden ide érkező lélek - amint beleszületik.
Elmondható - és erre épp Byrd kaptiány naplójának a meghallgatásával jöttem rá -, hogy a JELENLEGI EMBERI FAJ TARTOZÉKA A FÉLELEM ENERGIÁJA.

Hogyan lehet mégis feloldani?

"HARCOLNI" teljesen értelmetlen ellene. Hisz ha ELLENE harcolunk (lsd a fenti levezetését a szónak), akkor TOLJUK rá az energiát, az erőt, tehát NÖVELJÜK.
Ehelyett MEGÉRTENI kell, MITŐL, MIÉRT és HOGYAN jött létre, miért van még mindig itt...
Mindebben a MAGYAR NYELV MÁGIKUS képessége egyedülálló segítség a számunkra....

Tehát, ha megértjük, akkor már KÍVÜLRŐL látjuk, hogy ALAPVETŐEN, EREDENDŐEN NEM A LÉTEZÉS RÉSZE, hanem MESTERSÉGESEN előállított, nagyon ALACSONY rezgésminta. Ezért szűnik meg a halálunkkor...Hisz akkor MEGBOLDOGULVA VISSZATÉRÜNK arra a SÍKRA, ahol EGYSÉGBEN voltunk. Kivel? Nem a másik "ÉN"-nek, hanem SAJÁT MAGUNKKAL. (IS)-TEN/TEN-MAG-unkkal.... Isteni EREDŐNKKEL.

Mint oly sokszor beszélek róla: KOR-KÖR-VÁLTÁSBAN vagyunk.

Az "Y"-hoz tartozó "Mindent változtass meg, amit lehet" épp a változás változtatásával tér vissza az EREDŐ TERÉBE. Ahhoz a minőséghez, amit valaha MEG-TÖRT.
A RÁÉBREDÉSHEZ a NIBIRU "tolta be a térbe" az első ébresztőt, az ETETŐ SZER EREJÉVEL.
Azért, hogy EMLÉKEZZÜNK: nincs félelem!! A "FÉL ELEM" csak káprázat, csak látszat... Egy mesterségesen fenntartott "betekeredés". Amiből a KÍGYÓ TŰZ-erejével lehet KI-és FEL-ÉG-ni, azaz KIGYÓ-GYÚL-ni, az ÉG felé...
Ha TŰZ-be tudjuk hozni a saját kígyóerőnket, a többi már "sima fizika", hisz nem teszünk mást, mint FELJEBB HANGOLJUK magunkat, a félelem frekvenciája FÖLÉ. A MAGASABB pedig mindig "uralja" az alacsonyabbat, de az alacsony NEM TUDJA URALNI A MAGASAT. Rovar-bogár analógia...

Tehát?
Legyen bennünk bárminemű szorongás, aggodalom, félelem, fóbia, legyünk TUDATOSAK ARRA, ÉREZVE ÉS ÉRTVE, hogy ez egy RENDSZER működésének a TARTOZÉKA. A jelenlegi EMBERI
 LÉTFORMA VELEJÁRÓJA. NEM ISTENI, köze nincs az EREDETI EGYSÉG-hez, a TELJESSÉGHEZ, amiből érkezünk... 
Mi tehát a dolgunk?
 
EMLÉKEZNI. Mire? EREDENDŐ MINŐSÉGÜNKRE.
Nem küzdeni, nem harcolni, nem elnyomni...
Erről szólnak Krisztina írásai is...

Viszont MAG-unkon kívül senki nem tud minket FELHANGOLNI. Kaphatunk "katalizátorokat", mint pl én ma Byrd admirális naplóját, ami "leveri a lakatot" bennünk - de az "ÉRZET BEÁLLÍTÁSÁT", az "ÉSZNÉL LÉTET" csakis mi tudjuk magunkban gyakorolni és MEG-MAG-ÉLNI....
Lehet, hogy többször neki kell rugaszkodni - de gyakorlás teszi a mestert....


Feloldásként álljon itt egy írás Horváth Krisztinától:

A TÖKÉLETES PILLANAT                                          2022-12-13

A tökéletes Pillanat vár reád a Mába, hisz már Minden létezik, az Egynek Pillanatában.
S e Tökéletes Pillanatban, az Egy Szabad Akaratban, 
megéled a Mind-Én-séged, a Tökéletes Egy Lénységed, s így találsz rá Valódi Önmagadra.
Csakis befelé haladva..
A ponton áthaladva s benn maradva..
Benne, az Eredendő LÉ-T-ben, az "Egy" tiszta jelenében.
S mikor felnyitod a szemed, s tekinteted az égre emeled,
akkor Te, aki vagyok, megfogom a kezed, s onnantól kezdve csakis tenéked üzenek.
S azért ismétlem s mondom el újra és újra neked, 
mert most minden eddiginél, az Egyik legnagyobb hullám közeleg.
melyben fókuszod már csakis bent lehet..
Hogy innentől kezdve mindig légy jelen..
Mert a Jelet, melyet te indítasz Magodnak útjára, csakis e jelenben érzékeled..
S e Jel, megnyitja benned a Végtelen Egy Tered..
S ekkor, egy új létfolyam útjára lépsz, hol szinte már megáll az Ész.
Mert az érzékeken túli valóságba érsz..
Hol végtelen egyszerű a Lét..
Honnan már vissza sosem lépsz..
De mégis bármikor bárhova elérsz..
Hol nincs benned FÉL ELEM, csakis az, mi FEL EMEL.
Mert ott, már nincs É-K-ezet, mely eddig téged F-ÉK-ezett.
De te már ismered e KÉ-P-letet..
S minden egyes sejted ebben rezeg..
S tudd, már minden itt van..
Csak fogd meg kérlek, s lebegj ebben a vég nélküli örömlétben,
s légy benne, az Örök LÉ-T-ben..
Bár, te már tudod, hogy e LÉ-t valójában Benned ÉL,
csak engedd meg magadnak, hogy meg is éld.
S még egy, mi fontos: hogy értékeld magad!
Mert tudd, minden Lét-ben, az Egyetlen Egy legnagyobb csoda Te magad vagy!