2023-04-05

                                       MOTTÓ: REMETE...

Mit "csinál" a REMETE a Tarot 9-es számú lapján?
Kezében a MERKÚR-lámpással járja a MAG-a útját, mely utat a lámpása VILÁGÍTJA meg..
Ő már "MEGTÉRT" a "MAG-A" útján, RÁ-TÉR-t (a saját TER-ében) a maga útjátra, nem kell neki MÁS, nincs szüksége kölcsön-6-ásokra ahhoz, hogy felismerje TEN-MAG-át, hogy KI VAGYOK ÉN?
Mert tudja: EGY-ben VAN....

Mit is jelent, hogy "KI VAGYOK ÉN"?
"KI" – KIFELÉ, a "CSI", az ÉLETERŐ megnyílvánulása. Nem véletlen, hogy kérdőszó és irány egy.
"VAGY-OK" – létem, ITT létem OK-a, OKTÁVJA (a 7-ességen TÚL-ról)
"ÉN" – a LETT és TEREMTETT EGY-ben... Hisz ÉN-em a LETT-ségem hozta létre...
Zseniális magyar nyelvünk kozmikus, "mágusi" minősége....

TEhát, a REMETE már tudja: KI vagy-OK ÉN?De MIÉRT jött vajon épp MA a "REMETE"?
Egyrészt mert "épp" ez a lap jött ki, másrészt mert "épp" a MERKÚR-LÁMPÁS van a kezében.
A Merkúrhoz tartozik az 5-ös szám és a szerdai nap is (bizonyos felosztás szerint).
Ma "véletlenül" 5-e van, és "véletlenül" épp szerda - ami nálunk "DOB"-SZERDA névre hallgat.
Vajon miért "dobszerda" a szerda? Azért, mert a Merkúrhoz tartoznak a hírek, a beszéd, a szó, a kommunikáció, a gondolkodás és ezért régen szerdán DOBOLTÁK KI A HÍREKET... Ez a fizikai sík.
A META-fizikai sík pedig a DOBOLÁS általi HANGOLÓDÁS! A FEL-és ÁT-HANG-olódás lehetősége amikor épp KÖZ-ÉP-en vagyunk...

Ma "Nagyszerda" van a Húsvéti liturgiában. Már 2021 augusztus 12-15 között megírtam, mit is JELENTENEK VALÓBAN a "NAGYHÉT" napjai – akkor a számok viszonylatában.
12-től 'ZÖLD CSÜTÖRTÖKTŐL" számítva... ami a "SZER-ELEM CSÜTÖRTÖK", volt mert pont AZNAP jelent meg az égen EMANUEL jele! És hozzá a leglényegesebb: valami gyönyörűséges ÉRZET!!
EZ VOLT volt a VALÓDI "MÁSODIK ELJÖVETEL" (amit ugye mindenki a két szemével akar látni), minden "apokaliptikus tünet" nélkül, összekapcsolva 13-án, pénteken, Vénusz napján, a SZÍRIUSZ HELIKÁLIS felkelésével... Meghalni a réginek, a formának - feltámadni az isteninek.
Hol? NAGYBOLDOGASSZONY ÖLÉBEN - visszatérve az EREDET-be...

Ez volt a NYÍL-vánvaló ÚT, a JELZÉS, hogy MIÉRT is jött ÚJRA!! Milyen UTAT MUTAT (ismét)...
Ezt valaki vagy érezte vagy nem. Volt, aki "kereste és NEM LÁTTA" – feltartva ezzel egyértelműen az ELME zászlaját, hisz egyértelműen érkezett az üzenet: őt (mármint a Szíriuszt) NEM LÁTNI, hanem ÉREZNI KELL. Ahogy EMANUELT IS: nem a SZEMÜNKKEL kell keresni az égen (bár JELÉT ADTA), hanem ÉLNI és ÉREZNI a LÉNYEGÉT, LÉNYSÉGÉT, tanításait (és nem az egyház által kiforgatottat...). 

Visszatérve Nagyszerdához: tehát a szó, a kommunikáció, Merkúr napja van ma. "Dob-szerda", a hét KÖZEPE, ahogy az 5-ös szám is a 9-es rendszer közepe. 5=KVINT-eszencia, a MÁGIA, "adam cadmon", az EMBER jelképe... Mit ad "isten", épp szerdán "árulta el" Júdás Jézust...a "SZÓ-BESZÉD" szerint... Ekkor HÍVTA össze Jézus a tanítványokat az utolsó vacsorára és TETTE SZÓVÁ, hogy Júdás "elárulja" majd őt..
Értjük? Érezzük az összefüggéseket? Mit jelent a SZÓ, mint mágia? Mennyi RÉTEGE van, aszerint, hogy milyen SZÁNDÉK áll mögötte?? Hogy miként mutatja meg magát az "EMBER" – akinek majd meg kell "HALNIA" ahhoz, hogy feltámadjon benne-belőle a "TEN-MAGA"? Maga a MAG?
Mely ott van az 5-ágú csillag közepében, mint KÖZÉP-pontban? Ahogy közép az 5 és a szerda is?? Hisz mindig az 5-ben, a KÖZÉPBEN van az ÁTFORDULÁS! A "KI"-fordulás? Az "AKI" vagyok tudatosságába??
Érezzük, hogy a szimbolumok hogyan jelennek meg a FORMÁBAN? (10.22-kor...)
Ha már Merkúr és gondolkodás... Gondolkodjunk el azon, vajon Júdás VALÓBAN "elárulta" Jézust? Ráadásul épp 30 ezüstpénzért?? Értjük-e megint a SZIMBOLIKA NYELVÉT?? Vagy beleragadtunk a földi látszatokba?
Mi a 30? A HARMONIA, a REND MAGAS SZINTJE!! A TUDÁS száma. És ha a Jupiterhez tartozik a 3, akkor ráadásul az IGAZSÁG száma is... Ezek szerint "elárulhatta" Júdás Jézust??A LÁTÁS, az ÉBREDÉS egy pillanat műve – lehet. A MINŐSÉGI átalakuláshoz nem kell mennyiségi "fejlődés". Ez ANYAGI, földi ELME-ESZME felfogás.. Jézus a keresztfán mit mondott a MAGÁRA ÉBREDT latornak? "Még ma velem leszel a Paradicsomban". Ennyi.... Mi a kulcs? A TISZTA SZÁNDÉK...

Napunk angyala ma MIHÁLY, aki – mit ád istenke – pontosan a TISZTA SZÁNDÉK fontosságának üzenetével érkezett.Ha már "Remete"-nap van, ráadásul épp 5-én, a "mágikus" átfordulás, HANG-ol(d)ódás számának hatásában, "Nagyszerdán", akkor "tegyünk" is érte: nézzünk magunkba, hol vannak még "árulkodó", kitisztítandó ragadványaink, hol érhető bennünk esetleg egy "tisztátalan" gondolat, szándék, kétség, félelem...
A "nagyhét" a TISZTULÁS hete. Persze, lehet böjttel is rásegíteni – de MEGINT NEM EBBEN VAN A LÉNYEG!!! A külső mindig hajlamos elfedni a belsőt, pedig mindig a BELSŐBEN van LÉ-(É)N-yeg...
A LÉNYEG VILÁGÍT, mert a lényeg mindig VILÁGOSSÁGBAN van...