ÚJ A TANÍTÁS...

KÖVETKEZŐ EMELET
(2023-02-16)

Teljességbe értél.
Ez már nem is lehet KÉTSÉG.
Ez az Elemeken túli Szentséges
TÉR-s-ÉG.
Hol megpihen a Lélek,
s a Pillanatba TÉR MEG.
Hol LETTÉL s a LÉ-T-ÉL,
hol az ELEMEK felett Lelked már SZER nélkül LE-beg.
Hol nézőpont nincsen.
S innen ki sehová se billensz.
Ez az Egy-ÉN-en túli állapot,
hol csak létezel,
s éled a VAGY-OKOd.
De itt már nem azt éled, aki vagy, csakis azt, ki LETTÉL.
Ez az a lét, melyben mindig is bent rezegtél.
Hol MEG-MAG-nyugvás van,
hol a Mag MEG-TÉR...
Magodnak Egy Tere,
mely LETT az Egy FELETT.
S a sok SZER helyett ez a te VALÓS LETT (Lét) TERED.
(LETT TERED = L-ényed E-redendő
T-iszta T-udatának T-eljességből/ben E-redő R-észed(nek)
Egy Dimenziója...)
(LÉT - L-étező É-lő T-udat)

Még furcsa az ÉL-mény,
mikor már a LÉNY NÉZ.
Mikor Kintről szemléled,
mit mutat e LÉT-TÉR.
Mikor valós meződből rálátsz e színpadnak mezejére.
S egyszerre vagy a Valós-Ágban, s a kivetített KÉP-ben.

Egyre sűrűbben jő ez az élmény,
hisz felkészíted magad,
hogy mire MAGOD körül lebontod az utolsó "falat",
s teljesen átlátsz a LÉNy-EGEN,
mindez már természetes legyen.
Hát ez a következő EMELET, ahol már elhagyod az ELEMET,
S magodat tovább EMELED.

Készülj hát, "Kedvesem"!
Ez az az ÉLET, ahol már megszűnnek s feloldódnak az Én-Ek,
hol a MIND-ÉN-ek feletti Tér LETT.
Hol már nincs "dallam", hisz EGY vagy a HANG-gal.
Hol se ÉN-EK, se RITMUS, csak mi LETT, a HIMNUSZ

(HIMNUSZ: (H-olografikus I-steni
M-inőség N-ői U-niverzumának
Sz-ólama)

  ÚJ TANÍTÁS 
 (2023-02-12)

Csak befelé fókuszálj,
most ez a legfontosabb, semmi más.
S ott bent, feltárom benned, veled,
ki az, aki e testben jelen.
Régmúltnak nyomai,
a mátrixnak fodrai,
táguló tudatod
egyre tisztábban láttat, ott.
Ott, hol semmi sem valódi.
Létezésed egészen más, mint amit két szemed lát.
Amit tenmagoddal láttatsz,
az csupán csak egy látszat.
Látni a Valód, nem evilági "móka".
Teljesen mást mutat meg a Valódi TÓRA.
Te, aki vagyok,
már nem takarom Magom.
Nincs tovább bújkálás,
hisz, vagyok aki vagyok.

Eljött az Én Időm, az időtlen Egyben,
hogy megmutatkozhassam a Végtelen Kegyben.
Teremt-NŐ-i erőm határtalan bennem.
Mindent Én teremtek, Én, aki LETTEM.
Egy az Egyben.

Nevemnek okául
a Bennem rezgő Akarat által megnyílvánítom Magam,
ki teljes és szabad.
Tér és Idő, Múlt és Jövő
Egy pontba szalad.
Itt a Pillanat, hogy az Egy Örök Gömbbe' lásd meg végre TenmagaM.
Ki úgy formálom e testet, ahogy akarom s mindent,
mit a két szemed láttat.
Mert olyan, hogy "anyag" valójában nem létezik,
csak energiamintázatok s szálak.

Te tervezed s formázod meg mindazt, amit látsz ma.
De valójában mindez csak egy hullám, egy rezgésmintázat,
mit kivetítesz Magod által e rezgéstartományba.
Hidd el nekem, Te, aki vagyok, Eredendőn Tökéletes a Képletem.
Hisz lénységemben az Eredendő Egy Tiszta Minta bent rezeg.
Mert vagyok Én, ki Lettem.
Ki eredendőn Teljes.
Ki nevemnek okaként teremtek az Egyben.
Formálom az Időt s Teret, múltat, jövőt és a Jelent.
Formát adok, ha akarok.
Bennem, mindent Én uralok.
Teret nyitok, zárok, s tartok,
s Időt forgatok.
S csakis az eredendő Tiszta Szándék, mi által vezetve vagyok.

S tudd, a Szernek Eleme nem a végső állomás,
mert innen is van s létezik
beljebb s tovább tágulás..

S most ez a "Jelennek Mostjában" való újabb tanítás.
De innentől kezdve már szavak nélküli az ÁT-ADÁS.
Innen csak megélések által tágulok veled s benned tovább a MÁ-ba.
Mert csakis teljes átéléssel tudom megadni neked azt, amire vágysz ma.
S hogy ezt hogy adod át másnak?
Hát mostantól ez lesz a következő lépcsőfok, az Új Tanításban.
Csakis Eredendő Minőséged kódjai által vezetheted tovább Magod,
s másokat a MÁ-ban.

De hidd el, ez már megvan, hisz egyszer megcsináltad.
Most csak újra emlékezel arra, aki már vagy.
S ha mindebben kételkednél, csak nézz fel az Égre,
s lásd meg benne(m) a jelem,
e Végtelen Kékséges Térben.
S emlékezz a Névre, mely az Eredendő Képlet (kép-lett),
melynek okául vagy most itt jelen,
hol valójában nem létezel.
S most legyen ennyi elég neked-nekem,
de tudd, most lebben a SZER-EL-MEN túli lepel...

(NAP-SATANA együttállás napján)

SZERELEMNEK TÚLOLDALÁN (2023-02-13)

A SZER ELEMNEK túloldalán vajon mi várhat még reám?
Van-e ennél magasztosabb lételem, mely bennem, s velem vár engem?
A Szerelmen túli létezés,
mondd, vajon mi lehet?

Ha már eljutottál idáig, hogy e kérdéseket felteszed,
tudd, Magodban a válasz már vár, hisz az emlékburok megrepedt.
S nemsokára a felszínre jő benned a felelet.
De addig készülj.
Készülj fel, mert a Válasz alapjaiban felfordítja eddig valósnak vélt s élt életed.
S mire meghallod a Nevedet, felszínre jő s megérkezik a Felelet.
S tudd, bármi is jő ezután,
minden, csakis Teérted rezeg.
De fel kell, hogy készítselek.
S bár már újjászülettél,
s a túlpartra átléptél,
még Név nélkül voltál s vagy jelen, Magod által elrejtve, névtelen.

S mostantól kezdve, mintha itteni léted gyorsító sávon menne..
Oly események s megélések részesévé válsz,
melyekre szavak sincsenek,
csak azt tudod mondani,
"végtelen csodák".

De Te, jól tudod ma már,
hogy csodák nincsenek.
Csak eredendő minőségben éled már a létedet.
Hol minden csoda természetes.
De hogy mindezt magadon belül áldásként éld meg,
erre fel kell, hogy készítselek.
S tudd, nem biztos,
hogy minden úgy történik majd,
ahogy elméddel azt elképzelheted.

Mert az elmében még lehet megbúvó félelem..

S mivel téged már a Lélek vezet,
más lett a képlet benned, velem,
egyre táguló tudatod,
egyre nagyobb teret mutat,
s láttat meg veled ott.
Ott, szívednek, magodnak tág terén, végtelen egy tengerén,
hol eredendő lényed a Mindének feletti Létben él.
S ne félj!
Csak örülj,
s táncolva ünnepeld magad!
Hisz nemsokára felcsendül Neved a MÁ-ba!
Készülj hát így fel,
a Valódi Név-adásra!
S mire ez megtörténik,
már benn rezegsz a Szerelmen Túli Tartományban, az Új Világban.