2021-08-15

                                MOTTÓ: NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

Már 12-én, "SZERELEM-CSÜTÖRTÖKÖN" bevillant este, úszás közben, hogy vasárnapra Michelangelo Pietáját válasszam képnek. Mert ez a kép adja vissza egy az egyben, a maga tökéletességében az, hogy mi az ÖL és mi az ÖLÉS!
Vajon milyen isten az, aki ÖLÉSRE, leuralásra és hódításra bíztatja "kiválasztott" népét??
Milyen isten az, akinek van kiválaszott népe?? És a másik nép, a másik EMBER szabadon leölhető, legyen az nő, öreg és gyerek.
Milyen isten az, aki arra buzdítja népét, hogy VEDD EL a másét, amiért a másik megdolgozott, mert én téged "kiválaszottalak"??
Lehet EZ egy isten egyáltalán?
Egyértelmű, hogy NEM. Mégis EZT imádják és követik milliók??
Miért??
Mert az A-SZÍR szemfényvesztés rabjai. Vakok és süketek és nem látnak a szemüktől.

Pénteken volt a Szíriusz helikális felkelése.
Ez a nap azért különleges, mert EMLÉKEZTET. Mire? Az EREDETRE. Hogy "MINDENKI FELETT VAN EGY FELSŐBB AKARAT". Mert mi is, a mi naprendszerünk is TARTOZIK valahova. Egy MAG-asabb rendszerbe, melyhez a MAG-on keresztül vagyunk "bekapcsolva".
De mi az eredet? A SI-RI-US. A SI-RI világ. Amiről a magyar nyelv a HALÁLON TÚLI létként emlékezik meg.
Aki a SIRI világba kerül, az megBOLDOGUL. Hmm.. Boldog lesz.
Akkor KI is NAGY-BOLDOG-ASSzONY?
Mert hogy "nagyboldog férfi" vagy "nagyboldog atya" NINCS!! A "TÚL"-világon, a SÍRI világban meg pláne nincs! Ha a SÍRI boldogság asszonyi és a mi központi napunk a SIRIUSI része- akkor talán a SIRI US, a SÍRI ŐS, egy ASSZONY???
IGEN.
Az EREDET MAG-A az ASSZONY. Az ANA. A MA-MA...mint az élet ALAP-ZÖNGÉJE...
Kihez köthető az ÉLET ÉLTETÉSE? A táplálás, a befogadás és az elengedés? Itt a Földön a NŐ-höz, az ANYÁHOZ. Ha itt a Földön egy NŐ az, aki életet MAG-ában hordozza és azt mondjuk, hogy ami LENT, az FENT IS, akkor nem logikus, hogy a FENT IS egy MA-MA minőség???
Dehogynem.
Tehát?
Itt és most, Nagyboldogasszony napján végre kijelenthetjük, hogy EGY AZ ISTEN - akinek az erőtere elsődleges, ami MÁG-neses, tehát az ISTEN = ANA!!!
ÉS ELJÖTT AZ IDEJE, hogy a káprázat gyilkos istenképe végre ELTÖRÖLTESSÉK.
EG(y)-SZER és MIND-ÉN KOR-ra!!!
ÉG-SZER - MINDEN, mint MIND ÉN.
Mit jelent ez a KOZMIKUS TUDÁS NYELVÉN?
Azt, hogy az ÉG SZERE MINDENKIBEN BENNE VAN!
Azaz az ISTEN, mint ANA, mint I-GÉN MINDEN és MIND ÉN működtető IGÉJE!
Értjük?
Érezzük?

Egy ANA, aki EVILÁGRA hozza GYERMEKÉT, soha nem azért ad életet - hogy azt az életet egy MÁS valaki elvegye. A legnagyobb fájdalom az, amikor egy ANA gyermekét látja HALVA, még akkor is, ha tudja, hogy gyermeke "megboldogult". NEM AZÉRT SZÜLTE és adta át a világnak, hogy abban valakik, valamilyen ESZME mentén és valakiknek az ÉRDEKÉBEN, ALJAS SZÁNDÉKBÓL kifolyólag meggyötörjék, megkínozzák és megöljék.
EZ ABERRÁLT!!
EZ ÉLET-ellenes!!
Ez NEM NORMÁLIS!!!
Semmilyen szinten sem.

Nagyboldogasszony NEM SZŰZ MÁRIA. Az egyháznak lehet - de ALAPBÓL NEM EGYENLŐ. Az egyház CSAK magyar nyomásra "engedte be" Máriát a "házába", de a NŐT még mind a mai napig másodlagos, a férfit kiszolgáló "lénynek" tekintik. Az általuk felállított szent hármasságba nem fér be egy SZÜLŐ ANYA - csak a HYMEK szentsége lehet. A SZENTLÉLEKkel kiegészítve, persze galamb képében, jó kis fricskát adva a SZENTLÉLEK IGAZ EREJÉNEK!!
És ezt "eszi-veszi" minden hívő, kérdés nélkül.

Az IGAZSÁGOT el lehet fedni lazább és sűrűbb fátyollal, a hazugságot sokáig el lehet adni igazságként - de CSAKIS AZ ELMÉNEK! Csakis az AGYAT lehet megetetni, a SZÍVET SOHA. Mert a SZÍV mindig ÉRZI a hazugságot!! A test pedig lereagálja. Van, aki felpuffad egy hazug környzetben és "szagot áraszt", jelezve, hogy "szaga van a hamisságnak". Van, aki elkezd ilyenkor köhögni, fulladozni. Van, akinek a szeme kezd el cukkolni. Van, aki az ujjaival babrál, vagy épp az ajkaiba harap. Akár úgy, hogy Ő hazudik, akár úgy, hogy megérzi és a hazudónak ad VISSZACSATOLÁST, jelet, hogy ácsi, LÁTLAK!!

Soha nem lehet az igazságot úgy eltüntetni, hogy valahogyan ne maradjon nyoma.
Például giga és mega méretű kövekben, szimbolikákban, építményekben, szobrokban....
Aki LÁT, az ÉRT.
Aki vak - meg hiába NÉZ, akkor sem LÁT, és nem is fog érteni azt, amit néz...

Nagyboldogasszony tehát nem más, mint MAG-a az ISTEN.
Nem isten-ANYA, hanem az EGY-ISTEN.
És ezt pontosan NAGYBOLDOGASSZONY Napján kell újra HANGOSAN kihirdetni, mint IGÉT, azaz mint IGENT, azaz mint IG-azságot!
Az IGEN mi? IG és ÉN. Tehát az igazság HOL lakozik? BENNÜNK. MAG-unkban.
Az igazság felszabadít? De fel ám, mert hol szadadulunk fel? Hol ÉREZZÜK szabadnak magunkat? MAGUNKBAN. Bent. És ez még rabláncon is megélhető akár.

A Boldogasszony szobrokon minden LÉNYEG megjelenik - Babba Mária szobra kapcsán már sokszor beszéltem erről. Ő a "NŐ", a növekedés, a VÁLTOZÓ és az ÁLL-andó is, hisz "állandóan változik".
Ő áramoltatja az életet. A NŐ, a MA-MA az a MA-G-NETIKUS erőtér, mely nem más, mint az ÉTERI VÍZ.
E felett lebeg a SZENTLÉLEK, aki ÉLTET. De ki éltet? Az AN(y)A. Befogad - táplál - elenged.Pénteken, a Szíriusz helikális felkelésével érkezett az üzenet, amit a Rituáléban is leírtam:
"FESZÜLTSÉGBEN NINCS LÉTEZÉS".
Mi az AGY? Az ELME? FESZÜLTSÉG alapú központi szerve az EGO-nak.
És mi a SZÍV? Az a TÉR, ami úgy működik, mint egy mágneses mező.
A mágneses mező mit csinál? GYÓGYÍT.... Miért? Mert elsődleges.
Mondják, a "név kötelez".
Nos igen. Mi az elsődleges zönge? Mmmmaaaaaa....
MA = mint MA-MA
MA = mint MA-ÁT
MA = mint MA-G-NES
MA = mint M-ind-ÉN-nek A-karara
MA = mind MINDENEK ANYJA...
MA = mint MATER, mint MA TERE...
MA = mint MA-G
MA = mint MAG(y)AR...
Magyar nyelvünk tényleg "szedett-vedett" lenne?? Tényleg mi csipkedtük fel másoktól szavainkat??
E téren is elindult a REND-rakás ideje, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a kozmosz működésének a lényege IGAZ-án MAG-arul érthető... mert kristálytiszta, ahogy egy kristály is az.

Ma teljesedik ki az elmúlt napok folyama, ami a TELJES HÚSVÉTI MISZTÉRIUM "ÚJRAJÁTSZÁSA" - csak már KOZMIKUS SZINTEN:
- 12-én volt a "szerelemcsütörtök", vagy ZÖLD
 CSÜTÖRTÖK, amikor megérkezett a SZER ELEM ENERGIÁJA a TÉRBE, hogy felkészítsen a másnapi Szíriuszi felkelés befogadására. Megmutatta magát az égen minden JELEN lévőnek és ÉBER LÉT-ben LÉ-vőnek, EMANUEL, hogy "ÚJRA ELJÖTTEM, ahogy ÍGÉRTEM"!

- 13-án pénteken köszöntött be hajnapban a Szíriusz, a HAJNALCSILLAG. Ki mondta azt, hogy "én vagyok ama hajnalcsillag"? EMANUEL... Ő ezen a napon ÚJRA "meghalt a réginek", hogy elhozza a MAG-VÁLTÁST! 

- 14-én volt az ÁT-MENET napja, amikor az ÚJ MAG ÉLETRE KELT. Ez volt a húsvéti FELTÁMADÁS napja.
De miért kellet újra feltámadni?
 Azért, hogy lássuk, értsük, mi a feltámadás IGAZ Iránya: NAGYBOLDOGASSZONY. Akinek ünnepe 15-e...

- 15-én tehát NAGYBOLDOGASSZONY napján egyértelműsítve lett: a FELTÁMADÁS, a KI-T-EL-jesedés csakis ÁLTALA és BENNE lehetséges!  

Mindezt csakis EGY-ÉN-ileg élhetjük meg, csakis MAG-unkban "támadhatunk fel".  NINCS KÖZÖS MEGVÁLTÁS!!! És soha nem is volt!! 

A "Teremburán" ma két konstelláció is meghatározza a teret: a HOLD-NAP kvadrátja és a HOLD-NEPTUN trigonja. Ma BILLEN a MÉRLEG NYELVE. A SZELLEMI KÍ-GYÓ-gyúlás irányába...

Napunk kísérő angyala HANIEL, a HOLDfázisok angyala, aki az ÉRZÉKELÉS angyala is.
Nos igen: az IGAZAT mindig ÉRZÉKELNI LEHET csak!
Hol?
BENT. Mag-unkban.