2023-07-09

                                           MOTTÓ: 2 ÚT....

Ahogy tegnap minden a 4 körül forgott, ma minden a 2 körül... Még akkor is, ha a mai nap száma az 5. De majd meglátjuk a végére, hogy mégiscsak összefügg a 2 az 5-el...
Egész földi létezésünk MEG-értésének a MAG-kulcsa a 2-es számban rejlik. Ha ezt nem értjük, akkor semmit se értünk meg. Ha azonban RÁÉREZVE megértjük – akkor az egész rendszer működése VILÁGOSSÁ válik...
A 2 nem más, mint a FÉNY dimenziójának az INDÍTÓ KAPUJA.

Tegnap olvastam egy idézetet Müller Pétertől a SAKKRÓL..
 "Látszik,hogy a sakkot Perzsiában és a bölcs Indiában találták ki. Látom a játék életismeretén.
A tábla 64 fehér-fekete kockája a földi élet sorsmezeje, melyen háború dúl a sötét és a világos erők között. Ez így van az életben is.
És most jön a keleti életismeret. Ezen a harcmezőn a legnagyobb hatalommal rendelkező bábu mégsem a Király, hanem a felesége, a Királynő.
Ő a Vezér.
Egyesíti magában a bástya,a futár és a parasztok minden erejét.
Ő a király ereje.
Ő a titkos centrum. A szellem. A játék szíve, akiért minden áldozatot meghoznak.
Aki miatt a háborúság dúl.
A játéknak két üzenete van.
Az egyik,hogy a Király olyan, mint egy kerék középpontja. Nem kell mozdulnia, mégis minden körülötte forog. Ha a középpont megszűnik,a kerék szétesik darabokra.
A másik üzenet,hogy hiába erős a Király, egy család, egy házasság és magának a férjnek a sorsa is a királynőn múlik.
Boldog ember vagy, ha van egy Királynőd!"

Nos, ez az írás tipikusan a kabbalisztikus és keleti TANOKRA épülő ELME TAN, amiben "VAN ugyan IGAZSÁG" – de mégis TÉVES a következtetés.
Először is: a KIRÁLY NEM KÖZPONT!!! A KÖZPONT, mely körül minden forog a KIRÁLYNŐ.
Addig van "ÉLET" a sakktáblán, míg a Királynő fent van. És ő az, aki MINDENT MEGTEHET: bármerre léphet és bármennyit. HA ő nincs: a "MATT" csak idő kérdése… és onnantól "VÉGE A KIRÁLYNAK".
Másodszor: VALÓBAN A KIRÁLYNŐBEN VAN MINDEN ERŐ – hisz a NŐ az ELEVE LÉTEZŐ TEREMTŐ ERŐ. Az Ő TEREMTETTJE a KIRÁLY. A királynő a TRÓN, amin ül a király. ÉS igen: ő "tehetetlen", csak BÁB. Bármikor leüthető. És ha leütik, VÉGE A JÁTSZMÁNAK… (no, szépen, lépésről lépésre ebbe az irányba haladunk… Eljött az ideje a "Király kiütésének" – noha működése a "királynőt semmiben se zavarja…)
Harmadszor: a HARC EGY TEREMTETT minőség, mely CSAK A KIRÁLY MIATT VAN!!!
Alapvetően "NEM NORMÁLIS"!!!
És pont ebben rejlik a 2-es szám titka… A "KETTŐSÉGben"…

A mülleri FILOZÓFIÁT – azon túl, hogy tényleg nagyon sok igazságot kimond -, sajnos rengetegen "készpénznek" veszik. PEdig NEM AZ!! Amiről beszél, az CSAK FILOZÓFIA, így CSAK az ELME "tananyaga". Pedig a sakk az "ALAPIGAZSÁGOT" mutatja meg…
Nézzük: a 64 mező a sakktáblán 8x8 négyzetból tevődik össze. Mi a 8? A "HOLT PONT", SATANA száma és egyben a NAP KAPUJA is, a 8 az ÉLET VIRÁGA... Satanából, mint KAPUBÓL NYÍLIK ki a FÉNY.. Ebben a kapuban lesz EGYSZERRE látható az EREDENDŐ FORRÁS és a TEREMTETT FÉNYE is. Tehát az EGY és a belőle eredő KET-TŐ…
Az EGY-nek a FÉNY születésével lesz mindjárt KÉT OLDALA…
Nagyon érdekes, hogy az ALAPVETŐ 9-es rendszerben a 2 és a 8 szemben áll egymással – de a TORZÍTOTT 12-es rendszerben IS!!! TEHÁT A "VILÁGOSSÁGOT" NEM LEHET a TORZÍTÁSBAN SEM ELTORZÍTANI!!! A tükörben SEM lehet a TÉNYEKET ELKENNI….Ugyanis a 2 nem más mint a 8-as tükröződése: a "SÖTÉT", a LÁTHATATLAN megjelenése a LÁTHATÓBAN, az ANYAGBAN.
Ez a "tanítás" jelenik meg a sakktáblán is….32 fehér és 32 fekete 4-zet. Mi a 4? Eleve az ANYAG száma. A HATÁROK, a KERET, a FORMA, a KITERJEDÉS.
A 32 eszenciája az 5. Mi az 5? Az a KÖZÉP ÉRTÉK, mely teljesen EGYEDÜL ÁLLÓ és csak ÖNMAGÁVAL 2-őzve lesz 1!! A MAG MAGA.
A MAG és KIVETÜLÉSE, az EMBER, aki önmagával kettőzve lesz újra EGy.. Ugyanakkor ÖN-magában mégis EGY és oszthatatlan…
Na, EZ az igazi MÁGIA jelentése…
Konklúzió?
A 2-esség LÁTSZAT száma. Az EGy KETTÉVÁLÁSA és TÜKRÖZŐDÉSE. Csak a FÉNY-ben lesz rögtön ÁRNYÉK, csak a FÉNY-ben lesznek HATÁR-ok, csak a fényben lesz az 1-nek rögtön 2 oldala.
Lesz "Jó és rossz", "fehér és fekete", "hasznos és kártevő". De EGYIK SINCS A MÁSIK NÉLKÜL.

Ami hamis, az a HARC ideologiája!!!
A 2, annak ellenére, hogy mindennek azonnal 2 oldala lesz, NEM HORDOZZA A HARCOT!!!
Ez a 2 teljes eltorzítása!
A 2 alapvetően az EGYÜTTMŰKÖDÉS száma, az EGY és a MÁS, melyben mindegyik egy EGY-ÉN, azaz "egyenrangú" és nem alá-fölé rendelt. Az együttműködés EGYENRANGÚSÁGOT jelent, KIEGÉSZÜLÉST és nem SZEMBENÁLLÁST.
A 2-vel jelenik meg a DÖNTÉS IS: ERRE vagy ARRA?? De igazából 1 utat járunk be. CSak görbén vagy egyenesen…..

Tehát a 2-es szám legnagyobb MEGRONTÁSA a SZEMbeÁLLÍTÁS és a HARC.
Hogyan lehetett ezt megtenni? A SZER MAG-jának a MEG-törésével. Ennek lett következménye a TENGELYBŐL KIBILLENTÉS.. A TAGADÁS szellemisége, a "NEM"-esedés… Azóta "kóvályog" a FÖLD, akit a HOLD TART a VIZEK ÁLTAL egyensúlyban…
A MAG-törés miatt lett a 2-ben a KÉT EGY ÉN helyett két FÉL ELEM….
A félelem pedig FÉL, aki FÉL, annak 2-őzött erő kell ahhoz, hogy egésszé váljon, ezt pedig az ERŐ-SZAK által tudja elérni…

Napunk angyala ma MIHÁLY, aki miről üzen? Az EMLÉKEZÉSRŐL.
Tehát ma biztosan elénk jön valami ÉBRESZTŐ, ami kiemel a megszokott sémákból..
A "Teremburán" ma szembekerül egymással a MERKÚR és a PLÚTÓ. A Plútó mit csinál mindig? EMLÉKEZTET. ÉBreszt. Ő a "MAG"-hordozó.. A MErkúr feladata mi? A FI-atalság, a MEGÚJULÁS.. Hol? SZELLEMBEN...Tehát MAG és "MEG" állnak egymással szemben… Mit hoznak "tűzbe"?
A SZELLEMET… Az ÉRTÉST..A MAG MEG-értését…
Értjük?
Érezzük?