2024-02-02

                                MOTTÓ: EL-HAJ-Ó-ZÁS...

Tegnap este, mikor az egésznapos gyereknap után a gép elé ültem és elolvastam a leveleket, kommenteket, és ránéztem a továbbításokra, hogy ki mit fűzött hozzá, az alábbi részlet "vágott homlokon"a rituáléból:

"Csakis az EREDET ÉRZŐ-ÉRTŐ ismerete fogja megadni számunkra a LÉT-MINŐSÉG VÁLTÁS lehetőségét, mivel az EREDET nem más, mint EMLÉKEZET. Bennünk van. Csak életre kell kelteni.
De ha életre kel, akkor "kő kövön nem marad". Viszont addig csak kergetjük az illúziót magunk előtt, mint agár a nyulat... (..)
Az "időtlenség" pillanatában csak a Mi-NŐ-ség lesz az egyetlen, mi DÖNTENI FOG. Ezért fontos a BELSŐ TISZTASÁG és HANGOLTSÁG…"

Azért vágott "hókon", azaz homlokon ez a néhány mondat, mert hiába én írtam le, és hiába értem-érzem a TULIPÁNSÁG lényegiségét (is) – mégis: ennek a pár mondatnak az IGAZSÁGA, pontosabban annak VILLÁMSZERŰ ÁTÉRZÉSE volt az, ami "székbe döngölt", ráadásul nem is székem van, hanem térdeplőm..
Most pedig, ahogy írom mindezt, épp az "átérzés" szónál, átváltottak a betűk vastagba.
"Teljesen véletlenül" természetesen....Tudomásom szerint ez külön beállítás nélkül nem lehetséges...
Megkaptuk a LÉNYEGet...
 Az ÁTÉRZÉST...

Nem lehet elmenni a JELEK mellett, amik egyre HATÁROZOTTABBAN, egyre ERŐTELJESEBBEN JELEZNEK, hogy mire tegyük a FÓKUSZT: a SZELLEM, az ÉRZŐ ÉRTÉS (ÉLÉS=LÉTEZÉS) megtisztítására. De HOL? NEM a külvilágban, hanem MAGUNKBAN!!!
Nem "tudatforradalmat" kell csinálni, meg bármilyen forradalmat – hanem ÉBREDNI KELL(ene)!! Arra, hogy ÉN ÉLEM A LÉTEM..
Megint mondom: a múlt, a történelem, legyen az a magyarságé akár, CSAK KATALIZÁTORKÉNT szolgálhat arra, hogy RÁÉBREDJÜNK arra, hogy "ÉN" "KI" "VAGY" "OK"!!!
Van rajtunk kívül MÁS?
Nincs.
EGYÜTTMŰKÖDÉS van.
A "MÁS" egy másik "ÉN", a SAJÁT VILÁGÁBAN, a saját VILÁGÁVAL. Ha ő is "MAG"-os, akkor EGY HÚRON pendülünk, összHANG-ban vagyunk. MEG/MAG-ÉRT-jük EGy-MÁS-t..
Ha "LELKES", akkor van "PÁR-I-A"... Ideát vagy odaát? Az egyéni sorskérdés..
Ha pedig "ÜRES" , akkor egy igazi "FÉL"-ember, aki a FÉLELMET működteti... A FEJE az, ami tele van minden TÖLT-ETET-tel – de az ÉRZÉKELÉSE nulla. Érezni érez, mint ember, mint "faj", mint teremtett lény, hisz élő – de "LELKETLEN" és "ÜRES"... Őket megváltani, "MAG"-ukra ébreszteni lehetetlen, mert nincs nekik, ugyanakkor tökéletes kiszolgálói minden ESZMÉNEK...

A mai nap a "Teremburán" csupa "SZELLEMI" fényszög hangolja a TERET.
A "résztvevői": URANA, SATANA, NEPTUN, VÉNUSZ, HOLD és MARS. A Merkúr és a Jupiter HARMONIZÁLNAK.. Oké, de mit jelent mindez a MI életünkre nézve?
Ahogyan tapasztalhatjuk is: érkeznek a SORSSZERŰ, egyben VILLÁMSZERŰ FELISMERÉSEK, melyek "lélekig" hatolnak, melyek megrezegtetik BENSŐNKET, felébresztve az EREDENDŐ EMLÉKEINKET... A TISZTA IGAZSÁGOT!
M-LÉK, M-LŐ... Ki által "szívjuk" MAG-unkba a TE(L)JESSÉGET, mint M-Lő/Lé-keztetőt, formát öltésünk után? Az "ANA" által.
Az "ANA" az a "NŐ", aki az ANA-G-ban ANA-vá vált, mint "ÖN". Azaz egy "ÉN". Mint EGYÉN...
(ÉN-LIL-ből lett ÉN-KI)
Mégis és VÁLTOZATLANUL a TELJESSÉGben maradt, hisz eleve NŐ. De ez az "eleve(n) NŐ" mindenkiben ott van, hisz "NŐ=ÖN"=ÉN=NÉ"....
Az ANA "oda-vissza" EGY. Mint a "KÉK"-ség. Benne van a BE-fordulás és a KI-fordulás és középen a KÖZ-ÉP-ÉN...Egyébként pedig nem véletlen, hogy az ANA-t és FI(a)-t KÉK köpeny takarja a KÉP-eken...
ERED-EN-dően az ANA-nak nem kell(ett) egy "FÉL FI" hogy ANA legyen – az csak azóta van, mióta "NAP"-ba öltözött". Azaz? ÁTADTA MAGÁT a FÉ-ÉN(y), FÉ-ÉL LÁTSZATVILÁGÁNAK.
Ahol már ő is egy FÉL, mert NEM-essé vált...
De ha át is adta magát, akkor is Ő a működtető, hisz minden belőle eredő..
Így lehet ott MINDENBEN, MINDENKIBEN – EREDENDŐN, a kezdetektől fogva..
Na, EZT KELLENE TISZTÁN FEL-IS-MER-ni és ÉLNI, akkor a külvilágban is megszűnne minden csinált ellentét...

A TÁPLÁLÁS = ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS, az ETETŐ SZER-ben....
Vajon miért nem egy FÉL/R-fi teszi ezt "eredendőn"?? Miért nincs NEKI TEJE?
Mert ő a "MELLÉ-K-TER-M-ÉK" a létezésben. És NEM EREDENDŐ...

Miért nyilaznak hátra a magyarok a LÓ, a JÓ hátán? Egyrészt mer a "HÁT"-on lehet MEGÜLNI, hisz a "HÁT", ami TART és mindig a HÁT TÉR-ben van a LÁTHATATLAN, de a mindenséget irányító erőtér.. Az EREDŐ... NEM a MÚLT, hanem "AHONNAN JÖTTÜNK". Ezt manapság tökéletesen keverik a múlttal...
A "JÓ" (ló) ELŐRE, ÉL-re, ÉL-etre szalad, míg lovasa HÁTRA NYILAZ. Hogyan lehet nyilazni?
CÉL-ratartással. Mit jelképez a NYILAS jele? Pontosan EZT. A CÉL-ratartást. Mire?
A TEJút közepébe. Mi a TEJ-út? A TELJESSÉG, a TISZTASÁG útja. Mi van a közepében?
A "KÖZ-ÉP". Ahol ÉP-s-ÉG-ben vagyunk, "TISZTES TÁVOLBAN" mindenki mástól...
TEN-MAG-unkban..
Magyar nyelv mágiája...
Minél inkább belemerül az ember, annál inkább rájön, hogy már nem tud olyan kifejezést találni és használni, amiben ne lenne kozmikus tartalom. Szó szerint átvisz egy teljesen más lét-értelmezésbe, gondolkodásba, látásmódba. A teljes TISZTA IGAZ-s-ÁG-ba...

A mai nap a SZELLEMI tisztuláson túl a TÉR tisztulását is mutatja. De egyik hozza a másikat: hisz ahogy átvált a gondolkodásunk, a világlátásunk az ÉN-KÉP-ünk – úgy változik, TISZTUL le a "TÉR" bennünk. BENT – és KINT IS...

Apropó kint...
ZAJ-lanak az események. ZAJ van mindenhol. ZAJONG az egész külvilág.
Ha CSEND-re vágyunk, HOL találjuk meg? BENT. MAG-ányunkban. A-HOL jól érezzük magunkat. Tehát, HOL van az élet? A külvilágban vagy BENNÜNK?
Ez a kérdés, válasszatok....

Napunk angyala ma JOPHIEL, aki a TÉRTISZTÍTÁS üzenetét hozta nekünk.
Ha nem érezzük magunkat jól a bőrünkben, ha valami zavar: akkor nézzünk a mélyére, hogy miért? A másik látásmódja, gondolkodásmódja miatt? Otthon vagy a munkahelyen?
Tudsz tenni helyzet javítása érdekében bármit is? valószínűleg nem.
Mi tehát a megoldás? Nem belemerülni. Mert amint hat ránk érzelmileg, máris beszippant.
De ezzel sincs semmi gond, ha ebből tőkét tudunk kovácsolni. Mint jómagam is: a kiakadásaim adják az erőt, a lendületet, hogy kiadjam magamból azt, amin elüldögélnék egyébként...
Tehát a TÉRTISZTÍTÁS nem jelenti CSAK a takarítást, a rendrakást a lakásunkban, a terünkben – hanem jelenti elsősorban a BELSŐ TÉR kitisztítását minden olyan SZELLEMI befolyástól, mely nem EMEL...
(erre most a végén egy nagyot rá is tüsszentettem... )