2023-05-02

                                 MOTTÓ: HÁLÓ és HALO... 

A hálóban mint tudjuk minden mindennel összefügg. Nincsenek benne véletlenek – még ha mi úgy is érezzük. Az élet hálóját modernül mátrixnak nevezik, de nem tudom, nekünk miért kell átvenni ilyen elnevezéseket, amikor szavunkban és szánkban sokkal mélyebb tudás és összefüggés rejtőzik...Mert nézzük csak megint a HÁLÓ szó mélyére: HAL, HÁL... HAL-HÁL... HAL-ÁL.... és BINGO, már helyben is vagyunk!!! (Ráadásul 8.33-kor, mely épp az a "véletlen" egybeesés, mikor a számokban rejtett mondandó épp összerezeg az általam leírtakkal...)
A HAL miben úszkál? A VÍZ-ben, ami LÉ. A LÉ mit "rejt"? A LÉ-T-et. Az ÉL-e-T-et. Mi a LÉ?
A BŐ-s-ÉG.Amiben MINDEN, azaz MI-nd-ÉN ÉL. Tehát minden ÉN-nek a BŐ-S-ÉG a "HAZÁJA". Ehhez képest hogyan ÉL-ünk? Milyen LÉ-T-ben?...

A LÉ-T szóban a "T" magának a "T-ÉR"-nek a jelölője, a "kapuja", a felütése, amin ÁTFORDUL a "LE"-érkező "LÉ" és itt a "T-ÉR-e-M BÚRÁJA" alatt ÉLTETI a "T-e-R-M-e-Sz-e-T-e-S", azaz TEREMTETT LÉTET! Ez a LÉ-T-T-ÉR... Így ér el a lé mindenhez...
Értjük? Érezzük?

Amit mi itt a Földön "természetesnek" nevezünk, az a T-kereszten űtfordult "MESTERI" MI-NŐ-s-ÉG, az eredendően VÉN-s-ÉG-i LÉ, mely maga a BŐSÉG - de NEM EGYENLŐ A MESTERIVEL.
Ezt jelképezi a Tarotban a 12-es lap: számában a "hasadást", a KET-TŐ-vé válást, képileg pedig a "T"-kereszten, a FEJJEL LE-FEL-é lógó EMBER alakjával a LE-esést.. De ez az EMBER nincs KÉNY-SZER alatt: bármikor talpára állhatna. Ő DÖNT. LE-FEL-é él FÉL minőségben, az ANYAG irányában egy "FŐ" nélküli kereszten, vagy kinyitva szemét FEL-ébred és FEL-fordul, és EMELT FŐ-vel fog ezután járni. Innentől a "T" már "KÖR-T(é)-FA" lesz, az ANKH kereszt szimboluma – amit nem véletlenül, pontosabban pont a fentiek okán, tartottak a kezükben a fáraók és az isteni minőségű alakok az egyiptomi ábrázolásokon... Mivel így a KI-LÉ-pés jelképe a TÉR-EM-tett világból a MES-TÉR-i felé...
Értjük? Érezzük?
(A 12-es lap "Akasztott" figurája egyébként ANDROGÜN, a még NEM NEMESEDETT EMBER figurája... "CSAK" ember..)

HAL-HÁL-Ó...Amikor a HAL ÁLL, akkor neki be-FEL-L-EG-zett...
Akkor ő már az ÉG FEL-é áll... egy másik LÉ-g-be LÉ-p át...
Amikor azonban még HÁL a HAL, akkor "ALVÓ ÚSZKÁLÓ".. "ALVA JÁRÓ"....
Amikor mi emberek HÁL-unk, akkor ÁLOM-világba kerülünk. Nem tudom, ki mennyiere figyelte meg, hogy amikor kezd álomba szenderülni és érzi, hogy ITT elalszik lassan, "OTT" meg épp kezd ÉBREDNI. Szabályosan tapintható e KETTŐSSÉG az elalvás pillanatában. Mit jelent ez?
Azt, hogy a TUDAT ÉLŐ. NEM az agy működéséhez kötött, egyszerűen MINDIG "MŰKÖDIK". Egyszer ITT – másszor OTT. De akár ITT, akár OTT, mindig valamilyen TÖRT-ÉN-ésben vagyunk! Valamilyen ESEMÉNYEK részesei...De ez még a HALÁLUNK után is így van – amíg a FÉNY tartományában vagyunk.. Addig vannak KAPCSOL-atok, kapcsolódások, "család" és egyebek. Amikor T-ÉN-y-LÉ-gesen felébredtünk, a Fényhez tartozó mindegyik ÁLOM-ból, mely EGY ALOM két oldala, akkor fordulunk át a T-kereszten VISSZA FEL-É(g), és jövünk rá, hogy a "család" egy "CSALÁS", ami alapvetően NINCS, csakis ITT, a HÁLÓBAN....

Az álom és ébrenlét között van egy különleges tudatállapot, mikor TUDATÁBAN vagyunk MAG-unknak és amikor KI-LÁT-ást kapunk a KETTŐSSÉG dimenziójából az azon túli VILÁGBA,
a "T"-n T-ÚLI tartományba... Ilyenkor jár ÁT minket az ÉRTÉS VILÁGOSSÁGA a megélt FEL-IS-MER-ésen keresztül! Rá-ÉBRED-ünk, hogy ITT T-ÉN-y-leg egy LÁTSZAT-VILÁGBAN vagyunk.
Miért kapjuk ezt a LÁTÁST?
Azért, hogy ne süppedjünk bele a TEREMTETT LÉT-be és vegyük EGYNEK azt, ami KET TŐ, hogy ne keverdjünk bele a HÁLÓ szövedékébe... HOgy LÁSSUNK ÁT rajta!

A TEREMTETT világ lényegisége a KET TŐ s ÉG-en alapul. Erről már tegnap szó volt.
A számok, 1-9-ig pontosan e teremtett lét útját írják le. Nem véletlenül "nyomatom" őket: mert aki érti a mögöttes tartalmukat, az érti az egész Univerzum és saját MAGA működését, és innentől NEM MEGVEZETHETŐ, nem FÉL-RE HANGOL-ható!
Ahhoz, hogy egy teremtés JÓL működjön, kell egy PROGRAM. Egy "IO" PROGRAM.
De ahogy a számítógépek esetében is, a programok működés közben elakadhatnak és másik programmal együtt már egy más irányt vehetnek, úgy megtörténhet ez a teremtett világunkban is. Egy JÓ PROGRAMOZÓ azonban ELŐRE fel tudja mérni az esetleges hibákat és belekódol a programba megfelelő KORREKCIÓKAT. Viszont nem lehet folyamatosan a korrekció korrekciójára építeni, ezért valamikor meg kell nyomni a TÖRLÉS gombot és visszatérni a KIINDULÓ EREDET helyzetébe....
Ezt nevezzük mi HALÁL-nak...
Van HALÁLA az Egy-ÉN-nek és van a TEREMTÉS-nek. TEREMTETT A FÉNY, ami a TERMÉSZETET fenntartja. Ezért, amikor valaki azt tanítja, hogy a VILÁGOSSÁG = FÉNY, no ott NAGY BAJOK vannak a LÁTÁSSAL!! De ezt teszi mindenki, aki a TEREMTETT VILÁG-hoz tartozik, mert ő a FÉNY GYERMEKE - és ezért NEM IS LÁT TOVÁBB (az orránál). Ők azok, akik a HÁLÓT REZEGTETIK a tudásuk által, hisz a TEREMTETT VILÁGban, mint zárt rendszerben, minden benne lévő kapcsolódik a másikhoz, de nem mindegy, hogy milyen MINŐSÉG-ben!!! "VILÁGI"-ban, vagy "FÉNYES"-ben!! MESTERI-en vagy TERMÉSZETESEN... 

Aki EMLÉKEZIK, annak van KI-ÚT a "hálóból".
Aki NEM, az RÉSZ-e marad..
Érdekes módon a TERMÉSZETben ÉREZZÜK meg, hogy van EZEN TÚL IS....
Este pedig VONZ minket a csillagos ég... A HAT-ÁR-on túliság.. A HA-L-ÁL-on túliság...
Ahol már nincs HÁL-Ó...
EMberként, FÉL-ELEM-ként FÉLELEMven vagyunk a HAL-ÁL-tól.
Ugyanakkor bensőnk VÁGY-ja a T-ÚL-VILÁG-ot!!
Azután tudunk vágyni, ami VAN. Ami BENNÜNK VAN, mert ott ÉL.
Tehát? Mire hallgatunk?
A BELSŐ hangunkra, vagy a kintről behallatszó ZAJ-ra??

Napunk angyala ma JOPHIEL, aki pontosan arra invitál minket, hogy menjünk KI ahhoz, hogy
BE-TÉR-jünk MAG-unkba. Hisz a "Be-TÉR"-ben, a MAG-TER-ünkben van a teljes "KI-TER"-jedés
LE-hetősége az ÉL-hetőséghez...
Értjük?...Érezzük?...
A HALO pedig a F-ÉN-y-TÖR-és káprázata...