2024-07-08

                               MOTTÓ: 8 ÉS SKORPIÓ...


A mai nap "számos" ritmusa 8-7-8 és pontosan ennek megfelelő "észközök" is érkeztek: a skorpió jele, az "ÉN", mint MAG-om, valamint az Átlényegülés...
Mi a 8? MAG-a az Átlényegülés, a MAG-(ba)-térés. A MEG-TÉR-és.. Az EGY-ségbe vezető ÚT...
Az egység majd a 9 lesz – a 8 még a KET-TŐ-s-ÉG-hez tartozó. E-világ és MÁS-világ.
HOL volt, HOL NEM volt...
Hol van ez a más nyelvek mesekezdéséhez képest, akik úgy indítanak, hogy "volt egyszer egy.."
Ha belemélyedünk, igazából ezt a szófordulatot is MI értjük a maga eredendő tiszta értelmében: "VOLT EGY SZER"...

Tegnap már írtam a nyelv mágiájáról...
Ma, a tanfolyamon, a VARÁZSFUVOLÁT néztük meg és vettük végig a mesében megjelenő "TÖRT ÉN" történetét.. Azt, hogy miként került a "csizma az asztalra" a FŐ-PAP személyében, aki a "FŐ" ura lett? Bár ő nem egy "LETT", csupán egy TEREM-tett... Aki sokat TETT azért, hogy elvegye a LETT mi-NŐ-séget a NŐ-től, a KIRÁLY-NŐ-től a LÉ/LÁ-nyán keresztül és a saját képére formálja, mégis: megszerezhette ugyan a "FŐ"-nek járó TUDÁST, mindent, amivel az ELME MANIPULÁLHATÓ – az ÉLEThez NEM TUD HOZZÁFÉRNI!

Németül a Varázsfuvola "ZAUBER"-Flöte, ahol a "ZAUBER" valóban "varázst" jelent.
Igen ám, de az operában következetesen MÁGIKUS SÍP-ról és MÁGIKUS CSENGŐRŐL van szó!! Vajon MIÉRT? Természetesen azért, mert a MÁGIKUS nem egyenlő a VARÁZSLATOSSAL! Nekünk. A MI nyelvünkben!! Mert mi PONTOSAN tudjuk (ha tudjuk), hogy mi a MAG! És mi az EBBŐL EREDŐ MÁGIA!
Egyszerűen "ISTENI" ez a nyelv!!! Mert a MAG az ISTENI.
Pont...
A többi pedig a NEM-es.
Ezért nem tudják az EGY-s-ÉG-et átérezni és megérteni, ahogy nekünk "zsigerből" megy, hisz bennük ott a "nemesedett", OSZTOTT minőség, amiben ráadásul HÍM-NEM-ű az IS-TEN.
A számokon keresztül még lenne esély elmagyarázni, de mégsem, hisz hogyan lehetne megértetni velük, hogy ami 1-gyel nő, azért NŐ, mert NŐ-vekvő...

A MAGAR nyelvben-nyelvvel élni egy KIVÁLTSÁG!
Egy olyan plusz a létezés minőségében, ami által nekünk kellene a MAG-VILÁG-osodás útját járva UTAT-KUTAT-KI-UTAT mutatni másoknak a "FŐ-PAP" uralta világból!! De amíg nekünk a NEM-es nyelvek a fontosak és a sajátunkat a "merjünk kicsik lenni" szinten értékeljük, és vagyunk olyan ostobák, hogy el is hisszük, mi másoktól vettük át a nyelvünket a "vándorlásaink" során -, nos, akkor megérdemeljük a sorsunkat.
Az ÁTLÉNYEGÜLÉS útja a nyelvünkben kódolt. És a számokban. Együtt a kettő VILÁGossá teszi mindazt, ami "fényes", ami káprázat és látszat.

Az ÁTLÉNYEGÜLÉS, a FELTÁMADÁS ott kezdődik, hogy ELMÉLYÜLÜNK a szavakban...
Mondják, hogy "szótagolni bárki tud". Igen, de a SZÓ TAG egy olyan TAG, egy olyan ELEM, egy olyan RÉSZ, mely SZER-keszti és SZER-kezetté ÉP-íti a SZÓT. Ami olyan mint a SÓ, mint egy FŰ SZER.
Lehet vele "füvezni", azaz kábításra használni, de mivel az IGAZSÁG nyelve a MAG-ar, ezért a ki-JÓ-zanodás elkerülhetetlenül utolér minket és MIND-ÉN-KI-t....
Úgy bent, mint kint...
Látható már EGY-re-MÁS-ra? Igen.... Tudható volt? Igen... Hisz ami VAN az VAN...
Csak megélni lehet..

Tegnap este jót beszélgettem egy tanítványommal, többek között arról, hogy azt a LÁTÁSMÓDOT, azt az ÉRZÉKELÉST, ami az ÁTLÉNYEGÜLÉS UTÁN megnyílik, elmagyarázni nem lehet.
Még megmutatni sem. Ezt valaki VAGY MEGÉLI és akkor tudja, miről van szó – vagy NEM.
A SZÓ-nak is akkor van ÉRT-eleme, ha van KÖZ-ŐS ÉRT-és... Különben csak elbeszélünk egymás mellett, pedig állítólag azonos nyelvet beszélünk.

A mai nap, az ÚJHOLD energetikájában újabb ESÉLYT ad a FELÜL-emelkedésre, az EL-MÉLY-ülésre (jó kis ellentmondás, pedig nem az ☺️..), az átfordulásra, az átértékelésre.
Az elmúlt napok rávilágítottak olyan gyenge pontokra (akinél volt), amivel MÉG dolog van.
Most olyan impulzusokat kaphatunk, amik ezek fel-és megoldásában segíthetnek...
Mert amikor az "ÉN KÉSZ LESZ – ADDIGRA A VILÁG IS ELKÉSZÜL" – egy kedves olvasóm után szabadon...