2023-04-29

                             MOTTÓ: TOVÁBB-SZ-ÁLLÁS...

Világunkban semmi sem állandó – mégsem változik semmi...
Gondoljunk csak bele a FELSZÍNT nézve: a TÖRT ÉN ELEM működése során, amit a "civilizáció fejlődésének" nevezünk, visszafelé nézve, sokminden változott? Különösen a XX-ik században? Igen. Az "EMBER" maga változott? SEMMIT...
Egyértelműen látható: az EMBER-hez kapcsolódó TUDATMINŐSÉG VÁLTOZATLAN..
Miért? Mert az a KOR-KÖR, amiben (még) vagyunk, ahhoz EZ A MINTA, ez a HANG-oltság tartozik.

A MENNYISÉG tartja a MINŐSÉGET – ugyanakkor a MINŐSÉGI VÁLTOZÁSHOZ NEM KELL MENNYISÉG.

Jó kis ellentmondásnak tűnik, de ha belegondolunk, így van. Ezért nem kell aggódni, hogy a MINŐSÉGI változás nem fog bekövetkezni – DE IGEN, eljön és bekövetkezik, amikor IDŐ és TÉR EGY-be ÉR....Csak figyeljük meg a saját életünkben: minden AKKOR változik meg, akkor tűnnek el rólunk emberek, és akkor lépnek be újak, mikor ELÉG VOLT, mikor a régi minta NEM MEHET TOVÁBB.A "mennyiségnek" talán annyiban van szerepe mindebben, hogy kapunk bizonyos számú JELEKET. De akár figyelünk rá, akár nem – a VÁLTÁS be fog következni, ami aztán tényleg MINŐSÉGI fordulatot penderít be az életünkbe...
Ezt 2020 óta nagyon sokan meg is tapasztalhatták.... Kellett hozzá "mennyiség"??
Kellett a covidhoz bármi? Nem. Jött, látott, vitt – és hozott. TELJES BENSŐ ÁT-HANGOLÓDÁST...

A pápa is jön és megy... Hamarosan tovább-sz-áll... Jó nagy felfordulást okozva az itt élők mindennapjaiban, kibillentve a nyugalmat, de aztán ezt is "túléljük" és minden megy VÁLTOZATLANUL tovább a maga útján. Hiába jött nyomást gyakorolni, betörni a szándékot és térde kényszeríteni az országot a liberális globalista akarat előtt, nem fog célt érni, mivel az ALAPVETŐ VÁLTOZATLAN AKARATOT, a MA-MA, a M-indenség A-karatának RENDJÉT nem fogja felrúgni tudni. Pont. Márpedig a MAMA akarata MÁST mutat, mint amit a globalista világhatalom, az "olyan mint" szintjén, tervez... Lehet a pápa akármilyen "nagy ember" az anyagban, az SEMMIT NEM JELENT kozmikusan! Csak egy SZEREP. Viszont egy szerepet sokféleképp lehet eljátszani.
És EZ A DÖNTŐ. A szerepet eljátszó JELLEM MINŐSÉGE. Ez a BUKÁS vagy a SIKER egyetlen titka....De NEM KIFELÉ - hanem BEFELÉ...

Mint ahogy arról tegnap szó volt: a FÉNY, az ANYAG, a FORMA világa nem más, mint az 1-2-1 útjának a megélése. Az EGY-s-ÉG-ből KIVÁL-va eljutni "egy" KET-TŐ-ségbe, annak EL-KÜLÖN-ült megélésébe, majd a VISSZATALÁLÁSON, a HAR-moniába térésen át, mely nem más, mint MAG-a az EGY, újra MAG-unkkal EGGYÉ lenni. NYITÁS-ZÁRÁS.. Egy ÚT, ami a MAG útja és nem más, mint MAGA az út...
Értjük?
Érezzük?

A kettősségbe téréssel KI-VÁL-unk az egyből, VÁLL-alva a KÜLÖN-LÉT-et, az elkülönülést...
Ezt a kiválást megélhetjük KÍVÁLÓAN, "EGYEDÜL-ÁLLÓAN", melyben "EGY" lesz meg-HATÁR-ozó: TEN-MAG-unk TUDAT-MI-NŐ-sége. Annak HATÁRA.... A HATÁR-ozottságunk meghatározója pedig az, hogy mennyire tudjuk TISZTÁN-TISZTELETTEL-TISZTESSÉGGEL mag-meg-élni a VÁL-L-asztott "külön-álló"-ságot.. Ugyanis, miután letettük a szerepünket, csakis ez az EGY lesz, amiről SZÁM-ot kell adnunk... Hogy mi jött ki a "SZÁM"-on....és annak milyen HAT-ása volt a másik "TŐ"-re, a másig "TAG"-ra.... 

Volt szerencsém egyszer meglátni tenmagam eredendő lénységét. Mit mondjak, "letaglózó" élmény volt – de teljesen pozitív értelemben. Egy VIL-lanás alatt megláttam a VIL-ágomat, VIL-ágosságba térve. Megértettem egész eddigi utamat és életemet, a "dógomat", amiért itt VAGY-OK. A pillanat tört része alatt egybeállt a gyerekkoromtól a mai napig megélt minden ÉL-mény, vita, harc, megaláztatás, siker, eredményesség, hogy ezek MÖGÖTT mi volt az ALAP-VETŐ TANÍTÁS és TANULSÁG. Nemcsak számomra, hanem a velem élők számára is. A "MÁS-OK"-nak ...
 Egy szem-VILLANÁS alatt egységbe került, hogy KI az, akI BENNEM LETTEM....
Azt is megláttam, hogy minden "borzolás", súrlódás, vita itt az emberi létben, CSAK az EMBERI LÉT-JÁTSZMA VELEJÁRÓJA, és igazából SEMMI JELENTŐSÉGE NINCS!! Én dönthetem el, mennyire engedem bele magamat ezekbe, a "bugyrokba" – de a LÉNYEGEN, a LÉNYEGI MINŐSÉGEN, a LÉNYEGI ÚTON és FELADATON, pontosabban annak TELJESÍTÉSÉN semmit sem változtat...
Nincs hatása, nincs befolyása.
Egyetlen dolognak van hatása és befolyása, a TARTÁS-nak! A "IO"-ság-nak, a T-EN-gelyben létnek, a tudatminőséghez való "HŰSÉGHEZ", ami nem más, mint az EMLÉKEZÉS.
A KET-TŐ-séggel mindig VÁLASZTHATUNK és DÖNTHETÜNK: a tengelyen fel-fel-e vagy le-fel-e mozgunk. Eltoljuk a HANGSÚLYT valamelyik irányba – vagy igyekszünkt a "Null" pontban maradni.Képzeljünk el egy számegyenest, mint az iskolában, aminek van egy NULLA pontja és attól jobbra-balra, vagy fel és le el lehet mozdulni. A nulla pont az "EGY", az EGÉSZ. A TELJESSÉG. Bármerre is kimozdulunk, már IRÁNYT VETTÜNK... "ÚT"-nak indultunk...
Nemcsak az útról döntünk, hanem annak "MINŐSÉGI" skálájáról is..
De MIKOR működik ez igazán IO-L? Ha ráébredünk, hogy NEM VAGYUNK EMBEREK!!!

Most újra nézem a "CSODÁS ÁLMOK JÖNNEK" c. filmet. Szakaszosan teszem, ágybanézős módon, közben jegyzetelve... Ajánlom mindenkinek... Sokat segít abban mindenkinek és bárkinek, mennyire vegye komolyan mindazt, amit a KÜLVILÁGBAN lát... A SZÍNPADON.. És mennyire vegye komolyan TEN-MAGÁT, saját szerepét, játszmázásait... 

Napunk angyala ma GABRIEL, aki mint tudjuk, ÜZENET HOZÓ. Kérdés az csupán, HALLJUK-e, ÉRTJÜK-e azt az üzenetet, ami nekünl SZÓL? Beengedjük-e MAG-unkba azt az üzenetet és adunk-e neki TER-et BENNÜNK?MAG-unkban...