2023-08-14

                                  MOTTÓ: "BELSŐ NAP"... 

Ez a cím most azért IS érdekes, mert tegnap este megtekintvén a Varázsfuvola c. operát Szinetár rendezésében, többek között a NAP SZEREPÉT is kijegyzeteltem, ahogyan a szabadkőműves ideologia szerint tálalják...És még sok más mindent is... A szövegkönyv tényleg megér egy "misét" – mondhatni zseniálisan lekövethető benne, miként nyílvánulnak meg azok a bicskanyitogató CSÚSZTATÁSOK, amelyek mára már teljesen meghatározzák a Földet "kormányzó" szellemi erővonalat. Tökéletesen tálalja, hogy miként vették EL és ÁT az EREDENDŐ FORRÁSMINŐSÉGTŐL, IS-IS-től a "HYM"-ek, a "NAP", a "FÉNY" teremtményei, a szellemi irányítást és befolyást egy egész "KOR-KÖRRE".Ez a mű egy "ALAPMŰ" – csak "IO"-l kell tudni ÉRTENI!!
Részlet az M5 rövid összefoglalójából: "Az opera bonyolultabb a korabeli daljátékoknál, különösen abban, hogy az Éj Királynőjét először "jó tündérnek" látjuk, aki Taminot és Papagenót varázshatalmú hangszerekkel (varázsfuvola, harangjáték) látja el, s csak később derül ki, hogy a Jó és a Bölcsesség ellenfele. Ezt az átlényegülést egyesek ellentmondásnak tekintették, szerintük az opera szövegének első részét írta Schikaneder, a nagyobb második rész pedig teljes egészében Metzler (jótollú bécsi diák, kit Schikaneder szerződtetett) műve attól a töréstől kezdve, ahonnan az Éj királynőjéből gyűlölködő démon, míg az addig negatív figurának számító Sarastróból jóságos, bölcs humanista pap lesz…"
Egy bölcs, humanista pap, aki Monostratost először felnégyelni, majd felakasztani akarja, végül 25 KEMÉNY korbácsütésre ítéli.... No comment...

Ugyanez az ÍV, a TORZÍTÁS ÚTJA követhető nyomon a TAROT 22 lapos Nagy Arkánumában is.(Ezért tervezem az opera és a Tarot "összefésülését" a tiszta értés érdekében...)

De visszatérve a BELSŐ NAP-hoz... Miért is kapcsolódik ehhez a VARÁZSFUVOLA?
Ehhez ÉRTENI kell a NAP-nak a jelentését és jelentőségét....A NAP maga a FÉNY.
A NAPKAPU nem más, mint a 8-ágú ÉLETVIRÁG, ami igazából SATANA, MA-AT kapuja, melyen keresztül a FÉNY megnyílvánul. Hisz FÉNY csak a TÉR-ben van az IDŐ-vel együtt.. Ahol nincs IDŐ és NINCS TÉR – ott nincs FÉNY SEM.
A FÉNY "teremti" meg a KETTŐSSÉGET. Az OSZTOTTSÁGOT. A KÁPRÁZATOT.
A LÁTSZATVILÁGOT. A "TŰ-KÖRT", a TÜKRÖT"..
Az operában a Nap "OROSZLÁNOS". Nem véletlenül: a Napot "Szárnyas oroszlán"-ként ábrázolták valamikor, jelezve a "szabadságot" és a "mersz"-et, mint egyértelmű URALKODÓ minőséget.
Igen ám: de a KETTŐ-s-ÉG-ben mindenből KETTŐ VAN. Mindennek van egy LÁTHATATLAN PÁRJA. Ami a VALÓDI PÁR-osság... És ha ezzel a PÁR-unkkal vagyunk EGYSÉGBEN, akkor vagyunk TELJESEK, úgymond EGYEK az EGY-ben!
Tehát, bármennyire ragyog, elkápráztat és fényes a Nap, és etet és táplál a maga módján a Földön – akkor is van egy LÁTHATATLAN MÖGÖTTES "MÁSA", melyből igazából ERED-Ő.
Ilyen a mi BELSŐ NAPUNK is. Hisz KINT azt látjuk, ami BENNÜNK IS VAN!

A Nap a Fény-dimenzió központja. "Vezérlő elve".
Tavaly nyáron, június végén, mikor "felsorakoztak a bolygók" a Nap előtt, akkor "adta le az új programot" a RENDSZER tagjainak, mely "rajta is más lett", csak valamivel korábban...
De honnan kapja a Nap a saját programját? Természetesen SAJÁT "ÉN"-jétől, ami "mögöttes", nem látható...
Pontosan így van ez EMBERi kivetülésünkkel is.
Bár igazából az EMBER = HYM. Ahogy már beszéltem róla: "ÉN" NEM VAGYOK EMBER!! Én "NŐ" vagyok.. És most már remélem, sokan ÉRTIK is, hogy MIT JELENT a "NŐ"-ség... (ami nem egyenlő a nemiséggel, de LEHET egyenlő).
TESTI mivoltunknak, mint KIVETÜLÉSÜNKnek, van egy ELMÉJE, ami a FÉNNYEL, a NAPVILÁGGAL összefüggő. Az ELME elengedhetetlen az OKOSSÁG-hoz, az OK-ossághoz, hogy meg tudjuk tanulni, meg tudjuk ismerni mindazt, ami a Földön való létezéshez számunkra elengedhetetlen. Csak az ELME számára van matek, fizika, csillagászat, orvostudomány, múlt és filozófia. Abban a pillanatban, amint újra "LÁTHATATLANOK LESZÜNK", mindez az ELMÉVEL együtt eltűnik.Tehát, KIBEN, pontosabban MIBEN van FÉLELEM?? Csakis az ELMÉBEN.
PEdig ha eltűnik az ELME, MAG-ához TÉR a TUDAT, ami ÁLLANDÓ..

A TUDAT maga, MAG-ja a FORRÁS, az EREDET, a MAG-AKARAT. Mely nem más, mint a M-indenség (MInD ÉN-ség) A-karata, mely mindig bennünk él-ő...
A "FÉNYSUGÁR LEGYŐZi A SÖTÉT EREJÉT" – énekli Sarastro a Varázsfuvolában...
No, PONT ez a legnagyobb TORZÍTÁS, amivel az EREDETET átpolarizálták, mivel a SÖTÉTET, mely maga a VILÁGOSSÁG, a FÉNYSUGÁR SOHA nem tudja legyőzni – hiszen BELŐLE FAKADÓ!
Mindig a BELSŐ, NEM LÁTHATÓ MAG az, ami IGAZÁBÓL IRÁNYÍT – és soha nem a kivetülő "fénysugár"...
A szíriuszi üzenet, mint látható, elég gyorsan "működésbe" lépett -, el se tudom képzelni, mi lesz MÉG ezután!!

Napunk angyal továbbra is GABRIEL, továbbra is a VEZETTETÉS üzenetével... Ami kapcsolódik még a tavalyi üzenethez: NE AKARJ, de FOGADD, AMI JÖN. Az elfogadás azonban csakis az ÉRZÉKELÉSSEL és -BEN működik, ami meg nem más, mint a BELSŐ VEZETŐNK, a SEJT-ELEM-ünk...