2023-12-28

             MOTTÓ: TÜRELEM KARÁCSONYT TEREM...

Üzeni a Rituálé – és írom én, akinek nem épp az erősségei közé tartozik a türelem gyakorlása.. Legalábbis egy időn túl már nem...

Nos, elmondhatom, hogy tegnap több alkalom is adódott a gyakorláshoz, mert mintha az ünnepek elmúltával új erőre kapott volna a hülyeség.. Egymás után kaptam különböző linkeket, posztokat újságcikkekről, videókról, hirdetésekről, enigmás üzenetekről - mely utóbbi pl. hozta a szokásos, "nesze semmi, de azt fogd meg jól" szintű tudálékosságát a karácsony eredetének taglalása kapcsán.
Ezekre majd visszatérek, de most megállnék a karácsony apropóján...

Még a tanítványaimnál is kiderült, hogy mennyien NEM SZERETIK a karácsonyt...
És hogy nem is tartják meg...
Hát, én csak néztem ki a fejemből, ahogy olvastam őket...
De nincsenek véletlenek, a TISZTULÁS minden TÉR-re, TÉR-ületre vonatkozik és minden a felszínre kell, hogy jöjjön, ami még nem tiszta... Még akkor, is, ha épp elmúlt karácsony...
Ha NINCS REND a fejben és a szívben, nem lehet a jövőben TISZTA TUDATTAL tanítani és a TISZTA TUDÁST továbbvinni!!
A karácsony ünnepe pedig egy tökéletes szűrő arra nézve, kinek HOL NEM TISZTA a FÓKUSZA?
Kiben ÉL vagy épp nem, a MÁGIA? A "MAG" VARÁZSA? Az EMLÉKEZÉS ÁHITATA?
Ki MIT LÁT a karácsonyban? Kinek a PROGRAMJA fut a LELKÉBEN és "FŐ"-LEG a FEJÉBEN??

Anno, mikor én voltam gyerek, még óvodás, akkor SEM tudta tőlem a karácsony varázsát senki és semmi elvenni. Hiába jött a "télapó" az óvodában. Mindig ÉREZTEM bent magamban, hogy a "karácsony az ENYÉM". És azt tőlem SENKI el nem veheti.... Anyám "zsigerből" odafigyelt arra, hogy tartsa is ezt a varázst, pedig akkoriban Szenteste napja még munkanap volt. De legalább apám egy korábbi vonattal haza tudott jönni és ilyenkor mindig elmentünk sétálni... Ezalatt anyám feldíszítette a fát és mindent úgy rendezett, hogy elterelje a figyelmemet, miután haza értünk. Ilyenkor SOHA nem voltam türelmetlen, sőt, élveztem az idő "húzását"... Aztán egyszercsak megszólalt a csengőszó... És a "Stille Nacht"... És bevonultunk a szobába, ahol csak a karácsonyfa égői világítottak... Ahogy leírom, most is átjár a pillanat varázsos áhitata...
Tudom, nem mindenkinek volt ilyen gyerekkora... Nem mindenki indult neki ilyen élményekkel az életnek... Viszont FELNŐTTKÉNT már mindenki TUDATOSAN meg tudja teremteni MAGÁNAK és környezetének ezt a varázst, pláne, ha már TUDJA IS, hogy mit jelent VALÓBAN karácsony ünnepe? Miért a SZERETET ünnepe a karácsony? Mit jelent maga a SZÓ? Ami CSAK MAGYARUL érthető és értelmezhető?? És ha már tudjuk, akkor azt is ÉRTJÜK, MIÉRT AKARJÁK a figyelmünket mind a mai napig erről az ünnepről ELTERELNI!! Mert ha nem lehet tiltani, akkor az "élére állva" lehet olyan irányt adni, mint pl. a VÁSÁRLÁS LÁZÁT, a REKLÁMOKAT, a KÁPRÁZATOT, a TÖKÉLETES ÉTKEKET, a recepteket, a süteményeket, no meg a "KÖTELEZŐ" családi "KÖRBETARTOZÁSOKAT" – amik teljesen KIMERÍTENEK, lefárasztanak, KIÖLIK az Ünnep varázsát... Így csak elmegy a kedvünk egy idő után a karácsonytól!!!
És mennyi esetben SIKERÜLT IS az EMBEREKET MEGFERTŐZNI??? Elérve azt, hogy UTÁLJÁK A KARÁCSONYT?? Bravo!! Teljes siker!!
HALADUNK tovább, egyre mélyebben, ebbe az irányba....

Mennyiszer írtam a SZER-ről, a SZER MIBENLÉTÉRŐL, Jézus tanításairól, a MAG-usságról?
A "KAR" szóról, mint GYÖK-ről?? Hisz a magyar nyelvben minden rejtély, titok megfejtése benne van!!
A "KA" gyökről a KÉK vér könyvekben lehet olvasni.. A KA, a "KI" (A-KI vagyok ÉN) földi, anyagi TARTÓJA. Mint a "KÁN" is. A "SAR KAN" nem egy sárkány, hanem a "SAR" minőség FÖLDI URA. TARTÓJA...
A "KA-R" mi? Ami TART. Hogyan? ÖLELVE...
"Természetesen" mindent át lehet polarizálni... A KA-R-ból lehet KA-R-TÁVOLSÁGOT tartani és ölelés helyett ÖLÉS-re használni, megtoldva a KAR-t egy "D"-vel, a "dominummal", az ERŐSZAKKAL...
A MAMA hol tartja gyermekét? A KAR-jában...Ha a MAMA a SÖTétség=VILÁGOSSÁG, akkor gyermeke ki? Akit TART a KAJ-jában?
A FÉNY...
A NAP...

Valamikor karácsonykor KERECSENY-sólymot röptettek... Egy ÚJ
 KER-út/KÖR-útra, mely az új NAPÉVET jelképezte.  Mi KARácsony ünnepe?A NAP-forduló....Amikor megszületik a NAP-FÉNY...
Mi a röptetés? A SZÁRNYALÁS... Ki szárnyal? Nem a TEST – hanem a SZELLEM.
FEL-FEL-É(g)... Hozza a M-ÉJ-ből FEL a SZELLEMISÉGET...
Egy új KER-ÜLET-be, egy új KÖR-re, egy új NAP-KÖR-re, NAP-ÉV-re...
Hisz az új Napévben mi fog megmutatkozni? Az, ami a SZELLEM-en, a LÉLEKBEN van!!

Mit tesz a sólyom? Hozza a M-ÉJ-ből FEL a SZELLEMISÉGET...
A SÓLYOM volt valójában a Szentlélek madara - és NEM A GALAMB!! Aki a galambbal lecserélte a sólymot, az nagyon jól tudta, mit csinál.... Egy ÉLESLÁTÓ madarat lecserélt egy piszkos és erőszakos "túlélőre"... "KICSIT MÁS" a minősége...
ÉS akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a SÓLYOM nem más, mint a MAG-SZEM, a BELSŐ LÁTÁS, a TOBOZMIRIGY szimboluma...Az ő "röptetése" aztán tényleg egy MÁS SÍK-ra visz....

Egyébként pedig nem tűnt még fel senkinek, hogy az igazi ünnep karácsonykor a SZENT "ESTE"?? Azaz az "ÉJ"-SZAKA??? A "SÖTÉT-s-ÉG"??? 
A REJTÉLY, a TITOK, a MÁGIA, a CSEND VARÁZSÁNAK a "SZAKA"?? 
Itt van az orrunk előtt – és mégsem látjuk!!

Mit ábrázol minden JÁSZOL? A SZÜLETÉST.
MI és KI születik meg az "ÉJ SZAKÁBAN"?? A "FÉNY", a NAP, "LUCIFER-JÉZUS".
Egyik adja a FÉNYT, másik a VILÁGOSSÁGOT. A FÉNY VILÁGÍT az ÉJSZAKÁBAN! Ezt a világítást persze CSAK ÚGY lehet ábrázolni, hogy FÉNY-LIK, de a FÉNY bizony NEM egyenlő a VILÁGOSSÁGGAL. Viszont LEHET vele akár egyenlő is!!A VILÁGOSSÁG csak a SÖTÉTBEN LÉTEZIK – a FÉNY PEDIG BELŐLE SZÜLETIK. A Fény tehát hozhat VILÁGOSSÁGOT is - ha ARRA VAN KÓDOLVA, hisz a Fény nem más, mint REZGÉS, HULLÁM, KÍGYÓ. Azaz információ hordozó...Honnan ERED az információ? Az ÉJ M-ÉJ-éből... Ahonnan FELCSENG a SZÁN(dék)CSENGŐ!A HANG!!Tehát a HANG, a FÉNY lehet "TELJES" - ha AZT a "KÓDOT" hordozza!!Az, hogy Napforduló idején vagy manapság után látható a Szíriusz a legmagasabb, úgymond "delelő" pozíciójában a Földhöz viszonyítva, lehet üzenet értékű: de csakis a Napfordulóval együtt értelmezve...

ÉRTJÜK?
ÉREZZÜK, hogy mi is VALÓBAN a LÉNYEG?? Hogy miről akarják mindenféle történelmi múlt-magyarázással, meg modernkori vásárlási lázzal elTERELNI A FÓKUSZunkat? A FIGYELMÜNKET???

A mai nap üzenete az ÉRTÉK-TARTÁS.
Tegnap ugye az volt a téma, hogy ki az aki ELDŐL és ki az, aki TENGELYBEN tud maradni..
A tengelyben maradáshoz azonban elengedhetetlen az ÉRTÉK-és MÉRTÉK-TUDAT!!
A TELIHOLD ragyogása mindig VONZ. Véletlen? NEM... Mert mindig a TITKOKHOZ vezet.. és megmutatja azt, hogy MINEK VAN IDEJE a TÉRBEN. Mi által? Az ÉRZÉKELÉSEKEN keresztül.....
Mi a mi ELSŐDLEGES TER-ünk? Az, amit BENT élünk... Mi van BENT? A LÉ...
Ki kapcsolódik a LÉ-hez?
A HOLD...
Ennyi...
És aki a NAPOT preferálja a HOLDdal szemben, ráadásul a Holdat mindenféle műtárgynak kikiáltva, jó, ha tudjuk: a KÁPRÁZATOT, a VAKSÁGOT, a LÁTSZATOT HIRDETI!!! Semmi esetre SEM a MAG-unkra ébredést!!

Legyünk hát TISZTÁBAN a JEL-ÉN-ségekkel! Azzal, ami BENNÜNk van, és azzal IS, ami KINT van...
A TISZTASÁG, ahogy már mondtam, nem a vegánságban rejlik. Hanem a MAG-a-TART-ásban!
Az ÉRTÉK és MÉRTÉK-tudatban. A LÁTÁSban és HALLÁSban. Azaz az ÉRZÉKELÉSBEN!
Ez az EGÉSZ-s-ÉG.

És ha EGÉSZSÉG, akkor nem is lehet más a kísérőnk ma, mint RAFAEL..
Ő abban segít, hogy megmutatja, hol NEM LÁTUNK meg valamit. Hol van "LÉ-K" a "HAJ"-ónkon..
Hol akadt el a BÁRKÁNK az ÁRAMLÁS-ból kifordulva...
Visszaállni pedig csakis TÜR-ÉLEM-mel lehet...