2023-10-07

                                    MOTTÓ: ÜZENET 3.0 

Igen, ma IS folytatása következik...
Nekem jöttek az elmúlt napokban "üzik", amikre majd sort is fogok keríteni - és ahogy hallom, bizony másoknak IS! Csakhogy nem minden esetben "üzenetnek öltözve", hanem sokkal inkább "gyomros" emlékeztetőnek, hogy hol nem működünk MÉG TISZTÁN...
Ugyanis ha át is lendültünk a "HOLT" ponton, és ÁT is LÉNYEGÜLTÜNK egy MÁS SÍK-ra, attól még mindig "M-BŐR"-ben vagyunk és EMBERKÉNT élünk - még ha nem is vagyunk "emberek"!!
Tehát: az emberi létünkbe beleivódott HELYTELEN programjaink FEL FOGNAK JÖNNI, hogy feloldjuk őket.. Mondhatni, MÉG INTENZÍVEBBEN, hisz az "átlényegült" minőségünk REZGÉSE nem fogja "eltűrni" a régi mintázatokat. De ez logikus is, hisz két különböző rezgés nem tud egymással kapcsolódni. És mindig a MAGOSABB-MAGASABB lesz az, ami az alacsonyat "kioltja"....
Tehát?
Akiben még vannak ZAVARÓ régi működési minták, azok egymás után, lépésről lépésre fel fognak jönni, hogy RÁLÁSSUNK és MEGOLDJUK őket.
Például nem hagyjuk, hogy másvalaki a szövegelésével feltartson és időszorításba taszítson minket: Mit kell megtanulni? MEGHÚZNi a határainkat és NEMET mondani.
Vagy: sok szülő FÉLTI még felnőtt gyermekét is, hogy jájj, miként fog boldogulni "ebben a világban", ha a saját lábár áll? Nos, ha EZEN a SZINTEN még mindig nincs elegendő hitünk a gyermekünkben, akkor nagy baj van a FEJÜNKBEN!! Mert ez azt jelenti, hogy SAJÁT MAGUNKBAN SEM hiszünk!!! Feltehetjük a kérdést: mit adtunk át EDDIG a gyerekünknek ha nem bízunk benne?? 

Tehát az "ÜZENET" nem feltételnül valami "magasztos" tanítás - hanem "MINDENNAPI GYAKORLAT". Kinek mivel van dolga... "EL kell kaszálni" mindazt, ami IDEJÉTMÚLT, hogy a LEKASZÁLT szemek új életre keljenek...

A "szinteket" illetően tegnap HORVÁTH KRISZTINÁNAK érkezett egy ÜZENET, melyet én most Rituálé helyett beemelnék...Lehet, hogy valaki "ráharap" majd arra a részre, ahol Krisztina azt írja: minden szintnek megvan a maga valósága és a maga igazsága. Én pedig tegnap még azt írtam, hogy EGY IGAZSÁG VAN és ANNYI TORZULÁSA, ahányan vagyunk.
Nos, ha valaki ÁTLÁTJA és ÉRZI a lényeget, akkor meglátja: a KETTŐ UGYANAZ....

LÉTEKNEK REZGÉSE                   2023-10-06

Mondd! Most HOL vagy épp?
Melyik SÍKON nyitottad fel szemed E LÉT-nek tengerén?
Melyik VALÓSÁGRA ébredtél?
S hol tapasztalod Magad s e léted épp?
S melyik VILÁGODAT éled épp?
Ahány VIRÁG – annyi VILÁG.
S megannyi világnak megannyi valósága..
S mindegyik valóságnak megvan a saját igazsága.
S minden egyes világban más-más megélés s megtapasztalás van.
S hogy milyen a megélésed, attól függ,
hogy (hol tart) meddig terjed TUDATODNAK "egy" rezgése.

Léteknek rezgése mind különböző.
S hogy TE melyik léthez kapcsolódsz éppen,
csakis TŐLED függ, hogy az ITT és MOST-ban
milyen rezgésben, rezgéSEDben ébredsz...
Hogy a tudatosság mezején mely szinten mendegélsz..
S egyik Létből a Másikba – MÁS SÍK-ba – így lépsz..
S hogy E létmezőnek világában kivel kapcsolódsz a MÁ-ban,
attól függ, hogy tudatodban (MAG-adból)
mit VETÍTESZ MAGAD KÖRÉ a Jelennek VANságában..
Minél MAGOS-abb szintre ébredsz,
annál kevésbé kézzelfogható körülötted minden..
Hisz minden, mindegyik mező REZGÉSEKBŐL s HULLÁMOKBÓL áll..
Minél lassabb a rezgés és nyújtottabb a hullám,
annál sűrűbb s anyagibb, amit érintesz, s amit látsz..
De ha felgyorsul a rezgés, fellazul az anyag s mi szemmel láthatóvá válik,
csak az ENERGIA, mi marad..

Van olyan VILÁG (sík), hol az "angyalok és démonok" léteznek s hatnak rád,
mit meg is érezhetsz...
De ha magasabb síkra rezegsz fel,
ott már nem hatnak reád e lények sem..
Hisz abban a valóságban már nem is léteznek.
S ha még MAGOS-abbra s beljebb emelkedsz,
felismered, hogy igazából TE ADSZ energiát MAGADBÓL e lényeknek!
TE teremted meg gondolataid által,
s fókuszt adva nekik kivetíted magad köré abba a világba..
Mert tudod jól, hogy rajtad kívül SENKI sem létezik,
hisz minden MAGADBÓL, belőled eredeztetik..
Légy hát tudatában ennek,
hogy csakis tőled függ, milyen frekvenciára rezegsz, s emelkedsz BENT..
Mert tudati rezgése határozza meg,
hogy éppen melyik valóságodat éled a JELENBEN – BENT..
S minél magosabb tudatosságban élsz,
annál csodásabb világot teremtesz Önmagad köré.
Hisz hol magos gondolatok születnek,
ott téged körbe csodálatos érzések ölelnek..
Mígnem eléred azt a szintet,
hol a rezgés s a hullám EGY PONTBAN megáll,
s a Végtelenbe kitágulva áradsz tovább,
hol se forma, se vonal, se pont..
Hol SZER ELEM-ben s örömlétben, az egyetlen EGY jelenlétben,
az vagy, aki LETTÉL..
Ki sohasem teremtettél,
hol se kezdet, se vég,
csak TE létezel,
hol a LÉT BENNED VÉGTELEN ÉL...

Ma 3 "angyal is kirepült":
GABRIEL - aki az ÜZENET átadója
URIEL - aki a "ragyogó ötletek", belső felismerések "villámát" adja
ZADKIEL - aki az "együttérzés" angyalaként jelent meg.
De MIT JELENT a valódi együttérzés? Azt, hogy csak az "EGY-ÍVÁSÚAKKAL" tudunk EGYÜTT EGYET ÉREZNI...(Nincs multikulti...)