2023-04-07 

                                     MOTTÓ: GAZDA-G

Ma szinte minden "észköz" a BŐSÉGRŐL üzen. Ami VAN, hisz "LE-TT", mivel LÉ, ami ÉL-ő, azaz ELEVE LÉTEZŐ. Ezért volt Jézusnak is a HAL a jelképe, hisz a HAL mindig a BŐSÉG, az ÁRAMLÁS szimboluma. A hal folyamatos ÁRAMLÁSBAN van és mindig hagyja magát ÁRAMOLTATNI, mert vagy épp az ÁRRAL úszik, vagy épp ellenében, de akkor is BENNE, akár a lazacok, amikor ívóhelyükre úsznak.. fel..
Ezenkívül ma beállt a CSEND! Nem tudom, az ország többi részén vajon így van-e, de nálunk MEGÁLLT minden. Nem fúj a szél, legfeljebb csak itt-itt a leveleket mozgatja meg...
Lehet ÉL-vezni a nyugalmat, a békét, a bőséget...

Tehát a BŐSÉG = VAN-ság.
Ha mégsem érezzük, annak nem az IS-TEN-MAG az oka, hanem az EMBER, aki mint TEREMTETT lényként ELFELEJTETTE eredendő mi-NŐ-ségét, megtagadva ANYJÁT, LÉ-T-re hozóját, ezáltal elindítva az ERŐ-szakot, a KÍN-lódást, a GyÖT(ö)R-ELEMET, megkeserítve, beszűkítve saját és mások életét is. Az EMBER az, aki az általa okozott FÁJ-DALOM miatt aztán KEGY-ELEM-re SZORUL, egy olyan elemre, mely egyébként NINCS. Egyedül és kizárólag csakis a TEREMTETT lénynek a TEREMTETT világában van, mint "ELEM".
Az "1"-ÉN-LÉT-ben, sőt, az "Egy-ÉN"-en túli létben ilyen NINCS! NEM LÉTEZŐ! Se kegyelem, se szánalom, se sajnálom... De hogyan is lehetne, ahol REND van, HARMONIA és ÖRÖMLÉT???
(9.44-kor...)
No, ezt kell nekünk a "KAPUN" (44) újra áthozni a TELJESSÉG (9) VILÁGOSSÁGÁBÓL...

Jézus is ERRE az ÖRÖM-LÉ-T-re emlékeztetett....BŐSÉG, ÖRÖMLÉT – e két fogalom összetartozó.
De a bőség nem feltétlenül jelenti az anyagi javak FELHALMOZÁSÁT. Ezt az "EMBER" előszeretettel keveri.. Úgy véli, az a GAZDAG, akinek "mindene" megvan. Igen. Szó szerint: akinek MIND-ÉN-e MEGVAN!!! Csakhogy mit értünk a MINDEN alatt?! Mindenki azt, ahol a saját TUDATMINŐSÉGE rezeg!!
A GAZDAG mitől gazdag? Attól, hogy JÓ GAZDA! Azaz: "SZEMMEL" tartja a GAZDA(G)SÁGÁT.
Mit jelent, hogy "szemmel tart"? ODAFIGYEL. RÁ-LÁT. LÁTJA és ÉRZÉKELI a folyamatokat és kellő időben reagál. TUDATÁBAN van a képességeinek, meg a rábízottak lehetőségeinek.
FELELŐSSÉGEL BÍR. Ezért tud megBÍRkózni a feladatokkal.
A FELELŐSSÉGGEL végzett munka pedig mindig meghozza a gyümölcsét... Ez a BETAKARÍTÁS – az anyag birodalmában. Ezt jelképezi az "ARATÓ SZŰZ" és annak jele, valamint a 6-os szám....
Jézus hogyan bánt a tanítványaival? JÓ GAZDA módjára. "BEFEKTETETT", felelősséggel, hogy majd a munkája eredménye gyümölcsöt hozzon, mikor IDŐ és TÉR EGY-be-ÉR..
Itt jut eszembe: sokszor felhánytorgatják Jézusnak, ahogy a tanítványait "összeszedte", mondván, hogy, "hagyjátok el apátokat és anyátokat, családotokat, asszonyaitokat és kövessetek engem". Nos, aki ÉRTI az ÉRZI, hogy mit jelent ez a "HÍVÁS", ami SOHA NEM A FIZIKAI SÍKRÓL SZÓLT – hanem a "HAGYOMÁNY"-ok, a BERÖGZÜLT "szülői" MINTÁZATOK, a MÁS-OK által diktált feltételek ELHAGYÁSÁRÓL!! Az ELVEKBŐL való kilépésről!!
Aki Jézus útját követi, mely "az Igazság és az ÉLET" – akkor MAG-ára talál! De ki az a "MAG"??
(IS)-TEN-MAG-a. A BENNE ÉLŐ TEREMTŐ LÉ-NY, az ÉLŐ ÉN-je!!!
Erre KELL(ene) MIND-ÉN-kinek, aki egy "KI"-vetülés embertestben, ráébrednie! FELÉBREDNIE az "EMBERLÉT" alvó üzemmódjából!!

Jézus TESTÉNEK a HAL-álával a MINŐSÉGI ÁTFORDULÁS MINŐSÉGÉT volt hivatott megmutatni! (Kicsit profánul: mikor ÁLL a hal? Mikkor "ÁL-HAL".. azaz már megHAL-t...)
Nem véletlenül vitatkozott Jézus a papokkal: ma ugyanígy lenne, ha köztünk járna....
A papok VALLÁSA egy EMBERI HIT-vallás. Köze nincs az I-MAG-hoz, az EREDENDŐ, azaz VÉN-ŐS-i LÉT-hez. Filozófia, ELME, és tömény linearitás. Egy "olyan mint", egy kiforgatott másolat...
Amiből kimaradt az ANA, a NŐ – melyből MIND-ÉN ered-Ő.
Jézus az EREDETET akarta LÁTTATNI – a FÉNY KÁPRÁZATA MÖGÖTT!!

És most nézzük a számok misztériumát - ami megint nem véletlenül esik EGY-be a Húsvét misztériumával:
A FÉNY KÁPRÁZATÁNAK határa, 6-ára a 7. Ez a FELOLDÓDÁS KAPUJA. Ezt hívják "Unio Mystica"-nak, az "Egységbe térésnek" - de EZ NEM AZ!!! MÉG nem az!!!
A "TÖRT ÉN" ELEME a 7-esség ritmusában pulzál. Jól belénk is "verték", hisz akárhová nézünk, nyúlunk, minden a 7-ességről szól. És hányan kérdezik meg, hogy hova tűnt a 8 és a 9??
Nem véletlenül tüntették el...
A szivárvány, mint a 7-esség szimboluma, kinek a szövetségét jelképezi?
A TEREMTETT ISTENnek a FÉNY dimenziójában, azaz a LÁTHATÓ világ (eladásának) a szövetségét!
De a látható csak RÉSZ!! Akkor KI az EGÉSZ?? (hmm... 10.07-kor leírva!!)
Az egész a 9. És az 1.
1=BENNEM A TELJESSÉG
9=ÉN a TELJESSÉGBEN...
Akkor itt és most gondolkodjunk el azon, KIK és MIÉRT ERŐLTETIK a 7 CSAKRÁT IS????
AMI NINCS!!
Az EGÉSZ(-s-ÉG) pulzálása a HAR-MONIA 3-assága. Ez hatja át a MINDENSÉGET, minden ÉN-t is!!
A 7-ességben csak FÉL HÁRMASSÁG van!! Ez a "fele" királyság..
A 7-ességnek a KÖZEPE a 4, az ANYAG, a FORMA, a KERET, a LÁTHATÓ TARTOMÁNY, a FÖLD.
Ezt uralja a "TEREMTETT ISTEN TEREMTMÉNYE".
A 7-esség 3-assága (1-2-3, 5-6-7) egy KIBILLENT tengelyű "egy-en-súly". Ezt jelképezi a MENORA. Ez az ő világuk. A káprázaté. (A FÖLD kibillent tengelye is jelzi a MEG-billent működést...)
De senkinek nem kell BENNE RAGADNIA a FÉL-LÁBÚ-ságban (mint az "Akasztott" lapja a Tarotban). Kijönni belőle mindig Egy-ÉN-ileg lehet.
Ahogy Jézus is tanította: "ÉN" VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG és AZ ÉLET".
Az ÉN.
A VALÓDI 3-asság RENDJE az 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9. Itt van az orrunk előtt. Ez az IGAZ (és nem "gaz") HARMONIA. Az IGAZ GAZDA E "SZER" szerint él és gazdálkodik. Ezért tud mindig eljutni a TELJESSÉGBE. TELJES=TEJES=TISZTA=EGY.

A számok mágiájában látható, hogy az UTOLSÓ hármasságnak a 7 CSAK FELÜTÉSE!
A 7 az az ÁLLOM-MÁS, mikor az "AKASZTOTT" leszáll a SAJÁT keresztjéről és a TALPÁRA ÁLL. FELÉBRED egy ÁLOM-MÁS-ból! Ráébred arra, hogy az ANYAG NEM MINDEN. Hogy a BŐSÉG nem az anyagi javakban mérhető – hanem TEN-MAG-ában keresendő.
A 7 a MAG-ÁR-ra ébredés KAPUJA.
Itt van a MÉRLEGELÉS helye. Ez a DÖNTÉS állomása.
A TUDAT-ra ébredés állomása...
Ez a "7-6-ár" (hét-határ...)
Eldönthetem: VISSZATÉREK és ott folytatom, ahol abbahagytam – vagy VÁLTÓT VÁLTOK és MÁS SÍKRA LÉPEK, átfordulva a HOLT-PONTON, a 8-ason, SAT-ANA TÉR (4) és IDŐ (4) KAPUJÁN.
Ekkor jutok ÉN (1) a TELJESSÉGBE (4-1-4/144/=9). A 9 pedig 1...
(Mindez 10-10-kor leírva – már futkos rajtam a libabőr...)
A DÖNTÉS mibenlétét tökéletesen megmutatta a két lator példázata: egyik "visszamaradt" – a másik MÁS SÍK-ra léphetett...A keresztrefeszítésben is 3-an vettek részt....
"Vesszük az adást"???

Ma NAGYPÉNTEK van – a "HALÁL" napja. Ennek "ellenére" minden a BŐSÉGRŐL és a GAZDAgSÁGRÓL szól. Igen: mert a halálban a BŐSÉG, a FEL-és MEGSZABADULÁS ÁRAMLÁSÁT lehet megélni. A MEG-BOLDOGULÁST. Meghalni a RÉGINEK és majd feltámadni az ÚJNAK.
EZT jelentette, hogy "hagyd hátra" szüleidet és társaidat...
Nem EZT ÉLJÜK MOSTANSÁG??
Leginkább 2021.08.12 óta??
Nos, pontosan a MEGÉLÉSEINK mutatják és igazolják, hogy EMANUEL VALÓBAN ELJÖTT és azóta is ITT REZEG a TERÜNKBEN. Minden "apoklapiszis" nélkül - ugyanakkor mit jelent az apokalpiszis szó? KINYILATKOZTATÁST. FELTÁRULÁST.
Kinyilatkoztatott Emanuel 2021.08.12-től? IGEN.
FELTÁRTA eljövetele célját és minőségét? IGEN.
Kinek mutatta meg magát? Annak, aki JELEN VAN. A JELENben. A JELEK-nek.
Aki JELEN van, az ÉRZI. Aki érzi, az ÉLI is az "ÉN" útját.
Minek hívták még Jézust?
ÉLI-nek...
Azt hiszem, erre mondják, hogy MINDEN MIND-ÉN-nel ÖSSZE-függ...

Napunk angyala ma JOPHIEL, az ÖRÖM és a TÜRELEM angyala.A jó GAZDA tulajdonságai között melyik a legfontosabb? A TÜRELEM... hisz az TEREM RÓZSÁT...
BENT IS – és KINT IS...
De előbb BENT.. (hmm.. 10.27-kor... "KÉSZ" vagyok...)