MINDEN MAG-odban

SZENTSÉGES NŐ 

Természetnek ereje veled s benned, ne feledd!
Hisz, mi fenntartja e létezést, az Örök Egy emlékezést,
maga a SZERNEK eleme, mely veled s benned kél életre.
Nyitott szívvel egy az Egyben.
Így tágulsz a Végtelenben.
Egyként lettél, kiben az "Egy" kél.
Te, ki szerelemben fogantál,
de sohasem születtél.
Hisz eredendő MI-NŐ-s-Éged maga Magja a LETT-ség.
S mikor éled az Érzést, Lénységed Létét,
benned s körülötted megszűnik minden,
s ami marad, a csupasz puszta Eredendő Lénység.
Hisz LETTÉL az EGYben.
Eredendőn Kegyben.
A VAgy-nak Ok-ául, ki TenmagoDban, Bennem.
Se nő, se férfi.
A Mindének feletti.
Ki ezt már érzi, s éli.
S ki hallgat a Szóra,
melyben nem jár már az Óra,
szétárad benne a Valódi TÓ-RA.
Létezésed oka vagyiságod legmagosabb foka.
Érték és Mérték nem számít már ekkor, hisz ez az Eredendő "Egy-KOR".
Melyben mindig minden megvan, meglesz s megvolt.
S csak az Egy Tiszta Világosság tárul benned egyre tovább.
A Szerelemnek bölcsőjében,
hol eredendőn megfogantál.
Tökéletes teljességben,
eredendő mi-NŐ-ségben,
a Csend szavának áldásával LETTÉL,
a Szent Hang általi eredő Egy Mintára.
Mert csak Egy van, ki Eredendő.
Ki sosem más, és sosem kettő.
Egyetlen Egy Szentséges NŐ.

ÖSSZEÉRTEK MAGODBAN A SZÁLAK 

Maradj a Csendben, hol minden a Rendben.
Egyre táguló tudatodban Teremtésem egyre erősebb bennem.
Nyitva vár minden.
Minden Síkon s Minden Szinten.
Nincs már vissza.
Hisz itt rezeg benn az eredendő Egy Tiszta Minta.
S mikor minden sejtem
s minden szervem
az Eredendendő tökéletes Egy Mintán rezeg bennem,
mint a kígyó, mikor levedli bőrét, úgy születek újjá eredendő NŐ-vé.
Némán és halktalan alakul át minden.
A tiszta forrás megnyílvánul úgy odakinn, mint itt, benn.
Eredendő emlékeim egyre mélyebbről ékeznek,
mik egyre beljebb visznek, énbennem.
Bőségbe értél, hol "MAGOS" már a lépték.
Mert áradásban vagy már, hol más lett az Érték.
Hisz kincsek tárulnak fel, mik eredendőn benned.
S hogy megkaphasd őket, nem kell sehová, senkihez se menned.
Mert tiéd már a Világ.
Mit Magod teremtett-él.
Hisz bárkihez is mennél, önmagodban lennél,
mert rajtad kívül senki más, csak, ki eredendőn "lett-él"
(LETT-ÉL = Lényed Eredendő Tiszta Teremtésének Élő Létezője)
S mikor már ennek tudatában tudatosan létezel a MÁ-ban,
minden világossá válik benned, s tovatűnnek "a kinti vágyak".
Hisz már összeértek Bent magodban a Szálak.
S összes létednek minden egyes darabkája egybeér benned a Jelennek Vanságában.
S ekkor minden egyes részedet, Egész Egy Lényedet,
átjárja a Szerelmetes Örömléttel teli Hála.
S NŐ-ként NŐ-vekedem tovább,
hisz tudom már a Vagynak Eredendő Okát.

REPED A KÉREG 

Miután Csendbe tért a Táj,
egy más világban jársz.
Hol e Csendnek dallamában a Vagy-aki-Vagy-Okiságban,
legbensőbb békémben áramlok tovább.
Egy vég nélküli nyugalom hatja át a lényem.
De lassan érzem, hogy innen is beljebb kell lépnem.
Mert érzem, hogy valamihez nagyon közel értem.
Már itt a rezeg bennem,
s vár reám,
hogy tovább emlékezzek.
Már érzem, hogy hol a végtelen utak egybeérnek,
ott bent, egy teljesen más világ mutatkozik meg nékem.
Eddig igaznak vélt valóságok mind-mind messze térnek.
Elsuhannak az Idővel és a Térrel.
Megdermedt álmokról,
mik valósággá válnak most, "lehullanak a kérgek".
Repedezik a Tér,
s egyre több eredendő emlékünk, melyeket eddig beborított a Fény,
most a VILÁGOSSÁGBA ÉR.
S újra életre kél.
Ahogy a hóvirág szirmát bontva a hótakaró alól elúbújva elhagyja rejtek-helyét.
Oly igazságok mutatják meg magukat, melyeket az Elme felfogni már képtelen.
Mert nincs hozzá kép-lete.
Ezért először azoknak fedi fel magát, ki szívében már ébredett.
S ezt megérteni már csakis szívbéli tudatosságban-tudatossággal lehet.
S csakis ÉREZVE LÁTOD
a LÉNy-EGET.
S látni fogod, ahogy a Föld kérge megreped.
S mikor ez megtörténik, tudni fogod, hogy ez már nem egy álom, s nem mese.
Emlékezz hát, mit mondtam rég neked?
"Nem vagytok sem gépek, sem emberi szövetek".
Mert Te aki vagyok,
ki a Valóságban ébredt,
megmutatom neked, eredendő Lényem(Lényed),
hol s hogyan is élem..
De egyet ne feledj:
bár már sokmindenre felkészítettelek,
ez ezen a ponton még téged is mélyen érinthet meg.
Hisz minden, amit eddig tenmagodról hittél,
egy szemvillanás alatt "semmivé" lesz.
S már szinte itt van s rezeg ez a hullám, amivel ide értek.
Készülj hát, hisz mindezt neked megígértem.
S világossá válik minden részlet..