2023-05-04

                  MOTTÓ: VÉN-US – SZER-ELEM - MÁGIA

(hosszú lesz,,,,)

Ma nem akármilyen erők, energiák mozognak a Térben! Már ahogy kivonultam a teraszra a reggeli kávémmal, átjárt egy érzet, amit nehezen tudok megfogalmazni, de benne volt egyfajta szerelmetes feldobódottság, egyfajta meghatottság, boldogság, öröm... Nem lehet felsorolni, de szerintem, aki ÉRZI, az BENNE van, tehát nem kell neki magyarázni...
 Később, ahogy lehívtam a Rituálét, az észközök sorra igazolták vissza a hangulat "jogosságát", mivel megjelent a Szerelem lapja, a Szerelmes nő (VÉN-US), aztán a Szerencse, a Világegyetem (teljesség, egység, mindenség) és végül HANIEL, a "Szenvedély" erejével.
Ha mindez nem lenne elég, a "Teremburán", a meghatározó Urana-Satana MÁGIKUS fényszögkapcsolat mellett megjelent a VÉNUSZ és a NEPTUN (NEFTIL) TÉR-EM-tői kvadrát kapcsolódása is...
Tehát, miről szól a mai nap?
A SZER ELEM TEREMTŐ MÁGIÁJÁRÓL!

És aki MA nyavalyog, és ennek még hangot is ad, az önMAG-áról állítja ki, hogy bizony HITVÁNY, mert a HITVÁNY MAG ÜRES!! KONG!! És KONGÓ MAGból csak üres szavakat lehet kiadni.
Melyek lehet, hogy ringatnak – de tartalmatlan, motiválatlan gondolatokat terjesztenek, amivel pedig nem tesznek mást, mint MAG-RONTANAK! Ezt hívjuk "fekete mágia"-nak! ....
Nyálas "szeretet"-et csorgatva és az "alázatba" lökve... Brrrrrrrrrrr....
Tipikus példa arra, hogy a MÁGIA MINŐSÉGE a BEL-ső MAG minőségével egyenlő.
Ami bent – az kint....

Az észközök és a Terembura mellett még a SZÁM-OK is SZÁMOT adnak: hisz a mai nap száma 14=5.
Mi a 14? Az Egy ÉN TEREM-tő képessége, melynek eszenciája az 5, a változás, a MOZGÁS, a LENDÜLET ereje. Minek a száma még az 5? A VÉNUSZ által leírt út, az 5 ágú csillag száma.
De miért EZ a mágia száma?
Azért, mert a mágia nem más, mint a bennünk ÉL-Ő MAG. MI MAG-unk vagyunk az 5 ágú csillag!!! Hisz testi felépítésünk pontosan formázza: 1 fej, két kar és két láb.
Az 5 ágú csillag belsejében van egy másik, lefelé néző csillag: ez a MAG. Ebben van a "szenvedély", (és ezt érezzük "zsigeri tájékon"), a MAG tűzerejének a TEREMTŐ KÉP-essége.
MAG nélkül nincs B-ELső, nincs ÉL, nincs LÉ-lek, csak üres forma. A MÁGIA ereje tölt fel mindent ÉLŐ ERŐVEL – csak annak MINŐSÉGE, "NŐ"-S-ÉGE lehet eltérő, a "BEL-TART-ALOM" OK-án, hisz az, hogy kiben milyen OK-ok dolgoznak, az a KI-VET-ülés, a KI-VÉT(EL-esség) meghatározója. Érjtük?
Érezzük?

Így válik igazzá az a mondás, hogy ami KINT az BENT. Pontosabban ami BENT az KINT.

Ma reggel egy kedves ismerős írt rám egy török dal kapcsán, hogy micsoda összefüggéseket, összecsengéseket hallott ki a szövegből.. Nos igen... Nem véletlenül...
Az Atye ajándéka c. filmsorozatban is kulcsszerepet kap a NEMRUT hegy. Amit mi értünk, hogy egyértelműen "Nimród". Meg hogy MÉNROT. Mint "nagy Király". Nevezhetjük akár "szakrális királynak" is. MÉNROT idején jelentek meg a MEN-HÍREK... EGy "óriási" "korszak" jelölőiként...
A Kék vér könyvekből tudjuk, hogy a "szakrális" Nimród, a "párduc", az oroszláni Nemeréből FORDULT ÁT és MERÜLT ALÁ TENGRIT-ben, az ÉLŐ LÉ-ben, felismerve, hogy az "oroszláni" NAP-minőség csak egy FÉL ELEM. Az EG-ÉSZ, az ÉGI ÉSZ, az ÉGI gondolat, mint TEREMTŐ ERŐ a LÉ-ben lehet csak ÉG-y.... A párduc ÉJ-szakai állat, az oroszlán nappali...
Az ÉJ-szaka MINDENHOL JELEN van – a nappal csak FÉL napon át....
Nimród HOL fordult át Nemeréből? TEN-MAG-ában.
Tehát HOL van a LÉTEZÉS valójában? TEN-MAG-unkban.
Hol van a mi "szakrális királyságunk"? TEN-MAG-unkban.
Ez a MAG-unk, ahonnan a MÁG-USI képességünk indul, ahol ERED Ő...

Tehát, amikor valaki hetedizigleni vérvonalra akar alapítani szakrális királyságot, ott nagyon nincs TISZTA-ban a LÉT JEL-ÉN-tőségével!! ÉS fogalma sincs a MAG valódi MI-BEN(t)-LÉT-éről!!!
Csak az jelenhet meg KINT, ami BENT VAN! Erről szól igazán a MAG-TUDAT, ami a VÉN ŐSI, FORRÁS-EREDET TUDATA!! (Ezért volt az Atye ajándékában a VÉNUSZ a központi téma. De a bolygó is CSAK KIVETÜLÉS – annak MINŐSÉGE a lényeg, ami BENNÜNK ÉLŐ!!)

A MÁGIA MAGJA, a MAG MÁGIÁJA, melyet a SZER ELEM EREJE MOZGAT.

Amikor a magyarok "FEHÉRVÁRT" emlegetik, hogy azt földig rombolták – akkor NEM a "várost" kell keresni, hanem a "FEHÉR VÁR"-unkat!! Hol? BENT. MAG-unkban!!! Mert pont ez a MAG a mi ÉG-ÉN-i "FEHÉR" "VÁR"-unk!! Hisz mit jelent a FEHÉR? A még kibontatlan TELJES, TEJES EGI EGYséget.
Ez a mi "VÁR"-unk, ami ránk VÁR, hogy MEG-TÉRjünk MAG-unkba. TEhát, a "FEHÉRVÁR"-ság NEM HELYHEZ KÖTÖTT!! BÁRHOL lehet – ahol "FEHÁRVÁRIAK" ÉLNEK!!
Ugye Értjük??
Ugye Érezzük??

Földig rombolták a MAG nép "FEHÉR VÁRÁT"?? Bizony. De miért? Mert olyan "BEL"-tartalmú EMBEREK kaptak IGÉT és jutottak SZÓ-hoz, akik MEGBONTOTTÁK a FEHÉR EGY-séget. Akik ELADTÁK a lelküket a "kereszténység" papjainak....
A pálosok, mint ŐRZŐK, vajon miért jártak FEHÉR ruhában? Mert az ÉGI EGYs-éget, a TISZTA TELJESSÉGET jelképezték. EMLÉKEZTETTEK a VÉN US-i EREDET mibenlétére!
BOLDOGASSZONY ANA-ságára! Amiből MIND-ÉN fakad!Ők a MAG tudatát őrizték.
Pont azt, amiről én itt most szót ejtek...és FEJ-tek... A FEJ-eknek ..
A beavatásaik is JELKÉPEK voltak. A közismert 3 napos "kőkoporsóban" eltöltött idő nem más, mint Jézus 3-adnapra történt feltámadásának a megélése. Meghalni a RÉGINEK, ÁT-LÉ-ÉN-y-ÉG-ülni a MÁS SÍK-ra... 3 rétegen keresztül...
A 3 nap sem véletlen, hisz MINDENT, így minden ÉN-t is a 3-asság RENDJE határoz meg.
Az egész létünk erre épül: 1,2,3/4,5,6/7,8,9. 3x3. Ha összeadjuk az egyes triádokat, minden esetben 6-ot kapunk. Végeredmény: 666. NA kérem, ez a "SÁTÁN SZÁMA" - a 7-ességet működtetők számára!! Mert ETTŐL RETTEGNEK!!
Hisz aki RÁÉBRED a 3-asság rendjére, az REND-be kerül, az kilép a NEMEREI FÉNY-oroszlán tudatból, a 7-esség bűvéből, a 7 csakra "CSOMÓIból" és ÁTLÉP a HAR-monia, azaz a SZER ELEM REND-SZER-ébe! Ami maga a VÉN-US-i MINŐSÉG. Az EREDET TUDATA.
Hisz a Vénusz száma a 6.
Aki az EREDET, azaz a TELJESSÉG tudatában van MAG-ában, az már MÁG-US. Az MAG-tért. (18=9). Őt a FÉNY, a káprázat, a kivetülés NEM TUDJA BEFOLYÁSOLNI. Már FELÜL-kerék-edett (átfordította a szerencsekerekét) az anya-G dimenziójából az AN(Y)A dimenziójába.
Ez pedig MAG-a az ÖRÖMLÉT, a szerelmetes HANG-oltság, hisz minden HANG, HANG-ulat és HANG-olódás kérdése. Eg(y)-ÉN-i úton...
Ezért nem mindegy, hogy mit HALL-gatunk, hogy HAR-monizáljuk-e magunkat vagy hagyjuk magunkat KI-BILLENTENI diszharmonikus szavak és zenének nevezett lárma, zörejek által...
A TEREMTÉS MÁGIÁJA, EREJE a SZER ELEM. De a SZER ELEM is "csak" egy ELEM, amit ha "ÉLEM", akkor JÓL vagyok, mivel engedem már, hogy rajta keresztül, általa EGY legyek az EG-i MA-MA-val, mely MA-gomban hallatja a HANG-ját!!
MAMA és MA-G Egy és UGYAN AZ! Hisz minden BENNEM!
Értjük?
Érezzük?

Tehát a "szakrális", mágikus "Királyságot" MAG-unkban kell fedeznünk, ott kell átfordulnunk MENROT-tá, ÁT-lényegülve a VÉN-US-i minőségünkbe.. Ekkor és csak ekkor elmondhatjuk, hogy "KORONÁS FŐK" lettünk.
A korona egy KÖR. Ami ZÁRT. Viszont ami KIEMELKEDIK a KÖRBŐL, az teszi LÁTHATÓVÁ a körön kívülre... Az mutat az ÉG FEL-É(g).. Az mutatja, hogy MILYEN minőségek emelik ki a FŐT a körforgásból... Tehát a "liliomos" korona ágai, melyek a MANDORLA formáját jelképezték, a MANDORLA erejét hivatottak képviselni..
Értjük?
Érezzük?

Nos, akkor éljük HANIEL, a HOLD angyalának segítségével azt a LÉ-t, mely TÜZET, azaz erőt fakaszt. Hol? Mag-unkban... Ez a mi mágiánk, mágikus képességünk, amit a TER-EM-ben, a TER(e)M-S(z)-e-T-ben tudunk működtetni...
Értjük?
Érezzük?