2023-11-13

                    MOTTÓ: ÜRESHOLD és ALÁSZÁLLÁS.... 

Ma egy "igazi SATANAI"-nap van – de kivételesen "csak" azért, mert őt "dobták" a "felsőbb erők":).. Ezenkívül 13-a van, és a napunk száma IS 13, ami a MAG, a "HALÁL", az átfordulás száma, ami ugyancsak Satanához köthető. Mondhatni, "KETTŐS HALÁL" napja van ma...
13-ik volt JÉZUS, aki MAG-ot adott a magtalanoknak, azoknak, akik 12-en voltak.
Ennek megfelelően értelmezzük hát mindazt, amiben élünk, és mindazt, amit a képünkbe tolnak!
A 12 a "meg-AKASZT-ott", az OSZTOTT, a MEGFORDÍTOTT sík, ami NINCS EGYBEN, nincs a HELYÉN.
Aminenk nincs helye, annak NINCS MAGJA, nincs KÖZ-ÉPE, tehát csak "pörög körbe-körbe" és SOHA nem tud kiszállni az "ördögi KÖR"-ING-ésből", a SZÉL-sőségekből.. (Lsd a kibillent Földet). Ezért mutatta meg MAG-át Jézus, hogy ő MAGA A MAG, aki MAG-ához tudja TÉR-íteni a TÉR-ben a kibillent TE-EN-G-EL(y)-t. Úgy BENT, mint KINT...
MAG-át hozta MÁS-OK-nak, de NEM MEG-váltani, hanem hogy mindenki MAG-át tudja MEG-váltani ÁLTALA, a FELISMERÉS erejében!! (lsd a latort a kereszten..)
Magyar nyelv mágiája...
Nem véletlen, hogy Jézus tanításait is CSAK magyarul lehet IGAZ-ából meg-ÉRT-eni, mert magyarul van ÉRT-elme és tud ÉRTést adni a TÉR-ben, az anyagi LÉT RÉT-jén....

Mindehhez ma ráadásul még ÜRESHOLD is van - úgyhogy minden egybevág egy "igazi" "ALÁSZÁLLÁSHOZ"! Akkor "3-szoros HAL-ÁL": minden SÍKON, minden szinten....
Ezért KELL az ALÁSZÁLLÁS. Ami ránk fér.. Nem kicsit, nagyon IS!

Satanához köthető ugyebár a SORS-SZER-űség, a SORS SZERE, annak RENDJE.
Satana az IDŐ és TÉR kapuja, amin keresztül LÁTHATÓVÁ VÁLIK A FÉNY. SATANA a "SZÜLŐ ANYA", aki ÉLETET AD. Pl. a FÉNYNEK...
A SORS az a "PONT", ahol az IDŐ és TÉR EGY-beÉR. Ekkor VAN VANSÁG, azaz MEG-VALÓ-sulás. Történés. "Eksön". Aktion.. Kinek mi... Az, amit megírt magának..
Az, amit "megszolgált" (még ha nincs is szolgálat)...
Az, amiért MEGDOLGOZOTT...
Mint tudjuk: OK és OKOZAT egymástól EL NEM VÁLASZTHATÓ.
Amikor "visszanyal a fagyi" egy eszméért, egy tettért – azért egyszer megdolgozTunk.
Ahogy az "AJÁNDÉKOKÉRT" is. Önmagában SOHA nincs se AJÁNDÉK, se "szerencse", se "BALSORS". Mindenért valamikor ELEGENDŐ TETTET MEGCSELEKEDTÜNK és annak OKOZATA kanyarodik vissza hozzánk, akkor, amikor abból a LEGJOBBAN ARATHATUNK.
Amikor a "legütősebb" tanulságot kapjuk, vagy épp a legnagyobb bőséget...

Ma SATANA a JÖVŐT, a TÁVLATOKAT tárhatja elénk a TÉR-ben. Ami ADOTT, mert MEGÍRT.
De, csak a KOR-KÖR VÉGÉIG. Utána NINCS "SEMMI". Utána NINCS "BE-LÁTÁS"...
Miért? Mert AZON A SÍKON már MAG-unk írunk meg MAG-unknak minden lépést a PILLANATBAN. Már nincs "SORS-ÚT", már nincs "karma" – hanem a PILLANAT DÖNTÉSE.
Az ÖRÖMLÉT HANG-oltságában, a SZER ELEM REND-jében...
Csakhogy ahhoz "FEL KELL NŐ"-nünk...
Életre kell kelteni a BENNÜNK ÉLŐ NŐT. És nem a HÍM-magot – ahogy egyes HÍM-ek azt gondolni vélik...

A jövő és a távlatok a 9-es számban sűrűsödnek össze. Miért pont a 9-ben? Mert a 9 a VÉG-állomás, amiben LEZÁRUNK egy ciklust – egyúttal előkészítjük a következőt.
Az ÚJ mindig az előző KÖVET-keztetéseire épülő KÖVET-kezmény, amit egy MÁS SÍK-ba emelve új impulzusokkal feltöltve tudunk ÉLŐVÉ TENNi. Levonjuk a TAPASZ-T- alaT/Kokat, SZÁMOT vetünk és SZÍNT vallunk és ezek "mérlegéből" kiindulva, átfordulva a "HOLT"-ponton képesek vagyunk MAG-unkba integráltan egy teljesen ÚJ és TISZTA SÍKOT nyitni...
Ami TISZTA, az TELJES.
Ahol megjelenik a "TISZT", ott "RANG" van, azaz ÉRDEM, amit kiÉRDEM-eltünk a hozzáállásunkkal. A TISZT TISZTESSÉGES lehet csak, aki megdolgozott a TISZTELET-ért is.
Aki tisztességes, az egyben TISZTA IS. Aki TISZTA,TISZTESSÉGES, és TISZTELETTEL BÍRÓ, az csakis TENGELYBEN lehet, tehát TEN MAGA KÖZEPÉBEN, "KÖZ-ÉP-ES".
Ami "közepes" az pedig NEM ÁTLAGOS – épp ELLENEKEZŐLEG: az a lehető LEGJOBB!!!
Mert NEM SZÉLSŐSÉGES! Már nyugalomban van, azaz KI-EGY-ÉN-súlyozott.
TISZTA-ban van saját ÉRTÉKÉVEL, KÉP-ességeivel, látásával, határaival.
ÉLI MAG(j)-ÁT és nem hagyja, hogy MÁS mondja meg neki a tutit....
Aki TENGELYBEN van – annak TISZTA a JÖVŐ-KÉPE. Mert BENNE van az ÖN=NŐ-bizalom és ÖN-SZERETET. A MAG-ába vetett HIT. Rá nincsenek hatással a jelen külvilág eseményei, mert TUDJA, hogy mindez a FELSZÍN – a "mélyben", a "sötét-s-ÉG-ben" épphogy VILÁGOSSÁG-ba tér minden, megy a MAGA RENDEZETT ÚTJÁN, úgy, "ahogyan köll"...
Mi ez a "RENDEZETT ÚT"?
A KOR-KÖR LEZÁRÁSA – és az ÚJ INDuLÁSA.
Hiába van a 2023-as évben egy "7-es" minőségű év – akkor is ez a HATÁR-ÁLLOMÁS ideje.
MOST vannak a LE-és EL-számolások. Most van a MÉRLEG-VONÁS ideje.
Most van IDEJE a TÉR-ben a DÖNTÉSNEK: maradok vagy "MEGY-EK/G"?
Aki a "MENE", a "MÉN", a "MEGY" mellett dönt – övé LESZ a SORSFRODÍTÓ MAG/MEG-VILÁG-OSODÁS, azaz övé lesz a "VILÁG".
Aki "marad", övé pedig az ISMÉTLÉS, mint emlékeztető "jutalom"....

Ha már sorsszerűség és JÖVŐ...
Egyre-másra hallom, olvasom azt a VÉGTELEN OSTOBA BADARSÁGOT (ami CSAK a KÉP-zetlenek és az abszolut TUDAT-lanok (MAG nélküliek) ELME-jéből tud kipattanni, akiknél ELME-ntek otthonról), hogy képzeljük el a PÉNZMENTES világot, ahol ÚJRA a cserekereskedelem lesz majd a működés alapja!!! Mondván, hogy a "PÉNZ MINDENNEK A MEGRONTÓJA"!!!
Nos, ez a kijelentés semmiben nem különbözik attól, hogy minden rosszért egy rajtunk kívül álló "sátán" a felelős, vagy hogy egy rajtunk kívül álló isten kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva!!! Megint KIHELYEZZÜK A BŰN-TUDATOT egy ESZKÖZRE – ahelyett, hogy a SAJÁT SZÁNDÉKAINK TISZTASÁGÁT vonnánk górcső alá!!!! Mert általában azok köpködik a pénzt, akiknek nincs elég.
De akik SOHA nem teszik fel maguknak a kérdést: MIÉRT IS VAGYOK SZŰK-ÉBEN a pénznek????
A PÉNZ SEMMIRŐL SEM TEHET!!!!
 A PÉNZ a földi világ egyik legzseniálisabb találmánya, ami épp a CSEREKESKEDELEM problémáit oldja fel!!!! EGy "isteni" eszköz, ami a nehézkes csereberét teszi rugalmassá és könnyűvé, megkönnyítve a teremtést, a gyártást, az alkotást..
Az már MÁS KÉRDÉS, hogy KI MILYEN SZÁNDÉKKAL forgatja a pénzt????
És pontosan EBBEN van a probléma GÓCPONTJA!!! Nem magában a pénzben!!!
Nem az eszközben – hanem az AZT HASZNÁLÓ EMBERBEN!!!
Tehát, aki pénzmentes társadalomra áhítozik, az legalább annyira korlátolt és ostoba, mint amekkora gazember az, aki visszaél a pénz adta lehetőségekkel!!!!
Ne dőljünk be a HÜLYESÉGNEK!!!
Ne öntsük ki már megint a gyereket a jó koszos fürdővízzel, amiben a gyerek mellett már mindenki lemosta a saját szennyét!!!
Ennyi erővel dobjunk ki minden technikát, fejlesztést, ami a hétköznapi munkánkat könnyíti meg!! Ne legyen vasaló, ne legyen szárítógép, se mosógép – irány a patakhoz Ágnes asszony módjára mosni!! Aztán ne legyen se fúrógép, se csiszoló, se eszterga, kezdjünk előlről mindent, mint az ősember, a kőbaltával!!!
NEM FÁJ A HÜLYESÉG????? Nagy kár... Tényleg!!!
Bár talán jobb is, mert akkor nem lehetne megmaradni a térben az iszonyú ordibálástól....

Nem véletlen az sem, hogy NEM JÖNNEK létre a hőn áhított cserebere kisközösségek vagy épp kudarba fulladnak. NEM ENNEK VAN ITT AZ IDEJE. Majd HA itt lesz az ideje, akkor működni fog. NEM SZEMBEMENNI kell az ÁR-ral, hanem ráülni a hullámra és ABBÓL és AZZAL ÉLNI, ami van.
Az ADOTTSÁGOKAT JÓL kihasználni - és nem a MÚLTBA visszamenni....

Mindig elmondom, újra és újra: MINDENNEK ALAPJA A TISZTA ÉRZÉKELÉS!!
ÉREZNI mikor minek van itt az ideje az életben!

MA, ÜRESHOLD napján pedig ÚJRA kitűnő lehetőség nyílik a MAG-unkba szálláshoz – már akinek van MAG-ja. Akinek nincs, az úgyis az ELMEPROGRAMOK szennyében fog alámerülni és SOHA nem fog LÁTNI A SZEMÉTŐL, sem HALLANI a FÜLÉTŐL...

Nem véletlenül érkezett ma megint RAZIEL napi angyalként, aki vajon miről is üzen?
IGEN: a TISZTÁNLÁTÁSRÓL!!
A TISZTÁNLÁTÁS nem a "NÉZÉS". A "LÁTÁS" BELSŐ LÁTÁS. ÉRZÉKELÉS.
Az érzékelés pedig NEM ÉRZELEM – hanem "SEJT-ELEM", mivel SEJT-SZINTŰ.
A sejthez pedig Ki és MI juttatja el az ÉRZÉKELÉS információit? A SZÍV. Mely VISZ.
Mit visz? A "LÉ"-ben TÁROLT TUDÁST. Mely NEM FÖLDI, NEM ANYAGI – hanem EREDENDŐ EMLÉKEZÉSE a MA, a MA-G-NŐS mezőknek.
Ennyi...